Token Ring Nedir?

Token Ring (Halka Ağı), bilgisayarların bir daire içindeymiş gibi bağlandıkları bir ağdır ve ağ paketi halka boyunca dolaşarak bilgisayarların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmasına izin verir.

Token Ring Nedir?

Token Ring Ağı Nedir?

Token ring, mantıksal halka topolojisi ve token passing erişim tekniği ile 1970’lerde IBM tarafından geliştirilmiştir. İlk tasarımı ise, 1969’da E. E. Newhall tarafından yapılmıştır. IBM, Token-Ring topolojisini ilk olarak Mart 1982’de yayınladı.

Token-Ring ağı, IEEE 802.5 standardında tanımlanmıştır ancak bu belge bilgisayarların bağlanma yöntemi yerine daha çok bilgi iletme yöntemini ifade eder.

Geliştirilmesine devam edilen bu ağ 1988’de, çift bükümlü donanım kullanılarak maksimum hız 4 Mbps yükseltildi. Daha sonra, koaksiyel kablo ve fiber optiğin kullanılmasıyla 16 Mbps’ye varan hızlara sahip ikinci nesil Token Ring-II tanıtıldı.

Token Ring-II ile bükümlü çift kablolu eski ağların yeniden kablolanması gerektiği için oluşturulacak yeni yerel alan ağlarının kablolama maliyetleri önemli bir unsur haline geldi.

Özellikleri

Token ağı, mantıksal bir halka ağ topolojisine sahiptir fakat fiziksel bir yıldız ağ topolojisi gibi tasarlanmaktadır.

Bu ağlar, Ethernet ağlarının aksine belirleyici tip ağ olmasının en büyük sebebi cihazın ortama erişimi sırasında kontrol sağlanır ve bir seferde yalnızca bir bilgisayar veri iletebilir. Bu kontrol, hangi bilgisayarın veri iletebileceğini belirleyen veri paketleri aracılığıyla yapılır.

Bir Token Ring ağında, bilgisayarlar bir yıldız şeklinde MAU (Multistation Access Unit/Çok İstasyonlu Erişim Birimi) adı verilen merkezi bir kablolama donanımına bağlanır. Bu donanım bilgisayarları fiziksel yıldız topolojisi gibi birbirine bağlasa da, mantıksal olarak bir halka topolojisi olarak çalışır.

Ayrıca, Lob’lar bireysel bilgisayarları MAU cihazına bağlamak için kullanılır ve bir lob için maksimum kablo uzunluğu 22,5 veya 100 metredir. Eğer ağ genişletilmek istenirse, tekrarlayıcılar kullanılarak bu uzunluk 2,5 km’ye kadar çıkabilir.

MAU’ların Ring-Out ve Ring-In portları vasıtasıyla Token ağları genişletilebilir fakat 33 adede kadar cihaz birbirine bağlanabilir. Kampüs gibi daha büyük ağlarda ise fiber kablo kullanılabilir.

Bu ağ türü, belirli kullanıcılara yüksek öncelikli bilgisayarların ağı daha sık kullanmasına öncelik veren gelişmiş bir öncelik sistemine de sahiptir. Bir MAU cihazı SNMP protokolü ile de seri arabirim üzerinden yönetimi sağlanabilir.

Ayrıca, Token Ring ve IEEE 802.5, token iletim ağlarının ilk ve temel örneğidir.

Kablo Yapısı

Bu ağda veri aktarımı için yaygın olarak kullanılan kablo, blendajlı veya blendajsız bükümlü çifttir. Ancak daha yüksek veri transferi hızları elde etmek için koaksiyel kablo veya fiber optik kablo kullanılabilir.

Eğer bu ağda kullanılan kablo, halkada bir yerde koparsa veya zedelenirse, bu sorunu çözmek için kablolama arızalarını otomatik olarak algılayıp düzeltebilen bir yıldız kablolama merkezi kullanılabilir.

Böylece halkada meydana gelebilecek bir sorun, onarılarak ağın çalışmaya devam etmesi sağlanır. Ayrıca, bilgisayarlar, halka ağına RIUs (Ring Interface Units/Halka Arabirim Birimleri) ile katılır.

Nasıl Çalışır?

Token Ring ağları, ağdaki hataları tespit etmek için çeşitli mekanizmalar kullanır. Bu mekanizmalardan biri, ağdaki bir bilgisayarı aktif monitör olarak seçmektir.

Bu bilgisayar, başka bir halkadaki bilgisayarlar için merkezi bir zaman bilgisi kaynağı olarak işlev görür ve bakım işlevini gerçekleştirir.

Aktif izleme bilgisayarı potansiyel olarak ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayar olabilir ve bunun görevi halka çerçevelerin sürekli dolaşımını ortadan kaldırmaktır.

Bir bilgisayara paket gönderilmek istendiğinde bu işlem hatalı olursa, diğer bilgisayarlar kendi çerçevelerini iletmesi engellenir ve ağ bloklanabilir. Aktif monitör bu çerçeveleri algılayarak halka ağından bunları çıkarır ve yeni bir token oluşturur.

Avantajları

  1. Yönlendirme gerektirmez.
  2. Kablolama ihtiyacı düşüktür.
  3. Ağı büyütmek kolaydır.
  4. Sinyali yükselterek daha fazla istasyona veri gönderebilir.

Dezavantajları

  1. Ağda oluşabilecek arızalara yüksek duyarlıdır.
  2. Halkada meydana gelebilecek bir arızadan dolayı tüm ağ devre dışı kalır.
  3. Her düğümün yazılım yapılandırmaları daha karmaşık olduğundan zordur.

   İlgili Yazılar


Bir Ağ Nedir?
IPX Protokolü
SLIP Protokolü
FDDI Nedir?
Point-to-Point Ağ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: