EtherChannel Nedir?

EtherChannel, birden çok fiziksel Ethernet portlarının bağlantı yapısını tek bir mantıksal bağlantıda gruplayan bir Port Aggregation (Bağlantı Toplama) teknolojisidir.

EtherChannel Nedir?

Cisco EtherChannel Teknolojisi

Büyük veya küçük şirketlerin ağ bağlantıları yapısında daha fazla bant genişliğine ve yedekliliğe ihtiyaç duyulur. Bu gibi nedenlerden ötürü, herhangi bir veri kaybının meydana gelmemesi için Switch’ler arasında birden fazla kablo ile bağlantı kurulabilir.

EtherChannel, 1990’lı yıllarda ağın ölçeklenebilirlik ve tutarlılık seviyesini üst düzeyde tutmak için Cisco tarafından satın alınan Kalpana şirketi tarafından yapılan geliştirmelerden oluşturulan Cisco tescilli bir teknolojidir.

Cisco, birden fazla FastEthernet veya GigabitEthernet bağlantı noktalarını tek bir mantıksal kanalda gruplandırmak için EtherChannel yapısını geliştirdi. Daha sonraki geliştirmeleri sonucuyla, bu teknoloji IEEE 802.3ad standardında belirtilen Link ve Port Aggregation olarak isimlendirildi.

Cisco Layer 2 Switch’lerde varsayılan olarak etkin olan Spanning Tree Protokolü, ağdaki anahtarlar arasındaki yedekli yollar tarafından oluşabilecek döngüleri (loop) engeller. Fakat, STP tarafından engellenmeyecek cihazlar arasında Port Aggregation yani EtherChannel yapılandırılabilir.

Eğer iki Switch arasında birden fazla EtherChannel grubu oluşturulursa, STP protokolü döngüleri engellemek için oluşturulan gruplardan birini engelleyecektir. Sonuç olarak, yedek bağlantılardan biri engellendiğinde ilgili porta ait grubun tüm EtherChannel yapısı engellenecektir.

STP, mantıksal gruplara ayrılan bir veya daha fazla fiziksel port bağlantılarını sadece tek bir link olarak görür.

EtherChannel sunucular, anahtarlar ve yönlendiriciler arasında yük paylaşımı, verimli bant genişliği ve yedeklilik sağladığı için cihazlar arasında veri iletişiminin hızını arttırır ve anahtarların fiziksel portlarını mantıksal olarak bir arada birleştirerek ağ üzerinde meydana gelebilecek gecikmeleri minimum seviyeye indirir.

Ağdaki anahtarlar arasında EtherChannel yapılandırıldığında, oluşturulan sanal arabirime ise Port Channel adı verilir.

Avantajları

EtherChannel teknolojisinin yerel ağlarda birçok avantajı vardır;

  • EtherChannel olarak yapılandırılan bir Switch, ağda veri iletşiminde yedeklilik ve verimlilik sağlar.
  • Daha fazla bant genişliğine sahip olmak için extra bir donanım satın alınmasına gerek yoktur. Dolayısıyla daha fazla bant genişliği için anahtarların birden fazla fiziksel arayüzü mantıksal olarak yapılandırılır. Örneğin, bir cihazda 8 adet GigabitEthernet arayüzü EtherChannel olarak yapılandırılırsa, bant genişliği 8 Gb/s olacaktır.
  • Veri iletişiminde yük dengeleme sağlar.
  • Kaynak ve hedef MAC adresleri ile kaynak ve hedef IP adresine dayalı olarak yük dengeleme sağlar.
  • Tek bir mantıksal yapı olarak görüldüğü için, cihazlar arasındaki gruplardan birine ait bir kablo arızalandığında veya koptuğunda, topolojide herhangi bir değişiklik olmaz ve trafik akışı devam eder. Böyle bir durumda, Spanning Tree yeniden hesaplanmaz.

Yapılandırma Kriterleri

EtherChannel uygulanacak ağ cihazlarının port türleri aynı olmalıdır, yani FastEthernet ve GigabitEthernet arayüzleri tek bir grup içinde oluşturulamaz. Sadece aynı port türüne sahip cihazlar arasında oluşturulacak grup, kabul edilebilir olacaktır.

Daha yeni Switch türlerinde oluşturulacak grup sayısı adedi, 8’dir. Fakat, daha eski modellerde bu sayı 6 olabilmektedir. Kısacası, ağ cihazının yapısı ve donanım performansına bağlı olarak bu sayı arttırılabilir olur.

Ağ ortamındaki iki Switch arasındaki Port Aggregation yapılandırması 8 adet porta kadar olduğundan, FastEthernet yapısının toplam bant genişliği hızı 800 Mbps iken, GigabitEthernet yapısının ise 8 Gbps olacaktır.

Dolayısıyla, oluşturulan mantıksal gruplama işlemi her iki cihazda da aynı olmalıdır. Eğer bu cihazlar arasında VLAN’ların geçmesi yapılandırıldıysa, native VLAN için port bağlantı yapısı Trunk olmalıdır.

   İlgili Yazılar


Ağ Nedir?
AFT (Address Forwarding Tables) Nedir?
LLDP
PAgP Nedir?
NetFlow Protokolü

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: