Ağ Yedekliliği Nedir?

Bir ağ üzerinde uygulanan yedeklilik sayesinde, veri iletimi için kullanılan bir kablonun arızalanması durumunda başka bir alternatif kablo üzerinden veri paketinin iletilmesi sağlanır.

Ağ Yedekliliği Nedir?

Yedekli Bir Ağ Nedir?

Büyük kurumsal bir ağın daima süreklilik sağlaması gerekmektedir. Büyük bir kurumda ağ başarımının sağlanması sayesinde, kurumun müşterilerine her zaman hizmet verebilmesi anlamına gelir. Eğer iyi tasarlanmamış bir kurumsal ağ, sürekli hatalar ile karşı karşıya kalacaktır.

Bir kurumsal ağın hizmet verememesi, müşteri kayıplarına, ticari kayıplara ve müşteri güvenilirliği kaybına neden olacaktır.

Bir ağ üzerinde tek bir bağın veya bir Switch‘in üzerindeki tek bir bağlantı noktasının arızalanması sonucu ağın aksamasına neden olacaktır. Dolayısıyla ağın sürekli olarak başarımını sağlamak için Switch veya Router üzerinde birden fazla bağlantı noktasının (interface) yapılandırılması gerekir.

Birden fazla yapılandırılan bağlantı noktası, kablolama gereksinimi büyük ölçüde artıracaktır. Çünkü, bir yola giden çoklu yollar oluşturulacaktır. Kablolama gereksinimi büyük maliyetlere neden olsada, her zaman yedekleme gereklidir.

Örneğin, web sunucularının barındırıldığı bir ağ düşünelim. Bu ağda hizmet aksaması söz konusu kesinlikle olamaz. Bir firma websitesini bu sunucularda barındırıyorsa, her zaman websitesinin aktif olması gerekmektedir. Bu hizmeti veren kurum ise müşteri hizmetlerini en iyi duruma getirmelidir. Aksi taktirde, kötü bir hizmet müşteri kayıplarına yol açacaktır.

Yedekli Bir Ağın Avantajları

Bazı temel avantajlara sahiptir. Bunlar;

1. Ağ üzerindeki (congestion) tıkanmaları azaltır.
2. Ağ üzerinde yüksek oranda (availability) kullanılabilirliği arttırır.
3. Ağ üzerinde büyük ölçüde (load balancing) yük dengelemesi sağlar.

Network üzerinde yedekli yollar oluşturmak büyük bir önemi olsa da, bazı dezavantajları da vardır. Bir ağda birbirine bağlanan Switch’ler bir Loop (döngü) oluşturabilir. Ve ağ üzerinde sürekli tek bir yönde yayın trafiği (broadcast) yayınlanırsa, bu durum ağ üzerinde bir yayın fırtınasına (broadcast storm) neden olacaktır.

Yayın fırtınası oluştuğunda ağ üzerindeki bant genişliği (bandwidth) büyük bir oranda kullanılacaktır. Bu sorun ile ağ üzerinde birçok hata meydana gelecektir.

Ayrıca, tek yayın çerçeveleri (Unicast), çoklu çerçeve iletimi ve MAC tablosu oluşturma sorunları meydana gelecektir. Eğer bir kaynak bilgisayar hedef bilgisayarın MAC adresini bilmiyorsa, kaynak bilgisayar ağ ortamına bir Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) gönderecek ve hedef bilgisayarı öğrenmek isteyecektir.

Yedekli bir ağda Broadcast yayınını alan Switch her bağlantı noktasından Broadcast’i göndereceği için hedef bilgisayar iki veya daha çok yayına cevap vereceğinden dolayı büyük oranda ağ trafiği ve MAC veritabanı karışıklığı meydana gelecektir.

Bu tür sorunları önlemenin tek yolu Switch’ler üzerinde STP Protokolü yapılandırmasıdır. STP ile yedekli bir bağı devre dışı bırakabilir ve diğer bağ arızalandığında, devre dışı bırakılan bağ otomatik olarak devreye girecektir.

Sonuç olarak, STP ile ağ üzerindeki döngüler önlenecektir.

Örnek Topoloji;

Yedekli Bir Ağ

   Son Söz


Ağ tasarımında veri iletiminin sürekli olarak karşılanması için yedeklilik kesinlikle önerilmektedir. Büyük kurumların ağ dizaynı süreklilik ve iyi bir hizmet sağlar. Ağda yedeklilik büyük oranda maliyetleri etkilese bile müşteri memnuniyetsizliğini veya ağın aksama sorunlarını ortadan kaldırır. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


Switch Anahtarlama Çeşitleri
♦ OSPF Nedir?
IGRP Nedir?
♦ Dinamik Yönlendirme
♦ Trunk Port Tanımı

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir