GNS3 Kullanarak Cisco Router Üzerinde EIGRP Yapılandırma

EIGRP, Cisco cihazlara özgü bir yönlendirme protokolüdür. Bu protokol, ağda meydana gelen bir değişiklikte yönlendirme güncellemelerini hemen gönderir.

GNS3 Kullanarak Cisco Router Üzerinde EIGRP Yapılandırma

Cisco Router Üzerinde EIGRP Nasıl Yapılandırılır?

EIGRP yönlendirme protokolü Cisco olmayan cihazlarda kullanılamaz. Bu protokol yalnızca Cisco markalı ağ cihazlarında kullanılmaktadır.

EIGRP yönlendirme protokolü Multicast (224.0.0.10) yayın yapar. Router‘lar üzerinde bu protokolü yapılandırmadan önce, config modunda Router EIGRP (AS Numarası) komutu kullanılarak etkinleştirilir.

Önceki yazımızda, EIGRP protokolü hakkında bilgiler verdik. Bu yazımızda, GNS3‘te Router üzerinde EIGRP Routing konfigürasyonu adımlarını inceleyeceğiz.

GNS3 Üzerinde EIGRP Konfigürasyonu ve Yapılandırma

Konfigürasyon adımlarına geçmeden önce, GNS3 ile VMware entegrasyonu işlemini gerçekleştiriniz. Daha sonra EIGRP etkinleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

   Adım 1

GNS3 ağ simülatör yazılımını çalıştırınız ve ardından yeni bir proje oluşturunuz.

GNS3'te Yeni Bir Proje Oluşturma

   Adım 2

EIGRP için aşağıdaki görüntüdeki gibi bir ağ topolojisi oluşturunuz. Ardından Router’ları çalıştırınız ve CLI komut istemlerini açınız.

GNS3'te İki Router'lı Bir Ağ Topolojisi

   Adım 3

Cisco Router R1 arayüzlerini aşağıdaki komutlar ile yapılandırınız.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar 1 00:00:43.715: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:44.715: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#
R1(config)#interface serial 0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#

Serial ve FastEthernet Arayüzlerini Yapılandırma

   Adım 4

Aynı şekilde Router R2 arayüzlerini de yapılandırınız.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface fastethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar 1 00:02:07.995: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:02:08.995: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R2(config)#
R2(config)#interface serial 0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#

Serial ve FastEthernet Arayüzlerini Yapılandırma

   Adım 5

Sanal makineleri çalıştırdıktan sonra, VMnet ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Windows 8.1 sanal makinenin ağ kartı için VMnet1’i seçiniz ve sanal makineyi çalıştırınız.

Windows 8.1 Sanal Makineyi Çalıştırma

   Adım 6

Windows 10 sanal makine ağ kartı olarak VMnet2’yi yapılandırınız.

Windows 10 Sanal Makineyi Çalıştırma

   Adım 7

Windows 8.1 makine TCP/IP ayarlarını yapılandırdıktan sonra, Router FastEthernet 0/0 ve Serial 0/0 arayüzlerine Ping atarak bağlantıyı test ediniz.

Ayrıca, EIGRP yapılandırmadan önce, Router R2 arayüzlerine de Ping atarak bağlantıyı kontrol ediniz ve Ping işleminin başarısız olduğunu inceleyiniz.

Sanal Makinelerin Arasındaki Bağlantıyı Ping ile Test Etme

   Adım 8

Aynı işlemleri Windows 10 VM üzerinde de gerçekleştiriniz.

Sanal Makinelerin Arasındaki Bağlantıyı Ping ile Test Etme

   Adım 9

İki farklı ağı EIGRP yönlendirme protokolü ile haberleştirmek için R1 CLI komut istemini açınız ve aşağıdaki komutları uygulayınız.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, EIGRP protokolünde network’ler tanımlanırken Wild Card Mask kullanılmasıdır.

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 10.1.1.0 ?
A.B.C.D E-I-G-R-P wild card bits

R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3
R1(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255
R1(config-router)#end
R1#

R1(config)#router eigrp 1

   Adım 10

R2 CLI komut isteminde de aşağıdaki komutları uygulayınız.

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3
R2(config-router)#network 192.
*Mar 1 00:26:14.107: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-E-I-G-R-P(0) 1: Neighbor 10.1.1.1 (Serial0/1) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255
R2(config-router)#end
R2#

R2(config)#router eigrp 1

   Adım 11

R1 üzerinde show ip route komutunu çalıştırınız ve EIGRP Routing protokolünün etkin olduğunu görebilirsiniz.

show ip route

   Adım 12

R2 üzerinde show ip route komutu çıktısı aşağıdaki gibidir.

show ip route

   Adım 13

EIGRP ayarlarından sonra tekrar sanal makineler arasında ağ bağlantısını test etmek için birbirleri arasında Ping işlemini gerçekleştiriniz ve iki ağ arasındaki bağlantıyı test ediniz.

CMD Üzerinden Ping Atma

   Adım 14

Windows 10 makineden Ping işlemi aşağıdaki gibi başarılı olacaktır.

CMD Üzerinden Ping Atma

   Adım 15

EIGRP protokolüne ait show komutlarını aşağıdaki görüntüden inceleyebilirsiniz.

Show Komutları

   Adım 16

Aynı şekilde, R2 üzerinde show komutu çıktıları aşağıdaki gibidir.

R2 Show Komutları

   Adım 17

EIGRP’yi doğrulamak için, debug eigrp packets komutunu kullanabilirsiniz.

debug komutu

   Adım 18

Aynı komutu R2 üzerinde de çalıştırınız ve Router’lar arasında Hello paketlerinin gönderildiğini inceleyiniz.

debug komutu

   Adım 19

EIGRP yapılandırmasını doğrulamanın diğer bir yolu da Wireshark programını kullanmaktır. Router’ları birbirine bağlayan Serial kablo üzerinde Sağ Tuş / Start Capture seçeneğine tıklayınız.

Wireshark ile Ağ Analizi

   Adım 20

Ağ analizini başlatmak için Packet Capture penceresiden OK (Tamam) butonuna tıklayınız.

Analiz Edilecek Arayüzü Seçme

   Adım 21

OK butonuna basar basmaz Wireshark programı açılacaktır. Wireshark üzerinde EIGRP paketlerini görebilirsiniz.

EIGRP Hello paketlerinin 224.0.0.10 Multicast adres üzerinden yapıldığını inceleyiniz.

224.0.0.10 Multicast

EIGRP Show Komutları

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - E-I-G-R-P, EX - E-I-G-R-P external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D 192.168.10.0/24 [90/2195456] via 10.1.1.2, 00:00:47, Serial0/0
C 192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:01:48, Null0
R1#

 


R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - E-I-G-R-P, EX - E-I-G-R-P external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
D 192.168.5.0/24 [90/2195456] via 10.1.1.1, 00:01:28, Serial0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/1
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:01:20, Null0
R2#

 


R1#debug eigrp packets
E-I-G-R-P Packets debugging is on
(UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY, SIAREPLY)
R1#
*Mar 1 00:40:53.527: E-I-G-R-P: Received HELLO on Serial0/0 nbr 10.1.1.2
*Mar 1 00:40:53.531: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0
R1#
*Mar 1 00:40:55.623: E-I-G-R-P: Sending HELLO on Serial0/0
*Mar 1 00:40:55.623: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
*Mar 1 00:40:55.987: E-I-G-R-P: Sending HELLO on FastEthernet0/0
*Mar 1 00:40:55.987: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
R1#
*Mar 1 00:40:58.299: E-I-G-R-P: Received HELLO on Serial0/0 nbr 10.1.1.2
*Mar 1 00:40:58.303: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0
R1#
*Mar 1 00:41:00.439: E-I-G-R-P: Sending HELLO on Serial0/0
*Mar 1 00:41:00.439: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
*Mar 1 00:41:00.651: E-I-G-R-P: Sending HELLO on FastEthernet0/0
*Mar 1 00:41:00.651: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
R1#
*Mar 1 00:41:02.979: E-I-G-R-P: Received HELLO on Serial0/0 nbr 10.1.1.2
*Mar 1 00:41:02.983: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0
R1#

 


R2#debug eigrp packets
E-I-G-R-P Packets debugging is on
(UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY, SIAREPLY)
R2#
*Mar 1 00:41:30.323: E-I-G-R-P: Received HELLO on Serial0/1 nbr 10.1.1.1
*Mar 1 00:41:30.323: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0
R2#
*Mar 1 00:41:31.767: E-I-G-R-P: Sending HELLO on Serial0/1
*Mar 1 00:41:31.767: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
R2#
*Mar 1 00:41:33.027: E-I-G-R-P: Sending HELLO on FastEthernet0/1
*Mar 1 00:41:33.027: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
R2#
*Mar 1 00:41:35.619: E-I-G-R-P: Received HELLO on Serial0/1 nbr 10.1.1.1
*Mar 1 00:41:35.623: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0
*Mar 1 00:41:36.551: E-I-G-R-P: Sending HELLO on Serial0/1
*Mar 1 00:41:36.551: AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
R2#

 


R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1119 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
router eigrp 1
network 10.1.1.0 0.0.0.3
network 192.168.5.0
auto-summary
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
end
R1#

 


R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1121 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
router eigrp 1
network 10.1.1.0 0.0.0.3
network 192.168.10.0
auto-summary
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
end
R2#

 

GNS3 ile Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Yapılandırma ⇒ Video

EIGRP etkinleştirmek ve doğrulamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir ve ayrıca bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz!

   Son Söz


Bu yazımızda iki farklı ağı EIGRP yönlendirme protokolünü kullanarak haberleştirdik. EIGRP yapılandırırken network komutu kullanımında Wild Card Mask adresini doğru olarak yapılandırmanız gerekir. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!

   İlgili Yazılar


GNS3 Static Routing Yapılandırma
GNS3 RIP Yapılandırma
GNS3 RIPv2 Yapılandırma
VLAN Yapılandırma
♦ GNS3 Port Security Yapılandırma

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: