IP Nedir, Ne İşe Yarar?

Internet Protokolü veya IP, paket anahtarlamalı bir ağ üzerinden veri iletişimi için hem başlangıç ​​noktası hem de hedef tarafından kullanılan, bağlantısız bir protokoldür.

IP Protokolü Nedir?

İnternet Protokolü (IP) Adresi Nedir?

İnternetin dayandığı ve bilgisayar ağları arasında veri iletimine izin veren bir dizi ağ protokolüdür. Bazen, onu içeren en önemli iki protokole göre bir dizi TCP/IP protokolü olarak adlandırılır.

Bu ailede en çok kullanılan protokoller ise; Transmission Control Protocol (TCP) ve Internet Protocol (IP)’dür. Diğer kullanılan protokoller ise şunlardır;

IP Protokolü Karakteristikleri

IP protokolü internetin temel dayanağıdır. Datagramları kaynaktan hedefe taşır. Aktarım seviyesi veri akışını datagramlara böler. İletimi sırasında, bir datagram tekrar hedefe monte edilen parçalara bölünebilir. Bu protokolün ana özellikleri şunlardır:

  • Bağlantısız protokol.
  • Gerekirse paketleri parçalar.
  • 32 bit mantıksal adresler kullanarak adresleme.
  • Bir paket alınmazsa, ağ üzerinde sınırlı bir süre kalacaktır.
  • Paketleri en iyi şekilde dağıtır.
  • Maksimum paket boyutu 65635 bayttır.
  • Doğrulama, içerdiği verileri değil, yalnızca paket başlığına eklenerek yapılır.

Bu protokol, güvenilir olmayan, bağlantısız bir bilgi paketi dağıtım hizmeti sağlar. Bağlantısız yönlendirme, ağa yayınlanacak olan bilgi paketlerinin bağımsız olarak işlenerek hedeflerine ulaşmak için farklı rotaları deneyeceği anlamına gelir. Güvenilmez terimi, paketin alındığının garanti edilmediği her şeyden daha fazla anlamına gelir.

IP İşlevleri

Bir ağdaki veriler, paket veya datagram olarak bilinen bloklar halinde gönderilir. Özellikle, IP, bir bilgisayar daha önce iletişim kurmamış olduğu bir başkasına paket göndermeye çalışmadan önce herhangi bir yapılandırma gerektirmez.

IP, güvenilir olmayan bir datagram hizmeti sağlar (aynı zamanda en iyi çaba olarak da adlandırılır, elinden gelenin en iyisini yapar, ancak çok az garanti eder). IP, bir paketin hedefine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için herhangi bir mekanizma sağlamaz ve iletilen verilerin değil, yalnızca başlıklarının güvenliğini (sağlama toplamları veya sağlama toplamları aracılığıyla) sağlar. Örneğin, paketin alınmasıyla ilgili hiçbir şeyi garanti etmeyerek, diğer paketlere göre başka bir sırada, çoğaltılabilir veya basitçe gelmeyebilir. Güvenilirlik gerekiyorsa, TCP gibi aktarım katmanı protokolleri tarafından sağlanır.

Aktarılacak bilgi (“datagrams”), dolaşacağı ağ bölümünde maksimum “negotiated/anlaşmalı” boyutu aşarsa, daha küçük paketlere bölünebilir ve gerektiğinde yeniden birleştirilebilir. Bu fragmanların her biri, rotaların herhangi bir zamanda ne kadar sıkışık olduğuna bağlı olarak farklı bir yol izleyebilir.

IP başlıkları, kaynak ve hedef makinelerin (IP adresleri) adreslerini, paket anahtarları (anahtarlar) ve yönlendiricilerin (yönlendiriciler) tarafından kullanılacak ve paketlerin iletileceği ağ bölümüne karar verir.

IP Sınıfları

Ağı temsil eden bayt sayısına göre bölünürler.

A Sınıfı

A sınıfı IP adresinde, ilk bayt ağı temsil eder.

En önemli bit (soldaki ilk bit) sıfırdır, yani 128 olasılık olan 2 7 (00000000 ila 01111111) ağ olasılığı vardır. Ancak, ağ 0 (00000000 değerli bitler) mevcut değildir ve 127 sayısı ekipmanını belirtmek için ayrılmıştır.

Bu nedenle mevcut A sınıfı ağlar, 1.0.0.0 ile 126.0.0.0 arasında değişen ağlardır (son baytlar, bunun bir bilgisayar değil, bir ağ olduğunu gösteren sıfırlardır).

İkili olarak, bir A sınıfı IP adresi şöyle görünür: 0 > Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

B Sınıfı

B sınıfı bir IP adresinde, ilk iki bayt ağı temsil eder.

İlk iki bit 1 ve 0’dır; Bu 214 (10.000.000.000.000 ila 10.111.111.111.111) ağ olasılığının, yani 16.384 olası ağın olduğu anlamına gelir. Mevcut B Sınıfı ağlar bu nedenle 128.0.0.0 ila 191.255.0.0 ağlarıdır.

İkili dosyada, B sınıfı bir IP adresi şöyle görünür: 10 > Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

C Sınıfı

C sınıfı bir IP adresinde, ilk üç bayt ağı temsil eder. İlk üç bit 1,1 ve 0’dır; Bu, 221 ağ olasılığının olduğu anlamına gelir, yani 2,097,152. Mevcut C Sınıfı ağlar bu nedenle 192.0.0.0 ila 223.255.255.0 ağlarıdır.

İkili olarak, C sınıfı bir IP adresi şöyle görünür: 110 > Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Amaç

IP adreslerini üç A, B ve C sınıfına bölmenin amacı, ağdaki bir cihazın aranmasını kolaylaştırmaktır. Aslında, bu gösterimle, önce kişinin erişmek istediği ağı aramak ve daha sonra bu ağ içindeki ekipmanı aramak mümkündür. Bu nedenle, bir IP adresinin atanması ağın boyutuna göre yapılır.

IP Adresi Sınıfları

IP Adreslerin Sınıflandırılması

1) Public (Genel) IP

Diğer ağlara (İnternet) bağlanırken kendimizi tanımladığımız IP adresidir. Bu IP bize İSS sağlayıcımız tarafından atanır ve üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur. Buna karşılık, iki farklı tipte olabilir:

2) Static (Statik) IP

Sabit bir IP adresimiz atanır. Bu tür az kullanılır, ev kullanıcısı için ilgi göstermez ve ISS sağlayıcıları genellikle onlar için bir ek ücret alır.

3) Dynamic (Dinamik) IP

Yaygın olarak kullanılan odur. Ağa (İnternet) bağlanırken, İSS sağlayıcımız bize o sırada kullanılabilen bir adres atar. Bu adres, İnternet bağlantısını her kesip yeniden bağlandığımızda değişir.

4) Private (Özel) IP

Ağımızın her bir ekipmanının IP adresidir (Mikrobilgisayarlara Giriş | bilgisayar veya TCP/IP protokolü üzerinden bağlanan herhangi bir eleman). Genel IP ile olanın aksine, özel IP bizim tarafımızdan atanır, ancak otomatik olarak atanabilir (DHCP kullanılarak). Temelde RFC 1918 dahil olanlar kullanılır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

IP Protokolü, yönlendirme için tasarlanmıştır ve çok yüksek bir güvenilirliğe sahiptir, büyük ve orta ölçekli ağların yanı sıra iş ağları için de uygundur. Dünyada İnternet ve web sunucularına bağlanmak için kullanılır. Ağ performansını analiz etmek için standart araçları destekler.

Tek dezavantajı, yapılandırılması ve bakımının NetBEUI veya IPX/SPX‘ten daha zor olmasıdır. Ortalama trafik hacminin düşük olduğu ağlarda da biraz daha yavaştır. Ancak, çok sayıda karenin yönlendirilmesi gereken yoğun trafik hacmine sahip ağlarda daha hızlı olabilir.

Hem üniversite kampüsleri hem de iş kompleksleri gibi iş ağlarında, ana bilgisayar veya UNIX bilgisayarlarına birçok yönlendirici ve bağlantı kullandıkları, küçük veya ev ağlarında ve hatta cep telefonları ve ev otomasyonunda kullanılır.

Adresleme ve Yönlendirme

IP’nin belki de en karmaşık yönleri adresleme ve yönlendirmedir. Adresleme, bir adresin nasıl atandığını ve bilgisayar alt ağlarının nasıl bölündüğünü ve gruplandığını ifade eder.

Yönlendirme, bir ağı diğerine bağlayan bir yol bulmaktan oluşur ve tüm ekipler tarafından yürütülmesine rağmen, esas olarak yönlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.

Farklı ağ arayüzleri üzerinden paket alma ve gönderme konusunda uzmanlaşmış bilgisayarlardan başka bir şey değildir, bu nedenle güvenlik seçenekleri, yolların yedekliliği ve kaynakların kullanımında verimlilik sağlar.

IP Adresi Nedir?

Internet Protokolünü kullanan bir ağ içindeki bir aygıtın (genellikle bir bilgisayar) modelinin ağ düzeyine veya düzey 3’e karşılık gelen mantıksal ve hiyerarşik olarak tanımlayan bir sayıdır. referans OSI.

Bu numara, karta veya ağ aygıtına atanan (üretici tarafından dayatılan) fiziksel bir sayı olan MAC adresiyle karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte IP adresi değiştirilebilir.

Bu adresler ondalık gösterim sayıları olarak ifade edilebilir. Adresin 32 biti dört oktete bölünmüştür. Her sekizlinin ondalık değeri 0 ile 255 arasında olabilir. En yüksek 8 bitlik ikili sayı 11111111’dir. Ve bu bitler sağdan sola 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ondalık değerlerine sahiptir. Toplamda 256’ya kadar ekleme yapan, 255 artı 0 (0000 0000).

Ondalık olarak IPv4 adres ifadesinde, her sekizli benzersiz bir karakter “.” İle ayrılır. Bu sekizlilerin her biri, bazı istisnalar dışında, 0 ile 255 arasında olabilir. Eğer varsa, baştaki sıfırlar yok sayılabilir (010.128.001.255, 10.128.1.255 olacaktır).

Evden Internet’e bağlanan bir kullanıcının IP adresini kullanması yaygındır. Bu adres yeniden bağlanırken değişebilir ve bu adresi atama biçimine dinamik adres denir.

Doğası gereği kalıcı olarak bağlanması gereken İnternet siteleri genellikle sabit bir IP adresine sahiptir; yani zamanla değişmez. Posta sunucuları, DNS, genel FTP, web sunucuları mutlaka sabit veya statik bir adrese sahip olmalıdır, çünkü bu şekilde konumları kolaylaştırılır.

Makineler, sayısal bilgileri değiştirmek ve hiyerarşik hale getirmek için mükemmel bir tesise sahiptir ve bunu yapmak ve adresleri bulmak için oldukça verimlidir. Ancak, insanlar hatırlaması ve kullanması daha kolay başka bir gösterim kullanmalıdır; URL’lerde ve DNS alan adı çözümlemelerinde olduğu gibi.

Yönlendirme

İletişimde yönlendirme (bazen yönlendirme veya yönlendirme antivizmi olarak da bilinir), bilgi paketlerinin kaynaklarından ağdaki bir yolu veya yolu izleyerek bir ağdaki son hedeflerine gönderilmelerini sağlayan mekanizmadır.

Büyük bir ağda veya birbirine bağlı ağlar kümesinde, son hedefe ulaşana kadar izlenecek yol, birçok ara düğümden geçmesi anlamına gelebilir.

Yönlendirme ile ilişkili olan, belirli bir yolu kullanmanın ne kadar “iyi” olduğunun bir ölçüsü olan metrik kavramıdır. Metrik farklı miktarlarla ilişkilendirilebilir: mesafe, maliyet, iletim gecikmesi, atlama sayısı veya hatta birkaç miktarın kombinasyonu. Metrik gecikme ise, toplam gecikmesi diğerinden daha az olan bir yol daha iyidir.

Bir ağdaki ideal, optimum yönlendirmeye ulaşmaktır: minimum mesafe yollarına (veya metriğe bağlı olarak maliyet veya gecikme veya büyüklük) sahip olmak. Yönlendirme genellikle OSI referans modelinin 3. katmanında (ağ katmanı) uygulanan bir işlevdir.

Geleceği

Bu protokol, bugün İnternet’te ortak bir unsurdur. Mevcut ve en popüler ağ protokolü IPv4’tür. IPv6, IPv4’ün önerilen ardılıdır; Yavaş yavaş, İnternet’in kullanılabilir adresleri bitiyor.

IPv6, 32 bitlik IPv4 tarafından sağlanan adreslerden çok daha fazla adres olan 128 bit kaynak ve hedef adresleri kullanır. 0 ile 3 arasındaki sürümler saklıdır veya kullanılmaz. Deney 5 protokolü için kullanıldı. Diğer rakamlar, genellikle deney protokolleri için tayin edilmiştir, ancak yaygın değildir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir