MAN (Metropol Alan Ağı) Nedir?

Bir Metropol Alan Ağı (MAN) coğrafi olarak yakındaki çeşitli LAN’ları (yaklaşık elli kilometrelik bir alanda) yüksek hızda birbirine bağlar. Bu nedenle, bir MAN iki uzak düğümün aynı Yerel Alan Ağının bir parçasıymış gibi iletişim kurmasına izin verir.

MAN (Metropol Alan Ağı) Nedir?

MAN Nedir?

MAN (Metropolitan Area Network), yüksek hızlı bağlantılarla (genellikle fiber optik kablolar) birbirine bağlanan anahtarlardan veya yönlendiricilerden oluşur.

Metropol alan ağlarının birçok ve çeşitli uygulamaları vardır, başlıcaları:

 • Metropol bölgesinde VoIP hizmetlerinin konuşlandırılması, “eski” geleneksel analog telefon veya ISDN hatlarının ortadan kaldırılmasına izin vererek bu hatların mevcut maliyetini ortadan kaldırıyor.
 • Yerel alan ağlarının birbirine bağlanması (LAN)
 • Kablosuz Backhaul (Femtocell) olmadan Wifi Bölgelerinin konuşlandırılması, tüm Wifi kanallarını erişim için serbest bırakır, bu pratikte Wifi kullanıcılarının bağlantısında% 60’tan fazla iyileşmeyi temsil eder.
 • Bilgisayardan bilgisayara bağlantı
 • Kentsel Video Gözetim Sistemleri.
 • CAD/CAM iletimi
 • Geniş Alan Ağı (WAN) ağ geçitleri

Genel ve Özel MAN

Bir metropol alan ağı özel veya herkese açık olabilir. Özel bir MAN örneği; şehirlere yayılmış binaları olan, binalar arasındaki tüm ses ve veri trafiğini kendi MAN’ı üzerinden taşıyan ve harici bilgileri kamu operatörleri aracılığıyla yönlendiren büyük bir departman veya yönetim olabilir.

Veriler, paketler halinde veya sabit bant genişliği kanallarında farklı binalar arasında aktarılabilir. Video uygulamaları binaları toplantılar, simülasyonlar veya proje işbirliği için bağlayabilir.

Halka açık bir MAN örneği, bir telekomünikasyon operatörünün, bu coğrafi bölgede bulunan müşterilerine geniş bant hizmetleri sunmak için kurduğu altyapıdır.

Bileşenler

Kullanıcının ağ tarafından sağlanan uygulamaları ve hizmetleri talep ettiği Metropol alan ağının bileşenleri şunlardır:

 • İş İstasyonları
 • Merkezi Bilgisayarlar
 • Kişisel Bilgisayarlar

Ağ Düğümleri

Ağın bir parçası olan işlere hizmet sağlamaktan sorumlu cihazlardır. Ana fonksiyonları:

 • İletim kanalı serbest bırakılana kadar iletilecek bilgilerin geçici olarak saklanması.
 • Sadece kendi kabul, ağ üzerinden dolaşan bilgilerin filtreleme.
 • Ağ bilgilerinin seri olarak iş bilgilerine, sekizlilere dönüştürülmesi.
 • İletim ortamına erişim haklarının elde edilmesi.

Kablolama Sistemi

Ağ düğümlerini ve iş istasyonlarını birbirine bağlamak için kullanılan kablodan oluşur.

İletişim Protokolleri

Düğümler arasında iletişim kurmak için bir ağda kullanılan kurallar ve prosedürlerdir. Protokollerde farklı iletişim seviyeleri tanımlanmıştır. Böylece, büyükşehir alan ağları, açık sistemler için OSI hiyerarşisini takip eden daha yüksek düzey protokollere hizmet ederek 1. seviyeyi ve 2. seviyenin bir bölümünü destekler.

Uygulamalar

Mesaj işleme sistemleri (MHS), Dosya Yönetimi, Erişim ve Aktarma (FTAM) ve EDI olarak, olası ağ uygulamaları mümkün olabilir.

Ağ Hizmetleri

Aşağıdakiler, metropol ağları tarafından sunulan olası hizmetlerin bir sınıflandırmasıdır:

 • Non-Connection Oriented (Bağlantı Amaçlı Olmayan) Hizmetler

Önceki bir bağlantı kurmadan veri aktarımına izin verir.

 • Connection-Oriented (Bağlantı Odaklı) Hizmetler

Kullanıcı verilerinin taşınmasından önce bir bağlantı kurulması gerekir.

 • Isochronous Services (Eş Zamanlı) Hizmetler

Belirli ses ve video hizmetlerinin aktarımı gibi katı bant genişliği gereksinimleri olduğunda kullanılırlar. Bazı uygulamalar, belirli aralıklarla (eşzamanlı) bilgilerin sürekli aktarılmasını gerektirir. Bu durumda, eşzamanlı trafiği destekleyen yeni bir FDDI-II standardı olmasına rağmen, tüm teknolojiler FDDI gibi bu tür uygulamaları desteklemez.

Bir MAN Kurmanın Avantajları

Kurumsal düzeyde bir metropol alan ağı kurulması veya aynı özelliklere sahip bir kamu ağına erişimin nedenleri aşağıda özetlenmiştir:

   Bant Genişliği

Büyük bilgisayarlar ve paylaşılan ağ uygulamaları için gereken yüksek bant genişliği, yerel alan ağları yerine büyükşehir alan ağlarının kullanılmasının ana nedenidir.

   Ağ Düğümleri

Büyükşehir alan ağları 500’den fazla ağ erişim düğümüne izin vererek çok sayıda işi olan kamu ve özel ortamlar için çok etkilidir.

   Ağ Uzantısı

Büyükşehir alan ağları, kullanılan kablo türünün ağ düğümleri arasındaki aralığa ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak yaklaşık 50 km’lik bir çapa ulaşılmasına izin verir. Bu çapın bir metropol alanı kaplamak için yeterli olduğu düşünülmektedir.

   Düğümler Arasındaki Mesafe

Büyükşehir alan ağları, kablonun türüne bağlı olarak birkaç kilometrelik erişim düğümleri arasındaki mesafelere izin verir. Bu mesafelerin bir metropol alanındaki veya özel kampüsteki farklı binaları birbirine bağlamak için yeterli olduğu düşünülmektedir.

   Gerçek Zamanlı Trafik

Büyükşehir alan ağları, ağ yükü yüksek olsa bile belirli iletilerin gecikmeden ağ üzerinden geçmesinin önemli olduğu, gerçek zamanlı uygulamalar için gerekli senkron hizmetlerin dahil edilmesine izin veren minimum ağ erişim sürelerini garanti eder.

   Ses, Veri ve Video Entegrasyonu

Minimum erişim sürelerine ek olarak, senkronize hizmetler bant genişliği rezervasyonu gerektirir; ses ve video trafiği söz konusudur. Bu nedenle, büyükşehir alan ağları multimedya trafik ortamları için en uygun ağlardır, ancak tüm büyükşehir ağları eşzamanlı trafiği desteklemez (bilgilerin belirli aralıklarla iletilmesi).

   Yüksek Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik, ağın hatasız çalıştığı zaman yüzdesini ifade eder. Büyükşehir alan ağları, ağın normal çalışmadan sonra iyileşmesini sağlayan otomatik arıza kurtarma mekanizmalarına sahiptir. Bir erişim düğümündeki veya kablodaki herhangi bir arıza hızlı bir şekilde algılanır ve yalıtılır. MAN ağları, hava trafik kontrolü, depo tedariki, bankalar ve ağın kullanılamamasının ciddi sonuçları olduğu diğer ticari uygulamalar gibi ortamlar için uygundur.

   Yüksek Güvenilirlik

Güvenilirlik, ağ çalışırken hata oranına işaret eder. Hata oranının, ağ üzerinden iletilen hatalı bitlerin sayısı olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak, optik fiber için hata oranı, eşit uzunlukta bakır kablodakinden daha düşüktür. Hata algılama mekanizmaları tarafından algılanmayan hata oranı 10-20 düzeyindedir. Bu özellik, metropol alan ağlarının, hava trafik kontrolü gibi hataların felaket olabileceği ortamlarda çalışmasına izin verir.

   Yüksek Güvenlik

Fiber optik güvenli bir yöntem sunar, çünkü bağlantıyı fiziksel olarak kesmeden optik sinyali okumak veya değiştirmek mümkün değildir. Bir kablonun kırılması ve ağ dışı mekanizmaların takılması geçici bir bağlantı düşüşü anlamına gelir.

   Gürültü Bağışıklığı

Ağın önemli elektromanyetik parazite maruz kaldığı kritik yerlerde, fiber optikler gürültüsüz bir iletişim aracı sunar.

   İlgili Yazılar


Anahtarlama
Cisco Nedir?
VPN Nedir?
VLAN Nedir?
Ethernet Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir