Teknoloji Nedir?

Teknoloji, téchnē (τέχνη, sanat, teknik, ticaret) ve logía (λογία, bir şeyin incelenmesi) tarafından oluşturulan Yunan kökenli (τεχνολογία) bir kelimedir.

Teknoloji Nedir?

Teknoloji Özellikleri ve Kullanım Alanları

Kişi veya kişilerin belirli bir alandaki bir ihtiyacı karşılamada belirli bir problemi çözmesini sağlayan bir çözüme ulaşmak amacıyla bir dizi bilgi ve becerinin uygulanmasıdır.

Günlük yaşamın her alanında mevcuttur ve gün boyunca yaptığımız faaliyetlerin neredeyse tamamı, bazı teknolojik cihazların kullanımını içerir.

Özellikleri

Teknoloji terimi, bazı ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan, nesnelerin üretilmesini ve çevreyi değiştirmeyi amaç edinen bir bilgi setidir ve bilim tarafından üretilen bilginin pratik uygulaması olarak tanımlanabilir.

Ayrıca bu kavram, bilgisayarlar gibi yapay yollarla bilgi işlemeyi mümkün kılan bilgisayar teknolojisi ile yakından ilgilidir. Çözülmesi gereken belirli bir ihtiyaç olduğunda teknolojik bir cihaz kullanımı gereklidir.

Bilim insanları, eldeki sorunun çözümünü bulmak için sorunu analiz eder ve uygun bir eser tasarlamanın bir yolunu bulana kadar çeşitli ürünlerle çalışır ve bu çalışma sonucunda bir prototipin tasarımı üretilir.

Bu durumda, ilk ihtiyacın tespitinden oluşturulan yapının özel uygulamasına kadar tüm bu süreci kapsar.

Bununla birlikte, insan emeğinin üretkenliğini artırmak, fiziksel çabaları azaltmak ve nüfusun yaşam kalitesini artırmak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, edinilen teknik bilgilere göre sosyal farklılıklara da neden olabilir ve çevreyi kirletebilir ve işsizliğe neden olabilir.

Kullanım Faydaları

Kullanım amaçları bilim tarafından da kullanılsa da farklı yöntemler için de ele alınır. Bunların yapay veya endüstriyel eser üretimi, hizmetlerin sağlanması, her türlü görevlerin yapılması ve düzenlenmesi için teknolojiler olmasına bağlı olarak farklılık gösterir.

Tüm üretim teknolojilerinde ortak olan bir kullanım, eserlerin yapımı için araç ve gereçlerin elde edilmesidir. Güç kaynağı sistemi gibi hizmet sunan yapılar, uzman personel tarafından yürütülen karmaşık yapılar kullanır.

Sistemi çalışır durumda tutmak için daha fazla profesyonel, bilim insanı ve diğer çalışanlara ihtiyaç duyulur. Günlük rutin işlerin daha iyi ve daha kısa sürede yapılmasını sağlayan otomatik sistemlere de ihtiyaç duyulabilir.

İşçiler ofis işlerine geçtikçe, teknolojinin kullanım becerisi ve niteliği de artmaktadır. Dolayısıyla temel işlerin yapımında çalışan işçiler genellikle kuvvet enerjisi ile birlikte teknolojinin faydalarından yararlanırlar.

Fakat bir programın geliştirilmesinden sorumlu bir ofis elemanı, sadece teknolojinin bağımlı bir parçası olan bilgisayar sistemlerini kullanır.

Bu yüzden, hem üretim işlerinde hem de destek hizmetlerinde daha yüksek düzeyde beceri gerektirebilir ve bu alt sınıflara ayrılabilir.

Bir personeli gelişimi için daha fazla eğitim ve öğretim gereklidir. Daha yüksek eğitim seviyesine sahip eğitimli bir işgücüne duyulan ihtiyaç, çok profesyonel çalışanlara talebi artırmıştır. Dolayısıyla teknolojinin ilerlemesi, bir bilgi toplumunun gelişmesine katkıda bulunur.

Bilginin kullanımında işgücünün en büyük bölümü istihdam alanıdır. Bir bilgi toplumunun ayırt edici özelliği, çalışma gücüne el işinden daha fazla vurgu yapar ve iç motivasyon ve daha olumlu bir motivasyon ortamı gerektirir.

Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesiyle, artık çok az iş gücü statik kalacaktır çünkü işleri sonsuza kadar yok etmez, farklı iş imkanı oluşturacaktır.

Bunun için yönetimin teknoloji uygulamasını çok dikkatli bir şekilde ele alması ve yönetmesi gerekir. Bu gelişme sonucunda bir şirket belirli personeli işten çıkarmalara zorlayabilir. Fakat bazı şirketlerin de çalışanlarına yeni işleri öğrenmek için fırsatların sunulduğu eğitim programları oluşturması gibi avantajları vardır.

Eğitim teknolojisi, kişinin dış veya iç ortamını değiştirmesini sağlayan faaliyetleri içerir. Her bireyin bilgi edinmesi ve kullanması için ihtiyaç duyduğu sürecin ve bilgi kaynaklarının sistematik bir uygulamasını da gerektirir.

Eğitim teknolojisinde, araçların ve kaynakların organizasyonu ile ilgili teknolojilerin uygulanmasıyla makineleri veya cihazları karıştırmamakta fayda vardır.

CD/DVD-ROM veya İnternet üzerindeki bir ansiklopedi, bir ansiklopedi olma özelliğini kaybetmediği için kullanım şekli, kullanım kolaylığı ve diğer özellikleri değişmez.

Görsel-işitsel kaynağın eşzamanlı veya aynı zamanda kullanımından oluşan ve medyaya bağlı teknolojilerle ilgili olarak multimedya teriminin, aralarında bir işletim birimini oluşturan bir dizi bilgisayar cihazına indirgenmesi amaçlanmaktadır.

Multimedya terimi 1965 tarihli anlaşmalarda görsel-işitsel medyanın ortak kullanımına odaklanmıştır. Bir eğitim ortamında tüm bilgisayarlı medyayı kullanmaktan uzak olunsa da analog/dijital, video, ses ve İnternet ile etkileşimi bir arada yürütmek daha faydalı bilgi edinimini sağlayacaktır.

Multimedya kavramı, belirli bir konuyu geliştiren ve çeşitli materyal türlerinden oluşan ekiplerin hazırlanması sürecini içerir. Bu süreçte ekipman; müzik, görüntüler, filmler, üç boyutlu nesneler, kayıtlar ve laboratuvarlar içerir.

Slaytlar bilgisayar programları ile oluşturulabilir ve bu dosyalar ses ve görüntü kullandıkları için multimedya olarak tanımlanabilir. Bu tür bir sunum için planlama ve çizelgeleme zor olduğundan çok dikkatli bir hazırlık yapılması gerekir.

Öğrencilere en iyi ve en önemli deneyimleri sunmak ve bunu daha da arttırmak için eğitime uygulanabilen teknolojik gelişmeler ciddi derecede faydalı olmuştur.

Multimedya kullanımı, öğrencilerin öğretim süresini ve maliyetlerini azaltmaya ve öğrencinin öğrenmesini hızla geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Öğrencilerin profesyonel gelecekleri için teknolojik araçlardan yararlanmaya kesinlikle ihtiyaçları vardır. Bu araçlar sayesinde öğrencilerin algılama ve öğrenme yeteneklerinde büyük farklılıklar görülmüştür.

Bazı öğrenciler sözlü veya yazılı bilgilerle daha doğrudan deneyimle hızlı ve kolay bir şekilde bilgi edinebilir ve öğrenebilirler. Diğer öğrenciler ise, görsel-işitsel medyayı içeren daha somut deneyimler elde ettiğinden bilgiyi çok daha hızlı edinebilir.

Öğrenmeyi etkileyen birçok kültürel faktör olduğundan öğrencilerin yetenekleri, görsel temsilleri ve soyut sembolleri içeren çok çeşitli deneyimleri edinmesi gerekir.

Dolayısıyla aktif araştırma ve deney yöntemleriyle öğrenmeye daha fazla katılım gösteren öğrenciler bilgi seviyesinde ileri adım atmışlardır.

Eğitim programlarının, zaman, personel ve mevcut kaynaklar açısından uygulanması zaman ve tecrübe gerektirebilir fakat bilgi toplumu, yeni teknolojiler, profesyonel çeşitlilik, kaynakların etkileşimi ile ilgili tüm konular hakkında hazırlık yapılması eğitim açışından faydalı olacaktır.

Yeni teknolojileri kullanan öğretmenler, rehberlik çalışması yapmak için birçok platformu kullanır. Bu sayede öğrenmeyi geliştirmek için yeni teknolojilerin ve medyanın kullanımı öğretmenler açışından son derece faydalıdır.

Tüm bunların teknolojiyi iyileştirmek için kullanılması, eğitim hedeflerine ulaşmak için bazı yöntemlerin kullanımını geliştirebilir ve ayrıca bu durumda öğretim kadrosunun bu değişikliklere karşı uyması örnek bir davranıştır.

Görsel-işitsel yöntemi genel olarak medya ve bilgisayar teknolojisine dayalıdır. Bu tür medya genellikle eğitimsel ilerlemenin öncüsüdür ve uygun şekilde kullanıldığında planların ve programların yapısını etkiler ve öğrenme sürecinin gelişimini arttırır.

Bu medya araçları, sınıf eğitiminde etkili iletişim için gereklidir ve bireysel çalışma için birçok programda eğitici iletişimin tek yoludur.

   İlgili Yazılar


Algoritma Tanımı
Bilgisayar İşletim Sistemleri
Yazılım Türleri Nelerdir?
Son Kullanıcı Tanımı
Bilgisayar Donanımları Nelerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir