Ağ Topolojisi Nedir? | Türler ve Artıları/Eksileri

Bir bilgisayar ağını organize etmek ve tasarlamak, ağ topolojisi yapısının ifade ettiği şeydir. Bir ağdaki bilgisayarların iletişim kurmasını ve veri paylaşmasını sağlar.

Ağ Topolojisi Nedir?

Bilgisayar Ağ Topolojileri Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Birbirine bağlı düğümler bir ağ topolojisi oluşturur. Yani, her düğümü bir sonraki düğüme bağlayarak yapıyı genişletebilirsiniz. Ek olarak, bu işlem ağ içindeki bağlantıyı geliştirir.

Düğümlerin düzeni topolojiyi belirler. Ek olarak, TCP protokolüne uygulanabilen farklı standartlaştırılmış topolojiler vardır. Her düğümün, ağ esnekliğini ve verimliliğini artıran kendine has özellikleri vardır.

Bir ağın topolojisi, ona bağlı cihazların geometrik düzenlemesini ifade eder. Ek olarak, geçmişteki en yaygın topolojiler Bus, Ring, Star, Tree ve Mesh‘tir.

Bus (Veri Yolu) Ağ Topolojisi

Bus topolojisi yıldız topolojisine benzer. Ancak, tek bir paylaşılan iletim ortamı, tüm cihazları birbirine bağlar. Bu düzenleme, ağ kurulumunu basitleştirir ve maliyetleri azaltır. Bilgisayarlar birbirleriyle standart bir veri yolu devresi aracılığıyla konuşurlar. Böylece, bir denetleyici, verilerin doğru yere gitmesini sağlar.

Bu topolojide, veri aktarımı kablo üzerinden her iki yönde hareket eder. Aktarım hızı yaklaşık 10/100 Mbps’dir. Ek olarak, sinyali doğru şekilde sonlandırmak için sonlandırıcılar hattın her iki ucundadır. Bu düzenleme, ağ içindeki iletişim güvenilirliğini ve verimliliğini artırır.

Veri yolu topolojisi birçok bilgisayarı birbirine bağlayabilir. Ancak, bir bilgisayar arızalanırsa, iletişim hala korunur. Ancak bus’ın kendisi düşerse, tüm ağ kesintiye uğrar. Veri yolu bağlantısının güvenilir olduğundan ve ağ kesintilerini önlemek için bir yedeğe sahip olduğundan emin olun.

Genellikle, ağ yapılarında kullanılan kablolama türü koaksiyel, bükümlü çift veya fiber optik olabilir. Bilgisayarlar, paylaştıkları bir ağ kablosunu kullanarak birbirleriyle konuşabilirler. Sanki hepsi aynı otobüste!

Doğrusal veri yolu adı verilen uzun bir kablo, ağ düğümlerini ağın bir ucundan diğerine bağlar. Böylece kablolama yapısı zeminden, duvarlardan, tavandan veya birkaç yerden geçebilir.

Ring (Halka) Ağ Topolojisi

Bir halka topolojisinde, iletişim bir belirteç aracılığıyla gerçekleşir. Bu yüzden, belirteç, bilgi paketlerini toplayan ve dağıtan bir postacı görevi görür. Sonuç olarak, bu tasarım, çarpışmalardan kaynaklanan bilgi kaybını önler. Ağ, bu yöntemi kullanarak verimli ve güvenilir iletişim sağlar.

Çift halka topolojisi (token ring), verilerin her iki yönde de gönderilmesini sağlar. Bu yapılandırma, hata toleransına izin verir ve güvenilir iletişim sağlar. Sonuç olarak, halkalardan biri arızalanırsa, aktif halka sorunsuz bir şekilde her ikisinin de işlevini üstlenir. Böylece, bu fazlalık, ağ kararlılığını artırır ve kesintileri en aza indirir.

Ring ağının her düğüm için bir gelen ve bir giden bağlantısı vardır. Ayrıca, her istasyonun bir alıcısı ve tercüman görevi gören bir vericisi vardır. Bu sayede, sinyali bir sonraki istasyona ileterek kesintisiz iletişim sağlar. Bu tasarım, ağ içinde verimli veri iletimi sağlar.

Avantajları

 • Ağ yapısı basittir.
 • Ağın yapılandırılması kolaydır.
 • Veri akışı kolaydır.

Dezavantajları

 • Sınırlı bir kanal uzunluğuna sahiptir.
 • Ağa yeni düğümler eklemek, büyüdükçe kanal etkinliğini azaltır.
 • Veri aktarımı kolay ancak yavaştır.

Star (Yıldız) Ağ Topolojisi

Yıldız topolojisi, veri aktarımında yankıyla ilgili sorunları çözmek için aktif bir merkez kullanır. Yerel ağlar genellikle bu yapılandırmayı kullanır. Bu kurulum, olası kesintileri en aza indirirken verimli ve güvenilir iletişim sağlar. İnsanlar genellikle bu ağ yapısında yönlendiriciler, anahtarlar veya hub‘lar kullanır.

Yıldız topolojisinde, merkezi düğüm tüm paketleri yönlendirici, anahtar veya hub olarak işler. Tüm düğümler yalnızca merkezi düğüm aracılığıyla veri gönderip alabilir.

Hub’lar eskiden popülerdi, ancak şimdi daha akıllı oldukları için anahtarlar daha yaygın. Herhangi bir düğüm, merkezi düğümle bağlantı sorunu yaşarsa, diğerlerinden izole olur.

İletişim kurmak için bir anahtar kullanıyorsanız, çok fazla trafiğin üstesinden geleceği için iyi ve kararlı bir cihaz edinin.

Avantajları

 • Ağda oluşan sorunları önlemek için gerekli araçlara sahiptir.
 • Bilgisayarın bağlantısı kesildiğinde veya kablosu bozulduğunda internete bağlanamaz. Ancak diğer bilgisayarlar hala iletişim kurmaya devam eder.
 • Ağ yapısına yeni bir bilgisayar eklemek basit ve kolaydır.
 • Oluşan arızaları tam zamanlı olarak bulur.
 • Tüm düğümler birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurar.
 • Bir ağı yükseltmek veya sürdürmek, bir veri yolu veya ring topolojisi kullanmaktan daha ucuzdur.

Dezavantajları

 • Merkezi düğüm başarısız olursa tüm ağ bağlantısı çöker.
 • Bus veya ring topolojilerinden daha fazla kablo gerektirdiğinden biraz daha pahalıdır.
 • Bir hattı çekmek, her bilgisayarı hub’a veya anahtara bağlar.
 • Merkezi düğüm saldırıya uğrarsa, bağlı tüm cihazlar risk altındadır.

Tree (Ağaç) Ağ Topolojisi

Bir ağaç topolojisi, merkezi bir düğümü olmayan bir grup yıldız ağıdır. Anahtarlar arasındaki bir kablo bağlantısı, diğer cihazlarla bir ağ oluşturmayı sağlar. Ağ, bir ağacın dalları gibi büyümeye devam eder.

Bu bir bus ağı gibidir, ancak bir kısım çalışmayı durdursa, diğerleri hala iletişimdedir ve aynı yolu kullanır.

Ağaç ve yıldız ağları, birincil düğüm bilgi gönderdiğinde bir veri yolu gibi çalışır. Bu sayede, bilgi, doğasına bağlı olarak çeşitli yollardan yayılarak birçok hedefe ulaşır.

Birçok istasyon aynı anda konuşmaya başladığında, bilgi göndermek için yalnızca farklı bir yol kullanmayı sağlar ve dolayısıyla bu da sorunlara yol açar.

Ağaç topolojisi, bir hiyerarşide düzenlenen bir grup yıldız ağı gibidir.

Avantajları

 • Merkezi hub, iletim sırasında sinyal gücünü ve aralığını artırır.
 • İkincil hub’lar veya anahtarlar sayesinde daha fazla cihaz bağlayabiliriz.
 • Kritik bilgisayarlardan iletişimin önceliklendirilmesine ve yalıtılmasına izin verir.
 • Bireysel segmentler için noktadan noktaya kablolamayı destekler.
 • Birçok yazılım ve donanım satıcısı bunu kapsamlı bir şekilde desteklemektedir.

Dezavantajları

 • Ana dezavantajlarından biri, daha fazla kablo gerektirmesidir.
 • Kullanılan kablo yapısı, her bölümün boyutunu belirler.
 • Merkezi düğüm çökerse, tüm bölüm onunla birlikte çöker.
 • Yapılandırması daha zordur ve zaman alır.

Mesh (Örgü) Ağ Topolojisi

Bir ağ topolojisinde, düğümler bağlanır ve farklı mesaj iletim yöntemlerine izin verir.

Bir ağda birçok yola sahip olmak, iletişim sorunları olasılığını azaltır. Bu yüzden, kapsamlı ağlar ve kritik verileri işleyen yerler bu ağ yapısını kullanır.

Ağdaki birçok sunucuya bağlanmak, veri aktarım sorunlarını önler.

Bir bilgisayar çalışmayı durdurursa, diğer bilgisayarlar yine de birbirleriyle farklı şekilde konuşmaya devam eder.

Avantajları

 • Oldukça güvenilir bir ağ yapısıdır.
 • Anahtarlar arızalanırsa, sistem veri göndermek için farklı yollar kullanır.
 • Ağdaki bir düğüm arızalandığında, ağ çalışmaya devam eder.

Dezavantajları

 • Yedekli yollar için kullanılan kablo miktarı fazla olduğu için maliyeti diğer topolojilere göre daha yüksektir.
 • Ağın yönetilmesi daha zordur.
 • Ağdaki olası arızaları bulmak biraz zaman alabilir.
 • Kablolama işlemleri daha uzun olduğu için konfigürasyonu daha zordur.

İlgili Yazılar


1) Networking Switch Nedir?
2) Yapısal Kablolama Nedir?
3) Ağ Geçidi Nedir?
4) RJ45 Nedir?
5) NIC Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir