Yapısal Kablolama Nedir?

Yapısal kablolama, bir yerel alan ağı oluşturmak amacıyla bir bina içinde kabloların uluslararası standartlarda tanımlanmış kriterlere göre döşenmesinden oluşur. Bu genellikle IEEE 802.3 tipi ağlar için çift bükümlü bakır kablo kullanılır, ancak fiber optik veya koaksiyel kablo da olabilir.

Yapısal Kablolama Nedir?

Bilgisayar Ağlarında Yapısal Kablolama Nedir?

Bir bina veya kampüste bir telekomünikasyon altyapısı kurmak için kablolar, borular, konektörler, etiketler, boşluklar ve diğer cihazlardan oluşan toplu sistemler gereklidir. Bu malzemelerin özellikleri ve kurulumu, yapısal kablolama olarak nitelendirilebilmesi için standartlara uygun olarak yapılması gerekir.

Böylece standartlara dayalı yapısal kablolama kurulumlarına bağlı kalmak, protokol ve satıcı bağımsızlığı, kurulum esnekliği, ölçeklenebilirlik ve yönetim kolaylığı gibi birçok avantaj elde edilir.

Yapısal kablolama sistemi, bir bina içerisinde, merkezi bir sistem tarafından yayılan sinyalleri, alıcıya taşımak için tasarlanmış kablo altyapısıdır. Kablolama sistemi, fiziksel olarak, bakır tel, fiber optik kablolar, yama blokları, farklı tipte konektörler ve adaptörlerle sonlandırılmış çeşitli kablo kombinasyonları oluşturulmuş bir kablo ağıdır.

Böyle bir kablolamanın temel faydalarından biri, insanların ve ekipmanların taşınması ve yerinin değiştirilmesi için basit ve sistematik bir yönetime izin vermesidir. Bina içerisinde konfigüre edilen kablolama sistemi, modifikasyona gerek kalmadan çok çeşitli telekomünikasyon ürünlerini de destekler. Ayrıca ağ üzerine daha sonra eklenecek telekomünikasyon ürünleri için de kurulum kolaylığı sağlanır.

Düzenli bir şekilde ve standartlara uygun olarak dizayn edilen bir bina veya şirket ağı, uygun olarak çalışan sistemlerin gelecekteki tüm telekomünikasyon uygulamalarını 10 veya 20 yıllık bir süre boyunca destekleyeceğini garanti eder.

Yapısal ağ düzenlemesinde ayrıca çok katlı bir bina gibi geniş alanları kaplamak söz konusu olduğunda, kablolama süreci biraz daha zor ve karmaşık olabilir. Bu karmaşıklığı gidermek için uygulanacak yerel alan ağı teknolojisinin getirdiği tasarım sınırlamaları dikkate alınmalıdır. Tasarım sınırlamaları, ağ trafiğinin bölümlere ayrılması, her ağ kesiminin maksimum uzunluğu, elektromanyetik parazitin varlığı ve VLAN’lara duyulan ihtiyaç olabilir.

Yatay Kablolama

EIA/TIA 568A/B standardı yapısal kablolamayı, çalışma alanından telekomünikasyon odasına veya tam tersine uzanan bölümü olarak tanımlar. Yatay kablolama sistemi çalışma alanı ile telekomünikasyon odası arasında telekomünikasyon sinyallerini taşımanın yollarını oluştururlar.

Bu bağlantı oluşturulurken iki oda arasındaki kablolama sistemini dış unsurlardan korumak ve düzenli bir yapı oluşturmak için plastik yatay borular kullanılmaktadır. Eğer ortamda asma tavan mecvutsa, yatay kabloları taşımak için oluk kullanılması gerekir.

Yatay kablolamada değişiklik yaparken malzeme ve işçilik maliyetleri çok yüksek olabilir. Bu maliyetleri önlemek için, kullanıcı böyle bir sistemin uygulamalarını idare etmesi gerekir. Yatay yerleşim, binanın veya şirketin çalışma alanlarının bakımını ve taşınmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli ve tasarlanmalıdır. Ağ teknisyeni, yatay kablolamayı tasarlarken diğer bina bilgi sistemleri ve gelecekteki olası değişiklikleri de hesaplaması gerekir.

EIA/TIA standardı, yatay kablolama sistemini ortamın yapısına göre bir yıldız topolojisini tavsiye eder. Çalışma alanındaki her bir konektör, telekomünikasyon odasındaki bir ara cihaza bağlanmalıdır. Ayrıca, fiziksel ortama bakılmaksızın, maksimum yatay mesafe 90 m’yi geçmemelidir. Mesafe, yatay ara bağlantıdaki ortamın mekanik olarak sonlandırılmasından çalışma alanındaki konektöre kadar ölçülen uzunluğu ifade eder.

Dikey Kablolama

Dikey kablolamada omurga yapısı, bina servis giriş odaları, ekipman odaları ve telekomünikasyon odaları arasında ara bağlantılar sağlamaktır ve çok katlı binalarda katlar arasındaki bağlantıyı oluşturur.

Omurga kablolaması, kablo, ana ve ara geçiş bağlantı noktalarını ve mekanik sonlandırmalarından oluşur. Dikey kablolama, farklı telekomünikasyon kabinleri ile ekipman odası arasındaki ara bağlantıyı oluşturur. Ayrıca telefon ve veri için ayrı kurulumlar yapmak daha uygundur.

Bu yapıda, ağın değiştirilmesi gerektiği durumlarda daha düşük bir maliyetle ve bina sakinlerine çok daha az rahatsızlık verilerek yükseltme veya güncelleme yapılabilir. Telefon kablolama sistemleri genellikle çok çiftli telefon kablosuyla yapılır.

Veri omurgasını tanımlamak için, ekipmanın fiziksel boyutlarının da incelenmesi gerekir. Normalde, ağın fiziksel olarak döşenmesi bir yıldız şeklinde gerçekleştirilir ve elektronik ekipmanların bulunduğu merkezi konum kabinetler ile düzenlenir.

Veri Omurgası

Veri omurgası, UTP kabloları veya fiber optikler ile uygulanabilir. Bu sayede, UTP kablo türünün kullanılması gereken durumda kategori 5 veya 6 seçilir ve her bir kabinden yıldız merkez olarak seçilen kabine bir takım kablolar bağlanarak kablolama yapısı oluşturulur.

Genellikle standart 19 inç genişliğinde, kapaklı, yaklaşık 50 cm derinliğinde ve 2 metre yüksekliğinde kabinler kullanılmaktadır.

Telekomünikasyon Odası

Telekomünikasyon ekipmanının bulunduğu bir bina içinde özel bir alandır ve ana işlevi, binanın yatay ve dikey kablolarının sonlandırılmasını sağlamasıdır. Yatay veya dikey kablolara yapılan ekipman kablo bağlantıları birbirine bağlanabilir fakat TIA/EIA-569’a uygun olarak tasarlanmalıdır.

Servis Odası

Binayı harici hizmetlere bağlamak için gerekli kablolar, bağlantı aksesuarları, koruma cihazları ve diğer ekipmanlardan oluşan odayı temsil eder. Mevcut elektrik kodlarıyla oluşturulan elektrik korumasını sağlarlar ve TIA/EIA-569/A standardına göre tasarlanmalıdır.

Bu odanın hazırlanmasın bazı önemli noktalar; kablo kullanım önlemleri sağlanmalı, kablo üzerinde baskı uygulanmamalı, kablolar sıkı demetler halinde gruplandırılmalı ve kablolama esnasında kablo demetleri 90 derece açıyla kıvrılmamalıdır.

Topraklama Sistemi

ANSI/TIA/EIA-607 standardında kurulan topraklama ve köprüleme sistemi, herhangi bir modern yapısal kablolama sisteminin en önemli bileşenidir. Tüm ekipmanların bağlantılarını yapabilmek için kabinin elektrik tesisatının genel topraklamasına bağlı olması gerekir.

Topraklama kanalı her zaman planlarda gösterilmez ve aynı geçiş kutuları, kanallardan geçen devreler için benzersiz olabilir fakat güvenli topraklama telleri toprağa bağlı olur.

Zayıflama

Uzun mesafelerde iletilen sinyaller, sinyal gücünün kaybı ile bozulmaya maruz kalır. Bunun nedeni, ağların uzunluğunun birkaç kısıtlamaya sahip olmasıdır. Eğer veri trafiğinde sinyal çok zayıflarsa, alıcı ekipman bu sinyali iyi bir şekilde alamaz.

Bu durumda, sinyali iletmek zorunda kaldığında hatalara, düşük performansa neden olacağından tekrarlayıcılar kullanılarak ağ mesafelerinin kablo sınırlamalarına maruz kalınmadan ağ genişletilebilir. Ağ üzerindeki sinyal zayıflaması kablonun bir ucuna bir test sinyali ve diğer ucuna da bunu ölçen cihaz takılarak ölçülür.

Kapasite

Kapasitans, bir kabloda depolanan enerjinin ölçü birimidir. Kapasitans, kablodaki sinyali bozabilir, bu yüzden kablo ne kadar uzun olursa ve yalıtım malzemesinin kalınlığı ne kadar ince olursa, kapasitans o kadar büyük olur ve bu da distorsiyona neden olur.

Kablo test cihazları kullanılarak kablonun düzgün olup olmadığını belirlemek için kapasitans değeri ölçülebilir.

Gecikme

İletim hatlarında bitişik hatlar tarafından üretilen gürültü iletilen sinyal ile birleştiğinde ortaya çıkan bozulma daha az olabilir, ancak zayıflama dijital sinyalin gürültü sinyali seviyesine düşmesine neden olabilir.

Dijital sinyalin seviyesi gürültü sinyalinin seviyesinden daha yüksek olacağından sinyal alıcıya yaklaştıkça gürültü sinyalinin seviyesine yaklaşır. Birden fazla frekanstan oluşan bir sinyal, farklı frekansların değişmesine karşı empedanstan meydana gelen bozulmayı geciktirebilir.

Bu, sinyalleri içeren farklı frekans bileşenlerinin alıcıya zamanın dışında ulaşmasına neden olabilir ve frekans artırılırsa, etkisi daha da kötüleşir ve alıcı sinyalleri doğru şekilde okuyamaz.

Bu sorun, kablonun uzunluğunun azaltılmasıyla çözülebilir fakat empedans ölçümünün kablo kopukluklarını veya bağlantı eksikliklerini tespit edilebilir. Veri aktarımı için kullanılan frekansta kablo 100 ohm’luk bir empedansa sahip olmalıdır ki gürültü seviyesinin üzerinde bir sinyal seviyesinin korunması trafiğin sağlıklı olması açısından önemlidir.

Çok telli çift bükümlü kablolardaki en büyük gürültü kaynağı parazittir. Bu parazit dijital devrelerdeki çevresel gürültü, flüoresan lambalar, motorlar, mikrodalga fırınlar, bilgisayarlar, faks makineleri, telefonlar ve fotokopi makineleri gibi ofis ekipmanlarından kaynaklanır.

   İlgili Yazılar


Networking Switch Nedir?
Routing/Yönlendirme Nedir?
Ağ Geçidi Nedir?
RJ45 Nedir?
NIC Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: