IGMP (Internet Group Management Protocol) Nedir?

IGMP (Internet Group Management Protocol/İnternet Grup Yönetim Protokolü), bilgisayarlar ve yönlendiriciler arasında yerel multicast (çok noktaya yayın) yaparak çalışır ve bir yönlendirici, belirli bir multicast grubuna yönlendirilen iletimleri bir bilgisayara gönderir.

IGMP (Internet Group Management Protocol) Nedir?

IGMP Nedir?

Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen IGMP standardı, ilk olarak 1989 yılında TCP/IP ağlarında multicast (çok noktaya yayın) kullanımı, RFC 1112 belgesinde tanımlanmıştır. Bu belge, çok noktaya yayın IP bilgisayarlarını desteklemek için bilgisayar ve adres uzantılarını ve IGMP sürüm 1 içerir.

IGMP sürüm 2, RFC 2236 belgesinde tanımlanmıştır. IGMP’nin her iki sürümü, belirli çok noktaya yayın gruplarındaki bilgisayarların üyeliği hakkında bilgi alışverişi ve güncelleme işlevi sağlar. IGMP sürüm 2, multicast işlevini yeni bir gruba özgü istek mesajı türünü seçmek için yeni bir yöntem içerir.

IGMP, multicast destekleyen IP yönlendiricileri ile multicast gruplarının üyeleri arasındaki durumu hakkında bilgi alışverişi yapmak için kullanılır.

Bilgisayarlar, çok noktaya yayın grubundaki üyeliğini bildirir ve multicast yönlendiricileri ise üyelik durumunu düzenli olarak sorgular.

IGMP sürüm 3 ise, RFC 3376 ve RFC 4604 belgesinde tanımlanmıştır ve her sürüm her zaman geriye dönük olarak uyumlu olduğundan IGMPv3, sürüm 1 ve 2 ile otomatik olarak geriye dönük uyumludur.

IGMP yalnızca IPv4 ağlarından sorumludur, IPv6 ağlarında ise çok benzer bir protokol olan MLD (Multicast Listener Discovery/Çok Noktaya Yayın Dinleyici Keşfi) kullanılır.

Bu protokolün temel görevi, IP multicast veri trafiği için dinamik grupları yönetmektir. Bu yayın trafiği entegre yönlendiriciler aracılığıyla yapılır ve alıcı cihazlar belirli bir multicast grubuna dahil olma istekleri alırlar. Veri paketlerini alan cihazlar ise IGMP mesajlarını entegre yönlendiricilere iletirler.

Veri paketini gönderen cihaz, gönderilen bir paketin kaç hedef cihaza ulaştığı hakkında bir bilgi alamaz.

IGMP Nasıl Çalışır?

IGMP aracılığıyla grupların yönetimi, paketi gönderenin sorumluluğunda değildir. Bilgisayarlardan belirli bir multicast grubuna dahil olmak için taleplerin alınması ve veri akışları durumunda bilgisayarların bilgilendirilmesi, verici ve alıcı arasında bulunan ağ üzerindeki yönlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.

Yönlendiriciler, belirli IP multicast veri akışlarını alması gereken cihazların arayüzlerini kaydeder ve ilgili veriler alınır alınmaz belirli bildirimler gönderirler.

Multicast gruplarına veri trafiği, 224.0.0.x aralığındaki özel IP adresleriyle gönderilir.

Sürümleri

   IGMPv1

IGMPv1, TCP ağlarında kullanılan iletişim protokolünün ilk geliştirilen ve yayınlanan sürümüdür. Bu sürüm için grup adresi 0.0.0.0 adresi tanımlanmıştır ve genel sorgular için ise hedef adres olarak 224.0.0.1 adresi tanımlanmıştır.

Yönlendirici tarafından oluşturulan bu istekler için standart süre 60 saniyedir ve bilgisayarların uygun çok noktaya yayın gruplarına katılmasına izin verir. Daha sonra, üyelik talepleri, uygun multicast adreslerine bildirilir.

IGMPv1, bilgisayarların bir süre sınırını aşarak grupları kendi başlarına terk etmelerine izin vermez ve böylece bilgisayarları eriştiği gruplardan kaldırır.

IGMP başlığının toplam uzunluğu 64 bittir ve ilk 8 biti protokol versiyonunu ve mesaj tipini gösterir.

IGMPv1 paket başlığı aşağıdaki gibidir:

IGMPv1 Paket Yapısı

   IGMPv2

IGMPv2, ilk sürümün yayınlanmasının ardından 1997 yılında RFC 2236 belgesinde tanımlanmıştır. IGMPv2’de, grup (0.0.0.0) ve hedef (224.0.0.1) adresleri değişmedi fakat interval süresi 125 saniyeye yükseltildi.

İkinci sürümün ana yeniliği, ilk sürümde kullanılan oturum kapatma zaman sınırı, bir cihaza tarafından başlatılan oturum kapatma işlemi ile değiştirilerek işlemin hızlandırılmasıdır. Diğer yeniliği ise, belirli bir multicast adresinin alım durumunun gruba özgü mesajlar aracılığıyla belirlenmesidir.

Bu sürümde hedef adres olarak, 224.0.0.2 adresi tanımlanmıştır. IGMPv2 mesajları, IP protokol numarası 2 olan basit IP paketleri ile gönderir.

IGMPv2 sürümünde, alt ağdaki en düşük IP adresine sahip yönlendirici, multicast sorguları için kullanılır.

IGMPv2 paket başlığı aşağıdaki gibidir:

IGMPv2 Paket Yapısı

   IGMPv3

IGMPv3 sürümü, 2002 yılında RFC 3376 ve RFC 4604 belgelerinde tanımlanmıştır. Bu sürümde 0.0.0.0 ve 224.0.0.1 adresleri, grup ve hedef adresler olarak kabul edilir ve interval süresi sürüm 2 ile aynıdır.

Bunun yeni özelliği ise, multicast akışının özel olarak seçilebilmesidir. Bu ağ üzerindeki talepleri büyük ölçüde azaltır ve ayrıca aktarım sırasında bilinmeyen veya rastgele kaynaklar kullanılmadığı için daha fazla güvenlik sağlar.

İlk iki 32 bit dizisi, IGMPv2 başlık türü, maksimum yanıt süresi, sağlama toplamı ve grup adresleri ile aynıdır.

IGMPv3 paket başlığı aşağıdaki gibidir:

IGMPv3 Paket Yapısı

Paket Yapısı Tanımları

   Max Response Code

Bir rapor gönderilmeden önce izin verilen maksimum süreyi belirtir ve eğer değer 128’in altındaysa, değer doğrudan kullanılır, 128 üzerindiyse exponent ve mantissa olarak tanımlanır.

   Checksum

Checksum değeri, 16 bitlik alanın ve tüm IGMP mesajlarının 16 bitlik toplamının değeridir.

   Group Address

Group address değeri, belirli bir gruba veya belirli bir gruba ya da kaynağa özgü sorgularının multicast adresidir.

   Resv

Resv alanı rezerv edilmiştir ve bu değer sıfırlanmalı veya alındığında yok sayılmalıdır.

   S (Suppress Router-Side Processing) Flag

S değeri belirtildiğinde, alıcı yönlendiricilere normal zamanlayıcı güncellemelerini almayı gerektirir.

   QRV (Querier’s Robustness Variable)

QRV değeri 0 değilse, sorguyu gönderen cihaz tarafından Robustness Variable/Sağlamlık Değişkeni değerini içerir. Yönlendiriciler veya diğer cihazlar, bu değer sıfır olmadığı sürece, Robustness Variable değişkenini en son kullanılan sorguyla eşleştirir.

   QQIC (Querier’s Query Interval Code)

QQIC değeri, Query Interval değerini belirtmek için kullanılır ve eğer sayı 128’in altındaysa, değer doğrudan kullanılır ya da exponent ve mantissa olarak yorumlanır.

   Number of Sources (N)

N alanı, sorgu sürecindeki kaynak adreslerin sayısını belirtir. Genel ve belirli bir grup sorguları için bu değer sıfırdır ve belirli bir gruba ve kaynağa özgü sorgular için bu değer sıfır olmayabilir fakat ağın MTU’su ile sınırlıdır.

   Source Address

Source address alanı, n adet unicast adresinin bir türüdür.

   İlgili Yazılar


Token Ring Nedir?
IPX Protokolü
SLIP Protokolü
FDDI Nedir?
Frame Relay Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: