GNS3 Kullanarak Cisco Switch Üzerinde BackboneFast Yapılandırma

Standart Spanning Tree Protokolünü yapılandırırken, sık sık UplinkFast, PortFast ve BackboneFast gibi terimler ile karşılaşırız. Bu özellikler sadece Cisco markasına özgüdür ve diğer markalar ile kullanılamaz.

GNS3 Kullanarak Cisco Switch Üzerinde BackboneFast Yapılandırma

GNS3 ile Cisco Switch Üzerinde BackboneFast Nasıl Yapılandırılır?

Layer 2 Switch‘lerde ağdaki döngüleri (Loop) önlemek amacıyla STP protokolü çalışır. Rapid STP protokolünü desteklemeyen eski IOS sürümlerinde PVST (Per VLAN Spanning Tree) protokolü kullanılmaktadır. Bu terimi kısaca Standart Spanning Tree Protokolü olarak adlandırabiliriz.

Yedekli bir ağda meydana gelen bir kablo arızası sonucu Spanning Tree Protokolü hemen devreye girer ve paketleri iletmeye devam eder. Fakat Cisco Switch’ler üzerinde STP protokolünü yapılandırmanız gereklidir.

Standart STP protokolünü daha performanslı hale getirmek için PortFast, UplinkFast ve Backbone Fast özelliklerini etkinleştirmeniz gerekir.

BackboneFast (BF) özelliği, bir kablo (link) hatası sonucunda Switch’ler arasında hızlı STP Convergence işlemini sağlar. Klasik STP protokolünü kullanan Switch’ler üzerinde BackboneFast etkinleştirilmediğinde bir link hatasında STP yakınsama süresi 50 saniye sürecektir.

Kısacası BF işleminden sonra bir link hatası sonucunda Max Age Timer süresi değerlendirilmeyecek ve 50 saniyelik downtime süresi 30 saniyeye (50-20=30) azaltılacaktır.

GNS3 Spanning Tree BackboneFast Konfigürasyonu

Switch’ler üzerinde BackboneFast etkinleştirmeden önce küçük bir test yaparak downtime süresine göz atacağız. Daha sonra GNS3 programını kullanarak L2 Switch’lerde bu özelliği etkinleştireceğiz.

Öncelikle, GNS3 VM Kurulumu ve Cisco IOU Kurulumu adımlarını gerçekleştirmeniz gerekir. Backbone Fast özelliğini daha iyi anlamak ve yapılandırmak için IOU imajı gereklidir, aksi takdirde bu özelliği detaylı olarak inceleyemezsiniz.

BackboneFast etkinleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

   Adım 1

GNS3 programını açınız ve BF yapılandırması için yeni bir proje oluşturunuz.

GNS3'te Yeni Proje Oluşturma

   Adım 2

Aynı zamanda GNS3 VM kurduktan sonra VMware Workstation programını açınız.

GNS3 VM

   Adım 3

GNS3 çalışma alanına 4 adet L2 Switch ekleyiniz.

Layer 2 Switch Ekleme

   Adım 4

Cisco Switch’lerin isimlerini aşağıdaki gibi değiştiriniz.

Hostname Adını Değiştirme

   Adım 5

Layer 2 Switch’leri kabloladıktan sonra, çalışma alanına 2 adet VPCS bilgisayar ekleyiniz. VPCS eklerken Server seçimi için Local’i seçiniz.

Server Seçme

   Adım 6

VPCS bilgisayarların TCP/IP konfigürasyonunu yapılandırınız ve ardından tüm aygıtları başlatınız.

VPCS Bilgisayarları Yapılandırma

   Adım 7

Lenovo PC’den HP PC’ye Ping atarak ağ bağlantısını kontrol ediniz. Ping işlemi başarılı olduktan sonra bir sonraki adıma geçiniz.

Ping Atma

   Adım 8

BF yapılandırma’dan önce Switch SW1’i Root Bridge olarak yapılandırınız. Daha sonra SW1 CLI komut istemini açınız ve show spanning-tree komutunu çalıştırırak Root Bridge olduğunu kontrol ediniz.

Ayrıca, Switch’ler üzerinde Spanning Tree Port Durumlarını da çalışma alanına not ediniz.

Root Bridge Seçimi

   Adım 9

Root Bridge ve Port Durumlarını belirledikten sonra ağ topolojisi aşağıdaki gibidir.

Port Durumları

   Adım 10

BF etkinleştirmeden önce, Lenovo PC’den HP PC’ye sürekli Ping işlemini başlatınız ve hemen sonra SW3 sekmesine tıklayınız.

Sürekli Ping İşlemi

   Adım 11

Indirect link hatası oluşturmak için HP PC’ye doğru çıkış yapan arayüzü shutdown komutu ile kapatabilirsiniz. Daha sonra Lenovo PC sekmesine tıklayarak durumu inceleyiniz.

shutdown komutu kullanımı

   Adım 12

Bir link hatası oluşturduktan sonra, Switch üzerinde BF yapılandırılmadığı için aşağıdaki görüntüde gördüğünüz gibi STP Convergence süresi 50 saniye olacaktır.

SW3 Ethernet 0/2 arayüzünü no shutdown komutu ile aktif edebilirsiniz.

no shutdown komutu

   Adım 13

Switch’lerin CLI komut istemlerini açınız ve config modda sırasıyla spanning-tree backbonefast komutunu uygulayınız.

BF etkinleştirildiğini doğrulamak için show spanning-tree summary komutunu uygulayınız.

spanning-tree backbonefast

   Adım 14

SW2 üzerinde de BF etkinleştiriniz.

Backbone Fast Yapılandırma

   Adım 15

Aynı şekilde SW3 üzerinde de BF etkinleştiriniz.

SW3 Backbone Fast

   Adım 16

Son olarak Switch SW4 üzerinde BF özelliğini etkinleştiriniz ve show spanning-tree summary komutu ile yapılandırmayı doğrulayınız.

show spanning-tree summary

   Adım 17

Yapılandırma adımlarını tamamladıktan sonra, Cisco Switch’ler üzerinde BF özelliğinin nasıl çalıştığını incelemek için Privileged modda debug spanning-tree backbonefast detail komutunu uygulayınız.

Ağ üzerindeki Switch’lerde bir indirect link hatası meydana geldiğinde BF devreye girecek ve RLQ BPDU paketlerin logları CLI komut istemine düşecektir.

Tüm Layer 2 Switch’ler üzerinde debug spanning-tree backbonefast detail komutunu uygulayınız.

debug spanning-tree

   Adım 18

HP PC’ye tekrar sürekli Ping işlemini başlatınız ve hemen ardından SW3 Ethernet 0/2 arayüzünü shutdown komutu ile kapatınız.

PC1'den PC2'ye Ping Atma

   Adım 19

Cisco Switch SW3 Ethernet 0/2 arayüzünü kapattıktan hemen sonra SW1, SW2 ve SW4 üzerinde loglar oluşacaktır.

Port Down Olması

   Adım 20

Lenovo PC Ping işlemini kontrol ettiğimizde, Ping işleminde 30 saniyelik bir downtime süresi bulunmaktadır. BF etkinleştirmeden önce 50 saniyeydi. Fakat bu özelliği etkinleştirdikten sonra downtime süresinden 20 saniye azaltarak 30 saniyeye indirdik.

Downtime Süresi

   Adım 21

SW3 Root Bridge bağlantısını kaybettiği için komşu SW4 Switch’e yeni Root Bridge olmak için bir inferior BPDU paketi gönderir. SW1 SW4’ten aldığı bir inferior (RLQ) paketine aşağıdaki gibi bir yanıt veriyor.

inferior BPDU

   Adım 22

Paketi alan SW2, SW4’ün Ethernet 0/2 Root portu üzerinden paketi iletiyor.

BPDU Paketi

   Adım 23

SW4 göndermiş olduğu RLQ paketine yanıt alıyor ve SW3’ten aldığı eski interior paketini sonlandırmak için max age timer süresini atlayarak 20 saniye kazandırmış oluyor.

max age timer

   Adım 24

Yapılandırma adımlarını tamamladıktan sonra, aşağıdaki görüntüyü inceleyerek Spanning Tree Protokolünde BF faydasını görebilirsiniz.

BackBone Fast Karşılaştırması

Show Komutları


SW1#conf t
SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
SW1(config)# end
SW1#

 


SW1#show spanning-tree

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4097
Address aabb.cc00.0100
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address aabb.cc00.0100
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0 Desg FWD 100 128.1 Shr
Et0/1 Desg FWD 100 128.2 Shr
Et0/2 Desg FWD 100 128.3 Shr
Et0/3 Desg FWD 100 128.4 Shr
Et1/0 Desg FWD 100 128.33 Shr
Et1/1 Desg FWD 100 128.34 Shr
Et1/2 Desg FWD 100 128.35 Shr
Et1/3 Desg FWD 100 128.36 Shr
Et2/0 Desg FWD 100 128.65 Shr
Et2/1 Desg FWD 100 128.66 Shr
Et2/2 Desg FWD 100 128.67 Shr
Et2/3 Desg FWD 100 128.68 Shr
Et3/0 Desg FWD 100 128.97 Shr
Et3/1 Desg FWD 100 128.98 Shr
Et3/2 Desg FWD 100 128.99 Shr
Et3/3 Desg FWD 100 128.100 Shr

SW1#

 


SW2#show spanning-tree

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4097
Address aabb.cc00.0100
Cost 100
Port 1 (Ethernet0/0)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address aabb.cc00.0200
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0 Root FWD 100 128.1 Shr
Et0/1 Desg FWD 100 128.2 Shr
Et0/2 Desg FWD 100 128.3 Shr
Et0/3 Desg FWD 100 128.4 Shr
Et1/0 Desg FWD 100 128.33 Shr
Et1/1 Desg FWD 100 128.34 Shr
Et1/2 Desg FWD 100 128.35 Shr
Et1/3 Desg FWD 100 128.36 Shr
Et2/0 Desg FWD 100 128.65 Shr
Et2/1 Desg FWD 100 128.66 Shr
Et2/2 Desg FWD 100 128.67 Shr
Et2/3 Desg FWD 100 128.68 Shr
Et3/0 Desg FWD 100 128.97 Shr
Et3/1 Desg FWD 100 128.98 Shr
Et3/2 Desg FWD 100 128.99 Shr
Et3/3 Desg FWD 100 128.100 Shr

SW2#

 


SW3#show spanning-tree

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4097
Address aabb.cc00.0100
Cost 100
Port 3 (Ethernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address aabb.cc00.0300
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0 Desg FWD 100 128.1 Shr
Et0/1 Desg FWD 100 128.2 Shr
Et0/2 Root FWD 100 128.3 Shr
Et0/3 Desg FWD 100 128.4 Shr
Et1/0 Desg FWD 100 128.33 Shr
Et1/1 Desg FWD 100 128.34 Shr
Et1/2 Desg FWD 100 128.35 Shr
Et1/3 Desg FWD 100 128.36 Shr
Et2/0 Desg FWD 100 128.65 Shr
Et2/1 Desg FWD 100 128.66 Shr
Et2/2 Desg FWD 100 128.67 Shr
Et2/3 Desg FWD 100 128.68 Shr
Et3/0 Desg FWD 100 128.97 Shr
Et3/1 Desg FWD 100 128.98 Shr
Et3/2 Desg FWD 100 128.99 Shr
Et3/3 Desg FWD 100 128.100 Shr

SW3#

 


SW4#show spanning-tree

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4097
Address aabb.cc00.0100
Cost 200
Port 3 (Ethernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address aabb.cc00.0400
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0 Desg FWD 100 128.1 Shr
Et0/1 Altn BLK 100 128.2 Shr
Et0/2 Root FWD 100 128.3 Shr
Et0/3 Desg FWD 100 128.4 Shr
Et1/0 Desg FWD 100 128.33 Shr
Et1/1 Desg FWD 100 128.34 Shr
Et1/2 Desg FWD 100 128.35 Shr
Et1/3 Desg FWD 100 128.36 Shr
Et2/0 Desg FWD 100 128.65 Shr
Et2/1 Desg FWD 100 128.66 Shr
Et2/2 Desg FWD 100 128.67 Shr
Et2/3 Desg FWD 100 128.68 Shr
Et3/0 Desg FWD 100 128.97 Shr
Et3/1 Desg FWD 100 128.98 Shr
Et3/2 Desg FWD 100 128.99 Shr
Et3/3 Desg FWD 100 128.100 Shr

SW4#

Show Spanning-Tree Summary Çıktıları


SW1#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: VLAN0001
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
Configured Pathcost method used is short
UplinkFast is disabled
BF is enabled

Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001 0 0 0 16 16
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
1 vlan 0 0 0 16 16

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
SW1#

 

]
SW1#conf t
SW1(config)#spanning-tree backbonefast
SW1(config)# end
SW1#

 

]
SW2# show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
Configured Pathcost method used is short
UplinkFast is disabled
BF is enabled

Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001 0 0 0 16 16
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
1 vlan 0 0 0 16 16

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
SW2(config)#

 


SW3#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
Configured Pathcost method used is short
UplinkFast is disabled
BF is enabled

Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001 0 0 0 16 16
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
1 vlan 0 0 0 16 16

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
SW3#

 


SW4#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
Configured Pathcost method used is short
UplinkFast is disabled
BF is enabled

Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001 1 0 0 15 16
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
1 vlan 1 0 0 15 16

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
SW4#

Debug Logları


SW1#debug spanning-tree backbonefast detail
Spanning Tree BF detail debugging is on
SW1#

 


SW1#
*Sep 13 22:11:43.751: STP FAST: VLAN0001 Ethernet0/0: sending requested RLQ response PDU
SW1#

 


SW2#
*Sep 13 22:11:43.748: STP FAST: VLAN0001 Ethernet0/2: forwarding RLQ request PDU over root port
SW2#

 


SW4#
*Sep 13 22:11:43.752: STP FAST: received RLQ response PDU was expected on VLAN0001 Ethernet0/2 - resp root id 4097-aabb.cc00.0100 .
*Sep 13 22:11:43.752: STP FAST: received_rlq_bpdu on VLAN0001 Ethernet0/1 - making Ethernet0/1 a designated port
SW4#

Show Running-Config Çıktıları


SW1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1587 bytes
!
! Last configuration change at 22:03:42 UTC Wed Sep 13 2017
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SW1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL
logging buffered 50000
logging console discriminator EXCESS
!
no aaa new-model
no ipv6 cef
ipv6 multicast rpf use-bgp
no ip icmp rate-limit unreachable
!
no ip domain-lookup
ip cef
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree BF
spanning-tree vlan 1 priority 4096
!
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
interface Ethernet0/0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
duplex auto
!
interface Ethernet0/3
duplex auto
!
interface Ethernet1/0
duplex auto
!
interface Ethernet1/1
duplex auto
!
interface Ethernet1/2
duplex auto
!
interface Ethernet1/3
duplex auto
!
interface Ethernet2/0
duplex auto
!
interface Ethernet2/1
duplex auto
!
interface Ethernet2/2
duplex auto
!
interface Ethernet2/3
duplex auto
!
interface Ethernet3/0
duplex auto
!
interface Ethernet3/1
duplex auto
!
interface Ethernet3/2
duplex auto
!
interface Ethernet3/3
duplex auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
no ip http server
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
end

SW1#

 


SW2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1552 bytes
!
! Last configuration change at 22:09:13 UTC Wed Sep 13 2017
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SW2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL
logging buffered 50000
logging console discriminator EXCESS
!
no aaa new-model
no ipv6 cef
ipv6 multicast rpf use-bgp
no ip icmp rate-limit unreachable
!
no ip domain-lookup
ip cef
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree BF
!
!
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
interface Ethernet0/0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
duplex auto
!
interface Ethernet0/3
duplex auto
!
interface Ethernet1/0
duplex auto
!
interface Ethernet1/1
duplex auto
!
interface Ethernet1/2
duplex auto
!
interface Ethernet1/3
duplex auto
!
interface Ethernet2/0
duplex auto
!
interface Ethernet2/1
duplex auto
!
interface Ethernet2/2
duplex auto
!
interface Ethernet2/3
duplex auto
!
interface Ethernet3/0
duplex auto
!
interface Ethernet3/1
duplex auto
!
interface Ethernet3/2
duplex auto
!
interface Ethernet3/3
duplex auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
no ip http server
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
end

SW2#

 


SW3#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1562 bytes
!
! Last configuration change at 22:18:37 UTC Wed Sep 13 2017
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SW3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL
logging buffered 50000
logging console discriminator EXCESS
!
no aaa new-model
no ipv6 cef
ipv6 multicast rpf use-bgp
no ip icmp rate-limit unreachable
!
no ip domain-lookup
ip cef
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree BF
!
!
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
!
interface Ethernet0/0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
shutdown
duplex auto
!
interface Ethernet0/3
duplex auto
!
interface Ethernet1/0
duplex auto
!
interface Ethernet1/1
duplex auto
!
interface Ethernet1/2
duplex auto
!
interface Ethernet1/3
duplex auto
!
interface Ethernet2/0
duplex auto
!
interface Ethernet2/1
duplex auto
!
interface Ethernet2/2
duplex auto
!
interface Ethernet2/3
duplex auto
!
interface Ethernet3/0
duplex auto
!
interface Ethernet3/1
duplex auto
!
interface Ethernet3/2
duplex auto
!
interface Ethernet3/3
duplex auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
no ip http server
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
end

SW3#

 


SW4#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1552 bytes
!
! Last configuration change at 22:07:26 UTC Wed Sep 13 2017
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SW4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL
logging buffered 50000
logging console discriminator EXCESS
!
no aaa new-model
no ipv6 cef
ipv6 multicast rpf use-bgp
no ip icmp rate-limit unreachable
!
no ip domain-lookup
ip cef
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree BF
!
!
!
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
interface Ethernet0/0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
duplex auto
!
interface Ethernet0/3
duplex auto
!
interface Ethernet1/0
duplex auto
!
interface Ethernet1/1
duplex auto
!
interface Ethernet1/2
duplex auto
!
interface Ethernet1/3
duplex auto
!
interface Ethernet2/0
duplex auto
!
interface Ethernet2/1
duplex auto
!
interface Ethernet2/2
duplex auto
!
interface Ethernet2/3
duplex auto
!
interface Ethernet3/0
duplex auto
!
interface Ethernet3/1
duplex auto
!
interface Ethernet3/2
duplex auto
!
interface Ethernet3/3
duplex auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
no ip http server
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
end

Show Spanning-Tree BackboneFast Çıktıları


SW1#show spanning-tree backbonefast
BF is enabled

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 2
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 2
SW1#

 


SW2#show spanning-tree backbonefast
BF is enabled

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 2
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 2
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 2
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 30
SW2#

 


SW3#show spanning-tree backbonefast
BF is enabled

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
SW3#

 


SW4#show spanning-tree backbonefast
BF is enabled

BF statistics
-----------------------
Number of transition via BF (all VLANs) : 2
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 2
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 2
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 2
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
SW4#

 

Backbone Fast Etkinleştirme ⇒ Video

Switch’ler üzerinde BackboneFast etkinleştirmek için aşağıdaki videoyu izleyebilir ve ayrıca bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz!

   Son Söz


Bu yazımızda Switch’ler üzerinde Backbone Fast nasıl yapılandırılır inceledik. Bu Lab’da kullanılan Layer 2 Switch Cisco IOU’su i86bi-linux-l2-ipbasek9-15.1a.bin’dir. Ayrıca UplinkFast Yapılandırma ve PortFast Yapılandırma yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda, Rapid Spanning Tree Protokolünü inceleyeğiz ve bu protokolü etkinleştirdiğimizde UplinkFast ve BackboneFast yapılandırma adımlarına gerek kalmayacaktır. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


♦ GNS3 ile DHCP Yapılandırma
♦ GNS3 ile Static NAT Yapılandırma
GNS3 ile Dynamic NAT Yapılandırma
♦ GNS3 ile PAT Konfigürasyonu
GNS3 Cisco IOS Yedekleme

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir