Ubuntu 22.04 Üzerinde GNS3 VM 2.2 Kurulumu

Bu yazımızda, Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish) işletim sistemi üzerinde Cisco sınavlarına hazırlanmak için profesyonel olarak kullanılan GNS3 VM sunucusu nasıl kurulur ve yapılandırılır inceleyeceğiz.

Ubuntu 22.04 Üzerinde GNS3 VM 2.2 Kurulumu

Ubuntu 22.04 LTS Üzerinde GNS3 VM 2.2.34 İmport Etme ve Yapılandırma

Cisco sınavlarına hazırlanırken daha profesyonel ağ topolojileri oluşturmak ve geliştirmek için bilgisayarınızın performansı önemli bir faktördür. Sadece GNS3 simülatör yazılımı ile IOS imajlarını kullanmak bilgisayarınızın donanım performansını etkileyebilir. Bu yüzden, daha detaylı çalışmalarınız için GNS3 VM’yi kullanmanız tavsiye edilir.

GNS3 VM, VirtualBox, VMware Workstation, Fusion, ESXi ve Hyper-V gibi sanallaştırma programları ile birlikte çalışan, Cisco Router IOS imajlarınızı tek bir sanal makineden yönetebileceğiniz ve aynı zamanda oldukça performanslı çalışan Linux tabanlı bir sistemdir.

Daha eski sürümlerinde Linux ile tam uyumlu olarak çalışmaktaydı, fakat son sürümlerinde resmi websitesinde belirtildiği gibi sadece Windows ve macOS üzerinde kullanılması önerilmektedir. Fakat, Ubuntu dağıtımı üzerinde sorunsuz olarak çalışmaktadır.

GNS3 VM ile Cisco IOU imajlarını VMware sanal makineye import ederek kullanabilirsiniz. Bu imajları İnternet üzerinde araştırma yaparak bulabilirsiniz.

GNS3 Server kullanımının başlıca faydalarından biri merkezi bir yönetim sağlaması ve kullanıcılara Web GUI desteği sunmasıdır.

Gereksinimler

GNS3 sunucuyu yapılandırmaya başlamadan önce Linux bilgisayarınıza aşağıdaki bağlantılardan GNS3’ü ve VMware Workstation kurunuz.

GNS3 VM İndirme ve İmport Etme

Ubuntu bilgisayarınıza GNS3’ü ve VMware sanallaştırma yazılımını kurduktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek GNS3 sunucuyu sisteminize kurabilirsiniz.

Adım 1

GNS3 VM.ova dosyasını bilgisayarınıza indirmek için öncelikle bu adresi ziyaret ediniz ve websayfasının biraz altındaki “Download the GNS3 VM” bağlantısına tıklayınız.

VMware Workstation and Fusion

Adım 2

GNS3 VM.ova dosyasını kullanmak istediğiniz sanal makine yazılımı yanındaki “Download” butonuna tıklayınız ve indirme işlemini tamamlayınız.

GNS3 VM.ova Dosyasını Kaydetme

Adım 3

GNS3.VM.VMware.Workstation.zip yani hazır sanal makine dosyasını bilgisayarınıza indirdikten sonra, Downloads konumunda terminali açınız. Ardından, Linux üzerinde zip dosyasını açmak için aşağıdaki komutu yürütünüz.

unzip GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.34.zip

Zip Dosyasını Klasöre Ayıklama

Adım 4

Şimdi, GNS3 sunucusu için gerekli olan VMware Workstation programını açınız ve File / Open seçeneğine tıklayınız.

GNS3 VM'yi Import Etme

Adım 5

OVA dosyasını indirdiğiniz konuma gidiniz ve ilgili dosyayı seçerek Open butonuna tıklayınız.

GNS3 VM.ova Dosyasını Açma

Adım 6

OVA dosyasını VMware sanal makineye dönüştürmek ve import etmek için Import butonuna tıklayınız.

Yeni Sanal Makineyi Yedekleme

Adım 7

GNS3 VM, sanal makineye import ediliyorken bekleyiniz.

GNS3 VM İmport Ediliyor

Adım 8

Import işlemini tamamladıktan sonra, Start up this guest operating system (Bu konuk işletim sistemini başlat) seçeneğine tıklayınız.

GNS3 VM'yi Çalıştırma

Adım 9

GNS3 VM’yi çalıştıktan sonra ekranında IP ve Web-UI adresini görebilirsiniz. Terminalden ping komutu ile sunucunun ağ bağlantısını da test ettikten sonra GNS3 simülatör programını çalıştırınız.

GNS3 Sunucuya Ping Atma

GNS3 ile GNS3 VM’yi Bağlama

Linux bilgisayarınıza ekleyeceğiniz IOS Router’ları GNS3 VM üzerinde kullanabilmeniz için GNS3 yazılımınızla bağlantı oluşturmanız gerekiyor.

Adım 1

GNS3 araç menüsünden Help / Setup Wizard tıkladıktan sonra açılan pencereden Run appliances in a virtual machine (Cihazları sanal bir makinede çalıştırın) seçeneğini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Run appliances in a virtual machine

Adım 2

Yerel sunucu yapılandırmasında Host Binding adresini GNS3 VM’nin aldığı IP adresi bloğunu seçiniz.

Host Binding Adresini Değiştirme

Adım 3

GNS3 Server ile bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Next’e tıklayınız.

GNS3 Sunucu Bağlantısı Başarıyla Kuruldu

Adım 4

Linux bilgisayarınıza VMware Workstation kurduğunuz için sanallaştırma yazılımı kısmında VMware işaretleyiniz ve VM Name kısmında import ettiğiniz GNS3 sanal makinesini seçiniz ve vCPU değerini minimum 2 olarak yapılandırınız.

Sanallaştırma Yazılımını Seçme

Adım 5

GNS3 sanal makine özet penceresinde yaptığınız ayarları kontrol ettikten sonra Finish (Bitir) tıklayınız.

GNS3 Sanal Makine Bağlantısı

Cisco Router Ekleme

GNS3 sunucu bağlantısını yaptıktan sonra sunucuya bir Cisco Router veya Switch IOS imajı eklemeniz gerekir.

Adım 1

IOS router ekleme sihirbazını açmak için GNS3 araç menüsünden Edit / Preferences tıklayınız.

GNS3 Preferences

Adım 2

New IOS Router Template penceresinde, Run this IOS router on the GNS3 VM seçeneğini seçmeniz gerekiyor, çünkü Router imajını sunucu üzerine kuracaksınız.

Run this IOS router on the GNS3 VM

Adım 3

Bilgisayarınıza bu bağlantıdan indirdiğiniz bir IOS imajını eklemek için Browse butonuna tıklayınız.

IOS İmajını Ekleme

Adım 4

c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M7.bin imajını seçiniz ve açınız.

c7200 IOS İmajını Seçme

Adım 5

IOS sıkıştırmasını açmak için karşınıza çıkan pencerede Yes’e tıklayınız.

IOS Sıkıştırmasını Açma

Adım 6

Seçtiğiniz IOS imajı GNS3 VM’ye yükleniyorken bekleyiniz.

IOS, Sunucuya Upload Ediliyor

Adım 7

GNS3 sunucuya eklediğiniz IOS cihazının adını ve platformunu yapılandırınız.

IOS Adı ve Platformu

Adım 8

IOS Router için 512 MB RAM değeri belirleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Router Bellek Boyutunu Ayarlama

Adım 9

Aşağıdaki görüntüdeki gibi boş slotlara GigabitEthernet veya Serial Interface arayüzleri ekledikten sonra Next’e tıklayınız.

Router'a Ağ Bağdaştırıcı Ekleme

Adım 10

İşlemcinizin Cisco IOS Router’ı daha verimli çalıştırmasını sağlamak için Idle-PC Finder butonuna tıklayarak yeni bir değer belirleyiniz.

Idle-PC Değeri Bulundu

Adım 11

Cisco Router aygıtını ekledikten sonra aşağıdaki pencereden Server kısmından IOS Router’ın çalışma lokasyonunu kontrol edebilirsiniz.

IOS router templates

Yeni Bir Proje Oluşturma

Ubuntu üzerinde GNS3 VM kurduktan sonra ve sunucuya yeni bir IOS ekledikten sonra yeni bir proje oluşturarak ağ tasarımları yapmaya başlayabilirsiniz.

Adım 1

CTRL + N’ye birlikte basarak veya yeni proje ikonuna tıklayarak proje oluşturma penceresini açınız. Ağ projeniz için bir isim yazınız ve kaydetmek istediğiniz konumu yapılandırınız ve OK’a tıklayınız.

Yeni Bir Proje Oluşturma

Adım 2

Projenize iki adet Cisco Router c7200 sürükleyip bırakınız.

Çalışma Alanına İki Adet Router Ekleme

Adım 3

Sol panelden kablolama seçeneğini aktif ettikten sonra R1’e tıklayınız ve kablonun bir ucunu boş slotlardan FastEthernet0/0 bağlayınız.

Router'ları Birbirine Bağlama

Adım 4

GNS3 araç menüsünden yeşil ok’a tıklayınız ve tüm Router’ları çalıştırınız.

Tüm Cihazları Çalıştırma

Adım 5

R1’e çift tıklayarak konsolu açınız ve alttaki komutları kullanarak yeni bir IP adresi atayınız.

R1# conf t
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

Router R1'e IP Adresi Atama

Adım 6

Aynı şekilde R2’nin FastEthernet0/0 arayüzüne de IP adresi atayınız.

R2# conf t
R2(config)# interface fastethernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

Router R2'ye IP Adresi Atama

Adım 7

Router’ların birbirine bağlı arayüzlerine ping attığınızda ağ bağlantısının başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Router'lar Arasındaki Bağlantıyı Test Etme

GNS3 VM Devre Dışı Bırakma

Linux bilgisayarınızdan GNS3 sanal makinesini kaldırmak istediğinizde öncelikle programın ayarlarından servisi devre dışı bırakmanız ve simülatör programının local sunucu ayarlarını düzenlemeniz gerekir.

Adım 1

GNS3’te Preferences açtıktan sonra sol paneldeki seçeneklerden GNS3 VM’ye tıklayınız ve ardından “Enable the GNS3 VM” seçeneğini devre dışı bırakınız ve OK’a tıklayınız.

GNS3 VM'yi Devre Dışı Bırakma

Adım 2

GNS3 VM’yi devre dışı bıraktıktan sonra local sunucu ayarlarını düzenlemek için Help / Setup Wizard açınız ve “Run appliances on my local computer” seçeneğini işaretleyiniz.

Cihazları Local'de Çalıştırmayı Seçme

Adım 3

Local Server Configuration penceresinde ise Host Binding seçeneğinin IP adresini “Localhost” olarak değiştiriniz ve devam ediniz.

Localhost Seçimi

Adım 4

Local sunucu bağlantısını kontrol ettikten sonra devam ediniz.

Localhost Sunucu Sihirbazını Kapatma

Adım 5

GNS3 simülatörün Host PC’nizde Localhost üzerinden çalışacağını doğrulayınız ve sihirbazı kapatınız.

Yerel Host Bağlantısını Kontrol Etme

Adım 6

Son olarak, ekledğiniz c7200 Router’ın imajını Dynamips / IOS Routers ayarlarından siliniz.

GNS3 Sunucudan Önceden Eklenen Cihazı Silme

Adım 7

Tekrar IOS ekleme sihirbazını açınız ve bu kez “Run this IOS router on my local computer” seçeneğini işaretleyiniz ve devam ediniz.

IOS Router'ı Local'de Çalıştırma

Adım 8

Router c7200 ekledikten sonra template penceresin Server kısmını kontrol ettiğinizde Ubuntu yani Host’unuz olduğunu görebilirsiniz.

Cihazın, Local'de Çalıştığını Doğrulama

Adım 9

GNS3 sunucuyu VMware’den tamamen silmek için de üzerinde sağ tuşa tıkladıktan sonra Manage (Yönet) tıklayınız ve ardından Delete from Disk (Disk’ten Sil) tıklayınız. Açılan uyarı penceresinde sanal makineyi ilgili konumdan tamamen silmeyi onaylamak için Yes’e tıklayınız.

GNS3 Sanal Sunucuyu Silme

Video

Eski Sürümlerin Kurulumu

Ubuntu
GNS3 VM
YouTube Video
Slayt
17.10
2.1
17.10
2.1
22.04 (YENİ)
2.2
 –

 

İlgili Yazılar


Kali’de GNS3 VM Kurulumu
Debian’da GNS3 VM Kurulumu
openSUSE Üzerinde GNS3 VM Kurulumu
♦ GNS3 ile OSPF Yapılandırma
Linux Mint’te GNS3 VM Kurulumu

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir