NNTP (Network News Transfer Protocol) Nedir?

NNTP (Network News Transfer Protocol/Ağ Haber Taşıma Protokolü), başlangıçta Usenet‘teki haber makalelerini okumak ve yayınlamak için oluşturulmuş ve haberlerin ağ üzerinden aktarımı için kullanılan bir protokoldür.

NNTP (Network News Transfer Protocol) Nedir?

NNTP Protokolü Nedir?

NNTP, 1986 yılında San Diego Üniversitesi’nden Brian Kantor ve Berkeley Üniversitesi’nden Phil Lapsley tarafından geliştirildi ve RFC 977 belgesinde tanımlandı.

Bu protokolün geliştirilmesine katkıda bulunan, Baylor Tıp Fakültesi’nden Stan Barber ve Apple Computer’dan Erik Fair gibi başka kişiler de vardı.

2006 yılında IETF, RFC 977 tanımlanan özelliklere ek olarak yıllar içinde oluşturulan pek çok güncellemeyi içeren RFC 3977 belgesini yayınladı.

Ayrıca, bazı forum veya FidoNet ağının veya diğer ağların posta alanlarını kullanılabilir hale getirmek için de bu protokol kullanılmaktadır.

Özellikleri

Diğer sistemlerde olduğu gibi NTTP sunucusuna üye olan kişiler mevcut haber gruplarını listeleyebilir ve makaleleri belirli komutlar ile indirebilir, gönderebilir ve yayınlayabilir.

Kullanıcılar yeni bir makale oluşturduğu zaman, mesaj başlığı bilginin bir kısmını içerir. Mesaj gönderildiğinde, başlığında eksiksiz bilgi bulunur ve ayrıca yayınlandığı zaman mesajın tanımlayıcısı dahil olmak üzere makale hazırlanmış olur.

Bu durumda makale, artık hem haber okuyucuları veya istemciler tarafından kullanılmak üzere indirilebilir olur. Böylece, birden çok istemci haberlere aynı anda erişebilir.

Kullanıcıların kullandığı farklı işletim sistemi türleri arasında NNTP paketlerinin iletimi için NNTPD kullanılabilir. NNTPD protokolünün oluşturucuları ise Stan Barber ve Phil Lapsley’dir. Linux sistemine sahip olan kullanıcılar NNTPD paketini kolayca bulabilir.

Nasıl Çalışır?

NNTP protokolünün çalışma mantığı çok basittir. Bu ortamda haberlerin saklandığı ve istemcilerin ağ üzerinden ona bağlandığı ana bir sunucudan oluşur.

İstemci ve sunucu arasındaki bağlantı etkileşimli bir bağlantı kurularak çok az sayıda yinelenen makale elde edilir. Bu işleyişin diğer haber hizmetlerine göre büyük bir avantajı vardır.

NNTP, metin tabanlı bir protokol olduğu için istemci ile sunucu arasında alternatif veri aktarımına izin verir ve TCP’yi kullanarak veri sağlama işlevi sağlar.

NNTP, haber akışlarının trafiğini sağlamak için 119 numaralı bağlantı noktasına sahip TCP protokolünü kullanır. İstemciler haber sunucusuna SSL ile bağlanmak istediklerinde ise TCP 563 numaralı bağlantı noktası kullanılır.

Sunucuda depolanan bir haber makalesi, o makaleyi yayınlayan istemci makinenin adıyla referanslanır ve yayınlanır. Bu referans değeri, NNTP-Posting-Host adlı başlıkta mevcuttur.

Haberleri aktarmak için Pushing (İtme) ve Pulling (Çekme) iki yöntem kullanılır.

   Pushing (İtme)

Pushing yöntemi, istemci sunucuya bir makale gönderdiğinde, o makaleye zaten sahip olup olmadığını veya henüz sahip olmadığını ve istemciden aktarıldığını bildiren bir yanıt kodu mesajı gönderir.

Bu yöntemin dezavantajı ise, her makalenin ayrı ayrı aranmasıdır, bu nedenle bu, veritabanına çok sayıda erişim ve sunucu için büyük bir yük oluşturur.

   Pulling (Çekme)

Pulling yönteminde, bir grubun makalelerini listelemek için kullanıcı tarafından tarih aramaları kullanılır. Bu işlem için NEWSNEWS komutu kullanılır ve kullanıcı daha sonra sahip olmadığı ürünleri yukarıdaki listeden seçebilir.

Kullanıcı ARTICLE komutunu kullandığından, seçilen mesajların her bir ID’sine sahip olarak bunlarla çalışabilir. Bu yöntemin işleyişine bu yüzden dolayı çekme denmektedir.

Bu işlemlerden sonra sunucudaki tüm haber akışı, gizli bilgilerin olduğu ve yalnızca bazı kullanıcılar tarafından görülebildiği için sunucu tarafında sıkı denetimle düzenlenir. Ek olarak, IMAP protokolü, haber gruplarını okumak için de kullanılabilir.

Olası Sorunlar

NNTP protokolünü kullanan kullanıcıların yaşadığı olası sorunlardan biri, bir haber grubuna katılan kullanıcıların kimliğinin taklit edilmesinden oluşan haber sahteciliğidir.

Bu protokole ait bir uzantısı haber sahteciliği sorununu çözebilir ve bunun için bazı makaleler için kullanıcıya kimlik doğrulaması talep edilerek haber sunucusuna kötü niyetli kişilerin erişimi önlenir.

Komutları

Komutlar
Tanım
LIST
Mevcut haber gruplarının bir listesini ister.
NEWGROUPS
Mevcut tüm yeni grupları görüntüler.
NEWNEWS
Belirli bir tarihten itibaren oluşturulmuş tüm yeni makaleleri görüntüler.
GROUP
İsteğin yapıldığı grubu belirtir.
ARTICLE
Gruptaki numarasını veya mesaj kimliğini kullanarak belirli bir mesaja erişime izin verir.
HEADER
Bir makalenin yalnızca başlığını ister.
BODY
Yalnızca bir makalenin ana metnini ister.
STAT
Bir makalenin mesaj kimliğini belirtir.
NEXT
Haber grubunda sonraki makaleyi seçer.
POST
Sunucuya yeni bir mesaj veya makalenin gönderildiğini bildirir.
QUIT
NNTP sunucusuyla olan bağlantıyı keser.

   İlgili Yazılar


TLS Nedir?
IGMP Protokolü
ICMP Protokolü
POP3 Sürümü
Frame Relay Ağları

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: