Bilgisayar Ağındaki Node (Düğüm) Nedir? | Tanım ve Özellikler

Bir bilgisayar ağındaki bir node (düğüm), birçok bilgisayarın veya aygıtın birleştiği yerdir. Bir intranet, bir extranet sunucusu veya bir dizüstü bilgisayar olabilir.

Bilgisayar Ağındaki Node (Düğüm) Nedir?

Bilişimde Node (Düğüm) Nedir?

Bir İnternet öncüsü olan Michel Elie, UCLA’ya katıldıktan sonra ilk düğümü oluşturdu. INRIA’daki çalışmaları nedeniyle mümkün oldu. Ancak çeşitli teknoloji şirketlerinde stajyerlik yaparak değerli deneyimler de kazandı.

Bu süre zarfında UCLA Computing, Stanford Araştırma Enstitüsü bilgisayarlarıyla bağlantı kurdu. Dört üniversiteyi birbirine bağlamada daha fazla gelişmeyi kolaylaştırdı.

ARPANET’in ilk sürümü, sadece UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara ve University of Utah kurumlarında mevcuttu. Bu kurumların her biri bir düğümü oluşturdu. Böylece, ARPANET üzerinden ilk iletişim 1969’da yapıldı.

Node (Düğüm) Özellikleri

Bilgi işlem ve bilgisayar ağlarında, bir düğüm nesne yönelimli iletişim kurabilir. Bu iletişim çeşitli cihazlarla gerçekleşir. İletişim, veritabanlarının konumları ve yapıları içinde gerçekleşir.

Programlamada veya yazılımda, ağaçtaki bilgiyi konum olarak anlamını ifade ederek ayarlarız. Bunu çeşitli cihazlar aracılığıyla başarabilirsiniz.

Bugünün ağları, bir cihaz topluluğuna bir düğüm olarak atıfta bulunmayı sağlar. Böylece, bir düğüm, bir bilgisayardan veya ağa bağlı bir cihazdan İnternet ağındaki herhangi bir bağlantı noktasına erişir.

Örneğin, birçok ağı birleştirirken, İnternet birçok düğüme sahip olduğu anlamına gelir. Yerel ağlar, anabilgisayar adları veya ağ tasarımları aracılığıyla düğüm yapısını ifade eder.

Ağdaki her makine bir düğümdür; ağ İnternet ise, her sunucu bir düğümdür.

İnternete bağlı herhangi bir sunucu grubundaki bir sunucu, bir etki alanı adına ve IP adresine sahip bir düğüm olarak nitelendirilir. Dolayısıyla, bu sınıflandırma ağ bağlantısı ve tanımlamadaki rolünü belirler. Ek olarak, ağdaki bir Switch’ten bir Router’a olan bağlantıyı bir düğüm olarak tanımlayabiliriz.

Dinamik veri yapılarında bir düğüm, başka bir düğüme bağlı verilerle ilgili bir kayıttır. Ayrıca, bir veya daha fazla bağlantı içeriyorsa, ayrık veri yapıları oluşturur. Bir düğüm, programlamada, özellikle veri yapılarında bir liste, ağaç veya grafik öğesini ifade eder.

Dolayısıyla, düğümler, dinamik veri yapıları oluşturmak için gerekli araçlardır. Birçok bilgisayar sisteminde hesaplamalar yapan grubun bir parçasıdır.

Node Teriminin Diğer Anlamı Nedir?

Terim ayrıca başka anlamlara ve kavramlara da sahiptir. Farklı alanların bağlantılarını ortak özelliklerle birleştiren alanı ifade eder. Ek olarak, doğal veya soyut alanlar arasında bir geçiş bölgesini temsil eder. Bu boşlukları birbirine bağlama sürecine de atıfta bulunmaya yardımcı olur.

Hiyerarşik değildir, birbiriyle ilişkilidir ve sosyolojik veya matematiksel terimlerle ilişkilidir. Elektrik sistemlerindeki temel anlamı devre elemanları arasındaki bağlantı noktasıdır. Ayrıca, iki veya daha fazla bileşenin bir araya geldiği bir bağlantı noktası görevi görür.

Bu terim, bir yörüngenin bir referans düzlemiyle kesiştiği bir astronomi noktasını tanımlar. Ayrıca, göksel hareketteki iki önemli kesişme noktasından birini belirtir. Başka bir deyişle, gök mekaniğinin anlaşılmasında çok önemli bir kavramdır.

Bu terim, bir yörüngenin bir referans düzlemiyle kesiştiği bir astronomi noktasını tanımlar. Ek olarak, göksel hareketteki iki önemli kesişme noktasından birini ifade eder.

Fizikte, herhangi bir andaki sıfır genlik değeri, duran bir dalgadaki herhangi bir noktayı tanımlar. Biyoloji çalışırken, miyelinli bir aksondaki bir kesintiyi tarif eder. Örneğin, bu, aksiyon potansiyellerinin meydana geldiği zar sektörlerini ortaya çıkarır.

İlgili Yazılar


1) Host Nedir?
2) Bastion Host Nedir?
3) Hub Nedir?
4) Ağ Topolojisi Nedir?
5) Network Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir