Yazıcı Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir Printer (Yazıcı), elektronik biçimde saklanan belgelerin metinlerinin veya grafiklerinin kalıcı bir kopyasını üreten ve bu belgeleri fiziksel ortama, mürekkep kartuşları veya lazer teknolojisini kullanarak yazdırmaya izin veren bir bilgisayar çevre birimidir.

Yazıcı Nedir, Ne İşe Yarar?

Printer (Yazıcı) Nedir, Türleri/Çeşitleri Nelerdir?

Yazıcı aygıtları çevre birimi olarak kullanılır ve herhangi bir bilgisayara bir kablo veya kablosuz teknoloji aracılığıyla kalıcı olarak bağlanır. Ayrıca, bu cihazlar bir bilgisayar ağında kullanılırlar ve görev yaptıkları ortamda genellikle ağ yazıcıları olarak adlandırılırlar ve ağdaki herhangi bir kullanıcı için elektronik bir belgeyi bir kağıda yazdırmaya izin verirler.

Günümüzde kullanılan birçok modern yazıcı türleri, CompactFlash, Secure Digital, Memory Stick ve USB Flash bellek gibi elektronik multimedya cihazları ile dijital kameralar ve tarayıcılar gibi görüntü yakalama cihazlarını doğrudan bağlanmasına izin verir.

Ayrıca bu cihazlar yalnızca bir belgenin kopyasını fiziksel ortama aktarmakla kalmazlar, aynı zamanda tarayıcı veya faks gibi çok işlevli görevleri de yapabilirler. Bir tarayıcı ile birleştirilmiş bir yazıcı, temelde bir fotokopi makinesi olarakta çalışabilir.

Bu cihazlar genellikle, belirli bir belgenin bir kopyasını almak için düşük hacimli ve tekrarlayan işler için tasarlanmıştır. Ancak, genellikle yavaş aygıtlar olmasına rağmen sayfa başına maliyeti nispeten yüksektir.

Daha yüksek hacimli işler için, yazıcılar gibi aynı çalışma mantığına sahip gazete yazdırma işlemleri gibi büyük hacimli işleri gerçekleştirmek için tasarlanmış makineler de vardır.

Yazıcılar dakikada yüzlerce sayfa veya daha fazla yazdırma kapasitesine sahiptirler ve ayrıca bunların kalitesi ve performansı artırılarak, kullanıcıların matbaa işlerini de yapabilmelerine izin verirler.

Renkli Yazıcılar

Renkli bir yazıcı, macenta, camgöbeği ve sarı gibi temel renklerden en az üçünün aynı anda kombinasyonundan birden çok renk içeren görüntüler üretir. Siyah renk ise, çeşitli tonların izlenimine eşlik ettiğinden dolayı bu sisteme CMYK denir.

Kullanıcılar tarafından evde kullanılan profesyonel veya yarı profesyonel cihazlar da vardır. Bu aygıtlara genellikle fotoğraf yazıcısı denir. Bu cihazlar bir fotoğrafı renkli yazdırarak renk aralığını ve çözünürlüklerini taklit ederek görüntüler üretir.

Baskı Yöntemleri

Yazıcılarda baskı motoru seçimi amaçlandığı işler üzerinde önemli bir role sahiptir, bu yüzden farklı görüntü kalitesi, baskı hızı, maliyet, gürültü seviyelerine sahip farklı teknolojiler vardır.

Baskı yöntemlerinde genellikle mürekkep püskürtme ve toner sistemi olmak üzere iki tür vardır. Bu her iki baskı yönteminde de yazdırılacak belgenin metin veya grafik verisine göre başlıklardan kağıda mürekkep veya toner tozu püskürtülür ve kağıttaki lifler bu mürekkepleri emerek çıktı oluşturulur.

   Toner Baskı Yöntemi

Lazer yazıcılar veya termal yazıcılar, toneri fiziksel ortama yani kağıda yapıştırmak için bu yöntemi kullanır. Çoğu fotokopi makinesinde Xerography prensibi kullanılarak, ışığa duyarlı bir baskı tamburuna toner yapıştırılır ve ısı ve basınç sayesinde toneri bağlı olduğu baskı ortamına aktarmak için statik elektrik kullanılır.

Lazer yazıcılar yüksek kaliteli baskıları, iyi baskı hızları ve kopya başına düşük maliyetlere sahip olmaları ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar genellikle ofis uygulamalarında kullanılırlar, fakat yüksek başlangıç maliyetleri nedeniyle tüketici tarafından daha az kullanılırlar.

Lazer yazıcılar hem renkli hem de tek renkli olarak mevcuttur ve uygun fiyatlı lazer teknolojilerinin gelişimi ile toner tabanlı sistemler ofis uygulamalarında daha yaygın kullanılmaya başlandı. Diğer bir toner tabanlı sistem türü ise LED yazıcılarıdır, bu cihazlar tonerin baskı tamburuna yapışması için lazer yerine bir dizi LED sistemi kullanır.

Kuru mürekkep olarak da adlandırılan toner, elektrostatik çekim yoluyla basılacak kağıt üzerinde biriken siyah renkli ince bir tozdan oluşur. Bu ince toz yapıştıktan sonra uygun basınç veya ısı ile kağıt üzerine sabitlenir.

   Inkjet/Mürekkep Püskürtmeli Baskı Yöntemi

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ortama çok küçük miktarlarda, genellikle birkaç pikolitre mürekkep püskürterek çalışırlar. Renkli işlemler için, yüksek kaliteli cihazların üretimi ucuz olduğundan mürekkep püskürtmeli sistemler daha yaygın kullanılmaktadır.

Mürekkep püskürtmeli cihazların neredeyse hepsi renkli sistemleri destekler. Ayrıca, fotoğraf yazıcıları olarak bilinen bazı cihazlar sayesinde, yüksek kaliteli fotoğraflar basmak için gerekli olan renk gamının daha iyi yeniden üretimi için ekstra pigmentler içerir.

Bu aygıtlar, küçük mürekkep damlacıklarına dönüşen çok küçük mürekkep kabarcıkları üreten püskürtme uçlarından oluşur ve oluşturulan noktalar, küçük piksellerin boyutunu oluşturur. Inkjet yazıcılar, yüksek kaliteli metin ve grafikleri daha yoğun renk modeli ile daha sessizce yazdırabilir.

Mürekkep Enjekte Etme Yöntemleri

   Termal Yöntem

Termal yöntem, elektriksel bir itme gücü kullanarak bir hazne içinde az miktarda mürekkebin kaynamasına neden olan bir sıcaklık artışı oluşturur ve uçlardan çıkışını zorlayan bir buhar kabarcığı oluşturur. Buhar kabarcığı dışarı çıktığında yoğunlaşır ve kağıt üzerinde küçük bir mürekkep damlası oluşturur. Ortaya çıkan vakum daha sonra hazneye yeni mürekkebi çekerek daha sonraki işlemlere devam eder.

   Piezoelektrik Yöntem

Piezoelektrik yönteminde, her bir enjektör, bir elektriksel itme sayesinde kafa içindeki basıncı keskin bir şekilde arttırır ve bir mürekkep parçacığının enjeksiyonuna neden olur. Bu yöntemde, enjeksiyon döngüsü diğerine göre daha hızlıdır.

Inkjet yazıcılar lazer sistemlerden çok daha düşük bir başlangıç maliyetine sahiptir fakat mürekkebin sık sık yenilenmesi gerektiğinden dolayı kopya başına maliyet daha fazladır. Ayrıca, Inkjet cihazları diğerlerinden daha yavaştır ve sayfaların agresif bir şekilde ele alınmadan önce kurumasına izin verme dezavantajına sahiptir.

Katı Mürekkep Sistemi

Faz değiştirmeli/katı mürekkepli yazıcılar, bir tür termal transfer cihazıdır ancak katı CMYK renkli mürekkep çubukları kullanır. Bu sistemde, katı mürekkep çubuğu erir ve bir piezoelektrik kristal tarafından çalıştırılan bir baskı kafasını besler.

Kafa, mürekkebi yağlanmış bir tamburda dağıtır ve görüntü kağıda aktarılırken kağıt tamburun üzerinden geçer ve baskı tamamlanır. Bu sistemler, asetatlara ve diğer gözeneksiz ortamlara yazdırmada mükemmel çalışırlar ve ayrıca mükemmel sonuçlar üretebildiklerinden ofislerde renkli yazıcılar olarak kullanılırlar.

Bu teknolojinin dezavantajları yüksek enerji tüketimi ve makinenin uzun bekleme süresidir. Bu baskılarda yazmanın zor olduğundan ve son modellerde bu özellikler önemli ölçüde azaltılmış olmasına rağmen otomatik olarak kağıt beslemenin zor olduğundan şikayet eden bazı kullanıcılar da vardır.

Hafıza Kapasitesi

Yazıcılar, yazdıracakları belgeleri önce hafızalarına alırlar, dolayısıyla nokta vuruşlu cihazlar için 8 KB, lazer cihazlar için ise en az 1 MB bellek kapasitelerine sahiptirler.

Bazı cihazların kapasitelerini genişletmek için harici olarak satılan bellek modülleri de vardır. Bu bellek modülleri, bir tampon olarak ve kalıcı ve yarı kalıcı depolama olarak kullanılır. Ayrıca, vektör grafiklerinin işlenmesi ve bitmap yazı tiplerinin tasarımı için bellek kullanımı gereklidir.

Bu durumda, arabellek, aktif yazdırma işlemlerini tutmak için kullanılır ve kalıcılık ise, yazı tipi ve verileri depolamak için kullanılır. Bir belgenin yazdırılmasının işlenmesi için sayfanın tamamen bellekte saklanması gerekir. Bellek performansı hem işletim sistemine hem de yazıcı sürücüsü ayarlarına da bağlıdır.

Bağlantı Yapıları

Bir printer cihazının bilgisayarla bağlantısı, gelişmiş yazdırma performansı ve kullanıcının kullanım kolaylığına göre zamanla geliştirilmiştir. Fakat bu cihazların en eski bağlantı şekli, aktarımın parça parça yapıldığı ve yavaş hızlara sahip bir seri bağlantı noktasıydı.

Daha sonraki bağlantı yapıları geliştirildi ve cihazlarda IEEE 802.3 standardına dayalı RJ45 bağlantıları kullanarak bir Ethernet ağına dahil edildi. Böylece, ağ yazıcıları kendi IP adresine sahip bir cihaz olarak çalıştırılmaya başlandı.

Daha güncel ve daha kolay bir bağlantı yöntemi olan USB bağlantı noktaları geliştirildiğinden bu yana yazıcılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. USB portunun getirdiği avantajlar, çeşitli sistemlerle uyumluluk ve portatif cihazlarda kullanılabilme imkanı ve 480 Mb/saniye veri transfer hızlarıdır.

En son geliştirilen bağlantı noktalarından bir diğer ise Wi-Fi kablosuz ağ bağdaştırısı ve Bluetooth teknolojisidir.

Baskı Hızları

İlk yazıcıların hızı saniyedeki karakter birimiyle ölçüldü, fakat günümüzdeki çoğu modern yazıcı dakikada sayfa sayısı olarak ölçülmektedir. Ayrıca, bu baskı hızları öncelikle bir pazarlama aracı olarak kullanılmıştır.

Yazıcılarda, dakika başına sayfa birimi hesaplaması, genellikle yoğun desenli belgeler yerine tek renkli belgeler kullanılarak yapılır.

Mürekkep Türleri

   Yavaş Kuruyan Mürekkep

Bu mürekkep türü genellikle yalnızca tek renkli yazıcılar için kullanılır.

   Hızlı Kuruyan Mürekkep

Bu tür ise, renkli yazıcılarda kullanılmasının temel nedeni bu cihazların farklı renkteki mürekkepleri karıştırmasıdır, bu yüzden renk bozulmasını önlemek kullanılır.

Yazdırma Sorunları

   Kağıt Sorunları

Cihaz için doğru kağıt türü seçilmeli ve kağıdın dikkatli bir şekilde cihaza konulması gerekir, aksi takdirde sıkışma sorunları ortaya çıkabilir.

Kağıdın yanlış yerleştirilmesi ya da çok fazla yerleştirilmesi cihazın kağıdı algılamamasına veya sıkışmasına neden olabilir. Dolayısıyla, cihazın tepsisine kağıt eklenirken dikkatli olunmalıdır.

   Mürekkep Sorunları

Belgeler veya fotoğraflar yazdırılırken, yatay şeritler göründüğüne baskı kalitesi düşer. Bu sorun bazen kötü bir kağıt seçimiyle ilişkili olsa da genellikle mürekkep püskürtmeli baskıdaki mürekkep sorunlarından kaynaklanmaktadır.

Diğer sorunlardan biri de yazdırılacak belgenin daha yüksek kalite ayarları gerektirebileceğinden baskı kalitesinin düşük olmasıdır. Daha düşük bir mürekkep oranına sahip kartuşlar da yazdırma sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, kartuşun elektronik kafasının kirli veya bozuk olmaması gerekir.

   İlgili Yazılar


PC’de RAM Nedir?
Lazer Işını Çalışma Yapısı
Kızılötesi Bağlantısı Nedir?
PNG Formatı
Bitmap Formatı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: