BGP (Border Gateway Protocol) Nedir?

BGP (Border Gateway Protocol) telekomünikasyonda yönlendirme bilgilerinin otonom sistemler arasında değiş tokuş edildiği bir protokoldür. İnternette kayıtlı hizmet sağlayıcılar genellikle birkaç otonom sistemden oluşur ve otonom sistemler arasında veri trafiği için BGP gibi bir protokol kullanılması gereklidir.

BGP (Border Gateway Protocol) Nedir?

BGP (Sınır Ağ Geçidi Protokolü) Nedir?

BGP protokolü ile rota tabloları, İnternet sağlayıcılarının otonom sistemleri arasında değiş tokuş edilir. Yönlendirme bilgileri, BGP ile uyumlu olan her otonom sistemdeki harici yönlendiriciler arasında yapılır. Dolayısıyla EGP yapılandırmasında kullanılan en yaygın kullanılan protokoldür.

BGP protokolünün işleyişini yapılandırmak ve ağlar arasında veri trafiğinin bilgilerini yönetebilmek için AS (Autonomous System/Otonom Sistem) olacak konumlar belirlenmelidir ve kurulmalıdır.

Her AS birimlerinin dahili bağlantıları veya oturumları iBGP olarak, harici oturumları ise eBGP olacaktır. Bu yüzden, BGP, bir Dış Ağ Geçidi Protokolü olarak tanımlanır ve döngü içermeyen yollar üzerinde seçim yapar ve otonom sistemler arasında yönlendirme bilgilerini paylaşır.

En önemli İnternet servis sağlayıcı firmaları tarafından kullanılan bu protokol, ağlar için temel bir yönlendirme protokolüdür.

BGP4 ise, CIDR‘yi ve yol toplamayı destekleyen ilk sürümdür ve IGP, RIP, OSPF ve EIGRP‘nin aksine, atlama sayısı, bant genişliği veya gecikme gibi ölçümleri kullanmaz. Diğer protokollerin aksine BGP, ağ politikalarına veya çeşitli rota özniteliklerini kullanan kurallara göre yönlendirme kararları verir.

Bu BGP’nin 1. versiyonu EGP’nin yerini almak üzere 1989’da RFC 1105 belgesinde tanımlanmıştır. 2. sürümü ise 1990’da RFC 1163’te ve 3. sürümü de 1991’de RFC 1267 belgesinde tanımlanmıştır. Son olarak, CIDR desteğini içeren sürüm 4, RFC 1771 ve RFC 4271 belgesinde tanımlandı.

Özellikleri

Sınır ağ geçidi protokolünün temel özellikleri şunlardır;

 • Yönlendirme yolu vektör protokolüdür.
 • VLSM, CIDR ve rota özetlemeyi destekler.
 • Tam güncellemeler oturumun başında gönderilir.
 • Eşler arasındaki bağlantılar, 179 TCP bağlantı noktası kullanılarak oluşturulur ve sürdürülür.
 • Bağlantı, periyodik bekletmelerle korunur.
 • Ağda yapılan herhangi bir değişiklik, güncelleme ile sonuçlanır.
 • Protokol tarafından kullanılan öznitelikler adı verilen metrikler, yol seçiminde büyük bir ayrıntı düzeyi sağlar.
 • Hiyerarşik adreslemenin kullanımı ve trafik akışını değiştirme yeteneği, ağ tasarımının büyümesine izin veren özelliklerine sahiptir.
 • Kendi yönlendirme tablosu vardır, ancak dahili IP yönlendirme tablosunu paylaşabilir ve sorgulayabilir.
 • Öznitelikleri kullanarak trafik akışını değiştirmek mümkündür.
 • Organizasyondaki her bir alt ağın bilgisini iletmekle ilgilenmez, yalnızca bir AS’yi bulmak için yeterli bilgiyi kullanır.
 • Yönlendirme güncellemelerini, yalnızca AS numaraları, toplu adres önekleri ve politika tabanlı yönlendirme bilgileri ile diğer noktalara iletir.
 • Yönlendirme güncellemelerini taşıyarak ve senkronize ederek veri aktarımının güvenilirliğini sağlar.

(Autonomous System/Otonom Sistem) Nedir?

Bir AS, farklı AS’lerden tamamen bağımsızdır ve kendi yönlendirme politikaları tarafından tanımlanan bir IP ağları kümesidir. BGP protokolü de, AS’ye dayanır ve böylece AS’ler arasında bağlantı kurmak bu protokol aracılığıyla olur.

AS’lerin kullanımı, ISP’lerin diğer ISP’lerin dahili ağları hakkında bilgi içermediğinden, onları tek bir yönetim alanı olarak görür ve böylece yönetilen yönlendirme tabloları hafifletilebildiğinden, yönlendirme bilgilerinin alışverişini kolaylaştırır.

İnternette ve yönlendirme bilgilerinin içinden geçtiği bir AS’ler listesi oluşturur ve bu sistemler, IANA (Internet Assigned Numbers Authority/İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi) ve RIR (Regional Internet Registries/Bölgesel İnternet Kayıtları) gibi farklı kurumlar tarafından yönetilir ve atanır.

Nasıl Çalışır?

BGP, 179 numaralı bağlantı noktasını kullanan ve TCP üzerinden çalışan bir protokoldür. TCP bağlantıları üzerinden AS’ler arası oturumlar başlatılır ve farklı AS’ler arasında yol öneklerini dinamik olarak değiştirildiğinde güvenli iletişim sağlanarak içinden geçen tüm ağın ayrıntılarını gizler.

Her AS, bağlantıların yol değeri için bir IGP protokolü kullandığından, her hedefe giden en kısa yolu bulmak imkansız olduğu için rotalar üzerindeki kısıtlamalar uygulandığında, BGP, geçilmesi gereken minimum AS sayısını içeren rotaları seçmek için yol vektörü adı verilen mesafe vektörü türüne benzer bir algoritma kullanır.

BGP yönlendirme tabloları, hedef ağlara ulaşmak için yolları depolar ve rotalar, belirtilen öneke ulaşmak için izlenmesi gereken bir dizi otonom sistem numarasından oluşur. Rotadaki son AS numarası, ön ekin kayıtlı olduğu kuruluşa karşılık gelir.

Tüm rotaların depolanması paketlerin aynı AS’den birkaç kez geçmesini ve sürekli olarak gönderilmesini önlemek için oluşabilecek döngülerin algılanmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlar.

Mesaj Türleri

BGP, yeni yönlendirme bilgilerini duyurmak için farklı mesaj türleri kullanır.

   Open

Bu mesaj türü, TCP bağlantısı kurulduktan sonra bir BGP oturumu oluşturmak için protokol tarafından kullanılır.

   Update

Bu mesaj türü, BGP için en önemlilerinden biridir, çünkü bu mesajlar yeni öneklerin duyurulduğunu bildirir ve bir yönlendiricinin bir hedefe giden daha iyi bir rota hesapladığı her seferde kullanılır.

   Notification

Bu mesaj türü, hataları bildirmek ve bir BGP oturumunu kapatmak için kullanılır.

   Keepalive

Bu mesajlar, bir BGP oturumunun oluşturulduğu izlemek ve aktif olduğunu doğrulamak için kullanılır.

Durum Türleri

BGP oturum işlemi gerçekleştirildiği anda yönlendiricinin çalışma yapısını belirlemek için farklı durum türleri vardır.

   Idle

Idle, Router’ın, BGP’yi etkinleştirme ve bir oturumun başlatılacağı veya bir arabirimin etkinleştirileceği bir komşunun eklenmesi gibi bir ilk durumu belirtir.

   Connect

Router, gelen TCP oturumlarını dinlemek için kendi TCP oturumunun tamamlanmasını beklediği durumdur.

   Active

Bir TCP oturumunun beklendiği durumdur.

   OpenSet

Bu durum türü, Open mesajının gönderildiği ancak Router bir oturumu oluşturmaya çalıştığı cihazdan hala bir yanıt beklediğini bildirir.

   OpenConfirm

OpenConfirm, daha önce gönderilen Open mesajına cevap alındığını fakat henüz bir KeepAlive mesajı alınmadığını bildirir.

   Established

Established, Router’ın ilk KeepAlive’ı aldıktan sonra Update, Information ve KeepAlive mesajlarının iletimini başlattığını bildirir.

   İlgili Yazılar


EtherChannel Nedir?
VLAN Yönlendirme
VTP Nedir?
Cisco Discovery Protocol
Spanning Tree Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: