Point-to-Point (Noktadan Noktaya) Ağ Nedir?

Point-to-Point (Noktadan Noktaya) ağ, her veri kanalının çeşitli yollarla iletişim kurmak için kullanılabildiği çok noktalı ağların aksine, her veri kanalının yalnızca iki düğümü arasında iletişim kurmak için kullanıldığı bir tür ağ mimarisidir.

Point-to-Point (Noktadan Noktaya) Ağ Nedir?

Point-to-Point (Noktadan Noktaya) Network

Noktadan noktaya ağ, temel olarak özel ve gizli verileri güvenli iki konum arasında güvenli bir şekilde göndermesi için kullanılır. Bu ağlar genellikle fiber optik veya kablosuz bağlantılar aracılığıyla yapılır.

Peer-to-Peer (Eşler Arası) bir ağda, ağa bağlı cihazlar birbirleriyle eşit bir şekilde veya eşli olarak haberleşirler. Eşler arası bir bağlantıda, ağa bağlanan her cihaz bir master (yönetici) veya slave (köle) olarak yapılandırılır.

Bu sebeple, bu ağların tasarlanması, yapılandırılması ve kurulması çok kolaydır. Fakat, ağa eklenen cihaz sayısı arttıkça, bu bağlantıları yönetmek ve çalışabilirliğini sağlamak çok zor olacağından üzerindeki cihaz sayısının fazla olmasından dolayı ağ verimliliği düşecektir.

Point-to-point bir ağın düğümlerini birbirine bağlarken taşıdıkları iletişimin türü Simplex (Tek Yönlü), Half-Duplex (Yarı Çift Yönlü) ve Full-Duplex (Tam Çift Yönlü) olarak yapılandırılır.

Tek yönlü bir veri iletiminde ağ trafiği yalnızca tek bir yönde gerçekleşirken, yarı çift yönlü bir veri iletim türünde ağ trafiği her iki yönde gerçekleşir. Ancak çift yönlü trafik aynı anda her iki kanaldan iletilmeden önce birbirlerinin tamamlanma süresini beklemesi gerekir.

Tam çift yönlü veri iletiminde ise, ağ trafiği aynı anda her iki yönde de gerçekleşir. Half-Duplex ve Full-Duplex bağlantıların hızı her iki yönde de aynı olduğundan bu türe asimetrik bağlantı da denir.

Özellikleri

Point-to-point ağlar uzun mesafelere sahip iki farklı konumdaki ağları birbirine bağlamak için WAN ağlarında kullanılır.

Bu ağ yapısında, routing (yönlendirme) algoritmalarının uygulanması genellikle daha karmaşıktır. Ayrıca, uç noktalara ek olarak ara cihazlarda hata kontrolü gerçekleştirilir.

Ağa bağlı cihazlar, yalnızca ağ düğümleri tarafından iletilen mesajları alır. Bu durumda, veri transferi alıcı cihaz tarafından tanımlanan mesajın hedef adresinden gerçekleşir.

Point-to-point yapıdaki ağlar arasındaki bağlantı, paralel olarak çalışan iletim sistemi ile yapılabilir. Ara bağlantıdaki iletim sisteminden meydana gelebilecek ağ gecikmeleri, mesajların ara düğümler üzerinden geçişinden kaynaklanır.

Bu durumda, End-to-End (Uçtan Uca) bağlantı, ara düğümler üzerinden yapıldığı için ağ trafiğinin güvenilirliği ve verimliliği bunlara bağlıdır.

Bu ağın kablolama maliyetleri, bilgisayarlar arasındaki bağlantıların sayısına bağlıdır ve her düğümün en az iki arabirimi vardır.

Bu ağlar, dağıtılmış ağlar olarak da bilinir. Bu yüzden kullanıcılar her düğümdeki her bir bilgisayarın paylaştığı kaynağa kolayca erişebilir. Fakat iki veya daha fazla ağ birbirine bağlanırsa kullanıcılar ağın tam verimliliğini kullanamaz.

Avantajları

  1. Yapılandırması ve uygulanması kolaydır.
  2. Diğer bağlantı türlerine göre daha az karmaşıktır.
  3. Ağ cihazı veya özel sunucular gerekmediği için daha düşük maliyete sahiptir.
  4. LAN ve WAN ağlarını merkezi tek bir ağa bağlamaya izin verir.
  5. Şirket çalışanlarının merkezi ağa bağlanması sağlanır ve daha iyi bilgi alışverişi sağlar.

Dezavantajları

  1. Merkezi olmayan bir yönetim sağlar.
  2. Çok güvenli ve ölçeklenebilir bir ağ yapısı oluşturmaz.
  3. Ağın büyümesi sonucunda verimlilik düşer.

Nasıl Çalışır?

Bu ağ, bir şirketin yan hizmet binası örneğin 25 km’lik bir yakın konumda ise bunları fiber optik ile birbirine bağlayabilir. Bu bağlantı, ISP tarafından sağlanan bir ağ ekipmanı tarafından yapılır.

Daha uzak konumlarda mevcut olan ağları bağlamak için ise ISP’nin fiber optik ağına dahil olunabilir. Böylece, ağ trafiği İnternet bağlantısından ayrı olarak çalışarak şirkete ait özel bir ağ oluşturulur.

Böylece, iki konum arasında tek bir point-to-point bağlantı sayesinde birden çok konumu bir veri merkezine bağlanması sağlanır. Bu durumda, diğer kullanıcılarla aynı ağa ait bant genişliği meşgul edilmez ve daha hızlı veri transferi ve daha düşük paket kaybı ile verimli bir performans elde edilir.

   İlgili Yazılar


Router Nasıl Çalışır?
Bridge Nasıl Çalışır?
Bastion Host Tanımı
Intranet (İç Ağ)
Extranet (Dış Ağ)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: