Mac/macOS Üzerinde GNS3 VM Kurulumu

Bu yazımızda, bir Apple Mac bilgisayarında macOS 12 Monterey işletim sisteminde Cisco sınavlarına daha profesyonel bir şekilde hazırlanmaya yardımcı olan GNS3 VM nasıl kurulur ve yapılandırılır inceleyeceğiz.

Mac/macOS Üzerinde GNS3 VM Kurulumu

macOS 12 Monterey Üzerinde GNS3 VM (Server) Nasıl Kurulur?

GNS3 üzerinde bir Cisco Router veya Switch çalıştırdığınızda bilgisayarınızın performansı ciddi bir oranda azalmaktadır. Bu nedenle daha gelişmiş ağ topolojileri tasarladığınızda, çalışan her bir cihaz host’unuzun işlemcisine ek bir yük bindireceği için performans sorunu ile karşılaşabilirsiniz.

GNS3 VM kullanmanın ana amacı performans sorunlarını minimum seviyeye indirmektir. GNS3 ile GNS3 VM’yi birbirine bağladıktan sonra Router IOS imajı eklediğinizde, imaj Server üzerine upload edilir ve oradan çalıştırılır. Sonuç olarak daha spesifik ağ tasarımları oluşturabilecek ve daha fazla performans artışı elde edeceksiniz.

Mac’inizde GNS3 VM’yi kullanabilmeniz için bilgisayarınızda bir sanallaştırma programının kurulu olması gerekir. macOS sisteminizde GNS3 VM’yi yapılandırmak için VMware Fusion veya Oracle VM VirtualBox’ı kullanabilirsiniz.

Gereksinimler

GNS3 VM’yi yapılandırmaya başlamadan önce aşağıda listelenen bağlantılardan gerekli programların kurulumunu yapınız.

  1. macOS’a GNS3 Kurun
  2. Cisco IOS İndirin
  3. macOS’a VMware Fusion Kurun

GNS3 VM İndirme ve Kurma

GNS3 VM.ova dosyasını GNS3 resmi websitesinden bilgisayarınıza indirerek kurduğunuz sanallaştırma programı ile kolayca import edebilirsiniz.

   Adım 1

GNS3 VM’yi indirmek için bu bağlantıyı ziyaret ediniz ve indirme sayfasının altındaki “Download the GNS3 VM” seçeneğine tıklayınız.

GNS3 VM İndirme

   Adım 2

Sanallaştırma programlarının listelendiği sayfada VMware Workstation and Fusion seçeneğinin yanındaki Download butonuna tıklayınız.

VMware Workstation and Fusion

   Adım 3

Arşivli GNS3 VM dosyasını Mac’nize indirdikten sonra Downloads (İndirmeler) gidiniz ve arşivli dosyayı klasöre çıkarmak için üzerine çift tıklayınız.

Zip Dosyası Genişletiliyor

   Adım 4

Zip uzatılı dosyayı klasöre çıkarttıktan sonra GNS3 VM klasörünün içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

GNS3 VM.ovf

   Adım 5

VMware Fusion yazılımınızı açınız ve araç menüsünden File (Dosya) / Import (İçe Aktar) seçeneğine tıklayınız.

Fusion'da Import İşlemi

   Adım 6

Choose an Existing Virtual Machine (Mevcut Bir Sanal Makine Seçin) penceresinde OVF dosyasının konumunu belirtmek için Choose File (Dosyayı Seç) butonuna tıklayınız.

Varolan Bir Sanal Makine Seç

   Adım 7

Downloads gidiniz ve GNS3 VM klasörü içerisindeki GNS3 VM.ovf dosyasını seçiniz ve Open (Aç) tıklayınız.

Ovf Dosyasını Seçme

   Adım 8

GNS3 VM’yi ekledikten sonra Continue (Devam Et) tıklayınız ve Fusion yazılımının Downloads klasörüne erişimine izin veriniz.

Downloads Klasörüne Erişim İzni Verme

   Adım 9

GNS3 Server sanal makinenin konumunu belirtiniz ve Save (Kaydet) tıklayınız.

GNS3 Sunucunun Konumunu Yapılandırma

   Adım 10

GNS3 VM sanal makine Fusion üzerine import edilirken bekleyiniz.

Importing the Virtual Machine

   Adım 11

İmport işlemi tamamlandıktan sonra Finish (Bitir) penceresinde sanal makineye ait bilgileri görebilirsiniz. GNS3 Server’da bazı değişiklikler yapmak için Customize Settings (Ayarları Özelleştir) tıklayınız.

Ayarları Özelleştir

   Adım 12

GNS3 Server ayarlarında Advanced (Gelişmiş) tıklayınız.

Gelişmiş Ayarlar

   Adım 13

GNS3 sunucunun daha performanslı çalışmasını sağlamak için Side Channel Mitigations devre dışı bırakınız ve Troubleshooting (Sorun Giderme) özelliğini None (Hiç Biri) olarak değiştiriniz.

Side Channel Mitigations ve Troubleshooting Devre Dışı Bırakma

   Adım 14

Processors & Memory (İşlemciler & Bellek) ayarlarında host bilgisayarınızın performansına göre RAM boyutu ve sanal çekirdek sayısını yapılandırınız.

İşlemci ve Bellek Boyutunu Yapılandırma

   Adım 15

GNS3 VM sanal sunucuyu çalıştırınız.

GNS3 Server Çalıştırma

   Adım 16

GNS3 VM açıldıktan sonra yazılımın ekranında sunucu sürümü veya sanallaştırma platformu bilgilerini görebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısından sunucuya erişebilmeniz için Web-Ui başlatmak için IP adresini kullanabilirsiniz.

GNS3 Server Bilgilerini Görüntüleme

GNS3 ile GNS3 VM Bağlantısını Yapma

GNS3 yazılımınıza GNS3 VM’yi entegre etmeden de Web-Ui üzerinden sunucuya bağlanabilir ve projelerinizi oluşturabilirsiniz. Fakat, GNS3 üzerinden sunucuya bağlanmak daha performanslı olacağı için bu yöntemi kullanmanızı öneririz.

   Adım 1

GNS3 araç menüsünden Help (Yardım) / Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı) tıklayınız.

GNS3 Setup Wizard

   Adım 2

Kurulum sihirbazında Run appliances in a virtual machine (Cihazları sanal bir makinede çalıştırın) seçeneğini seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Run appliances in a virtual machine

   Adım 3

GNS3 local server ayarlarını varsayılan olarak bırakınız ve Next’e tıklayınız.

Local Server Yapılandırma

   Adım 4

Local GNS3 sunucusuna bağlantı başarılı olduktan sonra tekrar Next’e tıklayınız.

Yerel Sunucu Durumu

   Adım 5

GNS3 VM’yi etkinleştirmek için Virtualization Software (Sanallaştırma Yazılımı) için sisteminizde kurulu programı seçiniz ve vCPU değerini ve RAM boyutunu host bilgisayarınızın donanım özelliklerine göre değiştirdikten sonra Next’e tıklayınız.

GNS3 VM İçin VMware Seçme

   Adım 6

Servers Summary kısmında GNS3 VM’nin otomatik olarak başlatıldığını görebilirsiniz. GNS3 Virtual Machine özet penceresindeki bilgileri kontrol ettikten sonra Finish butonuna tıklayınız.

Sunucu Özeti

Cisco Router Ekleme

Gereksinimler listesindeki bağlantıdan bilgisayarınıza bir Cisco Router IOS imajı indirdikten sonra GNS3 sunucunuza kolayca ekleyebilirsiniz.

   Adım 1

IOS imajı ekleme sihirbazını açmak için GNS3 araç menüsünden Preferences (Tercihler) tıklayınız.

GNS3 Tercihlerini Açma

   Adım 2

New IOS Router Template penceresinde Run this IOS router on the GNS3 VM (Bu IOS yönlendiriciyi GNS3 VM üzerinde çalıştırın) seçeneğini seçiniz ve Next’e tıklayınız.

Run this IOS router on the GNS3 VM

   Adım 3

IOS Image penceresinde Mac’inize indirdiğiniz IOS imajının konumunu belirtmek için Browse (Gözat) tıklayınız.

IOS İmajının Konumunu Seçme

   Adım 4

Downloads klasörüne gidiniz ve c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M7.bin dosyasını seçiniz ve açınız.

c7200 IOS Seçme

   Adım 5

IOS imajının sıkıştırmasını açmak için sorulan soruda Yes’e tıklayınız.

IOS İmajının Sıkıştırmasını Açma

   Adım 6

Cisco Router IOS imajı GNS3 Server’a upload edilirken bekleyiniz.

Router, Sunucuya Yükleniyor

   Adım 7

IOS imajını sunucuya kopyaladıktan sonra tekrar Next’e tıklayınız.

IOS İmajını Kontrol Etme

   Adım 8

Router IOS imajının adını değiştirebilir veya platformunu düzenleyebilirsiniz. Eğer aynı imajı tekrar eklerseniz Router adını değiştirmeyi unutmayınız.

IOS İmajının Adını ve Platformunu Düzenleme

   Adım 9

Eklediğiniz Router’ın bilgisayarınızda daha stabil çalışması için hostunuzun donanım özelliklerine göre bellek boyutunu arttırabilirsiniz. c7200 IOS imajı için varsayılan bellek boyutu 512 MB’dir.

Router Bellek Boyutunu Yapılandırma

   Adım 10

Eklediğiniz Router’a serial interface veya gigabit interface eklemek istiyorsanız ağ bağdaştırıcıları penceresinde boş slotlara o arayüzleri ekleyebilirsiniz.

Ağ Bağdaştırıcı Ekleme

   Adım 11

Mac’inizin işlemcisini %100 kullanmamak için Idle-PC değeri belirlemeniz gerekir. Bu değeri simülatör yazılımı otomatik olarak bilgisayarınızın özelliklerine göre belirlemektedir.

Router c7200 için uygun bir Idle-PC değeri bulmak için Idle-PC Finder butonuna tıklayınız ve uygun değer bulunduktan sonra Finish’e tıklayarak pencereyi kapatınız.

Idle-PC Değeri Bulma

   Adım 12

IOS Router Templates kısmında eklediğiniz imajın bilgilerini kontrol ettiğinizde Server değerinin GNS3 VM olduğunu görebilirsiniz.

Router'ın Bilgilerini Görüntüleme

Yeni Bir Proje Oluşturma

macOS sisteminize GNS3 VM kurduktan sonra ve sunucuya IOS imajı ekledikten sonra yeni bir proje oluşturarak eklediğiniz Router cihazını test edebilirsiniz.

   Adım 1

GNS3’te New Project (Yeni Proje) ikonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede projenin adını ve konumunu yapılandırınız.

Yeni Bir Proje Oluşturma

   Adım 2

Projeye bir adet c7200 Router’ı ekledikten sonra VPCS cihazı eklerken sunucu seçim penceresinde GNS3 VM seçiniz.

VPCS İçin Sunucu Seçme

   Adım 3

Tüm cihazları çalıştırdıktan sonra R1 üzerine çift tıklayarak konsolu açınız ve VPCS‘ye bağlı arayüzüne IP adresini atamak için aşağıdaki komutları yürütünüz.

R1# conf t
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
R1(config)# no shutdown

FastEthernet Arayüzüne IP Adresi Verme

   Adım 4

VPCS cihazına bir IP adresi atamak için ise konsol penceresinde aşağıdaki komutu yürütünüz ve show ip komutu ile kontrol ediniz.

PC1> ip 192.168.1.200/24
PC1> show ip

VPCS Aygıtına IP Adresi Verme

   Adım 5

R1’den VPCS’ye ping attığınızda iki cihaz arasındaki bağlantının başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Router ve VPCS Arasında Ping İşlemi

   Video

Eski Sürümlerin Kurulumu

Versiyon
YouTube Video
Slayt
macOS Monterey (Yeni)
macOS Mojave
macOS High Sierra

 

   İlgili Yazılar


GNS3 VM Upgrade Etme
VLAN Yapılandırma
EIGRP Yapılandırma
OSPF Yapılandırma
RIP Yapılandırma

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir