Gateway (Ağ Geçidi) Nedir?

Gateway (Ağ Geçidi), tüm iletişim düzeylerinde farklı protokoller ve mimariler vasıtasıyla ağların birbirine bağlanmasına izin verir ve genellikle bu cihazlar bir bilgisayar olarak ifade edilir.

Gateway (Ağ Geçidi) Nedir?

Gateway (Ağ Geçidi) Ne İşe Yarar?

Ağ geçitlerinin temel amacı, bir ağda kullanılan protokolden aldığı bilgileri hedef ağda kullanılan protokole çevirmektir.

Ağ geçitleri, bir Bridge (Köprü) gibi çalışmazlar ve iki sistem arasında dönüştürme olmaksızın basitçe bilgi aktaran bir köprü değildir. Bu cihazlar, bilginin paketini veya sözdizimini hedef sisteme uyacak şekilde değiştirir ve iletir. Ayrıca, OSI modelinin Application (Uygulama) katmanında çalışırlar.

Bilgisayar ağlarını birbirine bağlamanın birçok yolu olsa da zor olabilmektedirler. Örneğin, TCP/IP ile SNA mimarisine sahip farklı ağlar da birbirine bağlanabilir.

Gateway’ler ağda yönlendirme işlevlerini sağlamazlar fakat sadece veri trafiğinin okunabilmesi için paketleri iletirler.

Bir ağ geçidi bir ağdan bir paket aldığında, paketi ağda kullanılan biçimden ağ geçitleri arasında ortak bir biçime çevirir. Ardından, paketi başka bir ağ geçidine gönderir, hedef cihaz bu paketi alır ve bunu kendi ağında kullanılan formata çevirir.

Nasıl Çalışır?

Ağ geçidi normalde kendisine bağlı bir yerel alan ağına ait bilgisayarları harici bir ağa erişim sağlamak için yönlendirir ve genellikle IP adresi dönüştürme işlemlerini gerçekleştirir.

Bu adres çeviri işlevi, genellikle tek bir İnternet bağlantısını ve tek bir IP adresini harici olarak paylaşarak yerel alan ağındaki bilgisayarların İnternet’e erişimini gerçekleştirir.

Ev ortamlarında, ADSL veya kablolu modem yönlendiriciler, evin yerel ağını İnternet’e bağlamak için ağ geçidi olarak kullanılır, fakat farklı protokollere sahip iki ayrı ağı birbirine bağlamaz, yalnızca NAT kullanarak iki bağımsız ağı birbirine bağlayabilir.

Bir ağ geçidinin adresi genellikle İnternet modeminizin LAN ayarlarındaki IP bloğuna göre belirlenir. Örneğin, modeminizin IP bloğu 192.168.1.0/24 ise, modemin IP adresi büyük ihtimalle 192.168.1.1 olacağı için, ağ üzerindeki istemcilerin gateway adresi modemin IP adresi olacaktır.

Ya da bir sunucu bilgisayarı ağ geçidi olarak yapılandırılırsa, mutlaka en az iki adet ağ bağdaştırıcısına ihtiyacı olacaktır, çünkü bir ağ bağdaştırıcı yerel ağ için, diğeri ise hedef ağ için yapılandırılacaktır.

Bu durumda varsayılan ağ geçidi olan sunucu, yerel ağ için atanan varsayılan yol olacaktır ve işlevi, gelen paketlerin hangi arabirim üzerinden göndereceğini bilmediği veya ağ cihazı yollarında tanımlanamayan herhangi bir paketi göndererek paketi varsayılan yol üzerinden göndermektir.

Türleri

Gateway’lerin ağ bağdaştırıcı veya yazılım ya da harici bir donanım olmak üzere iki türü vardır.

   Ağ Bağdaştırıcı veya Yazılım Tabanlı Sistem

Bu cihazlar, birbirine bağlanacak farklı ağ türlerinin segmentlerine karşılık gelen farklı protokollerin ağ adaptörleri ile donatılmış bilgisayarlar olarak tanımlanır.

Bu tür, genellikle bilgisayarlara atanmış farklı yazılım protokollerinin veri trafiğini çevirmesine izin verir.

   Harici Donanım Tabanlı Sistem

Donanım bazlı ağ geçidi cihazları sadece protokollerin çevirisini yapmaz, aynı zamanda farklı mimarilere sahip cihazlar arasında ve hatta farklı işletim sistemi ortamlarında iletişim kurmaya izin veren özel akıllı cihazlardır.

   İlgili Yazılar


Bandwidth (Bant Genişliği) Nedir?
Geniş Ağ Nedir?
Metropol Ağ Nedir?
Ana Bilgisayar
BGP Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: