Gateway (Ağ Geçidi) Nedir? | Ağ İletişimindeki Rolünü Anlama

Gateway (Ağ Geçidi), ağların birbirine bağlanmasını sağlar. Tüm iletişim seviyelerinde farklı protokoller ve mimariler aracılığıyla bağlanır. Kullanıcılar genellikle bu cihazları bilgisayar olarakta adlandırır.

Gateway (Ağ Geçidi) Nedir?

Gateway (Ağ Geçidi) Ne İşe Yarar?

Ağ geçitlerinin birincil amacı bilgiyi dönüştürmektir. Bir ağda kullanılan protokolden hedef ağda kullanılan protokole dönüşürler.

Ağ geçitleri, işlevsellik açısından Köprülerden (Bridge) farklıdır. Dönüşümsüz sistemler arasındaki bilgi kanallarından daha fazlasıdır.
Bu cihazlar bilgi paketlerini değiştirir ve gönderir. Hedef sistemin sözdizimi ile uyumluluğu sağlarlar. Ek olarak, OSI modelinin Uygulama katmanında çalışırlar.

Bilgisayar ağlarını bağlamak çeşitli şekillerde zor olabilir. Ancak TCP/IP ve SNA mimarisi ile farklı ağları birbirine bağlamak mümkündür.

Ağ geçitleri ağda yönlendirme işlevleri sağlamaz, yalnızca veri trafiğini okumak için paketler gönderir.

Bir GW, bir ağdan bir paket aldığında, paketi web üzerinde kullanılan biçimden çevirir. Bunu ağ geçitleri arasında standart bir biçimde yapar. Daha sonra paketi başka bir GW’ye gönderir; hedef cihaz onu alır ve ağında kullanılan biçime çevirir.

Ağ Geçidi Nasıl Çalışır?

Ağ geçidi, kendisine bağlı bir yerel alan ağına ait bilgisayarları yönlendirir. Bunu harici bir ağa erişim elde etmek için yapar. Ek olarak, genellikle IP adresi dönüştürmesi gerçekleştirir.

Bu adres çevirme işlevi, yerel alan ağındaki bilgisayarların İnternet’e erişmesini sağlar. Bunu, harici olarak tek bir İnternet bağlantısını ve tek bir IP adresini paylaşarak yapar.

Ev içi ortamlarda kullanıcılar ağ geçidi olarak ADSL veya kablo modem yönlendiricilerini kullanır. Evin yerel ağını internete bağlarlar. Ancak, farklı protokollere sahip iki ayrı ağı birbirine bağlayamazlar. Bunun yerine, NAT kullanarak yalnızca iki bağımsız ağı birbirine bağlayabilirler.

İnternet modeminizin LAN ayarlarındaki IP bloğu genellikle bir GW’nin adresini belirler. Örneğin, modeminizin IP bloğu 192.168.1.0/24 ise, ağdaki istemcilerin GW adresi modemin IP adresi olacaktır. Çünkü modemin IP adresi 192.168.1.1 olacaktır.

GW olarak yapılandırılmış bir sunucu bilgisayar, en az iki ağ bağdaştırıcısı gerektirir. Böylece, bir ağ bağdaştırıcısını yerel ağ için, diğerini hedef ağ için yapılandıracaksınız.

Bu durumda, varsayılan ağ geçidi sunucusu, yerel ağa atanan varsayılan yol olacaktır. İşlevi, paketi varsayılan yol üzerinden göndermektir. Bunu, gelen paketlerin hangi arayüz üzerinden göndereceğini bilmediği herhangi bir paket göndererek yapar. Ayrıca, ağ cihazı yollarının tanımlayamadığı paketleri işler.

Ağ Geçidi Türleri

İki tür ağ geçidi vardır: ağ bağdaştırıcıları veya yazılım veya harici donanım.

Ağ Bağdaştırıcı veya Yazılım Tabanlı Sistem

Bu cihazlar, farklı protokollerin ağ bağdaştırıcıları ile donatılmış bilgisayarlardır. Farklı ağ türlerinin birbirine bağlı bölümlerine karşılık gelirler.

Bu tür, diğer yazılım protokollerine izin verir. Genellikle veri trafiğini çevirmek için bilgisayarlara atanırlar.

Harici Donanım Tabanlı Sistem

Donanım tabanlı GW cihazları, protokollerin çevirisini gerçekleştirir. Özel akıllı cihazlar, farklı mimarilere sahip cihazlar arasında iletişime izin verir. Ayrıca, bu cihazlar çeşitli işletim sistemi ortamlarında çalışabilir.

İlgili Yazılar

1) Bandwidth (Bant Genişliği) Nedir?
2) Geniş Ağ Nedir?
3) Metropol Ağ Nedir?
4) Ana Bilgisayar
5) BGP Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir