FDDI (Fiber Distributed Data Interface) Nedir?

FDDI (Fiber Distributed Data Interface/Fiber Dağıtılmış Veri Arayüzü), fiber optik kablo aracılığıyla geniş alan veya yerel alan bilgisayar ağlarında veri iletimi için bir dizi ISO ve ANSI standardıdır.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) Nedir?

FDDI (Fiber Distributed Data Interface/Fiber Dağıtılmış Veri Arayüzü)

FDDI teknolojisi, 1980’lerin ortasında, mevcut Ethernet ve Token Ring teknolojilerinin yeteneklerini arttırmak için ve yüksek hızlı iş istasyonlarını desteklemek için geliştirildi.

FDDI’da veri transferi saat yönünde veya ters yönde iletim yapan bir yıldız topolojisi ve çift jetonlu halka mantığı ile yapılır. Ayrıca, 200 metreye kadar mesafelerde 100 Mbps hız sunar ve 1000 adet istasyona kadar desteği vardır.

Bakır kablolardan oluşan LAN’ları veya yüksek hızlı bilgisayarları birbirine bağlamak için backbone (omurga) teknolojisini kullanır ve her halkadaki trafik zıt yönde ilerler.

Halka bağlantısı, bitişik istasyonlar arasında iki veya daha fazla noktadan noktaya yapıdan oluşur ve birincil ve ikincil olmak üzere iki bağlantı türüne sahiptir.

Birincil halka veri aktarımı için kullanılırken, ikincil halka genellikle yedek bağlantı olarak kullanılır.

Bir FDDI ağında Class A ve Class B olmak üzere iki tür bağlantı sınıfı vardır. Class A’da bilgisayarlar her iki halkaya bağlanır. Class B’de ise bilgisayarlar tek bir halkaya bağlanır.

SAS’lar, birden çok SAS için bağlantı sağlayan bir FDDI hub cihazı ile birincil halkaya bağlanır. Hub, herhangi bir SAS’da bir elektrik kesintisi veya hata olması durumunda halkanın çalışmasını devam ettirir.

FDDI ağları, Token Ring ağlarına benzer bir iletim mekanizması kullanır. Senkronize ve Asenkron trafik yapısı ile ağın bant genişliğinin gerçek zamanlı ayrımı sağlanır.

Senkronize trafikte, bir FDDI ağının toplam 100 Mbps bant genişliğinin bir kısmı kullanılırken, asenkron trafikte geri kalanı kullanılır.

Senkron bant genişliği, sürekli iletim kapasitesi gerektiren bilgisayarlara atanarak ses ve video bilgilerinin daha verimli iletilmesi sağlanır. Kalan bant genişliği, eşzamansız veri trafiği için kullanılır.

Ayrıca öncelik sistemi, senkronize bant genişliğini kullanamayan ve çok düşük asenkron önceliğe sahip bilgisayarları engelleyebilir.

FDDI, Manchester kodlama sistemini kullanmaz, ancak 5 bitin kullanıldığı 4B/5B şeması adı verilen bir kodlama şeması kullanır. Bu nedenle, on altı kombinasyon veri iletimini sağlarken, diğerleri ise kontrol sürecini gerçekleştirir.

Bir istasyon, veri çerçevesinin geri dönüşünü beklemeden yeni bir bir çerçeve oluşturabilir, bu yüzden halkada aynı anda birkaç çerçeve mevcut olabilir.

Alıcı-vericileri için kullanılan sinyal teknolojisi LED ve Lazer‘den oluşur. LED’ler genelde bilgisayarlar arasındaki veri iletimi için kullanılırken, Lazer sistemi omurga sistemi için kullanılır.

Özellikleri

FDDI, bir fiber optik iletim ortamı kullanan token iletimli 100 Mbps iki halkalı bir LAN oluşturur.

FDDI ağı, Token Ring’e benzer olduğundan her iki ağ yapılandırması topolojileri ve ortama erişim yöntemleri gibi belirli özellikleri paylaşır.

FDDI’nin ana özelliklerinden biri de, iletim ortamı olarak fiber optiği kullanmasıdır ve bu geleneksel bakır kabloya göre birçok avantaj sunar.

Tek modlu ve çok modlu olmak üzere iki tür fiber vardır. Tek modlu fiber, yalnızca bir ışık modunun içinden geçmesine izin verir, çok modlu fiber ise, birden fazla ışık modunun içinden geçmesine izin verir.

Modlar, fibere belirli bir açıyla giren ışık demetleri olarak gösterildiğinden birden fazla ışık modu fiber boyunca yayıldığında, giriş açılarına bağlı olarak farklı mesafeleri destekleyebilir.

Tek modlu fiber, daha yüksek bant genişliğini destekler ve çok modlu fibere göre daha uzun kablo kullanımına izin verir.

Bu özelliklerden dolayı, tek modlu fiber genellikle bina içi bağlantılarda kullanılır. Çok modlu fiber ise en çok bina içi bağlantı yapısında kullanılır.

FDDI temelde token geçişi başına bir fiber optik halkadan oluşur. Halka topolojisi fiziksel olarak fiber optik ile uygulanır.

Bir düğüm bu çerçeveyi algıladığında ve iletilecek veriye sahip olduğunda, çerçeveyi halkadan çıkararak yakalar ve süresi bittiğinde onu serbest bırakır. FDDI, LAN ve WAN ağları arasında yüksek hızlı ara bağlantı sağlar.

Çerçeve Yapısı

FDDI teknolojisindeki çerçeveler belirli bir yapıya sahiptir ve her çerçeve aşağıdaki alanlardan oluşur:

   Sınırlayıcıyı Başlatma

Bir çerçevenin başlangıcını belirtir ve onu çerçevenin geri kalanından ayıran sinyalleşme modellerinden oluşur.

   Çerçeve Kontrolü

Çerçevenin eşzamansız veya eşzamanlı verileri, kontrol bilgileri ve adres alanlarının boyutunu içerir.

   Hedef Adresi

Tek noktaya yayın, çok noktaya yayın veya yayın adresi olabilen hedef makinenin fiziksel adresini içerir.

   Kaynak Adresi

Çerçeveyi gönderen makinenin fiziksel adresini içeren 6 baytlık bir kaynak adresi içerir.

   FCS (Frame Check Sequence/Çerçeve Kontrol Dizisi)

FCS, çerçevenin içeriğine bağlı olan hesaplanmış artıklık kontrolü ile başlatan istasyonu tamamlayan alandır. Hedef istasyon, çerçevenin taşıma sırasında bozulup bozulmadığını belirlemek için değeri yeniden hesaplar.

   Sınırlayıcıyı Sonlandırma

Çerçevenin sonunu gösteren semboller içerir.

   Çerçeve Durumu

Kaynak istasyonun bir hata olup olmadığını ve alıcı istasyonun çerçeveyi tanıyıp kopyalayıp kopyalamadığını belirlemesini sağlar.

   İlgili Yazılar


Bir Ağ Nedir?
IPX Protokolü
SLIP Protokolü
Intranet (İç Ağ)
Extranet (Dış Ağ)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: