Routing (Yönlendirme) Nedir? | Tanımı, Türleri ve Ağ Oluşturmada Önemi

Routing (Yönlendirme), bir topolojideki ağlar arasında en uygun yolları bulmayı içerir. En iyi yolun belirlenmesi, kriterlerin ve metriklerin tanımlanmasını gerektirir.

Routing (Yönlendirme) Nedir?

Bilgisayar Ağlarında Routing (Yönlendirme) Nedir?

Yönlendirme işlevi, yapılandırmaya dayalı olarak cihaz grupları için yolları belirler. Tablo girişlerini kullanmanın en iyi yolunu tanımlar. Yapılandırılan adresler, cihazlar arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olur. Ek olarak, benzer adresler arasındaki yakınlık yönlendirme kararlarını etkiler.

Büyük ağlarda, yapılandırılmış adresleme, verimliliği nedeniyle yapılandırılmamış adreslemeye üstün gelir. Yönlendirme, İnternet trafiğini yönetmede temel bir rol oynar. Bu arada, köprüleme, yerel alan ağları için popüler olmaya devam ediyor.

Routing (Yönlendirme) Parametreleri

Ağ Metriği

Ağ metriği, bir noktadan hedefe gitmek için gereken atlamalardır. Başlangıçta bu değer tüm bağlantılar için 1’dir ve ağ büyüdükçe birer birer artar.

Başka bir metrik türü, komşu düğümler arasındaki gecikmeyi zaman birimleri cinsinden ölçmektir. Bu gecikme, sabit ağ değerlerine göre değil, ağ trafiğine göre değişir.

Yukarıda belirtilen ağ metrik değerleri en iyi rotayı belirler. Hedef ağlar için protokollere ve ölçüm değerlerine göre değişirler.

Bir yönlendiricinin hedef ağa giden birçok yolu olduğunda, çeşitli yöntemler en yakın ve en uygun yolu belirlemeye yardımcı olur. Bazen yönlendirici, en iyi sonuç için en uygun bant genişliğine sahip yolu seçerek daha göreceli bir yolu tercih eder.

Ağ protokollerine bağlı olarak, metrik hesaplama sistemleri en uygun rotaları bulmada değişiklik gösterir.

En İyi Yol

Farklı yapılar ve protokoller en iyi yolu belirler. Tipik olarak, bunun temeli, düğümler arasındaki gecikme ve minimum atlama sayısıdır.

En iyi yolu seçmek, hedefe ulaşmanın en kısa yoluna bağlıdır. Genel olarak, bir ağın mesafesi veya maliyeti, tanımlanan metriğe dayalı olarak bağlantının kalitesini ifade eder.

Sanal Devre ve Datagram Ağları

Paket anahtarlamalı ağ, sanal devre modelinde çalışır. Yol işlevi tipik olarak bu sanal devrenin ömrü boyunca bir yol oluşturur. Bu durumda oturum, ağlar arasındaki yönlendirme sürecini yönetir.

Datagram modundaki bir ağ, düzenli paket iletimini garanti etmez. Düğümler, her paketi gönderme koşullarını değiştirir. Algoritma, yeni bir ağ için en uygun yolu keşfeder. Topoloji değişiklikleri durumunda alternatif bir yöntem oluşturuyoruz.

Routing (Yönlendirme) Algoritmaların Sınıflandırılması

Statik

El ile yapılandırılmış statik rotalar, alt ağ durumunu dikkate almaz. Yöneticiler yol tablolarını silebilir veya değiştirebilir, bu da bu yolların silinmesine neden olur.

Statik rotalar, ağda değişiklik olduğunda veya bir arıza olduğunda otomatik olarak ayarlanamaz. Statik yollar için algoritma karmaşık olduğu için en iyi yolu bulmak zaman alır. Ancak, en iyi yolu hesaplamamız gerekmiyorsa, statik rotalar daha hızlı çalışır.

Dinamik

Alt ağlar, dinamik rota değişiklikleri veya artan gecikme gibi alt ağ değişikliklerine uyum sağlar. Ayrıca, topoloji hatalarına yanıt verirler ve ağ içinde hızlı yakınsama sağlarlar.

Bu türü, ağ için karar verdiğimiz ve bilgi paylaştığımız yere göre üç gruba ayırıyoruz. Bu gruplar merkezi uyarlanabilirlik, dağıtılmış uyarlanabilirlik ve izole uyarlanabilirlik olarak adlandırılır.

Merkezi uyarlanabilir yapıda, ağdaki tüm düğümler esastır. Bu düğümler, diğer düğümlerden bilgi ve veri toplar. İletişim için en iyi yolu bulmak için bu bilgiyi kullanır. Mesajların ağ içinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlamaya yardımcı olur. Bu yöntemin dezavantajı, web’den bol miktarda kaynak tüketmesidir.

Dağıtılmış uyarlanabilir yapının amacı, tüm düğümlerde bir algoritma çalıştırmaktır. Her düğüm bilgiye dayanır ve verilerine göre sürekli olarak güncelleme yapar. Sonuç olarak, ağ verimli iletişimi sürdürür.

Uzaklık vektörü ve bağlantı durumu algoritmaları, İnternette yönlendirme için yaygındır. Yönlendirme bilgileri için dinamik bir yapı kullanarak ağların uyum sağlamasına yardımcı olurlar.

İzole bir yapıda uyum sağlamak için kullanılan yöntem basittir. Ağın değişen durumunu yönetir. Bu yöntem, trafik veya topoloji değişiklikleri için her düğümün yerel veritabanı bilgisini kullanır.

Dağıtılmış Algoritmalar ile Dinamik Rota

Dağıtılmış algoritmalar ve yönlendirme işlemleri, dinamik modelin yapısına dayanır. Ayrıca, bu algoritmalar hızlı yakınsama için güncel ağ verilerini kullanır. Ek olarak, rota tabloları ağ değişikliklerine ve yoğun trafiğe uyum sağlar.

Bu tipleri bu tür operasyonlara göre iki ana gruba ayırıyoruz.

1. Uzaklık Vektörü

Mesafe vektörü, Bellman-Ford algoritmasını kullanır. Dolaylı bir arama yöntemi kullanarak en düşük maliyetli rotayı bulur. Ardından, paketi hedefine verimli bir şekilde gönderir. Bir ağ düğümü etrafındaki ağ düğümlerine olan mesafeyi hesaplayan bir kontrol paketidir.

Her düğüm, mesafeleri bir paket aracılığıyla komşulara gönderir. Komşular tablolarını bu bilgilere göre inceler ve günceller. Mevcut verilerle karşılaştırmaya izin verir. Uzaklık vektörü protokollerinin örnekleri arasında RIPv1 ve v2, IGRP ve EIGRP yer alır.

2. Bağlantı Durumu

Bağlantı durumu ağ yapısı, her düğümün topolojisine ve gecikme değerlerine dayanır. Verimli yönlendirme için Dijkstra algoritmasını kullanır. Bu türe örnek olarak OSPF ve IS-IS protokolleridir.

Autonomous (Otonom) Sistemler

Otonom bir sistem (AS), İnternet üzerindeki IP ağları ve yönlendiricilerden oluşur. Bu ağlar ve yönlendiriciler aynı varlığın kontrolü altındadır. Ayrıca, verimli yönlendirme için benzer bir rota politikasına sahiptirler.

Farklı protokollerin sınıflandırılmasını, bir yönlendiricinin otonom bir sistemle olan ilişkisine dayandırıyoruz.

Ad Hoc Protokolleri

Altyapısı çok az olan veya hiç olmayan ağlar bu protokolleri kullanır.

İç Ağ Geçidi Protokolleri

Tabloları tek bir otonom sistem içinde aktaran sistemler, dahili ağ geçidi protokollerini kullanır. Örneğin;

  • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol – İç Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü)
  • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – Gelişmiş İç Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü)
  • OSPF (Open Shortest Path First – Öncelikle Açık Olan En Kısa Yol)
  • RIP (Routing Information Protocol – Yönlendirme Bilgi Protokolü)
  • IS-IS (Intermediate System to Intermediate System – Ara Sistemden Ara Sisteme)

Dış Ağ Geçidi Protokolleri

Farklı otonom sistemler arasında tablo alışverişi yapan sistemler, harici ağ geçidi protokollerini kullanır. Örneğin;

İlgili Yazılar

1) Switch Çalışma Sistemi
2) Bir Ağ Nedir?
3) Ağ Geçidi Nedir?
4) ARP Protokolü
5) Frame Relay Ağları

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir