VMware Workstation Host-Only Ağ Bağlantısı

Bu yazımızda, VM Workstation üzerinde sanal makinelerin network ayarlarını Host-Only (Özel Ağ) olarak yapılandıracağız ve ağ bağlantılarını test edeceğiz.

VMware Workstation Host-Only Ağ Bağlantısı

VMware Workstation Üzerinde Host Only Network (Ağ) Nasıl Yapılandırılır?

Önceki yazılarımızda, VMware Workstation üzerinde Bridged ve NAT bağlantısı nasıl yapılandırılır inceledik. Bu yazımızda, Bridged ve NAT ağından çok farklı bir yapıya sahip Host-Only ağ bağlantısını yapılandıracağız.

Bu sanal ağı yapılandırmanın ana amacı sanal makinelerin sadece kendi aralarında haberleşmesini sağlamaktır. Örneğin, VM Workstation üzerinde oluşturduğunuz Client1 ve Client2 isimli iki sanal makinenin ağ ayarlarını Host-Only olarak yapılandırırsanız, bu iki VM yalnızca birbiri ile haberleşebilecektir.

Sonuç olarak, Host-Only bağlantısı yapılandırılmış sanal makineler fiziksel ağınıza ve İnternet’e erişemeyecektir.

Virtual Network Editör Üzerinde Host-Only (Özel Sanal Ağ) Konfigürasyonu

VMware Workstation ilk kurduğunuz zaman Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) üzerindeki varsayılan ayarlar aşağıdaki gibidir.

Virtual Network Editor üzerindeki ağ ayarlarında VMnet1‘in varsayılan olarak Host-Only olarak yapılandırıldığını görebilirsiniz. Şimdi, daha önce oluşturduğunuz iki makineyi açınız.

Sanal Ağ Editörü

Şimdi, VMware Workstation 12/14/15 üzerinde özel sanal ağ yapılandırmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

   Adım 1

Client1 makineyi yapılandırmak için Network Adapter (Ağ Adaptörü) seçeneğine tıklayınız.

Client1 Sanal Makinenin Ağ Bağdaştırıcısını Yapılandırma

   Adım 2

Aynı şekilde diğer Client2 makineyi de yapılandırınız. Her iki makinenin ağ ayarlarını yaptıktan sonra makineleri çalıştırınız.

Client2 Sanal Makinenin Ağ Bağdaştırıcısını Yapılandırma

   Adım 3

Client1 makineye tahsis edilen IP adresini kontrol etmek için CMD komut isteminde ipconfig komutunu uygulayınız. Aşağıdaki görüntüyü incelediğinizde Client1 makinenin 192.168.209.130 IP adresini aldığını görebilirsiniz.

Hostname ve ipconfig komutu

   Adım 4

Aynı şekilde Client2 makineye tahsis edilen IP adresi de 192.168.209.129’dur.

Client2 IP Ayarları

   Adım 5

Gördüğünüz gibi Client1 ve Client2 sanal makineler Virtual Network Editor programında varsayılan olarak yapılandırılan VMnet IP adresi bloğundan DHCP aracılığıyla IP adresleri aldılar. Buradaki DHCP sunucusu, VMware’in yerel DHCP servisidir.

Client1 makineden Client2 makineye Ping atarak network bağlantısını test ediniz.

Client1'den Client2'ye Ping Atma

   Adım 6

Aynı şekilde, Client2’den Client1 makineye Ping atınız.

Client2'den Client1'e Ping Atma

   Adım 7

Ping işlemi başarısız olduğu için Windows’un Güvenlik Duvarı’nı kontrol etmeniz gerekir. Masaüstü’nde Denetim Masasına ve ardından Windows Güvenlik Duvarı’na tıklayınız.

Windows Denetim Masası

   Adım 8

Güvenlik Duvarı penceresinde, Bir uygulamayı veya özelliğin Windows Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver seçeneğine tıklayınız.

Bir uygulamayı veya özelliğin Windows Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver

   Adım 9

Açılan pencerede yönetici haklarına sahip değilseniz, Ayarları Değiştir butonuna tıklayınız.

İzin Verilen Uygulamaları Değiştirme

   Adım 10

Dosya ve Yazıcı Paylaşımı özelliğini hem Özel hem de Ortak ağı için seçiniz.

Dosya ve Yazıcı Paylaşımı

   Adım 11

Tamam butonuna tıklayarak pencereyi kapatınız.

Ayarları Kaydetme

   Adım 12

Client1 ve Client2 makinelerin arasındaki ağ bağlantısını tekrar Ping atarak kontrol ediniz. Bu sefer Ping işleminin başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Ping Testi

Fiziksel Ağa Erişme Testi

Host-Only olarak yapılandırılmış tüm sanal makineler sadece birbiri ile haberleşebilir. Yukarıdaki Client1 ve Client2 makine üzerinde fiziksel ağınıza Ping atarak ağ bağlantısını kontrol ediniz.

Aşağıdaki görüntüde gördüğünüz gibi Client1 makine fiziksel ağa erişemiyor.

Fiziksel Ağa Erişme Testi

Aynı şekilde Client2 sanal makine de fiziksel ağa erişememektedir.

Fiziksel Ağa Ping Testi

Bu ağ yapılandırmasında sanal makineler fiziksel ağa erişemediği gibi İnternet’e de çıkamazlar. Client1 sanal makine arayüzünde bir web tarayıcı açtıktan sonra www.google.com adresini ziyaret etmeye çalıştığınızda aşağıdaki gibi sanal makine İnternet’e erişemeyecektir.

İnternet Bağlantı Testi

Yine aynı şekilde, Client2 sanal makine de bu durumda başarısız olacaktır.

Ping 8.8.8.8

VMware sanallaştırma programının bu ağ tipi hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.vmware.com/support/ws3/doc/ws32_network6.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

   Son Söz


Bu yazımızda, VM Workstation/Player sanallaştırma programı üzerinde Virtual Network Editor kullanarak adım adım Host-Only ayarlarını inceledik. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


♦ VMware Workstation Ubuntu Kurulumu
♦ Ubuntu VMware Tools Kurulumu
♦ VMware’de VM İçin Clone Alma
♦ VMware Workstation Snapshot Alma
♦ VMware Workstation Kurulumu

3 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir