IPX (Internetwork Packet Exchange) Nedir?

IPX, Novell Netware istemcileri ve sunucuları tarafından kullanılan ağları birbirine bağlayan bir Novell protokolüdür. Ek olarak veri paketlerini göndermek için en iyi bağlantı sunan, ancak veri teslimini garanti etmeyen bir veri birimi protokolüdür.

IPX (Internetwork Packet Exchange) Nedir?

IPX Protokolü

IPX (Internetwork Packet Exchange/Ağlararası Paket Değişimi), paket yönelimli ve bağlantı yönelimli olmayan bir protokoldür. Paket teslimini sağlayan SPX (Sequenced Packet eXchange/Sıralı Paket eXchange) bu protokol üzerinde çalışır.

Novell Ağ Protokolü (IPX/SPX), Xerox IDP (Internetwork Datagram Packet/Veri Birimi Paketi) protokolünün bir uygulamasıdır.

DOS, Windows veya OS/2 iş istasyonlarında çalışan uygulamaların NetWare ağ sürücülerine erişmesine ve ağdaki diğer iş istasyonları, sunucular veya diğer aygıtlarla iletişim kurmasına izin verir.

Bu bağlantısız ve güvenilmez bir protokol olduğu için verileri uzaktaki bir düğüme iletir, fakat verilerin başarılı bir şekilde alınıp alınmadığını belirten bir yanıt veya onay için beklemez.

Ne İşe Yarar?

Bir Intranet ağını yerel özel ağ türlerinden ayıran en temel şey, TCP/IP protokolünü kullanmasıdır. Bir intranet üzerinden bilgi gönderdiğinizde, veriler küçük paketlere bölünerek hedeflerine ulaşır.

TCP, verileri paketlere böler ve tekrar aldığında paketi gruplandırır. IP ise, verilerin yönlendirilmesini yönetir ve kesin hedefe gönderilmesini sağlar.

Bazı şirketlerde, TCP/IP tabanlı ağlar veya NetWare gibi diğer teknolojiler ile birleştirilen karmaşık ağlar olabilir. Böyle bir ağ yapısında TCP/IP, PipeIP adı verilen bir teknik kullanarak NetWare ve diğer ağlar arasında veri transferi yapabilir.

NetWare ağları, veri iletimi için IPX (Internet Packet Exchange/İnternet Paket Değişimi) protokolünü kullanır. TCP/IP ağları bu durumda adanmış bir NetWare sunucusundan IP adresi aldığında bunu tanıyamaz.

TCP, her paketi oluşturduğu için verileri paketlere böler, hesaplar ve bunlara bir kontrol numarası ekler. Kontrol numarası, bayt değerlerine, yani paketteki tam veri miktarına göre değişebilir.

Her paket, kontrol numarasıyla birlikte ayrı IP konteynerleri içine yerleştirilir. Bu paketler, verilerin Intranet veya İnternet içinde nereye gönderileceğini içeren bilgilere sahiptir.

Paketler, yönlendiriciler sayesinde diğer ağlar arasında dolaşır ve yönlendiriciler IP kapsayıcılarını inceler. Bu yönlendiriciler, her paketi nihai hedefine göndermek için en verimli yolu belirleyerek paketleri farklı yollardan gönderilebilir veya alabilir.

Eğer yönlendirici, IP paketindeki adresin bulunduğu ağ içinde olduğunu anlarsa, paketi doğrudan hedefine gönderilebilir. Adres aynı ağda bulunuyorsa, paket başka bir yönlendiriciye gönderilecektir.

Paketler hedeflerine ulaştığında, TCP her biri için kontrol numarasını hesaplar ve bu kontrol numarasını pakette gönderilen numara ile karşılaştırır. Bu durumda kontrol numaraları birbiri ile eşleşmezse, veri paketinin bozuk olduğu varsayılır.

Daha sonra paket bırakılır ve orijinal paketin yeniden gönderilmesi istenir. Bu veri akışında TCP, gelen ve giden tüm paketlerin kontrolünü yapar.

Nasıl Çalışır?

Ağdaki bir bilgisayar İnternet’e bağlanmak ve herhangi bir bilgi talep etmek istediğinde, Intranet’teki bir tarayıcıya bir istek gönderilir. Bu tarayıcı, isteği İnternet’teki kesin hedefe göndermeye yarar.

NetWare ağlarında NetWare işletim sistemi, ağ trafiğini ve yönetimini sürdürmek için kullanılır. Ağ üzerinden paketleri yönlendirme yöntemi olarak NetWare, bu protokolü kullanır.

İnternet erişimi sağlamaz ve İnternet bilgilerini taşımaz. NetWare ağındaki iş istasyonları ve ağdaki sunucular, ağı kullanmak için IPX’in belleğe yüklenmiş olması gerekir.

Novell ağındaki iş istasyonlarının İnternet’e veya intranete erişmesi için, TCP/IP protokollerini çalıştırmaları gerekir. Bunu yapmak için, Intranet’e girişe izin verecek her bilgisayara bir TCP/IP yığını yüklenmelidir.

Bu, İnternet ve Ethernet ağına erişime izin vermek için her bilgisayarda IPX’in ve bir TCP/IP yığınının kurulu olacağı anlamına gelir.

Bir CSU/DSU (Channel Service Unit-Data Service Unit/Kanal Hizmet Birimi-Veri Hizmeti Birimi), Intranet yönlendiricisi ile ISP arasında fiziksel bağlantı kurar.

İstenen bilgiler CSU/DSU ve yönlendirici aracılığıyla döndürülür ve ardından bilgileri talep eden bilgisayara yönlendirilir.

Bilgi şirket içindeki bir ağda bulunuyorsa, yönlendirici talebi tam ana bilgisayara gönderecek ve o da bilgileri talep edene geri gönderecektir.

NetWare/IP ağındaki bilgisayarların NetWare hizmetlerine ve İnternet’e erişmesine izin verir. Bu, birden çok yığının neden olduğu bellek sorunlarını ortadan kaldırarak IPX ve TCP/IP protokollerini çalıştırmak zorunda değildir.

Paket Yapısı

Bu protokol bağlantısız olduğundan ve onay durumunu beklemediğinden, SPX veya NetBios gibi protokollere dayalı bir bağlantı veya oturumdan daha yüksek performans sergiler.

Veri paketlerini iletmek için 12 baytlık bir adresleme şeması kullanır:

  1. Kaynak ve Hedef Ağlar: Her ağ adresi ağ üzerinde benzersiz olmalıdır.
  2. Kaynak ve Hedef Düğümler: Çalışma grupları içindeki ağ düğümlerini belirtir.
  3. Kaynak ve Hedef Soketler: Birden çok üst düzey protokolün IPX hizmetlerini aynı anda kullanmasına izin verir.

Sonuç olarak, istemci protokolünün karşılık gelen eşiyle iletişim kurması için, uzak eş uygulamasındaki soket sayısını bilmesi gerekir.

   İlgili Yazılar


Host Nedir?
Hub Nedir?
Switch Nedir?
VLAN Nedir?
Bridge Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: