Cisco Packet Tracer Üzerinde OSPF Konfigürasyonu

OSPF (Open Shortest Path First – Öncelikle Açık Olan En Kısa Yol), Dynamic Routing sınıfına giren Link-State (Bağlantı Durumlu) bir yönlendirme protokoldür.

Cisco Packet Tracer Üzerinde OSPF Konfigürasyonu

Packet Tracer ile Cisco Router Üzerinde OSPF Yapılandırma

OSPF, WAN veya iş ağlarında kullanılan bir yönlendirme protokolüdür. Bu yönlendirme protokolü, SPF algoritmasını kullanarak tüm ağın haritasını çıkarır ve ağ üzerinde bir Router’da meydana gelen bir arıza sonucu hızlı bir yakınsama sağlar. Arızalanan Router’a bağlı olan ağlara başka bir rota belirlenir ve ağın sürekliliği sağlanır.

Bu yazımızda, Packet Tracer’da iki farklı segmentteki Router’lar üzerinde OSPF yönlendirme protokolünü etkinleştireceğiz.

OSPF protokolünü yapılandırmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

   Adım 1

Packet Tracer programını açınız ve aşağıdaki görüntüdeki gibi topoloji oluşturunuz. Ayrıca, IP adresi blokları tanımlayarak, bilgisayarlara IP adresleri atayarak çalışma alanına açıklamalar ekleyiniz.

OSPF AREA 0

   Adım 2

Cisco Router R1 CLI komut istemini açınız ve belirlediğiniz IP bloklarına göre GigabitEthernet0/0 ve Serial0/0/0 arayüzlerini yapılandırınız.

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#

Router R1'in GigabitEthernet ve Serial Arayüzünü Yapılandırma

   Adım 3

Aynı şekilde Cisco Router R2’nin arayüzlerini de yapılandırınız.

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface gigabitethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
R2#

Router R2'nin GigabitEthernet ve Serial Arayüzünü Yapılandırma

   Adım 4

Yönlendirme protokolünü etkinleştirmeden önce, bilgisayarlardan Ping atarak segmentlerin ağ bağlantısını test ediniz.

PC1 üzerinden R1’in Serial0/0/0 arayüzüne Ping başarılı olacak fakat diğer segmentteki 192.168.10.10 IP adresine sahip PC2’ye ping işlemi başarısız olacaktır.

PC1'den Router'ın Arayüzlerine Ping Atma

   Adım 5

PC2’den R1’in Serial0/0/0 arayüzüne ve PC1’e Ping atınız.

Ping hatasının sebebi ise Router’lar üzerinde herhangi bir yönlendirme protokolünün yapılandırılmamasıdır.

PC2'den R1'in Arayüzlerine Ping Atma

   Adım 6

İki segmenti birbiriyle haberleştirmek için Cisco Router‘lar üzerinde OSPF Routing etkinleştirmek için aşağıdaki komutları uygulayınız.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#network 192.168.5.0 ?
A.B.C.D OSPF wild card bits
R1(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 ?
area Set the OSPF area ID
R1(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area ?
OSPF area ID as a decimal value
A.B.C.D OSPF area ID in IP address format
R1(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#end
R1#

Router R1'de OSPF Etkinleştirme

   Adım 7

Aynı şekilde Router R2 üzerinde de OSPF Routing etkinleştirdikten sonra R1 ve R2 arasında komşuluk komşuluk kurulduğunu görebilirsiniz.

NOT: OSPF için network adreslerini eklerken Wildcard mask kullanılır.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 192.168.
00:16:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.5.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#end
R2#

Router R2'de OSPF Etkinleştirme

   Adım 8

Router R1 üzerinde show ip route ospf 10 komutunu çalıştırınız ve yönlendirme tablosunu inceleyiniz.

R1#show ip route ospf 10
O 192.168.10.0 [110/65] via 10.1.1.2, 00:00:37, Serial0/0/0

Ek olarak, show ip route komutu ile de Routing protokolünün O harfi ile tanımlandığını inceleyiniz.

R1#
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 192.168.10.0/24 [110/65] via 10.1.1.2, 00:00:44, Serial0/0/0

R1#

show ip route ospf 10

   Adım 9

R2 üzerinde show ip route ospf 10 ve show ip route komutunu uygulayınız.

R2#show ip route ospf 10
O 192.168.5.0 [110/65] via 10.1.1.1, 00:01:48, Serial0/0/1

Show ip route komutu çıktısı;

R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 10.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
O 192.168.5.0/24 [110/65] via 10.1.1.1, 00:01:53, Serial0/0/1
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R2#

show ip route ospf 10

   Adım 10

Router’lar üzerinde OSPF yönlendirme yapılandırdıktan sonra, bilgisayarlardan tekrar Ping atarak ağ bağlantısını kontrol ediniz.

192.168.5.0/24 ağından 192.168.10.0/24 ağına Ping işlemi aşağıdaki gibi başarılı olacaktır.

Ağ Bağlantısını Test Etme

   Adım 11

Aynı şekilde diğer segmentten de Ping işlemi aşağıdaki gibi başarılı olacaktır.

Ağ Bağlantısını Test Etme

   Adım 12

Yönlendirme protokolünü doğrulamak için privileged modda debug ip ospf events komutunu kullanabilirsiniz.

debug ip ospf events

   Adım 13

Hello paketleri iki Router arasındaki komşuluk ilişkilerini sürdürmek için gönderilir.

debug ip ospf events

Show Komutları

R1#show ip ospf database
OSPF Router with ID (192.168.5.1) (Process ID 10)

Router Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
192.168.5.1 192.168.5.1 858 0x80000003 0x0002d9 3
192.168.10.1 192.168.10.1 848 0x80000003 0x00349c 3
R1#

 

R1#show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.5.1/24, Area 0
Process ID 10, Router ID 192.168.5.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.5.1, Interface address 192.168.5.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.1/30, Area 0
Process ID 10, Router ID 192.168.5.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:01
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 192.168.10.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#

 

R1#show ip ospf database router

OSPF Router with ID (192.168.5.1) (Process ID 10)

Router Link States (Area 0)

LS age: 912
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Router Links
Link State ID: 192.168.5.1
Advertising Router: 192.168.5.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0x02d9
Length: 60
Number of Links: 3

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 192.168.5.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: another Router (point-to-point)
(Link ID) Neighboring Router ID: 192.168.10.1
(Link Data) Router Interface address: 10.1.1.1
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 10.1.1.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.252
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64

LS age: 902
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Router Links
Link State ID: 192.168.10.1
Advertising Router: 192.168.10.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0x349c
Length: 60
Number of Links: 3

Link connected to: another Router (point-to-point)
(Link ID) Neighboring Router ID: 192.168.5.1
(Link Data) Router Interface address: 10.1.1.2
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 10.1.1.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.252
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 192.168.10.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1
R1#

 

R1#show ip ospf 10
Routing Process "ospf 10" with ID 192.168.5.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 2
Area has no authentication
SPF algorithm executed 4 times
Area ranges are
Number of LSA 2. Checksum Sum 0x003775
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

R1#

 

R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 880 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524W14I
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 10
log-adjacency-changes
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
R1#

 

R1#debug ip ospf events
OSPF events debugging is on
R1#
00:39:06: OSPF: Rcv hello from 192.168.10.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2

00:39:06: OSPF: End of hello processing

00:39:16: OSPF: Rcv hello from 192.168.10.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2

00:39:16: OSPF: End of hello processing

00:39:26: OSPF: Rcv hello from 192.168.10.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2

00:39:26: OSPF: End of hello processing

00:39:36: OSPF: Rcv hello from 192.168.10.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2

00:39:36: OSPF: End of hello processing

 

R2#show ip ospf database
OSPF Router with ID (192.168.10.1) (Process ID 10)

Router Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
192.168.5.1 192.168.5.1 1052 0x80000003 0x0002d9 3
192.168.10.1 192.168.10.1 1042 0x80000003 0x00349c 3
R2#

 

R2#show ip ospf interface

Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.2/30, Area 0
Process ID 10, Router ID 192.168.10.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 192.168.5.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24, Area 0
Process ID 10, Router ID 192.168.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.10.1, Interface address 192.168.10.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:06
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#

 

R2#show ip ospf database router

OSPF Router with ID (192.168.10.1) (Process ID 10)

Router Link States (Area 0)

LS age: 1089
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Router Links
Link State ID: 192.168.5.1
Advertising Router: 192.168.5.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0x02d9
Length: 60
Number of Links: 3

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 192.168.5.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: another Router (point-to-point)
(Link ID) Neighboring Router ID: 192.168.10.1
(Link Data) Router Interface address: 10.1.1.1
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network

R2#

 

R2#show ip ospf 10
Routing Process "ospf 10" with ID 192.168.10.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 2
Area has no authentication
SPF algorithm executed 2 times
Area ranges are
Number of LSA 2. Checksum Sum 0x003775
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

R2#

 

R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 862 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524P2UK
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Serial0/0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 10
log-adjacency-changes
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
R2#

 

R2#debug ip ospf events
OSPF events debugging is on
R2#
00:40:11: OSPF: Rcv hello from 192.168.5.1 area 0 from Serial0/0/1 10.1.1.1

00:40:11: OSPF: End of hello processing

00:40:21: OSPF: Rcv hello from 192.168.5.1 area 0 from Serial0/0/1 10.1.1.1

00:40:21: OSPF: End of hello processing

00:40:31: OSPF: Rcv hello from 192.168.5.1 area 0 from Serial0/0/1 10.1.1.1

00:40:31: OSPF: End of hello processing

00:40:41: OSPF: Rcv hello from 192.168.5.1 area 0 from Serial0/0/1 10.1.1.1

00:40:41: OSPF: End of hello processing

00:40:51: OSPF: Rcv hello from 192.168.5.1 area 0 from Serial0/0/1 10.1.1.1

00:40:51: OSPF: End of hello processing

 

   Video

Yönlendirici üzerinde OSPF etkinleştirmek ve doğrulamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir ve ayrıca bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz!

   Son Söz


Bu yazımızda Cisco ağ simülatör yazılımı üzerinde iki segmenti OSPF protokolü ile haberleştirdik. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


Static Routing Konfigürasyonu
RIP Konfigürasyonu
RIP Version 2 Konfigürasyonu
EIGRP Konfigürasyonu
Static NAT Konfigürasyonu

14 Comments

 1. Avatar for Naseh Naseh 6 Mayıs 2018

  Teşekkürler lütfen BGP ilgili makale yazarmısınız.

  Cevapla
  • Avatar for tolqabaqci tolqabaqci 6 Mayıs 2018

   Rica ederim, yorumunuz için teşekkürler. En yakın zamanda daha gelişmiş Cisco yazılarını yayınlayacağım. Takip ettiğiniz için teşekkürler.

   Cevapla

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: