Spanning Tree Port Durumları

Bir Switch ilk açıldığında üzerindeki tüm bağlantı noktaları (arayüz) 4 durumdan geçer. Bu durumlar; Engelleme, Dinleme, Öğrenme ve İletme port durumlarıdır. Buna ilaveten 5. durum Devredışı durumudur.

Spanning Tree Port Durumları

STP Port Durumları

Switch üzerindeki portlar/arayüzler ledler vasıtasıyla incelenebilir veya kontrol edilebilir. Ledlerin renk kombinasyonları cihazdaki çeşitli durumları ifade eder. Örneğin; yanıp sönen turuncu rengi, yeşil olduğunda bir cihazın ağa başarılı olarak bağlandığını gösterir.

Switch, ilk açıldığında port durumlarını gerçekleştirir ve işlemler toplamda 50 saniyeye kadar sürer. Cihazlar kendi aralarında BPDU çerçeveleri göndererek haberleşerek ağ üzerinde oluşabilecek döngüleri engelleyebilirler.

BPDU çerçeveleri ile hangi Switch’in Root Bridge olacağı veya hangi arayüzün Blocking mode olacağı gerçekleştirilir. Önceki yazılarımızda, Ağ Yedekliliği hakkında bilgiler vermiştik. Bir ağ yedekliliğinde döngüleri engellemek için ise STP protokolü‘nün kullanıldığından bahsetmiştik.

Mevcut bir ağa yeni bir Switch eklediğinizde, Spanning Tree Protokolü portları 4 durumdan geçirecektir. Port durumları gerçekleşmesinin sebebi, yedekli bir ağda döngü oluşturmadan arayüzlerini tanımlaması içindir.

Yedekli Bir Ağda Switch Port Durumları

Arayüz durumları 4 aşamada gerçekleşir;

1. Blocking (Engelleme) Port Durumu

Yedekli bir ağda Switch Blocking (Engelleme) modunda başlar. Blocking modu döngü oluşturacak bağlantı yollarını engeller. Ayrıca, Data-Link Frames (Katman 2 Çerçeveleri) göndermezler. Sadece ağ üzerinde ne olduğunu dinler. BPDU’ları alır ve analiz eder.

Switch Blocking modu, STP Convergence (Yakınsama) işleminde ağda oluşacak döngüleri (Loop) engeller. Switch yeniden başlatıldığında ilk 20 saniye Blocking modu içerir. Blocking modu için max age timer değerini görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Buna ek olarak, Blocking Mode düz turuncu rengi ile bildiri sağlar. Kısacası, yanıp sönmeyen turuncu rengi olarak gösterilir.

2. Listening (Dinleme) Port Durumu

Switch, Blocking (Engelleme) port durumu 20 saniye görevini tamamladıktan sonra, Listening (Dinleme) port durumuna geçiş yapar. Switch bu modda yanıp sönen turuncu rengi ile bildiri gönderir. BPDU’ları alır ve gönderir fakat çerçeveleri iletmez. Ayrıca Listening modda MAC adresleri de öğrenilmez.

Listening modu BPDU’lar ile ağı dinler ve eğer bir döngü varsa tekrar Blocking moda geri döner. Eğer ağda bir döngü yoksa, Learning (Öğrenme) port durumuna geçiş yapar.

Listening modu BPDU’ları dinler ve çerçeveleri iletmek için hazırlar. Switch Dinleme modunu 15 saniyede tamamlar. Bu değeri Cisco IOS yazılımında forward delay timer komutu ile değiştirebilirsiniz.

3. Learning (Öğrenme) Port Durumu

Switch Listening (Dinleme) modu bitirdikten sonra, Learning (Öğrenme) moduna girecektir. Switch Öğrenme moduna 20+15=35 saniye sonra geçecektir. Learning modun amacı Switch’in BPDU’ları alıp gönderirken MAC adresi tablosunu inşa etmesine izin vermesidir.

Learning modda olan port veri çerçevelerini göndermez. Learning mod varsayılan değeri 15 saniyedir ve forward delay timer komutu ile değiştirilebilir.

Öğrenme modu da yanıp sönen turuncu led ile bildirilir.

4. Forwarding (İletme) Port Durumu

Switch, Forwarding (İletme) moduna 20+15+15=50 saniye sonra geçecektir. İletme modunda BPDU’lar işlenir ve MAC adresleri öğrenilir. Forwarding modu yanıp sönen yeşil led ile ifade edilir ve artık veri paketi gönderilir.

Eğer port Designated Port veya Root Port ise Forwarding Moda geçiş yapar.

Disabled (Devredışı) Port Durumu

Disabled (Devredışı) port durumu aslında en temel port durumudur. Genelde sistem yöneticisi tarafından manul olarak kapatılır. Devredışı port durumu ağ üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hiçbir veri çerçevesi alıp göndermezler. Disabled modu sadece kapalı durumdadır.

   Son Söz


Yedekli bir ağa yeni bir Switch eklendiğinde, varsayılan olarak Blocking moddadır. Birden fazla Switch bulunan yedekli bir ağda Switch direk olarak Forwarding modda işlem yapmaz ve yapamaz. Bu durum ağ üzerinde döngülere sebep olacaktır ve bu yüzden önce ağda dinleme, öğrenme ve iletme moduna girecektir.

Eğer Switch portu üzerinde bir bilgisayar veya sunucu bağlıysa, bu portu PortFast ile yapılandırarak direk Forwarding moda alabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


Anahtarlama Türleri
♦ Cisco Port Security
Cisco Trunk Bağlantısı
Access Port
♦ Native VLAN

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: