SLIP (Serial Line Internet Protocol) Nedir? | Nasıl Çalışır?

SLIP (Serial Line Internet Protocol – Seri Hat İnternet Protokolü), saniyede 1200 bit (bps) ile saniyede 19,2 bin bit (Kbps) arasındaki hızlarla çalışan bir bağlantı türüdür. IP paketlerini seri hatlar üzerinden alır ve veri akışını yönetir.

SLIP Protokolü Nedir?

Ağ İletişiminde SLIP Protokolü Nedir?

SLIP protokolü, adresleme, ne tür bir paket olduğunu anlama, sıkıştırma veya iletim hattındaki hataları düzeltme gibi şeyler yapmaz. Ancak bunu kullanmak basit ve kolaydır.

İnternet büyüdükçe bilgisayarlar küresel ağların bir parçası haline geldi. Böylece iletişimi kolaylaştırmak için iki ana modem protokolü geliştirdiler: SLIP ve PPP.

SLIP Protokolünün Tarihi

Geçmişte, İnternet yaygınlaşmadan önce, SLIP bilgisayarlar arasında iletişimin sağlanmasında mükemmel bir rol oynuyordu. Ancak eski bir teknoloji olduğundan günümüzde yerini daha gelişmiş protokollere bırakmıştır.

SLIP eski bir İnternet protokolüdür. Tarihi ilk olarak 1984 yılına kadar uzanmaktadır. O dönemde Berkeley ve Sun Microsystems bu protokolü Unix sistemlerinde kullanmaktaydı.

Sonraki yıllarda PC’lerin gelişmesi nedeniyle TCP/IP kullanmaya başladılar. Aynı zamanda PC’lerde SLIP protokolünün kullanımı da arttı.

İki yeri birbirine bağlamak için dijital verileri ses sinyallerine dönüştüren bir modem kullanmaya başladılar. Bu bağlantıyı telefon hatlarını kullanarak, frekans modülasyonu adı verilen bir yöntemle yapıyorlar.

SLIP bağlantısı sayesinde PC’lerin IP adresleriyle iletişim kurması kolaylaştı. Yani artık internete veya merkezi bir sisteme bağlı olmalarına gerek yok.

Kısacası bu protokolü geliştirdiler. Artık doğrudan bilgisayarlara İnternet hizmeti veriyorlar.

Geçmişi ve gelişimi açısından SLIP iki kritik açıdan gelişti:

 1. Modemlerin Yayılması

1980’li yıllarda yaygın olarak kullanılan modem sayesinde bilgisayarlar seri bağlantılar üzerinden haberleşiyordu. Bu nedenle ilerleyen teknoloji daha yeni çözümleri de beraberinde getirdi.

 1. İnternetin Doğuşu ve Gelişimi

Bu zamanlarda internetin ilk versiyonları ortaya çıktı. Bu nedenle veri aktarımı için hâlâ daha yeni bir protokole ihtiyaç vardı.

SLIP Protokolünün Özellikleri

Eski bir iletişim türü olmasına rağmen bazı artıları ve eksileri vardır.

 1. Paket Yapısı

Verileri düzgün bir şekilde göndermeden önce doğru formata dönüştürür. Ancak iletişim sırasında ASCII kodlarını kullanır. Bu nedenle paket yapısını doğru bir şekilde ayırmak için başlangıç ve bitiş işaretleyicilerini ekler.

 1. Basit İşaretleme

SLIP, aktarımın ne zaman başlayacağını ve biteceğini belirlemek için basit bir işaretleme yöntemi kullanır. Bu durumda paket yapısı “/START/” ile başlar ve “/END/” ile biter.

 1. Veri İletim Yeteneği

SLIP, veri taşımanın esnek bir yolunu sunar. Verileri temsil etmek için ASCII karakterlerinin kullanılması, çeşitli veri türlerinin iletimini sağlar. Böylece SLIP paketleri metin, sayı veya diğer veri türlerini kolaylıkla alabilir.

 1. Bağlantı Tabanlı

Seri bağlantılarla çalışmak, iki cihaz arasında fiziksel bir bağlantı gerektirir. Bu işlem, modemleri veya seri bağlantı noktalarını kullandıkları anlamına gelir. Kısaca noktadan noktaya kurulumlarda daha çok tercih edilirler.

 1. Daha Az Kaynak Kullanımı

Çok fazla kaynağa ihtiyaç duymayan daha basit ve daha hafif cihazlar için uygundur. Öncelikle eski bilgisayarlar veya eski teknolojiye sahip modemler içindir.

 1. Çok Noktalı İletişim Eksikliği

Yalnızca iki cihaz arasında çalışır ve bundan fazlasını yapmaz. Ancak yeni teknolojiler birden fazla nokta arasındaki iletişimi desteklemektedir.

 1. Güvenlik ve Hata Kontrolü Eksikliği

Veri iletimi, güvenlik ve hata kontrolünden yoksun olduğundan daha sağlam olabilir. Ancak modern türler bu özelliklere sahiptir.

SLIP Nasıl Çalışır?

SLIP’in seri bağlantı kullanarak nasıl çalıştığını anlamak için aşağıdaki adımlara bakabilirsiniz.

Fiziksel Bağlantı Kurma

Öncelikle iletişimi sağlamak için seri port veya modem üzerinden cihaz bağlantısı kurun. Ancak bilgisayarlar iletişim kurduğunda bunu telefon hatları üzerinden sorunsuz bir şekilde yaparlar.

Veri Paketleme

İkinci adımda göndereceği paketlerin başlangıç ve bitişini işaretlemek için ASCII kullanılır. Yani “/START/” ve “/END/” işaretlerini kullanır.

Veri Gönderme

Paketi hazırladıktan sonra seri bağlantı üzerinden hedefe gönderir. Ancak SLIP ile verileri sırayla gönderir.

Veri Alma

Hedef cihaz paketi kabul ettiğinde başlangıç ve bitiş işaretlerine bakar. Daha sonra onu güvenli bir şekilde kaynak bilgisayara geri gönderir.

Yanıt ve İletim

Bu adım aynı zamanda paketlere çift yönlü yanıt vererek verileri de gönderir. Veriyi gönderenin seri portundan alır ve ardından hedefe paketler.

Bağlantıyı Sonlandırma

Son adımda, bilgisayarlar veri aktarımını tamamladıktan sonra oturum kapatılır.

SLIP’in Avantajları ve Dezavantajları

Seri Hat İnternet Protokolü (SLIP) eskiden oldukça popülerdi. Ancak günümüz teknolojisinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Yine de artılarını ve eksilerini tartışalım:

Artıları

 1. Sadelik ve Hafiflik

SLIP, basit ve düşük kaynaklı cihazlarda etkili bir şekilde çalışır ve çok fazla donanıma ihtiyaç duymaz.

 1. Seri Bağlantılarla Uyumluluk

Daha eski cihazlarla çalışarak daha eski teknoloji ağları için kullanışlı hale gelir.

Eksileri

 1. Çok Noktalı İletişim Desteği Yok

Yalnızca iki cihaza kadar destekler çünkü yalnızca ikisi arasında çalışır. Bu nedenle modern ağlar için uygun değildir.

 1. Güvenlik ve Hata Kontrolü Eksikliği

Veri aktarımında güvenlik açısından daha sağlam olabilir. Yani aktarım sırasında hata denetimi ve kontrolü yapmaz.

 1. Sınırlı Yeteneklere Sahiptir

Modern ağların sunduğu yüksek veri aktarımlarını sunmaz. Yani sadece temel gereksinimleri karşılıyor.

 1. Daha Gelişmiş Protokoller Mevcuttur

Örneğin PPP veya Ethernet gibi daha yeni teknolojiler daha fazla güvenlik ve hız sağlıyor. Bu yüzden SLIP protokolü yerine bunları kullanıyorlar.

 1. Gelişimsel Uyumsuzluk

İnsanlar artık eski bir teknoloji olan SLIP yerine daha yeni ve daha iyi yöntemler kullanıyor. Dolayısıyla modern sistemlerde iyi çalışmadığı için insanlar artık bu protokolü kullanmıyor.

SLIP ve PPP Arasındaki Farklar

Seri Hat İnternet Protokolü eski iletişim yöntemlerini TCP/IP paketine entegre eder. Yani başka bir işi yok. Kısacası adres sağlamayan veya hata düzeltme sağlamayan basit bir teknolojidir. Sonuç olarak PPP’ye kıyasla daha eski bir protokoldür.

Gelişmiş bir protokol olan PPP, Web üzerinde ekstra veri aktarımında SLIP’i geride bırakır. Böylece çeşitli ağ teknolojilerini destekler.

Veri paketleri teslim edilirken PPP hata kontrolü yapar. Ancak SLIP herhangi bir kontrol sağlamaz. Ayrıca trafiği sıkıştırır ve şifreler, ancak SLIP bunu yapmaz.

Genel olarak PPP, SLIP ile aynı işlevlere sahiptir ancak daha yeni ve daha sağlam bir protokoldür.

Bir özet tablo:

Özellikler
SLIP
PPP
Çok Noktalı İletişim
Yalnızca iki cihaz birbiriyle konuşabilir. Dolayısıyla bu yöntem, teması maksimum iki cihazla sınırlandırır.
Birçok cihaz birbiriyle konuşabilir, bu da onların bağlantı kurmasını ve konuşmasını kolaylaştırır. Sonuç olarak, farklı cihazlar herhangi bir sorun yaşamadan zahmetsizce bağlantı kurabilir.
Güvenlik ve Hata Kontrolü
Güvenli olmayabilecek hiçbir koruma veya hataları düzeltmenin yolu yoktur. Bu nedenle güvenli ve sorunsuz iletişim seçeneklerini tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
Bunun güçlü bir koruması vardır ve hataları düzeltebilir. Böylece verileri güvende ve doğru tutar.
Verimlilik
Verilerin daha hızlı ve sorunsuz göndermesini geliştirir. Ancak hata yapma olasılığı daha yüksektir.
Verileri süper hızlı ve sorunsuz bir şekilde göndererek hata olasılığını azaltır.
Modern Ağ İhtiyaçları
Bugün sahip olduğumuz karmaşık ağ ihtiyaçlarına daha uygun olabilir.
Bugün sahip olduğumuz ağ gereksinimlerine uygundur.
Kullanım Alanları
Kişiler bunu eski makinelerde kullanıyor.
Kişiler bunları hızlı web bağlantısı olan yerlerde çok kullanıyor.

 

Sonuç

Özetlemek gerekirse SLIP, internetin bugünkü haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. Eski olmasına rağmen modern protokollere zemin hazırladı. İnsanlar SLIP’i seviyordu çünkü basitti ve birçok şeyle çalışıyordu. Ancak günümüzde sınırları, o kadar da yararlı olmadığı anlamına geliyor.

Yine de İnternet iletişiminin tarihinde önemlidir. Ancak günümüz teknolojisinde hala bu terimi duyuyoruz.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir