Point-to-Point (Noktadan Noktaya) Ağ Nedir? | Tanımı ve Özellikleri

Point-to-Point (Noktadan Noktaya) ağ veya ağlar, kanal başına iki düğüm kullanır. Artı, çok noktalı ağlar çok yönlü iletişime izin verir. Ancak farklı şekilde iletişim kurabilirler.

Point-to-Point Ağ Nedir?

Bilgisayar Ağlarında Noktadan Noktaya İletişim Nedir?

Noktadan noktaya yani point-to-point ağ, özel verileri iki konum arasında güvenli şekilde gönderir. Ek olarak, iletim sırasında gizliliği & veri bütünlüğünü sağlar.

Kişiler ağları genellikle fiber optik veya kablosuz bağlantılar üzerinden yaparlar. Bu sayede hızlı & güvenilir veri aktarımı sağlarlar.

Point-to-point ağ, cihazların eşit veya çiftler halinde iletişim kurmasına olanak tanır. Ayrıca, merkezi sunucu olmadan kaynakların doğrudan paylaşılmasını sağlar. Eşler arası bağlantılarda, cihazlar kendilerini ana veya bağımlı olarak yapılandırır. Düzenleme, cihazlar arasında doğrudan iletişime ve kaynak paylaşımına izin verir.

Bu nedenle, ağları tasarlamak, yapılandırmak ve kurmak basittir. Ancak, daha fazla cihaz eklemek, bağlantıları yönetmek için daha fazla çalışma gerektirir. Ayrıca, çalışabilirliği ve ağ verimliliğini sağlamak, birçok cihazla karmaşık hale gelir.

Bu yapıdaki düğümleri bağlarken iletişim türlerini yapılandırın. Bu türler Simplex, Half Duplex & Full Duplex’tir.

Point-to-point ayrıca tek yönlü veri iletimi, trafiğe yalnızca tek yönde izin verir. Buna karşılık, yarı çift yönlü trafik her iki yönde de trafik sağlar.

Çift yönlü giden trafik gönderilmeden önce sırasını bekler. Bu şekilde, paketleri iletmek için her iki kanalı aynı anda kullanabilir.

Half Duplex (Yarım Çift Yönlü) & Full Duplex (Tam Çift Yönlü) bağlantılar, her iki tarafta da aynı hızı elde eder. Bundan dolayı asimetrik bağlantı olarak adlandırılır.

Point-to-Point (Noktadan Noktaya) Ağların Özellikleri

Böyle bağlantının ana işlevlerinden biri, bu tür farklı alanlarda bulunan ağları birbirine bağlamaktır. Uzak WAN yapılarının birbirine bağlanması, aralarındaki veri iletimini kolaylaştırır.

Noktadan noktaya ağ yapısı, packet göndermek için karmaşık yollara ihtiyaç duyar. Doğru çalışma için hataları kontrol etmek çok önemlidir. Aradaki ve sondaki cihazlar, hataların kontrol edilmesine yardımcı olur. Verilerin doğru iletimini sağlar.

Ağa bağlı cihazlar yalnızca düğümleri tarafından iletilen mesajları alır. Böylece, alıcı cihaz tarafından tanımlanan mesajın hedef adresinden bilgi aktarımı gerçekleşir.

Paralel çalışan bir iletim sistemi linkler arasındaki bağlantıyı yapabilir. Mesajların ara düğümler aracılığıyla iletilmesi nedeniyle ağlarda gecikmeler olabilir. Bu gecikmeler, iletim sistemi ara bağlantısının sonucudur.

Bu durumda, güvenilirlik & verimlilik ara düğümlere bağlıdır. Düğümler End-to-End (Uçtan Uca) bağlantıyı oluşturur.

Ağın kablolama maliyetleri bağlantı sayısına bağlıdır. Ağdaki her düğüm en az iki arayüze sahiptir.

Biz bunlara dağıtılmış ağlar diyoruz. Kullanıcılar, her bilgisayardaki paylaşılan kaynaklara erişebilir. Ancak birçok ağın birbirine bağlanması verimliliği düşürür.

Point-to-Point Yapıların Avantajları ve Dezavantajları

Noktadan Noktaya ağların, diğer tüm teknolojiler gibi iyi ve pek iyi olmayan yanları vardır. Şimdi onlara daha yakından bakalım.

Artıları

  1. Güvenlik

Point-to-point ağlar, cihazlar arasında doğrudan iletişimi kolaylaştırarak verileri güvende tutar. Böylece verileri diğer cihazlarla paylaşmazlar ve aralarında hızlı bir veri akışı sağlarlar.

  1. Hızlı Veri Gönderme

Ağda, veriler kesintisiz olarak hat üzerinden hareket eder. Gecikmeleri en aza indirir ve hızlı veriler gönderebilirsiniz.

  1. Yüksek Performans

Point-to-point ağlar, bant genişliği kullandıkları için veri gönderir. Yani, büyük paket akışlarını ve kritik görevleri yönetmede avantaj sağlarlar.

  1. Esneklik

Noktadan Noktaya ağda, veriler bir yerden diğerine seyahat eder. Uzak mesafeleri aşarak coğrafyayı aşar dolayısıyla hedefine ulaşır.

  1. Veri aktarımı

Veriler ağda gizli kalır. Verimli ve güvenli iletim sağlar.

Eksileri

  1. Maliyet

Noktadan Noktaya bir ağ oluşturmak zorlu ayrıca maliyetlidir. Uzun mesafeler için özel hatlarla daha pahalı hale geliyor.

  1. Sınırlı Bağlantılar

Point-to-point ağ aynı anda yalnızca iki cihazı birbirine bağlar.

  1. Ölçeklenebilirlik Zorlukları

Kapsamlı ağları çalıştırmak zordur. Sistemi nasıl yöneteceğini bilen yetenekli bireylere ihtiyaç duyar.

  1. Güncelleme Zorlukları

Cihazları değiştirmek için hattı fiziksel olarak güncellemeniz gerekir. Geliştirme sürecini biraz zorlaştırır.

  1. Sınırlı Uzaktan Erişim

Cihazların, uzaktan erişimi sınırlayan doğrudan bir bağlantısı vardır. Artı, cihazlara uzaktan bağlanmak önemli bir çaba gerektirir.

Noktadan Noktaya Ağ Yapısı Nasıl Çalışır?

Noktadan noktaya ağ, fiber optik kullanarak yakındaki binayı birbirine bağlar. Sonuç olarak, ISP’den network ekipmanı ile 25 km’ye kadar ulaşır.

ISP’nin fiber optik ağı bunu içerir. Böylece, uzak bağlantıları mümkün kılar. Böylelikle, ağ trafiği İnternet’ten ayrı olarak akar ve özel bir yapı oluşturur.

Noktadan noktaya bağlantı, birden çok konumu bir veri merkezine bağlar. Böylece, verimli performans, daha hızlı paket aktarımı ya da daha düşük paket kaybı sağlar.

Bu durumda, ağ bant genişliğini işgal etmez. Kısacası, verimli bir şekilde performans, hızlıca paket iletimi ayrıca minimum paket kaybından kaynaklanır.

Sonuç

Sonuç olarak, noktadan noktaya yani point-to-point ağları özetleyelim. İki konum arasında sağlam veri aktarımı sırasında bütünlük & gizlilik sağlar. Ayrıca, yüksek performansı sebebiyle esnektir. Fakat, elbette maliyet açısından sınırılı olduğundan ölçeklenebilirliği zordur.

Kısacası, point-to-point ağları bilmemizde fayda var. Sürekli gelişen PC ağlarında bu yetenekleri ihtiyaç duyduğumuz ortamlarda kullanabiliriz.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir