Bilgisayar Ağındaki Node (Düğüm) Nedir?

Bir bilgisayar ağındaki bir node (düğüm), aynı yerde bir araya gelen birkaç bilgisayarın veya cihazın kesişme noktası veya birleşim noktasıdır. Bu nokta bir intranet veya extranet olabilir ve her sunucu veya bilgisayardan oluşabilir.

Bilgisayar Ağındaki Node (Düğüm) Nedir?

Bilişimde Node (Düğüm) Nedir?

İnternetin öncülerinden biri olan Michel Elie, UCLA’ya katıldıktan sonra INRIA (Research Institute in Computer Science and Automation)’da yaptığı çalışmalar sonucunda ilk node oluşturuldu.

O yıllarda UCLA Bilgisayar ve Stanford Araştırma Enstitüsü’ndeki başka bilgisayarlar arasında bir bağlantı kuruldu ve böylece sonraki geliştirmeler ile dört üniversite arasında bağlantı kurulabildi.

ARPANET’in ilk sürümü, sadece UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara ve University of Utah kurumlarında mevcuttu. Bu kurumların her biri bir düğümü oluşturdu. Böylece, ARPANET üzerinden ilk iletişim 1969’da yapıldı.

Özellikleri

Bilgi işlemde ve bilgisayar ağlarında veya yerel alan bilgisayarlarında node veya düğüm, bulundukları konumdaki farklı cihazlarla, veritabanlarındaki yapılarıyla nesne yönelimli iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Node, diğer cihazlarla birlikte ağ bağlantılarına bağlı bir cihaz olarak kabul edilir.

Programlama veya yazılım konumundaki anlamı ise ağaçtaki bilgi kümesi olan ve bir veya daha fazla cihaza farklı yollar ile sahip olan bir konum olarak ifade edilir.

Günümüzde yaygın olarak bir ağda bulunan cihazların oluşturduğu bir topluluğa node veya düğüm denmektedir. Dolayısıyla bir node, İnternet ağındaki herhangi bir bağlantı noktasına bir bilgisayardan veya ağ bağlantısı olan bir cihazdan erişim sağlayabilir.

Örneğin, İnternet, birden çok ağın bir araya gelmesiyle oluşmasından dolayı birçok düğüme sahiptir anlamına gelir. Yerel ağlarda ise node yapısı bir ana bilgisayarın adıyla ya da ağın yapısıyla ifade edilebilir.

Bilgisayar ağlarında mevcut olan makinelerin her biri bir düğümdür ve ağ İnternet ise, her sunucu da bir düğümdür.

İnternet üzerinde bağlantı kurulan herhangi bir sunucu grubundaki bir sunucu, bir domain adı ve IP adresine sahip olduğu için node olarak ifade edilebilir. Ayrıca, ağdaki bir Switch’ten bir Router’a olan bağlantı da bir node olarak tanımlanabilir.

Dinamik veri yapılarındaki düğüm tanımı, veriler ile ilgilenilen ve başka bir düğüme en az bir bağlantısı olan bir kayıttır. Bu yapıda sadece bir veya birden fazla bağlantısı varsa ayrık veri yapıları oluşturulabilir. Programlamada, özellikle veri yapılarında, bir düğüm liste, ağaç veya grafik öğelerinden biri olabilir.

Bu yüzden düğümler, dinamik veri yapılarını oluşturmak için gerekli araçlardır. Çoklu bir bilgisayar sisteminde hesaplama işlemlerini gerçekleştiren grupta buna dahildir.

Diğer Anlamlar

Düğüm terimi diğer anlam ve kavramlara da sahip olabilir. Genellikle bu terim, aynı özellikleri paylaşan ve aynı zamanda diğer gerçek veya soyut alanların bağlantılarının birleştiği alanı ifade eder.

Bu hiyerarşik olmayan ve bir şekilde birbiriyle bağlantılı ve de sosyolojik veya matematiksel terimlerle de alakalıdır. Elektrik sistemlerinde temel anlamı, bir devrenin iki veya daha fazla elemanı arasındaki bağlantı noktasıdır.

Bu terim astronomide, bir yörüngenin bir referans düzlemi ile kesiştiği iki noktadan birini tanımlar. Fizikte, herhangi bir anda genlik değerinin sıfır olması ve duran bir dalganın herhangi bir noktasını tanımlar. Biyolojide, özellikle Nörolojik bölümündeki tanımı, miyelinli bir aksondaki miyelinin aksiyon potansiyellerinin üretildiği zar sektörlerini açığa çıkaran bir kesinti olarak tanımlanabilir.

   İlgili Yazılar


Host Nedir?
Bastion Host Nedir?
Hub Nedir?
Ağ Topolojisi Nedir?
Network Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: