Debian 12 Üzerinde GNS3 VM 2.2 Kurulumu

Bu yazımızda, Linux Debian 12 bilgisayarında Cisco Router IOS’larını daha verimli çalıştırabilmek ve L2/L3 imajlarını kullanabilmenize izin veren GNS3 VM 2.2 nasıl kurulur ve VMware Workstation’a nasıl import edilir inceleyeceğiz.

Debian Üzerinde GNS3 VM Kurma

Debian 12 Bookworm Üzerinde VMware Pro ile GNS3 VM 2.2 (2.2.33) Nasıl Kurulur?

GNS3 ağ simülatör yazılımını kullanarak host bilgisayarınızda gerçek Cisco cihazlarının IOS imajlarını emüle edebilir ve temel veya gelişmiş ağ tasarımları oluşturabilirsiniz.

Host PC’nizin performansı ne kadar yüksek ise GNS3 yazılımını o kadar verimli kullanırsınız. Fakat, çok profesyonel bir ağ tasarımı yapmak istediğinizde hem PC’nizin performansı azalacak hem de IOU imajlarını kullanamayacaksınız.

Bu yüzden, bir sanal makineye GNS3 VM’yi import ederek gelişmiş ağ projeleri için kullanacağınız Router’ları veya Switch’leri daha performanslı çalıştırabilirsiniz.

Gereksinimler

Host bilgisayarınızda bir Linux dağıtımı kurulu ise, öncelikle sisteminize GNS3 ve VMware Workstation yazılımlarını kurmanız gerekir. Bu yazılımları kurduktan sonra GNS3 VM’yi Linux PC’nizde kullanabilirsiniz.

GNS3 VM’yi İndirme ve Kurma

Gerekli yazılımları Debian bilgisayarınıza kurduktan sonra GNS3 sanal makinesini indirmeniz ve VMware programına import etmeniz gerekir. Daha sonra, GNS3 simülatörü ayarlarından sanal sunucuyu aktif etmeniz ve üzerine IOS router eklemeniz gerekir.

Adım 1

GNS3 VM sanal makinesini indirmek için https://www.gns3.com/software/download websayfasını ziyaret ediniz ve indirme seçeneklerinin altındaki Download the GNS3 VM (GNS3 VM’yi İndir) bağlantısını tıklayınız.

GNS3 VM İndirme

Adım 2

Debian PC’nize kurduğunuz sanallaştırma yazılımına göre listelenen seçeneklerden uygun olanı yani “VMware Workstation and Fusion” başlığı yanındaki Download butonuna tıklayınız. Açılan pencerede zip uzantılı sanal makine dosyasını bilgisayarınıza kaydediniz ve indirme sürecini bekleyiniz.

VMware Workstation and Fusion

Adım 3

Zip dosyasını indirdikten sonra ilgili konumda terminali açınız ve “unzip GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.33.zip” komutunu yürütünüz ve arşivli dosyayı klasöre çıkarınız.

unzip GNS3.VM.VMware.Workstation.2.2.33.zip

GNS3 VM.zip Dosyasını Klasöre Ayıklama

Adım 4

GNS3 VM.ova dosyasını çıkarttıktan sonra VMware Workstation 16 Pro yazılımını açınız ve araç menüsünden File (Dosya) / Open (Aç) seçeneğine tıklayınız.

GNS3 VM'yi VMware Workstation'a Import Etme

Adım 5

Downloads (İndirilenler) konumundaki GNS3 VM.ova dosyasını seçiniz ve açınız.

GNS3 VM.ova Dosyasını Açma

Adım 6

Sanal makineyi yedeklemek istediğiniz konumu yapılandırınız ve Import (İçe Aktar) butonuna tıklayınız.

GNS3 Sanal Makineyi İmport Etme

Adım 7

GNS3 sanal makinesi belirttiğiniz konuma kuruluyorken bekleyiniz.

VM İmport Ediliyor

Adım 8

GNS3 VM’yi import ettikten sonra onu çalıştırmak için Start up this guest operating system (Bu konuk işletim sistemini başlat) seçeneğine tıklayınız.

GNS3 Sanal Makinesini Çalıştırma

Adım 9

GNS3 sanal sunucuyu çalıştırdığınızda sistem hazır hale geldiğinde IP adresini ve diğer bilgilerini görebilirsiniz.

VM'nin IP Adresini Kontrol Etme

GNS3 Sanal Makineyi Etkinleştirme

Debian üzerine GNS3 VM kurduktan sonra onu simülatör programının ayarlarından etkinleştirmeniz gerekir. Böylece, IOS cihazlarınızı sunucu üzerine upload edebilir ve oradan çalıştırabilirsiniz.

Adım 1

GNS3 yazılımını çalıştırdıktan sonra açılan Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı) penceresinde Run appliances in a virtual machine (Cihazları bir sanal makinede çalıştır) seçeneğini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Cihazları Bir Sanal Makinede Çalıştırma

Adım 2

GNS3 ile GNS3 VM bağlantısını doğru olarak yapmak için Host Binding IP adresini sanal sunucunun IP adresi bloğuna göre değiştiriniz ve Next’e tıklayınız.

Host Binding IP Adresini Sunucunun IP Adresi Bloğuna Göre Yapılandırma

Adım 3

Sanal sunucu doğrulaması başarılı olduktan sonra Next’e tıklayınız.

GNS3 Sunucuya Bağlantı Kuruldu

Adım 4

GNS3 VM ayarlarında sanallaştırma yazılımı olarak VMware seçiniz ve vCPU değerini 2 olarak yapılandırınız ve Next’e tıklayınız.

VMware Sanallaştırma Programını Seçme

Adım 5

GNS3 Virtual Machine ayarlarını son kez kontrol ediniz ve Finish (Bitir) tıklayınız.

Sunucu Ayarlarını Kontrol Etme

GNS3 Sunucuya Router IOS Ekleme

GNS3 ile GNS3 sanal sunucuyu birbirine bağladıktan sonra IOS Router’ları eklemeniz gerekir.

Adım 1

GNS3 simülatör yazılımın araç menüsünden Edit / Preferences tıklayınız ve ayarlarını açınız.

Edit / Preferences

Adım 2

IOS Router’ı çalıştırmak istediğiniz platformu seçmeniz gerekir. Server (Sunucu) penceresinde Run this IOS router on the GNS3 VM (Bu IOS router’ı GNS3 VM’de çalıştır) seçeneğini işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Bu IOS Router'ı GNS3 VM'de Çalıştır

Adım 3

IOS imajının konumunu belirtmek için Browse (Gözat) butonuna tıklayınız.

IOS İmajını Ekleme

Adım 4

Bilgisayarınıza indirdiğiniz bir IOS imajını seçiniz ve açınız.

IOS İmajını Seçme

Adım 5

c7200 model Router IOS’u GNS3 sanal sunucuya upload ediliyorken bekleyiniz.

Router Cihazı Sunucuya Upload Ediliyor

Adım 6

Eklediğiniz Router’ın adını ve platformunu düzenleyiniz ve Next’e tıklayınız.

İsim ve Platformu Yapılandırma

Adım 7

Router’ın sanal sunucuda performanslı çalışabilmesi için uygun bir RAM boyutu belirleyiniz.

Bellek Boyutunu Yapılandırma

Adım 8

Cihazınıza eklemek istediğiniz arayüzler varsa Network Adapters (Ağ Bağdaştırıcıları) ayarlarından bu değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ağ Bağdaştırıcıları Yapılandırma

Adım 9

Idle-PC Finder butonuna tıklayınız ve sanal sunucuda çalışacak Router için uygun bir Idle-PC değeri bulunuz.

Idle-PC Değeri Bulma

Adım 10

Router’ı sanal sunucuya ekledikten sonra template kısmından Server konumunu kontrol edebilirsiniz.

IOS Konumunu Kontrol Etme

Yeni Bir Proje Oluşturma

GNS3 sunucuyu yapılandırdıktan sonra yeni bir proje oluşturarak onu test edebilir ve yeni projeler oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Adım 1

GNS3 yazılımı araç menüsünden yeni ikonuna veya CTRL + N’ye tıklayarak proje sihirbazını açınız ve oluşturacağınız projeye uygun bir isim yazınız ve kaydedilecek konumu yapılandırınız.

Yeni Bir Proje Oluşturma

Adım 2

Routers (Yönlendiriciler) kategorisine tıklayınız ve çalışma alanına iki adet c7200 Router sürükleyip bırakınız.

Çalışma Alanına Router Ekleme

Adım 3

Sol panelden kablolama seçeneğini aktif ediniz ve kablonun bir ucunu R1’in FastEthernet0/0 portuna diğer ucunu ise R2’nin FastEthernet 0/0 portuna takınız.

Router'ları Kablolama

Adım 4

Çalışma alanına eklediğiniz tüm Router’ları çalıştırmak için araç menüsünden yeşil ok’a tıklayınız ve işlemi onaylamak için Yes butonuna tıklayınız.

Çalışma Alanındaki Router'ları Çalıştırma

Adım 5

Router R1 ve R2’nin FastEthernet arayüzlerine IP adresi atayınız ve portları açık konuma getiriniz.

R1# conf t
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R2# conf t
R2(config)# interface fastethernet 0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

Router'ların FastEthernet Portların IP Adresi Atama

Adım 6

R1 ve R2 arasındaki ağ bağlantısını sınamak için ping komutunu kullanınız.

R1# ping 192.168.1.2
R2# ping 192.168.1.1

Router'lardan Birbirlerine Ping Atma

GNS3 Sunucuyu Devre Dışı Bırakma

Sanal sunucuyu devre dışı bırakıp IOS cihazlarınızı yerel PC’nizde çalıştırmak istediğinizde bu işlemi ayarlar penceresinden yapmanız ve eklediğiniz Router’ı silmeniz ve yeniden eklemeniz gerekir.

Adım 1

Edit / Preferences açınız ve sol panelden GNS3 VM’ye tıkladıktan sonra listelenen seçeneklerden Enable the GNS3 VM (GNS3 VM’yi Etkinleştir) seçeneğindeki işareti kaldırınız ve OK’a tıklayınız.

GNS3 Sunucuyu Devre Dışı Bırakma

Adım 2

Araç menüsünden Help / Setup Wizard açınız ve bu kez Run appliances on my local computer (Cihazları yerel bilgisayarımda çalıştır) işaretleyiniz ve Next’e tıklayınız.

Cihazları Yerel Bilgisayarımda Çalıştır

Adım 3

Local Server yapılandırmasında Host Binding IP adresini Localhost olarak değiştiriniz ve Next’e tıklayınız.

Host Binding IP Adresini Localhost Olarak Değiştirme

Adım 4

Yerel sunucu bağlantısını yaptıktan sonra Next’e tıklayınız.

Sunucu Bağlantısı Kontrolü

Adım 5

Summary (Özet) penceresinde artık IOS’ların localhost yani yerel bilgisayarınızda çalışacağınız kontrol edebilirsiniz.

Sunucu Özet Ayarlarını Görüntüleme

Adım 6

Template kısmında c7200 cihazının GNS3 VM üzerinde çalıştığını görebilirsiniz. GNS3 sunucuyu devre dışı bıraktığınız için bu Router cihazını siliniz.

Sunucudaki IOS'u Silme

Adım 7

Yeniden IOS eklemek için New (Yeni) butonuna tıklayarak sihirbazı açınız ve bu kez Run this IOS Router on my local computer seçiniz.

IOS Router'ı Yerel Bilgisayarımda Çalıştır

Adım 8

c7200 Router’ı tekrar eklediğinizde bu kez server kısmının debian olduğunu görebilirsiniz.

IOS Konumunu Kontrol Etme

GNS3 VM’yi Silme

GNS3 VM bağlantısını sonlandırdıktan sonra host diskinizden VM’yi tamamen silmek için Workstation açınız ve sol paneli genişletiniz ve üzerinde Manage (Yönet) / Delete from Disk (Disk’ten Sil) seçeneğine tıklayınız ve açılan pencerede silme işlemini onaylamak için Yes’e tıklayınız.

GNS3 VM'yi Silme

Video

Olası Hatalar

   Version Hatası

  • => Error while getting the VMs: GNS3 version 2.2.32.1 is not the same as the GNS3 VM version 2.2.32. Please upgrade the GNS3 VM.
    GNS3 version 2.2.32.1 is not the same as the GNS3 VM version 2.2.32. Please upgrade the GNS3 VM.
  • Error while getting templates list: Client version 2.2.32 is not the same as server (controller) version 2.2.32.1

Eğer GNS3 sunucu bağlantısını yaparken yukarıdaki hatalardan birini alıyorsanız açıklandığı üzere client ve server sürümlerinin aynı olması gerekir. Bu sorunu düzeltmek için daha yeni veya eski sürümlerden birini kurmalısınız.

Debian bilgisayarınızda bu hatayı alıyorsanız muhtemelen ağ yazılımını pip3 aracılığıyla kurduğunuz içindir. Bu sorunu gidermek için terminali açınız ve mevcut yazılımınızın sürümünü en güncel sürüme yükseltiniz.

pip install gns3-gui==2.2.33
pip install gns3-server==2.2.33

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir