VMware Workstation 16 Üzerinde Windows 8/8.1 Kurulumu

Bu yazımızda, Windows 10 64 Bit işletim sistemi üzerinde VMware Workstation 16 Pro sanallaştırma programını kullanarak sanal makine üzerinde Windows 8/8.1 nasıl kurulur inceleyeceğiz.

VMware Workstation 16 Üzerinde Windows 8/8.1 Kurulumu

VMware Workstation 16 (16.1.0) Pro ile Sanal Makine Üzerine Windows 8/8.1 Nasıl Kurulur?

VMware Pro gibi sanallaştırma programları kullanarak bilgisayarınıza Linux, Windows veya macOS işletim sistemlerini kolayca kurabilirsiniz. VMware Workstation Pro ücretli bir program olmasına rağmen diğer yazılımlara göre günümüzde en güçlü ve en yaygın kullanılan programdır.

VMware Workstation ile VirtualBox programları kıyaslanırsa, aralarındaki en temel fark birinin ücretli diğerinin ise ücretsiz olmasıdır. Dolayısıyla, bir programa ücret ödemeyi sevmeyen ve istemeyen kişiler VirtualBox programını tercih edebilirler.

Fakat büyük kurumsal bir ağda VMware Workstation programı daha yaygın kullanılır ve tercih edilir. Eğer bir sistem yöneticiyseniz, bu sanallaştırma yazılımını kullanıyor olmanız gerekir.

Windows 8 veya 8.1 işletim sistemini yükledikten sonra VMware Tools ek yazılımınıda kurmanız gerekir. Çünkü, sanal makineyi daha performanslı kullanmanız ve host ile guest makineniz arasında dosya transferi yapmanız için bu yazılım gereklidir.

Windows 8.1 İçin Yeni Sanal Makine Oluşturma

Öncelikle, bilgisayarınıza bu yazımıza göz atarak Workstation Pro’nun son sürümünü kurunuz ve daha sonra VMware için Windows 8/8.1 ISO dosyasını bu bağlantıdan bilgisayarınıza indiriniz ve ardından aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

   Adım 1

VMware Pro’yu açınız ve anasayfasında gördüğünüz seçeneklerden Create a New Virtual Machine (Yeni Bir Sanal Makine Oluştur) seçeneğine tıklayınız. VM oluşturma sihirbazı açıldığında Custom (Advanced) seçeneğini işaretleyiniz ve Next butonuna tıklayınız.

Yeni Sanal Makine Oluşturma

   Adım 2

Sanal makine donanım uyumluluğu ayarı için Workstation son sürümü olan 16’yı seçiniz ve Next’e tıklayınız. Eğer kullandığınız programın sürümü eski ise bu pencerede ilgili sürümü seçerek devam edebilirsiniz.

Donanım Uyumluğunu Yapılandırma

   Adım 3

Guest Operating System Installation (Guest İşletim Sistemi Kurulum) penceresinde, işletim sistemi ISO dosyasını sanal makineye daha sonra eklemek ve kurmak için I will install the operating system later (İşletim sistemini daha sonra kuracağım) seçeneğini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

İşletim Sistemini Daha Sonra Kuracağım

   Adım 4

Select a Guest Operating System (Bir konuk işletim sistemi seç) penceresinde kuracağınız işletim sistemi için Microsoft Windows’u ve Version kısmından da Windows 8.x x64’ü seçtikten sonra Next’e tıklayınız.

Guest İşletim Sistemi Seçimi

   Adım 5

Name the Virtual Machine (Sanal makineyi adlandır) penceresinde kuracağınız işletim sisteminin adını yazınız ve sanal makineyi performans için başka bir disk üzerinde depolamanız faydalı olacağı için kurulum lokasyonunu seçmek için Browse (Gözat) tıklayınız ve harici HDD’niz üzerinde uygun bir konumda klasör oluşturunuz ve Next’e tıklayınız.

Sanal Makine Adını ve Kurulum Lokasyonunu Yapılandırma

   Adım 6

Firmware Type (Yazılım Türü) olarak BIOS yada UEFI / Secure Boot seçeneklerinden birini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Firmware Tipini Seçme

   Adım 7

Bilgisayarınızın donanım özelliklerine göre Processor Configuration (İşlemci Yapılandırması) penceresinde işlemci ve çekirdek sayısını belirlemeniz gerekir. Burada 1 adet işlemci ve 4 veya 8 çekirdek sayısı ayarlamanız yeterli olacaktır.

İşlemci Yapılandırması

   Adım 8

Aynı şekilde, host bilgisayarınızın RAM kapasitesine bağlı olarak sanal makine için uygun bir RAM değeri belirleyiniz.

Sanal Makineye RAM Miktarı Belirleme

   Adım 9

Network Type (Ağ Tipi) penceresinde sanal makine oluştururken varsayılan olarak seçili olan NAT ile devam ediniz.

NAT Ağ Kartını Seçme

   Adım 10

Select I/O Controller Types (G/Ç Kontrolör Tipleri) penceresinde SCSI kontrolör tipini LSI Logic SAS olarak yapılandırınız ve Next’e tıklayınız.

I/O Controller - LSI Logic SAS

   Adım 11

Select a Disk Type (Bir disk tipi seç) penceresinde SATA veya NVMe disk türünü seçiniz ve kuruluma devam ediniz. NVMe disk yapısında Windows 8/8.1 sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır, fakat Windows 7 için gerekli Windows hotfix’lerini kurmanız gerekir.

SATA Disk Türünü Seçme

   Adım 12

Sanal işletim sistemi kurulumu için yeni bir sanal disk oluşturmak için Create a new virtual disk (Yeni bir sanal disk oluştur) seçeneğini seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Yeni Bir Sanal Disk Oluşturma

   Adım 13

Specify Disk Capacity (Disk Kapasitesini Belirt) penceresinde sanal makine disk performansı için Allocate all disk space now (Şimdi tüm diski ayır) seçeneğini seçebilirsiniz fakat host’unuzun depolama birimi üzerinde oldukça fazla yer oluşturacaktır.

 • Allocate all disk space now seçeneği, sanal makine için ayırdığınız disk boyutu kadar diskinizde yer ayırır.
 • Store virtual disk as a single file seçeneği, sanal diski parça parça ayırmak yerine tek bir dosya olarak yapılandırır.

Sanal diskin boyutunu 30 GB veya daha yüksek bir değerde yapılandırınız ve sanal diski tek dosya olarak depola seçeneğini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Sanal Disk Kapasitesini Ayarlama

   Adım 14

Specify Disk File (Disk Dosyasını Belirt) penceresinde, sanal diskin nereye kaydedileceği sorulmaktadır. Eğer sanal diski farklı bir konumda depolamak istiyorsanız Browse butonu ile bu ayarı değiştirebilirsiniz. Disk dosyasının adını ve konumunu varsayılan ayarda bırakınız ve Next butonuna tıklayınız.

Sanal Diskin Adını Değiştirme

   Adım 15

Sanal makine oluşturma adımlarının son aşamasında ISO dosyası eklemek ve grafik belleğini düzenlemek için yada sanal bilgisayarı oluşturduktan sonra yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa Customize Hardware (Donanımı Özelleştir) tıklayınız.

Donanımı Özelleştir

   Adım 16

Sanal makine ayarlarında işlemci donanımını seçtikten sonra Virtualization Engine kısmında Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI, Virtualize CPU Performance Counters ve Virtualize IOMMU (IO Memory Management Unit) seçeneklerini işaretleyiniz.

İşlemci Sanallaştırma Özelliğini Etkinleştirme

   Adım 17

Display (Görüntü) donanımı üzerine tıkladıktan sonra sağ kısımda görüntülenen seçeneklerden Graphics Memory (Grafik Belleği) değerini sanal makineye atadığınız RAM miktarının yarısı kadar yapılandırınız.

Grafik Belleğini Yapılandırma

   Adım 18

USB Controller donanımı için USB 3.1 etkinleştiriniz ve Show all USB input devices seçeneğini işaretleyiniz.

USB Aygıtlarını Listeleme

   Adım 19

Bilgisayarınıza indirdiğiniz ISO dosyasını sanal makineye eklemek için CD/DVD aygıtına tıklayınız. Daha sonra, Use ISO image file (ISO kurulum imajını kullan) seçeneğini seçtikten sonra Browse tıklayarak ISO dosyasının konumunu seçiniz.

Windows 8/8.1 ISO Dosyasını Sanal Makineye Ekleme

   Adım 20

Windows 8.1 Professional x64 ISO dosyasını indirdiğiniz konuma gidiniz ve dosyayı seçiniz ve Open (Aç) butonuna tıklayınız.

Windows 8/8.1 ISO Dosyasını Seçme

   Adım 21

Sanal makine oluşturma adımlarını başarıyla tamamladıktan sonra Finish (Bitir) tıklayınız.

Sanal Bilgisayar Oluşturma Penceresini Kapatma

   Adım 22

Microsoft Windows 8/8.1 sanal makineyi çalıştırmak ve kuruluma başlamak için Power on this virtual machine (Bu sanal makineyi çalıştır) seçeneğine tıklayınız.

Sanal Bilgisayarı Çalıştırma

Windows 8 Kurulumu

Windows 8 kurulumu için yeni bir sanal makine oluşturup, hazırlayıp ve başlattıktan sonra kurulum ekranı aşağıdaki gibi başlayacaktır. Bu adımdan itibaren kurulum adımları hem VM hem de fiziksel bilgisayarlar üzerinde geçerlidir.

   Adım 1

Kurulumu penceresinde, kullanmak istediğiniz sistem görüntüleme dilini, zaman dilimini ve klavye düzenini yapılandırdıktan sonra Next’e tıklayınız.

Windows 8 Kurulum Ekranı

   Adım 2

Yüklemeyi başlatmak için Install Now (Şimdi Kur) butonuna tıklayınız.

Şimdi Kur

   Adım 3

Windows’u etkinleştirmek için satın aldığınız kurulum medyasında belirtilen ürün anahtarını yazınız ve devam ediniz. Eğer kurulum aşamasında girmeniz istenilen ürün anahtarına sahip değilseniz, onu Google’layarak kısa sürede elde edebilirsiniz.

Windows 8 Ürün Anahtarını Yazma

   Adım 4

İşletim sisteminin lisans anlaşmasını kabul ederek Next butonuna tıklayınız.

Lisans Anlaşmasını Kabul Etme

   Adım 5

Sıfırdan temiz bir Windows 8.1 yüklemek için Custom: Install Windows Only (Advanced) / Özel: Yalnızca Windows’u Yükle (Gelişmiş) seçeneğine tıklayınız.

Sadece Windows'u Kur

   Adım 6

Sanal makine disk yapılandırmasında önce New (Yeni) butonuna tıklayınız ve ardından tüm disk alanını kullanmak için Size (Boyut) değerini değiştirmeyiniz ve Apply (Uygula) butonuna tıklayınız.

Yeni Bir Partition Oluşturma

   Adım 7

Kurulum, Windows için ek alanlar oluşturulacak uyarı penceresinde OK (Tamam) butonuna tıklayınız.

Ek Disk Alanı Oluşturulmasını Onaylama

   Adım 8

Windows 8.1’i yüklemek için Drive 0 Partition 2 (Sürücü 0 Bölüm 2) seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Disk 0 Partition 2

   Adım 9

Dosyalar kurulum için hazırlanıyor…

Kurulum İçin Dosyalar Hazırlanıyor

   Adım 10

Kurulum, gerekli dosyaları kopyaladıktan sonra sanal makineyi hemen yeniden başlatmak için Restart Now (Şimdi Yeniden Başlat) butonuna tıklayınız.

Sistemi Yeniden Başlatma

   Adım 11

Kurulum, ön yapılandırmalar için VM’yi hazırlıyorken bekleyiniz.

Sistem Hazırlanıyor

   Adım 12

Windows 8 sanal makine için bilgisayar adı yazınız ve Next butonuna tıklayınız.

Bilgisayar Adı Yazma

   Adım 13

Hızlı ayarları kullan butonuna tıklayınız.

Hızlı Ayarları Kullan

   Adım 14

Eğer sanal sisteminizde Microsoft hesabı ile giriş yapmak istiyorsanız, Email ve Password alanlarına kişisel bilgilerinizi yazınız. Local kullanıcı hesabı ile kullanmak istiyorsanız, Create a new account (Yeni bir hesap oluştur) seçeneğine tıklayarak devam ediniz.

Yeni Bir Microsoft Hesabı Oluşturma

   Adım 15

Bu adımda, işletim sistemi üzerinden yeni bir Microsoft hesabı oluşturabilirsiniz. Fakat, yeni kullanıcı hesabı için Microsoft hesabını kullanmak istemiyorsanız, Sign in without a Microsoft account (Bir Microsoft hesabı olmadan oturum aç) seçeneğine tıklayınız.

Bir Microsoft Hesabı Olmadan Oturum Açma

   Adım 16

Yerel kullanıcı hesabınız için bir kullanıcı adı ve parola belirleyiniz ve Finish’e tıklayınız.

Kullanıcı Hesabı Adı Yazma

   Adım 17

Kurulum yapılırken sisteminiz için gerekli uygulamalar yükleniyor. Bu adımdan sonra, birkaç dakika içerisinde Windows 8.1 masaüstü ekranı görünecektir.

Son olarak, Windows sürümünü kontrol etmek için Bilgisayarım üzerinde sağ tuşa tıklayınız ve Özellikler seçeneğine tıkladıktan sonra açılacak pencereden sistem sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Uygulamalarınız Hazırlanıyor

VMware Tools Kurulumu

VMware ile sanal makine üzerinde herhangi bir işletim sistemi kurduktan sonra mutlaka kurmanız gereken yazılımlardan biri VMware Tools’tur. Bu yazılım sayesinde, sanal bilgisayarı daha etkin ve verimli kullanabilirsiniz. Host cihazınızda mevcut olan USB, web kamerası gibi donanımları kullanmanızı sağlar.

   Adım 1

Windows 8.1 sanal bilgisayarına VMware Tools kurmak için VM / Install VMware Tools tıklayınız.

Install VMware Tools

   Adım 2

VMware Tools kurulum imaj dosyası sisteme otomatik olarak mount edildikten sonra DVD sürücüsüne tıklayınız.

VMware Tools DVD İmajını Açma

   Adım 3

DVD sürücü üzerinde imaj dosyasına ait Run Setup64.exe üzerine tıklayınız.

Run Setup64.exe

   Adım 4

VMware Tools, kurulum için hazırlanıyorken bekleyiniz.

VM Tools Kurulum İçin Hazırlanıyor

   Adım 5

Kurulum sihirbazında Next’e tıklayarak devam ediniz.

Kurulum Sihirbazı

   Adım 6

Choose Setup Type (Kurulum Türünü Seç) penceresinde kurmuş olduğunuz sanal bilgisayarı VMware firmasının geliştirdiği diğer ürünler ile de kullanabilmek için Complete (Tümü) seçeneğini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Complete Kurulum Türünü Seçme

   Adım 7

VMware Windows 8/8.1 araçlarını yüklemeyi başlatmak için Install (Kur) butonuna tıklayınız.

Kurulumu Başlatma

   Adım 8

Host’unuzda mevcut olan ve harici olarak kullandığınız USB mouse veya klavye gibi cihazları daha verimli kullanabilmek için VM’ye ilgili sürücüler kuruluyorken bekleyiniz.

Sanal Makineye Sürücüler Yükleniyor

   Adım 9

Virtual machine için gerekli sürücüler kurulduktan sonra Finish’e tıklayınız.

Kurulum Sihirbazı Tamamlandı

   Adım 10

Değişikliklerin etkin olması için VM’nizi yeniden başlatınız.

Sanal Bilgisayarı Yeniden Başlatma

   Adım 11

Sisteminiz yeniden başladıktan sonra sağ alt köşedeki VMware Tools ikonuna tıklayarak sürümünü kontrol edebilirsiniz.

VMware Tools Sürümünü Kontrol Etme

   Adım 12

VM Tools kurulumu sonrası, host makineden sanal pc’ye sürükle bırak yöntemiyle dosya transferi sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Host Üzerinden VM'ye Dosya Kopyalama

Shared Folder Oluşturma ve Yapılandırma

Bir sanal bilgisayar kurulum sonrası host ile VM arasında sürekli kullanacağınız ortak bir klasör oluşturmak için Shared Folder özelliğini kullanabilirsiniz.

   Adım 1

Windows 8.1’de Shared Folder oluşturmak önce için VM / Settings tıklayınız.

Sanal Makine Ayarlarını Açma

   Adım 2

Sanal makine ayarlarından Shared Folders seçiniz ve Sharing kısmından Always Enabled işaretleyiniz. Ardından, oluşturacağınz ortak klasörün Bilgisayarım üzerinde bir ağ sürücüsü olarak gözükmesini istiyorsanız, Map as a network drive in Windows guest seçeneğini de işaretleyiniz ve ortak klasörü seçmek ve eklemek için Add butonuna tıklayınız.

Shared Folder Etkinleştirme

   Adım 3

Shared Folder kurulum sihirbazı açıldığında Next’e tıklayarak devam ediniz.

Shared Folder Sihirbazı

   Adım 4

Browse butonuna tıklayınız ve belirlediğiniz klasörü seçiniz ve Name kısmında host üzerindeki klasörün VM’de görünecek ismini yazınız ve ardından Next’e tıklayınız.

Shared Folder Klasörü Seçme

   Adım 5

Additional Attributes (Ek Özellikle) kısmında ortak klasörü aktif etmek için Enable this share (Bu paylaşımı etkinleştir) seçeneğini işaretleyiniz ve Finish’e tıklayınız.

Bu Paylaşımı Etkinleştir

   Adım 6

Folders kısmında eklediğiniz klasörün konumunu kontrol edebilir veya özelliklerini değiştirebilirsiniz.

VM Ayarları Penceresini Kapatma

   Adım 7

Network/Ağ bağlantıları açınız ve vmware-host bilgisayarının olup olmadığını kontrol ediniz.

Network/Ağ Üzerinden Shared Folder Kontrol Etme

   Adım 8

VMware-Host tıkladığınızda Shared Folders özelliğinin çalıştığını ve ağ üzerinden görünebildiğini görebilirsiniz.

Shared Folders

   Adım 9

Ayrıca, Shared Folders üzerine tıkladığınızda seçtiğiniz ve eklediğiniz host klasörünü görebilirsiniz.

Paylaşılan Klasörü Görüntüleme

   Adım 10

Aynı şekilde, This PC (Bu Bilgisayarım) üzerinde ağ sürücüsü olarak eklendiğini görebilirsiniz.

Bilgisayarım Üzerinden Paylaşılan Klasörü Görüntüleme

   Video

Eski Sürümlerin Kurulumu

Windows 8.x sürümlerini Workstation Pro’nun 12, 14, ve 15 eski sürümlerini kullanarakta host bilgisayarınıza kurabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Workstation Pro
YouTube Video
Slayt
14 Pro
16 Pro

 

   İlgili Yazılar


VMware ile Windows 10 Yükleme
VMware ile Windows 7 Yükleme
VMware ile Windows XP Yükleme
NVMe Üzerinde Windows 7 Çalıştırma
VMware Ağ Ayarları 

4 Comments

 1. Avatar for Naseh Naseh 20 Eylül 2017

  tesekkur ederim

  Cevapla
  • Avatar for tolqabaqci tolqabaqci 24 Eylül 2017

   Rica ederim, ayrıca yorumunuz için çok teşekkürler!

   Cevapla
 2. Avatar for asd asd 15 Nisan 2021

  Çok detaylıydı çok yardımcı oldu teşekkürler. 🙂

  Cevapla
  • Avatar for Tolga Bagci Tolga Bagci 15 Nisan 2021

   Güzel yorumunuz için teşekkürler 🙂

   Cevapla

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: