openSUSE Leap 15 Üzerinde GNS3 VM 2.2 Kurulumu

Bu yazımızda, openSUSE Leap 15 (15.4) dağıtımında Cisco IOU aygıtlarını daha stabil ve performanslı kullanabilmek veya tüm projelerinizi tek bir makinede oluşturmak için GNS3 VM 2.2 (2.2.34) nasıl kurulur ve kullanılır inceleyeceğiz.

openSUSE Leap 15 Üzerinde GNS3 VM 2.2 Kurulumu

openSUSE Leap 15.4 Üzerinde GNS3 VM (Virtual Machine) 2.2.34 Nasıl Kurulur ve Kullanılır?

GNS3 genellikle Cisco sınavları için kullanılan ücretsiz gelişmiş bir ağ yazılımıdır. Cisco’ya ait IOS Router ağ cihazlarını emule ederek çeşitli ağ tasarımları oluşturabilirsiniz. Yalnızca, Cisco’ya ait cihazları değil aynı zamanda diğer 3. parti üreticilerin ağ cihazlarını da sanal ortamda kullanabilirsiniz.

Normalde, giriş seviye ağ tasarımları için IOS cihazları yeterli olmaktadır fakat daha gelişmiş projelerinizde Cisco ASA gibi Firewall aygıtı kullanmanız gerektiğinde GNS3 sunucu yazılımını kullanmanız gerekebilir.

Daha gelişmiş Switching projeleriniz için bir Layer 2 Switch’in tüm özelliklerini yalnızca IOU imajları ile kullanabilirsiniz. IOU imajlarını daha verimli çalıştırabilmeniz için güçlü bir PC’de GNS3 VM’yi yapılandırmanızı öneririz.

Gereksinimler

GNS3 sanal makinesini openSUSE Linux dağıtımında kullanabilirsiniz fakat sisteminizde kurulu bir sanallaştırma yazılımı olmalıdır. Bu yazılımlardan en yaygın kullanılan VMware Workstation olduğu için makalemizde bu yazılımı kullanacağız. Kurulum adımlarına başlamadan önce sisteminize alttaki rehberleri takip ederek gerekli yazılımları kurunuz.

GNS3 VM İndirme ve Kurma

GNS3 VM için gerekli yazılımlar olan GNS3 ve VMware Workstation’u kurduktan sonra OVA dosyasını geliştirici websayfasından indirebilir ve hızlı bir şekilde import işlemine başlayabilirsiniz.

   Adım 1

GNS3 VM.ova dosyasını Linux bilgisayarınıza indirmek için https://www.gns3.com/software/download websayfasını ziyaret ediniz ve ardından GNS3 VM bağlantısına tıklayınız.

GNS3 VM İndirme

   Adım 2

Download GNS3 VM websayfasında sisteminizde kurulu sanallaştırma yazılımına göre VMware Workstation and Fusion başlığındaki Download butonuna tıklayınız ve zip uzantılı dosyayı bilgisayarınıza indiriniz.

VMware Workstation and Fusion

   Adım 3

GNS3 VM.zip dosyasını indirdikten sonra konumuna gidiniz ve arşivli dosyayı klasöre ayıklamak için terminalde “unzip GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.34.zip” komutunu yürütünüz.

unzip GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.34.zip

Zip Dosyasını Klasöre Ayıklama

   Adım 4

OVA dosyasını klasöre çıkardıktan sonra VMware Workstation 16 Pro’yu açınız ve araç menüsünden File / Open seçeneğine tıklayınız.

Sanal Makine Açma

   Adım 5

Open Virtual Machines penceresi açıldığında OVA dosyasını seçiniz ve açınız.

GNS3 VM.ova Dosyasını Seçme

   Adım 6

GNS3 sanal makineyi Workstation üzerine import etmek için ilgili konumu varsayılanda bırakınız ve Import butonuna tıklayınız.

Yeni Sanal Makineyi Depolama

   Adım 7

GNS3 sanal sunucu Workstation programına import ediliyorken bekleyiniz.

GNS3 VM İmport Etme

   Adım 8

GNS3 sunucuyu çalıştırmadan önce donanım versiyonunu yükseltiniz ve host PC’nizin performansına bağlı olarak sanal işlemci ve bellek ayarlarını yapınız. Daha sonra, sanal sunucuyu başlatmak için Start up this guest operating system (Bu konuk işletim sistemini başlat) seçeneğine tıklayınız.

GNS3 Sunucuyu Çalıştırma

   Adım 9

GNS3 VM başladıktan sonra Workstation yazılımının DHCP servisinden otomatik aldığı IP adresini görebilirsiniz. Host bilgisayarınız ile sanal sunucunuz arasındaki bağlantıyı test etmek için terminalde ping komutunu kullanınız.

GNS3 Sunucunun Ağ Bağlantısını Test Etme

   Adım 10

GNS3 VM hazır olduğunda GNS3 yazılımını açınız ve araç menüsünden Help / Setup Wizard tıklayınız. Kurulum sihirbazında Run appliances in a virtual machine (Cihazları sanal bir makinede çalıştırın) seçeneğini seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Run Appliances in a Virtual Machine

   Adım 11

GNS3 yerel sunucu bağlantı ayarlarında Host Binding IP adresini sanal sunucu IP bloğuna göre seçiniz ve devam ediniz.

Host Binding IP Adresini Değiştirme

   Adım 12

GNS3 Server bağlantısı başarıyla sağlandıktan sonra Next’e tıklayınız.

GNS3 Server Bağlantısı Başarılı

   Adım 13

GNS3 VM.ova dosyasını import ettiğiniz yazılımlardan birini seçtikten sonra vCPU ayarını 2 ve sanal bellek boyutunu 2 GB olarak yapılandırınız.

VMware Sanallaştırma Yazılımını Seçme

   Adım 14

Sunucu türünü yapılandırdıktan sonra özet penceresindeki ayarları kontrol ediniz ve sihirbazı kapatınız.

GNS3 Kurulum Sihirbazını Kapatma

Cisco Router IOS Ekleme

GNS3 VM bağlantısını yaptıktan sonra yeni bir IOS Router’ı ekleyebilir ve çalışma alanına eklediğiniz ağ aygıtını ekleyebilir ve ağ topolojileri oluşturabilirsiniz.

   Adım 1

Cisco IOS ekleme sihirbazını açmak için simülatör programının tercihlerini açmak için araç menüsünden Edit / Preferences tıklayınız.

GNS3 Tercihlerini Açma

   Adım 2

Sol paneldeki ayarlardan Dynamips / IOS routers seçiniz ve IOS sihirbazını açmak için New butonuna tıklayınız. Açılan pencerede Router’ı sanal sunucuya eklemek için Run this IOS router on the GNS3 VM seçeneğini seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Run this IOS router on the GNS3 VM

   Adım 3

Bilgisayarınıza indirdiğiniz bir IOS imajını eklemek için Browse butonuna tıklayınız ve dosyayı seçiniz.

Router IOS Ekleme

   Adım 4

IOS imajının sıkıştırmasını açmak için Yes’e tıklayınız ve sunucuya upload edilmesini bekleyiniz.

IOS İmajı Sunucuya Upload Ediliyor

   Adım 5

Yeni IOS Router’ın isim ve platformunu düzenleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Router İsim ve Platformu Yapılandırma

   Adım 6

Bilgisayarınızda Router’ın performanslı çalışması için sanal bellek boyutunu RAM kapasitesine göre yapılandırınız ve Next’e tıklayınız.

Router'ın Bellek Boyutunu Yapılandırma

   Adım 7

Projenize ekleyeceğiniz her Router için varsayılan ağ bağdaştırıcılarını boş slotlardan seçebilirsiniz. Örneğin, varsayılan olarak yalnızca FastEthernet arayüzü takılıdır fakat ek olarak GigabitEthernet veya Serial Interface ekleyebilirsiniz.

Ağ Bağdaştırıcılarını Düzenleme

   Adım 8

IOS imajlarının bilgisayarınızın işlemcisini %100 kullanmasını engellemek için Idle-PC değeri belirlemeniz gerekir. Eklediğiniz IOS cihazı için uygun bir değer bulmak için Idle-PC Finder tıklayınız.

Idle-PC Değeri Bulma

   Adım 9

IOS imajının sanal sunucuya eklenip eklenmediğini kontrol etmek için cihaz bilgileri kısmında Server değerini kontrol edebilirsiniz.

IOS Konumunu Kontrol Etme

Yeni Proje Oluşturma

openSUSE üzerine GNS3 VM kurduktan sonra ve yeni bir IOS cihazı ekledikten sonra artık ağ tasarımları yapabilir ve ağ ortamındaki bilgisayarların nasıl iletişim kurduğunu gözlemleyebilirsiniz.

   Adım 1

GNS3 yazılımında yeni proje başlatmak için CTRL + N tuşlarını kullanabilir veya araç menüsünden proje ikonuna tıklayabilirsiniz.

Yeni Bir Ağ Projesi Oluşturma

   Adım 2

Routers kategorisini genişletiniz ve çalışma alanına iki adet c7200 aygıtını sürükleyip bırakınız.

Çalışma Alanına Cisco Router Ekleme

   Adım 3

Sol panelden kablolama seçeneğini aktif ediniz ve ardından ağ kablosunun bir ucunu R1’in FastEthernet0/0 portuna diğer ucunu ise R2’ye takınız.

İki Router'ı FastEthernet Portu ile Birbirine Bağlama

   Adım 4

GNS3 programına eklediğiniz tüm ağ aygıtlarını çalıştırmak için araç menüsünden yeşil ok’a tıklayınız ve açılan pencerede Yes’e tıklayınız.

Ağ Cihazlarını Çalıştırma

   Adım 5

R1 ve R2 cihazının FastEthernet arayüzlerine IP adresi atamak ve yapılandırmak için CLI komut isteminde alttaki komutları yürütünüz. Son olarak, iki Router arasındaki ağ bağlantısını test etmek için ping komutunu kullanınız.

R1# conf t
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end

 

R2# conf t
R2(config)# interface fastethernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end

Router Arayüzlerini Yapılandırma

GNS3 VM Devredışı Bırakma

GNS3 ile GNS3 server bağlantısını kesmek istiyorsanız programın tercihlerinden GNS3 VM’yi devredışı bırakmanız gerekir.

   Adım 1

Programın menüsünden Edit / Preferences açtıktan sonra sol panelden GNS3 VM’yi seçiniz ve ardından Enable the GNS3 VM seçeneğinin işaretini kaldırınız ve OK’a tıklayınız.

GNS3 VM'yi Devredışı Bırakma

   Adım 2

GNS3 VM’yi devredışı bıraktıktan sonra IOS cihazlarını localhost üzerinde çalıştırmanız gerekir. Bunu yapmak için Help / Setup Wizard açınız ve sunucu yapılandırma seçeneklerinden Run appliances on my local computer (Cihazları yerel bilgisayarımda çalıştır) işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Run Appliances on My Local Computer

   Adım 3

Local server yapılandırmasındaki Host Binding değerini bu kez localhost olarak değiştiriniz ve devam ediniz.

Yerel Sunucu Bağlantısını Yapılandırma

   Adım 4

Yerel GNS3 sunucu bağlantısı başarıyla kurulduktan sonra özet penceresindeki ayarları kontrol ediniz ve sihirbazı kapatınız.

Yerel Sunucu Bağlantısını Kontrol Etme

   Adım 5

Yerel sunucu ayarlarını yaptığınızda GNS3 sunucuya eklediğiniz c7200 Router IOS’u silmeniz gerekir. IOS Routers kısmından c7200 aygıtının Server ayarının VM olduğunu görüyorsanız aygıtı seçiniz ve Delete butonuna tıklayınız.

GNS3 Sunucudan IOS Router'ı Silme

   Adım 6

Sunucudaki aygıtı sildiğinizde tekrar template sihirbazını açınız ve bu kez Run this IOS router on my local computer (Bu IOS yönlendiricisini yerel bilgisayarımda çalıştır) seçeneğini seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Run this IOS router on my local computer

   Adım 7

Yeniden eklediğiniz IOS cihazının Server ayarının localhost olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bu sayede GNS3 VM’ye gerek kalmadan ağ cihazlarınızı yerel sunucuda çalıştırabilirsiniz.

IOS Sihirbazını Kapatma

GNS3 Sanal Makineyi Silme

openSUSE bilgisayarınızda artık bir GNS3 Server kullanmak istemediğinizde onu devredışı bırakmanızı ve ardından Workstation programından tamamen silmenizi öneririz.

VMware Workstation 16’yı açınız ve Library panelinden silmek istediğiniz sanal bilgisayarı seçiniz ve ardından üzerinde sağ tuşa tıklayınız ve Manage / Delete from Disk tıkladıktan sonra açılan soru penceresinde sistem diskinizden tamamen silmeyi onaylayınız.

GNS3 Sanal Makineyi Silme

   Video

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir