VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

Bu yazımızda, sanal makinelerin ağ ayarlarını yapılandırmanızı sağlayan Virtual Network Editor programı nasıl kullanılır adım adım inceleyeceğiz.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

VMware Workstation, VMware tarafından geliştirilen ve çok gelişmiş bir sanallaştırma programıdır. VMware Workstation sanallaştırma programı ile daha gelişmiş ağ projeleri tasarlamak için Virtual Network Editör (Sanal Ağ Editörü) iyi anlamanız gerekir.

Virtual Network Editor nedir? VMware sanal ağ editörü, birden fazla sanal makinenin ağ ayarlarını gelişmiş olarak yapılandırmak için kullanılan VMware’in ağ yapılandırma programıdır.

VMware Workstation bilgisayarınıza kurduğunuz zaman sanal ağ kartı yapılandırma programı da kurulur. Ve bilgisayarınızın Ağ Bağlantıları penceresine varsayılan olarak 3 adet sanal ağ adaptörü eklenir. Bu adaptörler, Network Adapter VMnet olarak adlandırılır.

VMware Sanal Ağ Editörü programının görünümü aşağıdaki gibidir;

VMware Network Editor

VMware Network Ayarları

VMware Workstation network adapter ayarları için 3 adet tip vardır. Bunlar;

  1. Bridged
  2. NAT
  3. Host-Only

VMware ile yeni bir sanal makine oluşturduğunuzda, sanal makinenin ağ ayarları otomatik olarak NAT‘a ayarlanır. Şimdi, adım adım Virtual Network Editor üzerindeki varolan ağ yapılandırma seçeneklerini inceleyelim.

Bridged (Connect VMs Directly to The External Network – Sanal Makineleri Direk Olarak Dış Ağa Bağla)

VMware Bridged ağ yapılandırmasında oluşturduğunuz sanal makineleri kullanmakta olduğunuz fiziksel ağınıza dahil edebilirsiniz. Örneğin, 192.168.1.0/24 adres aralığını kullanıyorsanız, sanal makineyi Bridged olarak yapılandırdığınızda sanal makine DHCP sunucudan otomatik IP adresi alacaktır.

Network Editor üzerinde VMnet için Bridged ayarını seçerseniz, sanal makinenin ağ yapılandırmasında VMnet seçmeniz gerekir.

Bridged to: ayarı, fiziksel bilgisayarınızda bulunan ağ adaptörleri ile ilgilidir. Örneğin, Laptop bilgisayarınızda Ethernet ve Wifi ağ kartı vardır. Bu seçeneği otomatik olarak yapılandırdığınızda, 192.168.1.0/24 ağına Ethernet ile bağlanmayı seçtiğinizde Virtual Network Editor programı Ethernet’i otomatik olarak seçecektir ve sanal makineler İnternet’e erişmeye devam edecektir.

Aşağıdaki görüntüde VMware sanal ağ editörü fiziksel bilgisayarınızda varolan ağ adaptörlerini gösterir.

Bridged Yapılandırması

NAT (Shared Host’s IP Address With VMs – Hostun Ip Adresini Sanal Makineler ile Paylaş)

VMware NAT yapılandırması, sanal makineleri İnternet’e çıkarmak için Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme) işlemine tabi tutulur. Kısacası, bir sanal bilgisayar fiziksel (192.168.1.0/24) ağınızdan farklı bir IP adresi alacaktır.

VMnet8‘i NAT olarak konfigüre ettiğinizde VM üzerinde de ağ yapılandırması için VMnet8‘i seçmeniz gerekir. Sonuç olarak, virtual machine İnternet’e VMnet8 vasıtasıyla erişecektir.

VMware port yapılandırması yapmak için VMnet üzerine ve ardından NAT Settings (NAT Ayarları) butonuna tıklayınız.

NAT Yapılandırması

NAT Settings penceresinde port yönlendirme yapabilirsiniz.

Port Yönlendirme

VMnet8 NAT için farklı bir IP adresi bloğu tanımlamak için DHCP Settings (DHCP Ayarları) butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede Starting IP Address ve Ending IP Address kısmından network adresini değiştirebilirsiniz.

DHCP Ayarları

Host-Only (Connect VMs Internally in a Private Network – Sanal Makineleri Özel Bir Ağa Dahil Olarak Bağla)

Host-Only yapılandırması, sanal makinelerin kendi aralarında haberleşmesini sağlamak için ve onları fiziksel ağa dahil etmemek için kullanılır. Host-Only yapılandırması gelişmiş ağ topolojileri için sıkça kullanılır. Örneğin, Cisco sınavlarına hazırlanırken kullandığınız GNS3 ağ simülatör programı ile Cisco Router‘ları daha iyi anlamak için makineleri farklı ağlara ayırmak için Host-Only ağ yapılandırmasını kullanabilirsiniz.

Bağdaştırıcı yapılandırma programı üzerinde belirli bir VMnet için Host-Only seçeneğini yapılandırırsanız, VM üzerinde de o VMnet’i seçmeniz gerekir.

Host-Only Yapılandırma

Bu network tipi hakkında detaylı bilgi için https://kb.vmware.com/s/article/1018697 adresini ziyaret edebilirsiniz.

   Son Söz


Bu yazımızda, VMware sanallaştırma programının Sanal Ağ Editorü kullanımını inceledik. Sonraki yazılarımızda, VMware ağ ayarlarını daha kapsamlı inceleyeceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


♦ VMware NAT Network Bağlantısı
♦ VMware Host Only Ağ Bağlantısı
♦ VMware Custom Virtual Network Bağlantısı
Lan Segment (Ağ Bölümleme)
♦ VMware Sanal Makine Oluşturma

28 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir