Network (Ağ) Nedir, Ne İşe Yarar? | Bilgisayar Ağı Bileşenlerini Keşfetme

Bir ağ (network), sistemleri birbirine bağlar ve paylaşılan kaynakları kullanarak iletişim kurmalarını sağlar. Bu, bilgisayarların birbirine bağlı bir dünyada hem fiziksel hem de mantıksal olarak birbirleriyle etkileşime girebileceği anlamına gelir.

Network (Ağ) Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar ağları farklı fiziksel ve bağlantı yapılarına sahiptir. Ayrıca veri akışında da farklılık gösterirler. Bazı ağlar, birçok bilgisayarın bağlantıyı iyileştirmek için kaynakları paylaşmasına izin verir.

Birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan bir grup bir ağ oluşturur. İnsanlar bilgi paylaşmak için bu ağı kullanıyor. Bu, bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde paylaşmalarını kolaylaştırır.

Bilgisayar Ağlarının Tarihi

Bilgisayar ağları, iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiştir. Bir örümcek ağı gibi, bireyleri ve işletmeleri birbirine bağlar.

1980’lerde Datapoint Corporation, ağ iletişimi için ARCNET protokolünü geliştirdi. İlk veri iletişimi, Datapoint Corp. tarafından ARCNET protokolünü kullandı. 1980’lerde, bunu ağ oluşturma amaçları için oluşturdular.

Ağlarda kullanılan koaksiyel kablolar, 2,5 Mbps veri aktarımı, yüksek hız olarak kabul edilir. O zamanlar kullanıcılar, yavaş veri iletimi nedeniyle paralel veya seri bağlantı noktaları aracılığıyla bilgi paylaşıyordu.

İlk bilgisayar ağı, 35 yıl önce Soğuk Savaş sırasında ortaya çıktı. ABD’deki UCLA’da bilim adamları, bir makineden diğerine veri akışı sağlamak için iki bilgisayarı birbirine bağlamak için bir kablo kullandılar. Günümüzde bilgisayar ağları yaygın ve gelişmiştir.

Bu gelişme, şimdi İnternet olarak bildiğimiz şeyin öncüsü olan ARPANET‘i başlattı.

Soğuk Savaş’ta Arpanet, ABD askeri bilgilerini merkezileştirdi. Daha sonra internet, Arpanet teknolojisinden evrildi. Hedef: Ulusal bir saldırıda askeri bilgilerin erişilebilir olmasını sağlamaktı. Böylece, veriler savunma için kolayca elde edilebilir.

Arpanet kullanımı genişledi ve ABD kurumları uzak nodes (düğümler) oluşturdu. Ayrıca Stanford Araştırma Enstitüsü ve Utah Üniversitesi de katıldı. İlk iletişim sistemi standart olarak TCP/IP protokolünü kullanıyordu. Daha sonra bu protokol bir ağ normu haline geldi.

TCP/IP’yi bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir İnternet ağı olarak tanıyoruz. Böylece bilgi, yapılar arasında sorunsuz bir şekilde akabilir. 1983’te Paul Mockapetris ve Jon Postel, DNS’yi geliştirdi. O zamandan beri, DNS, İnternet için vazgeçilmez hale geldi.

1990’lardaki Ağ Gelişmeleri

İyileştirmeler, 1990’larda hızlı ağ büyümesine yol açtı. Bunun bir sonucu olarak, Tim Berners-Lee World Wide Web‘i icat etti. Tim Berners WWW’yi icat etti ama patentini almadı. Sonuç olarak, İnternet geliştirme daha az engelle karşılaştı.

Başarılar, İngiliz kraliyet ailesinden bir şövalyeliğe yol açtı. Ayrıca Time dergisi onu 20. yüzyılın en önemli 20 düşünüründen biri olarak kabul etti.

1940’ların bilgisayarları çok büyüktü ve arızalanmaya eğilimliydi. 1947’de yarı iletken transistör icadı, daha küçük ve daha sağlam bilgisayarlara yol açtı.

1950’ler: büyük şirketler, delikli kart programları olan ana bilgisayarları kullandı. Ek olarak, 1950’lerde büyük şirketler için düzenli bir araç haline geldiler.

Araştırmacılar milyonlarca transistörü birleştiren bir entegre devre geliştirdiler. Böylece, bu on yılın sonuna doğru kompakt bir yarı iletken haline geldi.

1960’lı yıllarda entegre devrelerin yaygın kullanımı başlamıştır. 1960’ların sonunda ve 1970’lerde, mucitler mini bilgisayarlar olarak bilinen daha küçük bilgisayarları piyasaya sürdüler. Ancak bu mini bilgisayarların modern standartlara göre hâlâ daha hızlı olması gerekiyordu.

1977’de Apple kişisel bilgisayarı tanıttı. Ek olarak, 1981’de IBM, versiyonuyla aynı şeyi yaptı.

Küçültülmüş Devrelerden Sonra Gelişmeler

Daha küçük devreler yaygın kişisel bilgisayar kullanımına yol açtı. Ayrıca, bu kompakt sistemler evler ve işyerleri için iyi araçlar haline geldi. 1980’lerde PC kullanıcıları, modemleri kullanarak dosyaları birbirine bağladı ve paylaştı. Ayrıca bu, çevrimiçi iletişim ve işbirliğinin büyümesini kolaylaştırdı.

1980’lerde insanlar noktadan noktaya veya çevirmeli sistemler aracılığıyla çevrimiçi olarak bağlandı. Ayrıca bu, bilgisayarları başkalarıyla iletişim kurmanın birincil yolu haline getirdi. Bülten panoları, kullanıcıların bağlantı kurmasına, mesaj göndermesine ve dosya paylaşmasına izin verdi. Ayrıca, iletişim hedefleri için dosya yükleyebilir ve indirebilirler.

Dezavantaj: bunu bilen insanlar arasında doğrudan iletişim gerektiriyordu. Sonuç olarak, yalnızca ilan panosuna aşina olanlar onu kullanabilir. Ayrıca, bülten panosu bilgisayarına yapılan her bağlantı bir modem gerektiriyordu.

Beş eşzamanlı bağlantı, ayrı hatlarda beş modem gerektirir. Ancak kullanıcılar arttıkça sistemin artan talebi karşılamak için yardıma ihtiyacı oldu.

1960’lardan 1990’lara kadar DoD (Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı) güvenilir WAN teknolojisi oluşturdu. Böylece askeri ve bilimsel amaçlara etkin bir şekilde hizmet etti.

Bu teknoloji, bülten panolarından farklı şekilde çalıştı ve daha fazla bilgisayar iletişimine izin verdi. Bunun bir sonucu olarak, birkaç bilgisayar bu teknolojiyi kullanarak iletişim kurabilir.

Ağ, yalnızca bir bilgisayar değil, bilgisayarlar arasında etkin veri aktarımı sağlar. Böylece aynı bağlantı üzerinden birçok bilgisayara erişim mümkün hale geldi. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, DoD WAN teknolojisi günümüz İnternet’ine evrildi.

Ağ Oluşturmada Veri İletim Ortamı Nedir?

Ortam, ağ hızını, mesafeyi ve topolojiyi belirler. Böylece bilginin ne kadar hızlı hareket ettiğini ve ağdaki cihazlar arasındaki etkili mesafeyi etkiler.

Bakır veya koaksiyel kablolar: Kısa mesafelerde 100 Mbps. Aksine, uzun mesafelerde birkaç bin bps. Optik fiberler: uzun mesafelerde yüksek hızlar mümkündür. Ayrıca, uzun mesafelerde çok yüksek hızlarda veri iletimi sağlarlar.

Kablosuz bağlantılar 100 metreye kadar veri gönderir. Sonuç olarak, paketleri bu aralıklar içinde değişen mesafelere kablosuz olarak göndermek mümkündür.

Bilgisayar Yapıları Nasıl Düzenlenir?

Bir bilgisayar ortamı üç bileşenden oluşur:

 1. Uygulama Yazılımı

Uygulama yazılımı: İnternetteki kullanıcılarla iletişim kurar. Böylece bilgi ve kaynak paylaşımına olanak sağlar.

 1. Ağ Yazılımı

Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için gerekli olan protokolleri içerir. Bu protokoller, paket adı verilen veri bloklarını gönderip alarak çalışır.

 1. Donanım Yazılımı

Donanım bileşenleri, bilgisayarları merkezi bir ortamda birleştirir. Sonuç olarak, network bağlantılı bir sistem oluştururlar.

Adaptör donanımı: sinyalleri taşır, cihazları bağlar, paketleri alır ve iletir. Ayrıca, cihazları bağlayan donanıma erişim sağlar.

Network, PC’ler ve cihazlar arasında iletişime izin verir. Ayrıca, kullanıcılar bilgileri elektronik olarak kolaylıkla aktarabilirler.

Bu yapılarda bazı bilgisayarlar iş istasyonlarıdır. Ek olarak, sunuculara bağlı bir kablo veya telefon hattı aracılığıyla iletişim kurarlar.

Sunucular, izleme ve kontrole izin veren, yönetim işlevlerine sahip bilgisayarlardır. Ayrıca, etki alanına ve paylaşılan kaynaklara erişim sağlarlar.

Bilgisayar Ağlarının Türleri Nelerdir?

 1. Shared (Paylaşılan)

Paylaşılan sistemler, bilgi ihtiyaçlarını paylaşan birçok kullanıcıyı içerir. Bu nedenle, dahil olan herkes için merkezi transferler sağlarlar.

 1. Non-Public (Herkese Açık Değil)

Halka açık olmayan yapılar yalnızca iki veya daha fazla noktayı birbirine bağlar. Ancak daha fazla güvenlik, hız veya diğer özelliklere ihtiyaçları var. Kullanıcılar bu sistemi noktadan noktaya ve çok noktalı ortamlar için kullanır. Ayrıca, iki veya daha fazla nokta arasında iletişime izin verir.

 1. Private (Özel)

Bu yapıyı özel kişiler, şirketler veya kuruluşlar yönetir. Sonuç olarak, yöneticilere belirli hizmetlere erişim izni vermek için kullanırlar.

 1. Public (Halka Açık)

Devlet kurumları, sözleşmelere dayalı bu açık yapıya sahiptir. Ayrıca, kullanıcı isteklerine ve ilgili sözleşmelere odaklanır.

 1. Yerel Alan Ağları (LAN)

LAN, bilgisayarları tek bir binada yüksek hızlı hatlara bağlar. Ek olarak, ekipmanlarını sınırlı bir alanda birbirine bağlar. Önde gelen LAN teknolojileri Ethernet, Token Ring, ARCNET ve FDDI’dir. LAN’lar genellikle bu teknolojileri kullanır.

Tipik bir LAN, kullanıcıların uygulamaları yüklediği bir sunucuya sahiptir. Böylece bu uygulamaları iş istasyonlarında çalıştırabilirler. Kullanıcılar, sunucu üzerinde çalışan uygulamalar aracılığıyla hizmetlere erişir. Böylece yazdırma işlerini ve diğer özellikleri kullanabilirler.

 1. Metropolitan Alan Ağları (MAN)

Bir MAN, bilgisayarları birçok binanın bulunduğu bir alana bağlar. Ek olarak, ekipmanı birbirine bağlamak için aynı kuruluşa ait cihazları kullanır.

MAN, daha kapsamlı ağlar oluşturmak için genellikle LAN’ları birbirine bağlar. Bu nedenle, birbirine bağlanan yerel alan ağlarında (LAN’lar) yaygın kullanım alanı bulmaktadır.

 1. Geniş Alan Ağları (WAN)

WAN, farklı kıtalara coğrafi olarak dağılmış bilgisayarların ara bağlantı sistemidir. Bunlar genellikle halka açık veri aktarım ortamlarından oluşur.

Ağ Topolojisi Türleri

Ağlar, kabloların bilgisayarları nasıl bağlayacağına karar verir. Ayrıca network topolojileri, PC’leri birbirine bağlayan kabloların düzenini belirler.

Topolojiler, güvenilirliği artırmak için ucuz, verimli bağlantılar sağlar. Aynı şekilde, bilgi bekleme sürelerini azaltırlar ve daha iyi ağ yönetimi sunarlar. Ayrıca, bilgisayar sayısını verimli bir şekilde artırırlar.

Bilgisayar ağ topolojileri şunlardır:

 1. Bus Topology (Veriyolu Topolojisi)

Veri yolu topolojisi: tek bir iletişim kanalındaki bilgisayarlardır. Bu nedenle, tüm cihazlar tek bir kabloyla bağlanır.

 1. Ring Topology (Halka Topolojisi)

Halka topolojisi: dairesel bir sıradaki bilgisayarlardır. Ayrıca, her bilgisayar bir sonrakine bağlanarak daireyi sonlandırır. PC’ler tüm iletişim için doğrudan sunucuya bağlanır. Ayrıca, bu iletişim işlemi sunucu aracılığıyla gerçekleşir.

 1. Star Topology (Yıldız Topolojisi)

Yıldız topolojisi: düğümler ağaç benzeri bir yapı oluşturur. Ayrıca, bu format bir dizi bağlı yıldız ağına benzer.

 1. Tree Topology (Ağaç Topolojisi)

Bireysel bağlantılar, bilgisayarları bir ağaç topolojisinde birbirine bağlar. Ayrıca bu bağlantı türü ihtiyaç duyulduğunda paralel iletişime de olanak sağlar.

 1. Mesh Topology (Ağ Topolojisi)

Yerel ağlar, hiyerarşik topoloji için hub‘lar veya anahtarlar kullanır. Üstelik bu yapı çoğu ağda karmaşık bir ortam oluşturmaktadır.

Temel Ağ Protokolü: TCP/IP

Protokoller, cihazlar arasında veri gönderme ve alma standartlarıdır. Ayrıca, PC’ler arasındaki bilgi yöntemini belirlerler.

PC’nin ağları birbirine bağlama yeteneği birçok protokolün geliştirilmesine yol açmıştır. Ayrıca, aynı PC birçok network ile bağlantı kurabilir.

Bir sistemdeki bağdaştırıcılar birçok protokol kullanabilir. Ayrıca, yapılandırılan her protokol, mevcut fiziksel veya mantıksal bağdaştırıcılar tarafından kullanılabilir.

Arızalı cihazlar ve protokoller, ağ kaynaklarına yetkisiz erişime izin verir. Ayrıca, doğru bir şekilde çalışmaları gerekiyorsa, güvenlik riskleri oluştururlar.

1960’ların sonlarında: TCP/IP protokolü, farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarları birbirine bağlar. Ayrıca, çeşitli işletim sistemleri arasında kesintisiz iletişim sağlar.

Ağda Çalışan Bazı Hizmetlerin Türleri

Etkili bir bilgisayar ortamı bu temel hizmetleri gerektirir. Ayrıca, aşağıdaki hizmetleri sağlamalıdır.

 1. Erişim Hizmeti

Erişim hizmetleri, kullanıcıların uzak konumlardan bağlanmasını sağlar. Böylece, kullanılabilir kaynaklara karar vermek için kimlik doğrulamaya izin verirler.

 1. Dosya Hizmeti

Dosya hizmeti, kullanıcı verilerinin indirilmesini, silinmesini veya yapılandırılmasını sağlar. Ayrıca, web’e bağlı PC’lerde çalışır.

Hizmet, uygulamaları ve verileri sunucuda depolar. Böylece bilgisayar depolama ihtiyaçlarını etkili bir şekilde azaltır.

 1. Baskı Hizmeti

Yazdırma hizmeti, yazıcıları birçok kullanıcı arasında paylaşır. Ayrıca firma maliyetlerinin düşürülmesinde hayati bir rol oynar.

 1. E-Posta Hizmeti

E-posta hizmeti, ağda kullanılan en yaygın uygulamadır. Bu hizmet, çevrimiçi iletişimde kolaylık sağlamakta ve bilgi aktarımında maliyetleri düşürmektedir.

 1. Bilgi Servisi

Bilgi hizmeti, içeriğe dayalı olarak dosyalara erişim sağlar. Ayrıca, uygulamaların işlemesi için bilgi içerir.

Bir Ağ Oluşturmanın Faydaları

Ağ oluşturma, verileri bir kuruluş içinde verimli bir şekilde merkezileştirir ve dağıtır. Sonuç olarak, talep eden kullanıcılara bilgi sağlar.

Sonuç olarak, başkalarıyla etkileşim kurmayı, görüntülü görüşme yapmayı ve mümkün kılıyor. Çevrimiçi satın almayı, parayı ve gerçek zamanlı veri aktarımını kontrol etmenizi sağlar.

İlgili Makaleler

1) Çerçeve Aktarımı Nedir?
2) Token Ring Nedir?
3) FDDI (Fiber Distributed Data Interface) Nedir?
4) İntranet Nedir?
4) Extranet Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir