GNS3 Kullanarak Cisco Router Üzerinde RIP Yapılandırma

RIP (Routing Information Protocol – Yönlendirme Bilgisi Protokolü), Router’ların bilmediği ağları birbirlerine haberdar etmek için kullanılan bir yönlendirme protokolüdür.

GNS3 Kullanarak Cisco Router Üzerinde RIP Yapılandırma

GNS3 ile Cisco Router Üzerinde RIP (RIPv1) Nasıl Yapılandırılır?

RIP yönlendirme protokolü, Router’lar arasında Broadcast (255.255.255.255) yayın yapmaktadır. RIP yönlendirme protokolünün Version 1 ve Version 2 sürümleri vardır. RIP’in V1 sürümü broadcast yayın yapar. Diğer V2 sürümü ise, multicast (224.0.0.9) yayın yapar.

Önceki yazımızda, Routing Information Protocol konusunu inceledik. Bu yazımızda, GNS3 simulator programında Router’lar üzerinde RIPv1 protokolünü etkinleştireceğiz.

GNS3’te RIP Konfigürasyonu

Konfigürasyon işlemine başlamadan önce, VMware Workstation programında iki adet sanal makine oluşturunuz.

VMware Virtual Network Editör üzerinde, VMnet oluşturunuz ve daha sonra, GNS3 ile VMware sanal makineleri entegre etmek için, çalışma alanına Cloud ekleyiniz ve ayarlamaları yapınız.

Gerekli işlemleri yaptıktan sonra, Router’lar üzerinde RIP Version 1 (RIPv1) etkinleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

   Adım 1

Öncelikle, GNS3 simülatör programını açınız ve yeni bir proje oluşturunuz.

GNS3 Üzerinde Yeni Proje Oluşturma

   Adım 2

Yapılandırma için aşağıdaki görüntüdeki gibi bir ağ topolojisi oluşturunuz.

İki Cisco Router'lı Bir Ağ Topolojisi

   Adım 3

VMware Windows 8.1 sanal makine üzerinde ağ kartı olarak VMnet1 seçilidir. Burada herhangi bir VMnet oluşturup ayarlayabilirsiniz.

Bu adımda dikkat etmeniz gereken nokta, VMnet’lerin IP adresi bloğudur.

Windows 8.1 VMnet Ayarları

   Adım 4

VMware Windows 10 sanal makine ağ kartı ise VMnet2 olarak seçilidir.

Windows 10 VMnet Ayarları

   Adım 5

Virtual Network Editör programında, VMnet1 ve VMnet2 IP adresi bloğu aşağıdaki gibidir.

Sanal makinelerin TCP/IP konfigürasyonunu yapılandırdıktan sonra onları çalıştırınız.

VMware Sanal Ağ Editörü

   Adım 6

Windows 8.1 makinenin IP adresi 192.168.5.5/24‘tür.

Windows CMD ipconfig Kullanımı

   Adım 7

Windows 10 makinenin de IP adresi 192.168.10.10/24‘tür.

Windows CMD ipconfig Kullanımı

   Adım 8

GNS3 ile VMware ayarlarından sonra, Cisco Router R1’in CLI komut istemini açınız ve FastEthernet ve Serial arayüzlerini yapılandırınız.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#do show ip int br
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.5.1 YES manual up up
Serial0/0 10.1.1.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1 unassigned YES unset administratively down down

Cisco Router R1'in Arayüzlerini Yapılandırma

   Adım 9

Aynı şekilde Cisco Router R2’nin de arayüzlerini aşağıdaki gibi yapılandırınız.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface fastethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface serial 0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#do show ip int br
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1 192.168.10.1 YES manual up up
Serial0/1 10.1.1.2 YES manual up up
R2(config)#

Cisco Router R2'nin Arayüzlerini Yapılandırma

   Adım 10

Yönlendirme protokolünü yapılandırmadan önce, sanal bilgisayarlardan bağlı oldukları Router arayüzlerine Ping atarak ağ bağlantısını test ediniz.

Windows 8.1 VM’den Router R1’in Fa0/0 ve Serial0/0 arayüzlerine Ping işlemi aşağıdaki gibi başarılı olmalıdır.

Windows 8.1'den Windows 10'a Ping Atma

   Adım 11

Windows 10 VM’nin bağlı olduğu Cisco Router R2’nin arayüzlerine de Ping atarak bağlantıyı test ediniz.

Windows 10'dan Windows 8.1'e Ping Atma

   Adım 12

Windows 8.1 VM’den Cisco Router R2’nin Serial 0/1 arayüzüne Ping başarısız olacaktır. Çünkü Router’lar yönlendirme yapılandırılmadan birbirlerinin alt ağlarını bilemezler.

Ping 10.1.1.2

   Adım 13

Windows 10 makineden da Ping başarısız olacaktır.

Ping 10.1.1.1

   Adım 14

RIPv1 etkinleştirmek için Router R1’in CLI komut istemini açınız ve aşağıdaki komutları uygulayınız.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 10.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.5.0
R1(config-router)#end
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - R-I-P, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0
R1#

R1(config)#router rip

   Adım 15

Router R2’nin CLI komut isteminde de aşağıdaki komutları uygulayınız.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 10.1.1.0
R2(config-router)#network 192.168.10.0
R2(config-router)#end
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - R-I-P, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R 192.168.5.0/24  via 10.1.1.1, 00:00:04, Serial0/1
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/1
R2#

R2(config)#router rip

   Adım 16

Router’lar üzerinde RIPv1 yapılandırdıktan sonra, sanal makineler aşağıdaki gibi başarıyla Ping atabilecektir.

Router Arayüzüne Ping Atma

   Adım 17

Windows 10 makineden Ping işlemi de aşağıdaki gibi başarılı olacaktır.

Router Arayüzüne Ping Atma

   Adım 18

Router R1’de show ip rip database komutunu kullanarak yönlendirme kayıtlarını kontrol ediniz.

show ip

   Adım 19

Aynı şekilde, Router R2 üzerinde de RIPv1 kayıtlarını kontrol ediniz.

show ip rip database

   Adım 20

RIP Version 1 Broadcast yayın mesajlarını incelemek için ayrıcalıklı yapılandırma modunda debug ip rip komutunu çalıştırınız.

Debug ip komutu

   Adım 21

Router R2 üzerinde de RIPv1 yayın mesajlarını inceleyiniz…

255.255.255.255

Show Komutları


R1#show ip rip dtbse
10.0.0.0/8 auto-summary
10.1.1.0/24 directly connected, Serial0/0
192.168.5.0/24 auto-summary
192.168.5.0/24 directly connected, FastEthernet0/0
192.168.10.0/24 auto-summary
192.168.10.0/24
 via 10.1.1.2, 00:00:20, Serial0/0
R1#

 


R2#show ip rip dtbse
10.0.0.0/8 auto-summary
10.1.1.0/24 directly connected, Serial0/1
192.168.5.0/24 auto-summary
192.168.5.0/24
 via 10.1.1.1, 00:00:02, Serial0/1
192.168.10.0/24 auto-summary
192.168.10.0/24 directly connected, FastEthernet0/1
R2#

 


R1#debug ip rip
R-I-P protocol debugging is on
R1#
*Mar 1 00:18:36.167: R-I-P: received v1 update from 10.1.1.2 on Serial0/0
*Mar 1 00:18:36.167: 192.168.10.0 in 1 hops
R1#
*Mar 1 00:18:37.311: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0 (10.1.1.1)
*Mar 1 00:18:37.311: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:18:37.311: network 192.168.5.0 metric 1
R1#
*Mar 1 00:18:40.159: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.5.1)
*Mar 1 00:18:40.159: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:18:40.159: network 10.0.0.0 metric 1
*Mar 1 00:18:40.159: network 192.168.10.0 metric 2
R1#
*Mar 1 00:19:03.235: R-I-P: received v1 update from 10.1.1.2 on Serial0/0
*Mar 1 00:19:03.239: 192.168.10.0 in 1 hops
R1#
*Mar 1 00:19:04.791: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0 (10.1.1.1)
*Mar 1 00:19:04.791: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:19:04.791: network 192.168.5.0 metric 1
*Mar 1 00:19:05.731: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.5.1)
*Mar 1 00:19:05.731: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:19:05.731: network 10.0.0.0 metric 1

 


R2#debug ip rip
R-I-P protocol debugging is on
R2#
*Mar 1 00:18:31.063: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/1 (10.1.1.2)
*Mar 1 00:18:31.063: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:18:31.063: network 192.168.10.0 metric 1
R2#
*Mar 1 00:18:32.107: R-I-P: received v1 update from 10.1.1.1 on Serial0/1
*Mar 1 00:18:32.107: 192.168.5.0 in 1 hops
R2#
*Mar 1 00:18:34.803: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/1 (192.168.10.1)
*Mar 1 00:18:34.803: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:18:34.803: network 10.0.0.0 metric 1
*Mar 1 00:18:34.803: network 192.168.5.0 metric 2
R2#
*Mar 1 00:18:58.323: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/1 (10.1.1.2)
*Mar 1 00:18:58.323: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:18:58.323: network 192.168.10.0 metric 1
R2#
*Mar 1 00:18:59.911: R-I-P: received v1 update from 10.1.1.1 on Serial0/1
*Mar 1 00:18:59.911: 192.168.5.0 in 1 hops
R2#
*Mar 1 00:19:04.307: R-I-P: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/1 (192.168.10.1)
*Mar 1 00:19:04.307: R-I-P: build update entries
*Mar 1 00:19:04.307: network 10.0.0.0 metric 1
*Mar 1 00:19:04.307: network 192.168.5.0 metric 2
R2#

 


R1#show ip route rip
R 192.168.10.0/24  via 10.1.1.2, 00:00:22, Serial0/0
R1#

 


R2#show ip route rip
R 192.168.5.0/24  via 10.1.1.1, 00:00:06, Serial0/1
R2#

 


R1#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1091 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
router rip
network 10.0.0.0
network 192.168.5.0
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
end
R1#

 


R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1093 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
router rip
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
end
R2#

 

GNS3 ile RIPv1 Yapılandırma ⇒ Video

Cisco Router üzerinde RIPv1 konfigürasyonu ve yapılandırması için aşağıdaki videoyu izleyebilir ve ayrıca bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz!

   Son Söz


Bu yazımızda Graphical Network Simulator-3 programı ile Cisco Yönlendiriciler üzerinde RIP yönlendirme nasıl yapılır inceledik.

Yukarıdaki yapılandırma RIP Versiyon 1 için geçerlidir. RIPv2 sürümü ile VLSM ile alt ağlara ayırdığınız network topolojilerini haberleştirebilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


Cisco Switch Temel Yapılandırma
♦ Cisco Router Önyükleme Süreci
♦ GNS3’e IOS Eklemek
♦ GNS3’e L2 Switch Eklemek
GNS3’e L3 Switch Eklemek

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir