SAN (Storage Area Network) Nedir?

SAN (Storage Area Network/Depolama Alanı Ağı), sunucuları, disk dizilerini ve ortam kitaplıklarını bağlamak için tasarlanmıştır ve temelde fiber kanal teknolojisine ve iSCSI’ye dayanmaktadır.

SAN (Storage Area Network) Nedir?

SAN (Storage Area Network/Depolama Alanı Ağı)

SAN yapısı, onu oluşturan farklı unsurları hızlı, güvenli ve güvenilir bir şekilde birbirine bağlar ve düşük seviyeli erişim modu sayesinde diğer ağ depolama modlarından ayrılır.

SAN ortamındaki trafik türü, ATA, SATA ve SCSI gibi sabit depolama sistemlerinin çalışma yapısına benzer ve çoğu sistem fiziksel SCSI arabirimlerini içermese bile, depolama sistemi üzerindeki verilere erişmek için SCSI protokolü kullanılmaktadır.

Bu sistemlerin temel özelliklerinden biri, iletim ortamının yanıt süresini en aza indirecek şekilde tasarlanmış olmalarıdır. Bu yüzden, birden çok sunucunun aynı disk grubuna bağlanmasına izin vererek, depolama sistemleri ve yedeklemelerin optimum şekilde kullanılmasına olanak tanır.

Fiber optik kablolar ile konfigüre edilen SAN’ların avantajları daha fazladır, bu yüzden yönlendiriciler olmadan 10 km veya daha fazla mesafeye sahip cihazlara ulaşılabilir. Bilgisayar sistemlerinin performansına bağlı olarak veri iletiminin transfer hızları Gigabit hızlarına ulaşabilir.

Diğer avantajlardan biri de, daha fazla bağlantıya sahip olmaları ile sunucuların ve depolama cihazlarının sisteme birden fazla kez bağlanmasına izin vermesidir. Bu sayede, hata toleransını arttırmak için yedek yollar yapılandırılabilir.

Fiber Optik

Bir optik kanal, bilgi aktarımı için kapalı, yapılandırılmış ve öngörülebilir bir mekanizmadır ve bilgilerin nasıl ve nereye gönderileceğine karar vermeden basitçe gönderilmesini sağlar.

SCSI ve HPPI kanal protokolleri, genellikle disk sürücüleri, yazıcılar ve teyp sürücüleri gibi çeşitli çevresel aygıtları bağlamak için kullanılır. Fiber, kanalların ve ağların en iyi özelliklerini birleştirir ve bir kanalın avantajlarını ve bir ağın teknolojilerini tek bir giriş/çıkış arayüzünde birleştiren akıllı bir kanal için donanım tabanlı bir standart sunar.

Bu akıllı kanal, FDDI, SCSI, HIPPI, IP ve ATM gibi çeşitli popüler protokollerin yüksek hızlı aktarımı için kullanılır ve ağ tasarımında da büyük esneklik sağlar. Dolayısıyla, Fiber kablolar, tüm bu teknolojilerin avantajlarından faydalanılmayı sağlar ve 100 metreye kadar bakır kablo ya da 10 kilometre veya daha fazla mesafeye kadar fiber optik kablo ile çalışan yerleşik protokollerin kullanılmasını gerçekleştirir.

Depolama alanı ağlarının kullanımında en iyi bilinen örneklerden biri de fiberdir. SAN, her sunucunun entegre bir sabit disk sürücüsüne sahip olduğu geleneksel düzenlemenin aksine, sunuculardan bağımsız bir depolama ağının oluşturulmasını sağlar.

Bir SAN yapısı oluşturulmak istendiğinde, Fiber gibi yüksek hızlı bir bağlantı yapılandırılarak sunucular ve depolama aygıtları arasında büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde aktarımı sağlanır. Sonuç olarak, yüksek hızlı bağlantı ile verimli veri transferi ve çok sayıda depolama aygıtının birleştirildiği bir SAN ağı oluşturulur.

Fiber kablolar, çok uzun mesafelerde veri aktarımına izin verdiği için, depolama aygıtları olağanüstü durum kurtarma sorunları için önemli bir husus olan güvenli konumlara yerleştirilebilir.

Bileşenler

   Sunucular

Bir depolama ağı, ağ depolamasına erişebilen her tür işletim sistemine sahip tüm sunucu türlerinin bir parçası olduğu bir ağdır. Sunucular ve depolama arasındaki ağ, paylaşılan diskleri yerel sistem aygıtları gibi tanımasına yardımcı olur ve sunucular, bir veya daha fazla fiber kablo kullanılarak SAN’a bağlanır.

   Depolama

Depolama cihazları SAN ağının temelini oluştururlar bu sayede depolama için dış kaynak sağlanır ve işlevselliği dağıtılır. Hem manyetik bant sürücüleri veya kitaplıklar hem de teyp robotları ve RAID doğrudan fiber ağına bağlanır.

RAID sistemler, verilerin kullanılabilirliği ve güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca, yedekli ve çalışırken değiştirilebilir (hot-swappable) aygıtları destekler. Denetleyiciler, fiber bağlantı noktaları aracılığıyla SAN ağına ve RAID’in iç yapısına SCSI veri yolları veya dahili bağlantılar aracılığıyla bağlanır.

Denetleyiciler, RAID tipi eşlik ve artıklık işlevlerine, kendileri tarafından yönetilen birimlere veya LUN’lara erişime ve ortaklarının başarısız olması durumunda sistemin denetimini devam ettirebilme yeteneğine sahiptir.

   Bağlantı Parçaları

Fiber bağlantılarda daha büyük mesafeleri kolaylaştırmak için MIA adaptörleri, GBIC arayüz dönüştürücüleri ve genişleticiler gibi çeşitli bağlantı parçaları kullanılır. SCSI aygıtlarını bir Fiber Kanal ağına bağlamak için ise SCSI köprüsü kullanılır.

Uygulama Alanları

Bir SAN’ın uygulama alanları, bilgi teknolojisi sistemlerinin performansında, yönetiminde ve ölçeklenebilirliğinde iyileştirmeler sağlar. Sunucuların ve depolama sistemlerinin aynı ağı paylaşması genellikle sunucu ve depolama arasında, sadece sunucular arasında ve sadece depolama birimleri arasında olmak üzerie üç farklı şekilde veri aktarımına izin verir.

SAN, sunuculardan doğrudan depolama sistemleri arasında veri aktarımı sağlar. SAN’ın uygulamaları çeşitli olmasına rağmen başlıca kullanım alanları şunlardır:

   Merkezi Yönetim

Depolama cihazlarının sunuculardan ayrı özel gruplar halinde yapılandırılmasına izin verir. Bu sayede bir RAID sistemi ve birkaç server ile depolama yönetimini gerçekleştirilir.

Aynı ağ altyapısı içindeki tüm cihazların birbirine bağlanması, ağlara özgü küresel yönetim tekniklerinin kullanılmasına izin verir.

   Veri Paylaşımı

Depolama cihazlarının kullanımında iyileştirmeler sağlanarak her depolama biriminin tek bir sunucuya atanır. Hem SCSI protokolü hem de işletim sistemi yazılımı bu gibi durumlar için yapılandırılabilir.

   Veri Koruması

Manyetik teyp sürücülerini bir SAN’a bağlama yeteneği sunar ve ağ verilerinin kopyalama işleminden hariç tutulmasını gerçekleştirir. Ayrıca, uzak lokasyondan sunucu diskinden banda kopyalar yapabilme sunarak iki uzak birim arasında veri koruma teknikleri uygulayabilir.

   Kullanılabilirlik

Bir SAN sistemi, birden çok sunucunun, topolojisine ve yapılandırmasına bağlı olarak bir veya daha fazla yoldan aynı veri hacmine erişmesini gerçekleştirebilir.

   Devamlılık

Bir SAN sistemi, uzun mesafelere erişebildiğinden geniş alan ağları üzerinden yönlendirilebilir. Bu devamlılık özelliğini desteklediğinden olağanüstü durum kurtarma çözümlerine de izin verir.

Avantajları

SAN (Storage Area Network) sistemlerinin performansı, kullanılan ağın türü ile doğrudan ilişkilidir. Bir fiber altyapısının bant genişliği ve erişim bağlantılarının sayısı artırılarak performans daha fazla arttırılabilir.

Bu sistemin kapasitesi sınırsız olarak genişletilebilir ve yüzlerce terabayta ulaşabilir. Kullanıcı trafiğinden tamamen ayrıldığından, sistemin performansı etkilenmeden ağdaki birden çok bilgisayar arasında paylaşılmasına izin verir.

   İlgili Yazılar


Bandwidth (Bant Genişliği)
Hard Disk Nedir?
PAN (Personal Area Network) Nedir?
Ana Bilgisayar
Gateway (Ağ Geçidi)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: