WAN (Geniş Alan Ağı) Nedir?

WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı), yüzlerce hatta binlerce kilometrekarelik (bölgeler, ülkeler, kıtalar) coğrafi alanlarda kullanıcı programlarını (uygulama düzeyinde) çalıştırmayı amaçlayan bilgisayarları bağlayan bir iletişim ağıdır.

WAN (Geniş Alan Ağı) Nedir?

WAN Nedir?

Terminal ekipmanlarının her birine genellikle bir düğüm veya ana bilgisayar denir ve iletişim alt ağı (veya basitçe alt ağ), ana makinelerin birbirleriyle iletişim kurmasına izin veren iletim hatları ve yönlendiriciler kümesidir. Farklı alt ağlar, Internet’te olduğu gibi daha geniş geniş alan ağlarına neden olacak şekilde birbirleriyle birleştirilebilir.

Çoğunlukla, ana bilgisayarlar geniş alan ağlarına yerel alan ağı veya LAN üzerinden bağlanır, ancak başka bir ağ türüne entegre edilmeden doğrudan bir yönlendiriciye bağlanan terminaller de olabilir. Bir ana bilgisayar bir dizi veri paketi gönderdiğinde, her yönlendirici bunları saklar ve bunları bir sonraki yönlendiriciye ve dolayısıyla hedefe ulaşana kadar özgür olmanın en uygun olduğunu düşündüğü iletim hattını bekler.

Geniş Alan Ağı Oluşturulması

Ağ, yüksek hızlı kiralık kanallarla birbirine bağlanan ECD’lerden (Anahtarlama Bilgisayarları) oluşur. Her ECD, verilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesinden ve bunlara bağlanan son kullanıcıların bilgisayarlarına ve terminallerine destek sağlamaktan sorumlu bir protokol kullanır. ETD (Kullanıcı Terminalleri/Bilgisayarları) destek işlevi sağlar. ETD’nin destek işlevine bazen PAD (Paket Montajı Demontajı) denir. ETD’ler için ECD, onları ağdan izole eden bir cihazdır. Ağ Kontrol Merkezi (CCR) ağ işlemlerinin verimliliğinden ve güvenilirliğinden sorumludur.

Anahtarlama Hatları Sınıflandırması

Switched Lines (Anahtarlamalı Hatlar): Bağlantının diğer ucuyla iletişim kurmak için kod gerektiren hatlar.

Dedicated Lines (Özel Hatlar): İki veya daha fazla nokta arasında sürekli bağlantı sağlayan iletişim hatları. Bunlar iki veya dört tel olabilir.

Point to Point Lines (Noktadan Noktaya Hatlar): İki DTE Bağlantısı Çok Noktalı Hatlar: Üç veya daha fazla DTE

Digital Lines (Dijital Hatlar): Bu tip hatlarda, bitler dijital sinyaller şeklinde iletilir. Her bit bir voltaj varyasyonu ile temsil edilir ve bu dijital kodlama ile yapılır.

Ağ Türleri

   Switched by Circuits (Devreli Anahtarlama)

İletişim kurmak için bir çağrı yapılması gereken ve bağlantı kurulduğunda, kullanıcıların ağın farklı bölümleri üzerinden doğrudan bir bağlantıya sahip olduğu ağlar.

   Switched by Message (Mesajlı Anahtarlama)

Bu tür bir ağda, anahtar genellikle kendisine bağlı bilgisayarlardan ve terminallerden gelen trafiği kabul etmekten sorumlu bir bilgisayardır. Bilgisayar, ileti üstbilgisinde görüntülenen adresi alması gereken DTE’yi inceler. Bu teknoloji, daha sonra katılmak üzere bilgilerin kaydedilmesini sağlar. Kullanıcı mesajı otomatik olarak silebilir, saklayabilir, yönlendirebilir veya yanıtlayabilir.

   Package Switched (Paket Anahtarlama)

Bu ağ türünde kullanıcı verileri daha küçük parçalara ayrılır. Bu fragmanlar veya paketler protokolün bilgisine eklenir ve bağımsız varlıklar olarak ağ üzerinden çalıştırılır.

   Connection-Oriented Networks (Bağlantı Odaklı Ağlar)

Bu ağlarda sanal devre veya kanal olarak bilinen kanalların ve bağlantı noktalarının çoğullaması kavramı vardır. Kullanıcı gerçekte başkalarıyla paylaştığında özel bir kaynağa sahip gibi göründüğü için, gerçekleşen şey farklı kullanıcılardan gelen trafik patlamalarına katılmalarıdır.

   Non-connection Oriented Networks (Bağlantısız Odaklı Ağlar)

Datagrams olarak adlandırılırlar, doğrudan serbest durumdan veri aktarım moduna giderler. Bu ağlar, tüm ağlar için geçerli olan onaylar, akış kontrolü veya hata kurtarma sunmaz, ancak bu işlevler her bir bağlantı için mevcuttur. Bu tür ağlara örnek olarak İnternet verilebilir.

   Public Telephone Switching Network (Genel Telefon Anahtarlamalı Ağ) – (PSTN)

Bu ağ başlangıçta ses ve analog sistemlerin kullanımı için tasarlanmıştır. Anahtarlama, hedef noktanın sayısal tanımlamasına karşılık gelen bir numarayı aramayı kabul ettikten sonra bağlantıyı kurmaktan oluşur.

WAN Topolojileri

Bir WAN’a bağlı cihazların karakterizasyonu veya kullanılan adresleme gibi mantıklı sorulara girmeden, geniş alan ağları, yönlendiricilerin ve alt ağın iletim hatlarının düzenlenme şekline bağlı olarak farklı fiziksel tipolojiler sunabilir:

   Point-to-point Network (Noktadan Noktaya Ağ)

Her bir düğüm diğerlerine, iki nokta arasındaki iletişim için her zaman kullanılabilen ayrılmış devreler aracılığıyla bağlanır.

   Ring network (Halka Ağı)

Düğümler, bir paketin hedefine en az iki yolla (halkanın gittiği her yönde bir tane) ulaşması için bir halka oluşturan çizgilerle birbirine bağlanır.

   Ring Intersecting Network (Halka Kesişen Ağ)

İki halka topolojisi bir veya daha fazla düğümle birleştirilir.

   Tree Network (Ağaç Ağı)

Bir ağaç biçiminde bir düğüm hiyerarşisi vardır, böylece bir daldan diğerine geçmek için, paketlerin daha üst düzey bir düğümden geçmesi gerekir.

   Tree Network (Ağaç Ağı)

Tüm düğümler diğerlerine doğrudan bağlanır.

   Star Network (Yıldız Ağı)

Merkezi bir düğüm, alt ağdaki diğer tüm düğümleri birbirleriyle iletmek için bir bağlantı görevi görür.

   Irregular Network (Düzensiz Ağ)

Çoğu durumda, WAN topolojisi, sıkı bir baskın desen olmadan, bazen farklı orijinal topolojilere sahip alt ağların birleşmesinin bir sonucu olarak düzensizdir.

   İlgili Yazılar


LAN Nedir?
Cisco Nedir?
VPN Nedir?
VLAN Nedir?
Ethernet Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir