GNS3 Kullanarak Cisco Router Üzerinde RIP Version 2 Yapılandırma

Bu yazımızda, GNS3‘te Cisco Router’lar üzerinde RIP yönlendirme protokolünün Version 2 (Versiyon 2) sürümünü yapılandıracağız.

GNS3 Kullanarak Cisco Router Üzerinde RIP Version 2 Yapılandırma

GNS3 ile Cisco Router Üzerinde RIPv2 Nasıl Yapılandırılır?

RIP Versiyon 2 (RIPv2), RFC 2453‘te tanımlanmıştır. Bu protokol sürümü, yönlendirme tablosu güncellemerinde Broadcast yerine Multicast yayın göndermektedir.

Multicast yayın, VLSM ve CIDR destekler ve böylece, farklı alt ağları birbirleriyle haberleşebilir. Özel IP adresi kullanımını minimum seviyeye indirerek Broadcast trafiği de engeller.

Önceki yazılarımızda, RIP Protokolü Nedir ve GNS3’te RIP Routing Yapılandırması konularını incelemiştik. Bu yazımızda ise, iki adet Router üzerindeki farklı ağları haberleştirmek için RIPv2 yapılandıracağız.

192.168.5.0/24 ağını iki farklı ağa ayırarak Cisco Router’lar üzerinde tanımladıktan sonra, RIPv2 ile bu ağları haberleştireceğiz.

Ayrıca, RIP V1 yapılandırmak için YouTube kanalımız üzerindeki GNS3 RIP V1 Yapılandırma adlı videoyu izleyebilirsiniz.

GNS3 Üzerinde RIP Version 2 Konfigürasyonu

Cisco Router üzerinde RIPv2 etkinleştirme adımlarına geçmeden önce, VPCS Kullanımı adlı konuya göz atınız.

Bu yazıda, GNS3 RIP yapılandırmasında VPCS (Virtual PC Simulator – Sanal Bilgisayar Emülatörü) kullanacağız.

GNS3’te VMware sanal makine yerine VPCS kullanmak daha performanslıdır!

   Adım 1

GNS3 programını açtıktan sonra yeni bir proje oluşturunuz.

GNS3'te Proje Oluşturma

   Adım 2

RIP V2 konfigürasyonu için aşağıdaki görüntüdeki gibi ağ topolojisi oluşturunuz.

GNS3'te İki Cisco Router'lı Ağ Topolojisi Oluşturma

   Adım 3

GNS3 çalışma alanındaki VPCS’leri sırasıyla ağ topolojisine göre yapılandırınız. VPCS PC1 IP adresi ayarları için aşağıdaki komutları uygulayabilirsiniz.

PC1> ip 192.168.5.5/25 192.168.5.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.5.5 255.255.255.128 gateway 192.168.5.1

PC1> show ip

NAME : PC1
IP/MASK : 192.168.5.5/25
GATEWAY : 192.168.5.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10014
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10015
MTU: : 1500
PC1>

GNS3'te VPCS'leri Yapılandırma

   Adım 4

VPCS PC2 IP konfigürasyonunu yapılandırınız.

PC2> ip 192.168.5.10/25 192.168.5.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.5.10 255.255.255.128 gateway 192.168.5.1

PC2> show ip

NAME : PC2
IP/MASK : 192.168.5.10/25
GATEWAY : 192.168.5.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU: : 1500
PC2>

VPCS2 IP Atama

   Adım 5

VPCS PC3 için IP adresi yapılandırmasında dikkat etmeniz gereken nokta, Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)‘tir.

VPCS PC3 için IP konfigürasyonunu da yapılandırınız.

PC3> ip 192.168.5.130/25 192.168.5.129
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.5.130 255.255.255.128 gateway 192.168.5.129

PC3> show ip

NAME : PC3
IP/MASK : 192.168.5.130/25
GATEWAY : 192.168.5.129
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:02
LPORT : 10018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10019
MTU: : 1500
PC3>

VPCS3 IP Atama

   Adım 6

Son olarak, VPCS PC4’yi de aşağıdaki gibi yapılandırınız.

PC4> ip 192.168.5.135/25 192.168.5.129
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.5.135 255.255.255.128 gateway 192.168.5.129

PC4> show ip

NAME : PC4
IP/MASK : 192.168.5.135/25
GATEWAY : 192.168.5.129
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:03
LPORT : 10020
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10021
MTU: : 1500
PC4>

VPCS4 IP Atama

   Adım 7

Cisco Router R1 CLI komut istemini açınız ve FastEthernet 0/0 ve Serial 0/0 arayüzlerini yapılandırınız.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.128
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar 1 00:12:56.175: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:12:57.175: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#
R1(config)#interface serial 0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#

R1 üzerinde show ip route komutu ile yapılandırmayı kontrol ediniz.

R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.5.1 YES manual up up
Serial0/0 10.1.1.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1 unassigned YES unset administratively down down
R1#

show ip interface brief

   Adım 8

Aynı şekilde, Router R2 arayüzlerini de yapılandırınız. Burada R2’nin alt ağ maskesine dikkat ediniz.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface fastethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.5.129 255.255.255.128
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar 1 00:14:49.607: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:14:50.607: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R2(config)#
R2(config)#interface serial 0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#

Router R2 arayüz yapılandırmasını show ip interface brief komutu ile kontrol ediniz.

R2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1 192.168.5.129 YES manual up up
Serial0/1 10.1.1.2 YES manual up up
R2#

show ip interface brief

   Adım 9

Yönlendirme protokolünü etkinleştirmeden önce VPCS’ler üzerinden Ping ile bağlantıları kontrol ediniz.

VPCS PC1, Router R2 Serial arayüzüne Ping işlemi aşağıdaki gibi başarısız olacaktır.

Ping İşlemi

   Adım 10

VPCS PC3 üzerinde Ping sonucu aşağıdaki gibidir. PC3’te Router R1’in Serial arayüzüne Ping atamayacaktır.

Ping İşlemi

   Adım 11

İki farklı lokasyondaki bilgisayarları haberleştirmek için, RIPv2 etkinleştirmek için Router R1 komut isteminde, aşağıdaki komutları uygulayınız.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 10.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.5.0
R1(config-router)#end
R1#

R1(config)#router rip

   Adım 12

Aynı şekilde, Router R2 üzerinde RIPv2’yi etkinleştiriniz ve bağlı olduğu ağları tanıtınız.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 10.1.1.0
R2(config-router)#network 192.168.5.128
R2(config-router)#end
R2#

R2(config)#router rip

   Adım 13

Şimdi, VPCS PC’lerden Ping atarak bağlantıyı test ediniz.

PC1 üzerinden R2 Serial arayüzüne Ping işlemi başarılı olacaktır. Ve sonuç olarak, PC1 192.168.5.128/25 ağına başarılı bir şekilde erişebilecektir.

Ping ile Ağ Testi

   Adım 14

Karşı ağdan PC3 üzerinden de Ping işlemleri aşağıdaki gibi başarılı olacaktır.

Ping ile Ağ Testi

   Adım 15

Router R1 üzerinde show ip route komutunu çalıştırınız ve yönlendirme tablosuna göz atınız.

show ip route

   Adım 16

Aynı şekilde Router R2 üzerinde show ip route komutunu uygulayınız.

show ip route

   Adım 17

Router R2 üzerinde, RIPv2 yapılandırmasını kontrol etmek için debug ip rip komutunu çalıştırınız ve aşağıdaki görüntüdeki gibi bir kayıtla karşılaşacaksınız.

Bu görüntüde, RIP V2 yönlendirme güncelleştirmeleri 224.0.09 Multicast adresi ile yapıldığını görebilirsiniz. Ayrıca Router’lar arasındaki trafiği Wireshark programını kullanarak daha iyi analiz edebilirsiniz.

debug ip rip

   Adım 18

Aynı şekilde, Router R2 üzerinde de RIP V2 kayıtlarını inceleyebilirsiniz.

debug ip rip

   Adım 19

RIPv2’yi doğrulamak için Wireshark programını kullanabilirsiniz.

Yönlendirme protokolünün işleyişini incelemek için R1 ve R2 arasındaki Serial bağlantı üzerinde Sağ Tuş / Start Capture seçeneğine tıklayınız.

GNS3'te Wireshark Kullanımı

   Adım 20

Packet Capture penceresinde OK (Tamam) butonuna tıklayınız.

Analiz Edilecek Arayüzü Seçme

   Adım 21

Wireshark programı açıldı ve RIP V2 (224.0.0.9) kaydını aşağıdaki görüntüden inceleyebilirsiniz.

Kısacası, iki Router arasında RIPv2 güncelleme paketleri Multicast adresi gönderilmektedir.

RIP V2 (224.0.0.9)

RIPv2 Show Komutları


R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1106 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.128
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.5.0
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
control-plane
!
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
end
R1#

 


R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1108 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.5.129 255.255.255.128
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.5.0
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
control-plane
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
end
R2#

 


R1#show ip rip dtbse
10.0.0.0/8 auto-summary
10.1.1.0/30 directly connected, Serial0/0
192.168.5.0/24 auto-summary
192.168.5.0/24
 via 10.1.1.2, 00:00:22, Serial0/0
192.168.5.0/25 directly connected, FastEthernet0/0
R1#

 


R2#show ip rip dtbse
10.0.0.0/8 auto-summary
10.1.1.0/30 directly connected, Serial0/1
192.168.5.0/24 auto-summary
192.168.5.0/24
 via 10.1.1.1, 00:00:22, Serial0/1
192.168.5.128/25 directly connected, FastEthernet0/1
R2#

 


R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.5.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.5.0/24  via 10.1.1.2, 00:00:00, Serial0/0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
R1#

 


R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R 192.168.5.0/24  via 10.1.1.1, 00:00:07, Serial0/1
C 192.168.5.128/25 is directly connected, FastEthernet0/1
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/1
R2#

 


R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#
*Mar 1 00:24:22.779: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (10.1.1.1)
*Mar 1 00:24:22.779: RIP: build update entries
*Mar 1 00:24:22.779: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R1#
*Mar 1 00:24:34.083: RIP: received v2 update from 10.1.1.2 on Serial0/0
*Mar 1 00:24:34.087: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
R1#
*Mar 1 00:24:36.891: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.5.1)
*Mar 1 00:24:36.891: RIP: build update entries
*Mar 1 00:24:36.891: 10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Mar 1 00:24:36.891: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
R1#
*Mar 1 00:24:48.759: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (10.1.1.1)
*Mar 1 00:24:48.759: RIP: build update entries
*Mar 1 00:24:48.759: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R1#

 


R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#
*Mar 1 00:24:23.591: RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial0/1
*Mar 1 00:24:23.591: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
R2#
*Mar 1 00:24:33.427: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/1 (192.168.5.129)
*Mar 1 00:24:33.427: RIP: build update entries
*Mar 1 00:24:33.427: 10.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Mar 1 00:24:33.427: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
R2#
*Mar 1 00:24:34.803: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1 (10.1.1.2)
*Mar 1 00:24:34.803: RIP: build update entries
*Mar 1 00:24:34.803: 192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R2#

 

RIPv2 Yapılandırma ⇒ Video

RIPv2 Routing protokolünü yapılandırmak ve doğrulamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir ve ayrıca bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz!

   Son Söz


Bu yazımızda, GNS3’te VLSM ile ayrılan 192.168.5.0/24 ağını RIPv2 ile haberleştirdik. Eğer bu yazıda, RIPv1 kullanılsaydı, buradaki ağlar haberleşemeyecekti. RIP yönlendirme protokolünün 2. Sürümü VLSM desteklediği için, buradaki ağları haberleştirebildik. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


GNS3 VM Router Ekleme
♦ GNS3 VM Kurulumu
Port Security Yapılandırma
VLAN Yapılandırma
♦ Ubuntu GNS3 Kullanımı

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir