Yazıcı (Printer) Nedir, Ne İşe Yarar? | Baskı Teknolojisine Yönelik Kapsamlı Bir Kılavuz

Yazıcı (Printer), elektronik olarak saklanan belgelerin metin veya grafiklerinin kalıcı bir kopyasını üreten bir bilgisayar çevre birimidir. Mürekkep kartuşları veya lazer teknolojisi kullanılarak bu belgelerin fiziksel ortama yazdırılmasına olanak tanır.

Yazıcı Nedir, Ne İşe Yarar?

Printer (Yazıcı) Nedir, Türleri/Çeşitleri Nelerdir?

Kullanıcılar, çevre birimleri olarak hizmet ettikleri için yazıcıları kablo veya kablosuz teknoloji aracılığıyla bilgisayarlara bağlar. Ek olarak, bilgisayar ağları bu cihazları kullanır.

İşletim ortamında, insanlar bunlara genellikle ağ yazıcıları adını verir. Ağdaki herhangi bir kullanıcı için elektronik belgeleri kağıda yazdırmalarına olanak tanır.

Yeni yazıcılar farklı elektronik cihazlara bağlanabilir. CompactFlash, Secure Digital, Memory Stick ve USB Flash belleği takabilirsiniz. Ayrıca yazıcılar, dijital kameralar ve tarayıcılar gibi görüntü yakalama araçlarına bağlanabilir.

Ayrıca bu cihazlar sadece bir belge kopyasını fiziksel ortama aktarmakla kalmıyor. Tarayıcılar veya fakslar gibi çok işlevli görevleri de gerçekleştirebilirler. Ayrıca, bir tarayıcı ile birleştirilmiş bir yazıcı fotokopi makinesi olarak çalışabilir.

Üreticiler genellikle bu cihazları düşük hacimli ve tekrarlayan işler için tasarlarlar. Belirli bir belgenin kopyasını almayı amaçlarlar. Ancak, sayfa başına maliyet nispeten yüksektir. Ek olarak, genellikle yavaş cihazlardır.

Daha yüksek hacimli işlere uyum sağlamak için tasarımcılar makineler yaratır. Bu makineler, gazete baskısı gibi büyük ölçekli görevlerin üstesinden gelebilir. Yazıcılarla aynı mantığı kullanarak çalışırlar.

Yazıcılar dakikada yüzlerce sayfa veya daha fazlasını yazdırabilir. Kullanıcıların yazdırma işleri yapmasına olanak tanır. Kalitelerini ve performanslarını artırır.

Renkli Yazıcılar

Renkli bir yazıcı, birçok renkli görüntüler üretir. En az üç ana rengi birleştirir: macenta, cam göbeği ve sarı. CMYK sistemi, çeşitli gölgeler ve siyah renkler dahil olmak üzere bu renkleri yazdırır.

Kullanıcıların evde kullandığı profesyonel ya da yarı profesyonel cihazlar da bulunmaktadır. Bu aygıtlara genellikle fotoğraf yazıcıları denir. Renk aralığını ve çözünürlüğü taklit ederek görüntüler üretirler. Bir fotoğrafı renkli yazdırmak bunu başarır.

Baskı Yöntemleri

Yazıcılarda baskı motorunun seçimi, yapılacak işte hayati bir rol oynar. Görüntü kalitesi, baskı hızı, maliyet ve gürültü seviyeleri dahil olmak üzere kullanılan teknolojileri belirler.

Genel olarak iki tür baskı yöntemi vardır: inkjet ve toner sistemleri. Başlıklar, belgenin metin veya grafik verilerine dayalı olarak her iki yazdırma yönteminde de kağıda mürekkep veya toner tozu püskürtür. Sonuç olarak, formdaki lifler bu mürekkepleri emerek çıktıyı oluşturur.

1. Toner Baskı Yöntemi

Lazer veya termal yazıcılar, toneri fiziksel ortama, kağıda yapıştırmak için bu yöntemi kullanır. Xerography (Kserografi) ilkesini kullanan toner, çoğu fotokopi makinesinde ışığa duyarlı bir baskı tamburuna yapışır. Isı, basınç ve statik elektrik, toneri bağlı yazdırma ortamına aktarır.

Birçok kişi, yüksek kaliteli baskıları, yüksek baskı hızları ve kopya başına düşük maliyetleri nedeniyle lazer yazıcıları kullanır. Ancak ofis uygulamaları genellikle bu cihazları tüketicilerden daha fazla kullanır. Tüketicilerin, yüksek başlangıç maliyetleri nedeniyle bunları kullanma olasılıkları daha düşüktür.

Lazer yazıcılar renkli ve tek renkli olarak mevcuttur. Ayrıca, lazer teknolojisi ucuzladığından, daha fazla ofis tonerle çalışan yazıcıları kullanıyor. Toner, yazıcının bir şeyler yazdırmasına yardımcı olan özel bir mürekkeptir. Diğer bir toner tabanlı sistem türü LED yazıcıdır. Toneri baskı tamburuna yapıştırmak için lazer yerine bir dizi LED sistemi kullanır.

Kuru mürekkep olarak da adlandırılan toner, kağıt üzerinde biriken ince siyah bir tozdur. Elektrostatik çekim yoluyla yazdırarak bunu başarır. Bu ince toz yapıştığında, kullanıcılar bunu uygun basınç veya ısıyla kağıda sabitler.

2. Inkjet / Mürekkep Püskürtmeli Baskı Yöntemi

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ortama minimum miktarda, genellikle birkaç pikolitre mürekkep püskürttü. Hassas baskı için onları ideal hale getirir. Renk işlemleri daha çok inkjet sistemlerine dayanır. Bunun nedeni, yüksek kaliteli cihazların ucuz olması ve canlı renkler üretmesidir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çoğu renkli yazdırabilir. Renklerin parlak ve doğru görünmesini sağlarlar. Ayrıca bu yazıcılar, yüksek kaliteli fotoğraflar için geniş bir renk yelpazesi oluşturmaya yardımcı olan benzersiz pigmentlere sahiptir. Özellikle fotoğraf yazıcılarında bu özelliği fark edeceksiniz.

Bu cihazlar, küçük mürekkep kabarcıkları üreten nozüllerden oluşur. Mürekkep damlacıkları noktalar oluşturarak küçük pikseller oluşturur. Sonuç olarak, mürekkep püskürtmeli yazıcılar daha yüksek kaliteli metin ve grafikler yazdırabilir. Bunu daha yoğun bir renk deseniyle daha sessiz yaparlar.

Mürekkep Enjekte Etme Yöntemleri

Termal Yöntem

Termal yöntem, bir rezervuarda bir sıcaklık artışı yaratmak için elektrik tahrikini kullanır. Bu artış az miktarda mürekkebin kaynamasına ve bir buhar kabarcığı oluşmasına neden olur. Böylece damla, memelerden çıkışını zorlar.

Buhar kabarcığı dışarı çıktığında yoğunlaşır ve kağıt üzerinde küçük bir mürekkep damlası oluşturur. Daha sonra ortaya çıkan vakum, yeni mürekkebi hazneye çeker. Sürekli işlemenin gerçekleşmesini sağlar.

Piezoelektrik Yöntem

Piezoelektrik yöntemde, her enjektör kafanın içindeki basıncı keskin bir şekilde artırır. Bu artış elektriksel bir itme sayesindedir. Sonuç olarak, bir mürekkep parçacığının enjeksiyonuna neden olur. Özellikle, enjeksiyon döngüsü diğer yöntemlere göre daha hızlıdır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer sistemlerden çok daha düşük bir başlangıç maliyetine sahiptir. Ancak, sık sık mürekkep yenilemesi nedeniyle kopya başına maliyet daha yüksektir. Ek olarak, inkjet cihazlarının diğer yazıcılardan daha yavaş olma dezavantajı vardır. Ayrıca, agresif kullanımdan önce sayfaların kuruması için zamana ihtiyaçları vardır.

Yazıcı Katı Mürekkep Sistemi

Faz kaydırmalı/katı mürekkepli yazıcılar termal transfer cihazlarıdır. Düz CMYK renkli mürekkep çubukları kullanırlar. Bu sistemde katı mürekkep çubuğu erimektedir. Daha sonra bir piezoelektrik kristal tarafından sürülen bir yazıcı kafasını besler.

Kafa, mürekkebi yağlı bir tambur üzerinde dağıtır. Daha sonra görüntü aktarılırken kağıt tamburun üzerinden geçer. Baskı işlemini tamamlar.

Bu sistemler, asetatlara ve diğer gözeneksiz ortamlara yazdırmak için mükemmel şekilde çalışır. Bu nedenle, çeşitli baskı görevleri için uygundurlar. Ek olarak, mükemmel sonuçlar ürettikleri için genellikle ofis renkli yazıcıları olarak kullanılırlar.

Bu teknolojinin dezavantajları, yüksek enerji tüketimi ve makine için uzun bekleme süresidir. Ek olarak, bazı kullanıcılar bu baskıların üzerine yazı yazmanın zor olduğundan şikayet etmektedir. Ayrıca, kağıdı otomatik olarak beslemeyi de zor buluyorlar. Ancak üreticiler son modellerde bu sorunları önemli ölçüde azaltmıştır.

Yazıcıların Bellek Kapasitesi

Yazıcılar önce basacakları belgeleri ezberlerler. Nokta vuruşlu cihazlar için 8 KB bellek kapasitesine sahiptirler. Lazer cihazları için bellek kapasitesi en az 1 MB’dir.

Bazı cihazlarda, yeteneklerini genişletmek için harici olarak satılan bellek modülleri de bulunur. Bu modüller arabellek görevi görür ve kalıcı ve yarı kalıcı depolama sağlar. Ek olarak, vektör grafiklerini işlemek ve bitmap yazı tiplerini tasarlamak için bellek kullanımı gereklidir.

Bu durumda, etkin yazdırma işlemlerini tutmak için arabelleği kullanırız. Ek olarak, yazı tipini ve verileri depolamak için kalıcılığı kullanırız. Bir belgenin yazdırılmasını işlemek için sayfanın tamamen bellekte tutulması gerekir. Verimli baskı ve doğru reprodüksiyon sağlar.

Bellek performansı aynı zamanda işletim sistemine ve yazıcı sürücüsü ayarlarına da bağlıdır.

Yazıcı Bağlantı Yapıları

Bir yazıcı aygıtının bir bilgisayarla bağlantısı zaman içinde gelişmiştir. Bu gelişme, gelişmiş yazdırma performansında ve kullanıcı kullanım kolaylığında belirgindir. Ancak, bu cihazlar için en eski bağlantı, yavaş hızlı bir seri bağlantı noktasıydı. Bu bağlantı noktası aracılığıyla verileri parça parça aktardılar.

Daha sonra geliştiriciler, bağlantı yapılarını cihazlara dahil etti. Bu yapılar, IEEE 802.3 standardına dayalı RJ45 bağlantılarını kullandı. Bu standart açıkça Ethernet ağları içindi. Sonuç olarak, ağ yazıcıları kendi IP adreslerine sahip cihazlar olarak çalışmaya başladı.

Geliştirilmelerinden bu yana, yazıcılar USB bağlantı noktalarını kullandı. Bu bağlantı noktaları daha güncel ve basit bir bağlantı yöntemi sağlar. USB bağlantı noktasının avantajları, çeşitli sistemlerle uyumluluğu içerir. Taşınabilir cihazlarda çalışabilirler.

Ayrıca 480 Mb/s ve üzeri yüksek veri aktarım hızları sunarlar. Son zamanlarda geliştirilen bir diğer bağlantı noktası da Wi-Fi kablosuz ağ adaptörüdür. Ek olarak, Bluetooth teknolojisi başka bir seçenektir.

Baskı Hızları

İlk yazıcılar hızlarını saniyedeki karakter cinsinden ölçerdi. Ancak günümüzde çoğu modern yazıcı, hızlarını dakikadaki sayfa sayısıyla ölçer. Ayrıca üreticiler bu baskı hızlarını öncelikle bir pazarlama aracı olarak kullanıyor.

Yazıcı üreticileri genellikle sayfaları dakika başına hesaplar. Bunu, yoğun desenlere sahip belgeler yerine tek renkli belgeler kullanarak yaparlar.

Mürekkep Türleri

Yavaş Kuruyan Mürekkep

Tipik olarak, insanlar bu tür mürekkebi yalnızca tek renkli yazıcılar için kullanır. Renkli baskı için uygun değildir.

Hızlı Kuruyan Mürekkep

Renkli yazıcılar genellikle bu tür mürekkebi kullanır. Bu cihazlar, canlı ve doğru renkler üretmek için farklı renkli mürekkepleri karıştırır. Bu nedenle, herhangi bir renk solmasını veya renk yanlışlığını önlemek için bu tür mürekkebin kullanılması gerekir.

Yazıcı Yazdırma Sorunları

Kağıt Sorunları

Kullanıcılar, aygıt için doğru kağıt türünü seçmelidir. Sıkışma sorunlarını önlemek için makineye dikkatlice yüklemeleri gerekir.

Kağıdın yanlış yüklenmesi veya aşırı yüklenmesi, aygıtın formu veya sıkışmayı algılamamasına neden olabilir. Bu nedenle kullanıcılar tepsiye parça eklerken dikkatli olmalıdır.

Mürekkep Sorunları

Belgeleri veya fotoğrafları yazdırırken, yatay şeritler göründüğünde baskı kalitesi düşer. Kullanıcılar bazen bu sorunu kötü kağıt seçimiyle ilişkilendirir. Ancak, inkjet baskıdaki mürekkep sorunları genellikle buna neden olur.

Başka bir sorun da, belge daha yüksek kalite ayarları gerektiriyorsa baskı kalitesinin artabilmesidir. Daha düşük mürekkep oranına sahip kartuşlar da yazdırma sorunlarına neden olabilir. Ayrıca kartuşun elektronik başlığı temiz ve çalışır durumda olmalıdır.

İlgili Yazılar

1) PC’de RAM Nedir?
2) Lazer Işını Çalışma Yapısı
3) Kızılötesi Bağlantısı Nedir?
4) PNG Formatı Nedir?
5) Bitmap Formatı Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir