NTSC (National Television Standards Committee) Nedir?

NTSC (National Television Standards Committee/Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi), 1940’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen yaygın olarak Amerika ve Japonya’da kullanılan analog renkli televizyon için bir kodlama/iletim sistemidir.

NTSC (National Television Standards Committee) Nedir?

NTSC Video Formatı Nedir?

NTSC’nin bir türevi, Avrupa’da ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerde kullanılan PAL video sistemidir.

NTSC televizyon sistemi, Kuzey Amerika monokrom sisteminin bir uzantısından oluşur, geliştirilmesine 1930’lu yılların sonunda CBS (Columbia Broadcasting System/Columbia Yayın Sistemi) tarafından başlanmıştır. Ancak bu geliştirme 1950’li yıllarda FCC tarafından onaylanmıştır.

Bu sistem, her biri 648 piksele kadar 486 görünür yatay çizgiden oluşan saniyede yaklaşık 30 görüntünün iletiminden oluşur.

Bant genişliğinden daha iyi yararlanmak için video, saniyede 60 alana bölünmüş taramalı mod kullanır. Bu mod toplam 525 yatay çizgi ile 30 kare ve yaklaşık 270 dikey çizgi çözünürlüğüne dönüşen 4,25 MHz’lik bir banttır.

Özellikler

NTSC formatı, toplam 525 satır çözünürlük ve saniyede 30 kare video yenileme hızı ve 60 alan alternatif satır ile taramalı modda 29,97 kare videonun aktarımından oluşur.

NTSC gibi bir elektronik renkli TV sistemindeki mevcut zorlukları anlamak ve doğru bir şekilde değerlendirmek için, başlangıçta bu sistemi oluştururken üstesinden gelinmesi önerilen farklı dezavantajları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Mevcut siyah beyaz alıcılar, sinyalleri renkli olarak almalı ve bunları siyah beyaz olarak yeniden üretmelidir. Renkli alıcılar siyah beyaz sinyalleri almalı ve bunları siyah beyaz olarak doğru şekilde yeniden üretmelidir.

Renk reseptörleri renk sinyallerini almalı ve bunları renkli olarak doğru şekilde yeniden üretmelidir.

Sistemin bant genişliğinin her iki versiyonda da aynı olması gerekir ve kullanılan resim tüpünün görüntüleri renkli ve siyah beyaz dönüşümlü olarak yeniden üretebilmesi gerekir.

Uyumluluğu elde etmek için, sinyallerin renk bileşenlerine ve siyah/beyaz bölünmesinin incelenmesi gerekiyordu.

Her iki bileşen de kanalın aynı RF taşıyıcısı üzerinde modüle edilir ve ardından parlaklık sinyali, tek bir bastırılmış alt taşıyıcıda kuadratür modülasyon işleminde krominans sinyali, ses sinyali ve bastırılmış alt taşıyıcıyı fazda ve çok sıkı bir şekilde kontrol edilen genlikte yeniden yapılandırabilmek için referans sinyali gibi bileşenler üretir.

En yüksek renk doğruluğu için krominans sinyalinin (R-Y) ve (A-Y) olmak üzere iki bileşende iletildiğini belirtmek de önemlidir.

Her ikisi de kuadratürdedir ve 90 derecelik bir faz kayması ile iletilirler. Aynı krominans alt taşıyıcı üzerinde modüle edilirler.

Tüm bu sinyaller aynı anda tek bir 6Mhz kanalda iletilmeli ve alınmalıdır ve görüntü taşıyıcısı, kanal için alt sınırın 1.25 MHz üzerinde ve ses taşıyıcısı üst sınırın 0.25 MHz olmak üzere aralık bırakılmalıdır. Sonuç olarak, görüntü ve ses taşıyıcıları her zaman 4,5 MHz’dir.

Renk alt taşıyıcısı, görüntü taşıyıcısının 3,579545 MHz yukarısında bulunur. Ticari televizyon yayıncılığı, görüntü bilgisi için artık bir yan bant iletimi kullanmaktadır. Alt yan bant 0.75 MHz genişliğinde ve üst yan bant 4 MHz’dir.

Sonuç olarak, videonun düşük frekansları, videonun yüksek frekanslarıyla ilişkilidir. FM ses taşıyıcısının bant genişliği ise yaklaşık 75 kHz’dir.

3,579545 MHz renk alt taşıyıcısındaki renk bilgilerini kodlamak için genlik ve faz modülasyonu kullanılır.

Siyah beyaz sistemiyle uyumluluğu sağlamak için, renkli görüntünün parlaklık bileşeni olarak siyah beyaz monokrom sinyali korurken, iki krominans bileşeni 3,579545 MHz alt taşıyıcıda dört evreli bir modülasyon ile yapılandırılır.

Krominans bileşenlerinin demodülasyonu eşzamanlı olduğu için her satırın başında renk kayması gönderildiği için bir faz referans sinüzoidal sinyal olarak bilinir.

Bazen renk kayma seviyesi, tüm video sinyalinin kalitesini düzeltmek için senkron seviyesinin kullanılmasıyla aynı şekilde krominans genliğindeki varyasyonları düzeltmek kullanılır.

Avantaj ve Dezavantaj

NTSC sistemleri, 50Hz/25FPS’de çalışan PAL sisteminin klasik titremesini önleyerek 60Hz’de çalışarak gözleri daha az yorar.

İletim ve parazit sorunları, NTSC sistemindeki görüntünün kalitesini düşürme eğilimindedir. Bu sorun renk sinyalinin fazını değiştirir ve bazen çerçeve alındığı anda renk dengesini kaybeder.

Bu sorun bir renk tonu kontrolünün dahil edilmesini gerekli kılar. Bu durum PAL veya SECAM sistemlerinde gerekli değildir.

Dezavantajlarından bir diğeri de, tüm televizyon sistemleri arasında en düşük olan, yalnızca 525 satırlık dikey çözünürlükle sınırlıdır.

Bu çözünürlük sınırı, diğer sistemlerle aynı bant genişliğinde gönderilebilecek olandan daha düşük kalitede bir görüntü verir.

Dijital Sistem

Dijital televizyon, modern video oyun konsolları, DVD gibi cihazlarda kullanılan renk kodlamasının önemi azaldığı için sistemler arasında artık fark yoktur.

NTSC’nin anlamı, saniyede 29.970 görüntü yenileme hızıyla 480 yatay çizgiye eşit sayıda satıra veya taramalı görüntüler için saniyede iki katına indirgenmiştir.

Yayın Sistemi

Amerikan standardı olan NTSC-M ile yayın yapan bir televizyon kanalı, video sinyalini, ses sinyalini ve bazı koruma bantlarını içermek için 6 MHz bant genişliği kullanır.

   İlgili Yazılar


CRT Monitör Nedir?
MPEG Nedir?
HD-DVD Formatı
VCD Teknolojisi
Kompakt Disk

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: