İnternet Bağlantı Türleri Nelerdir?

İnternet bağlantı türleri, ev veya iş yeri gibi farklı ortamların temel ihtiyaçlarına göre değişebilir, fakat hem düşük hem de geniş bant hatlarına sahip standartlar vardır. Özellikle geniş bant hatları tipik olarak yüksek hızlı İnternet erişimini ifade eder ve sağlar.

İnternet Bağlantı Türleri Nelerdir?

İnternet Bağlantı Çeşitleri ve Özellikleri

FCC (Federal Communications Commission/Federal İletişim Komisyonu), geniş bant hizmetini en az bir yönde saniyede 200 Kbps veya saniyede 200.000 bitten daha yüksek bir hızda veri iletimini sağlayan teknoloji olarak tanımlar. Fakat, kullanıcılar için temel anlamı, etkili ve hızlı veri iletim hizmeti sunan ve verilerin aynı anda gönderildiği iletim olarak tanımlanabilir.

Bilgisayar ağ yöneticileri ise geniş bant hizmetini, iki veya daha fazla sinyalin bir iletim ortamını paylaştığı ortam olarak tanımlar. Geniş bant, çeşitli yüksek hızlı aktarım teknolojilerinden birini kullanarak İnternet üzerinden bilgiye daha hızlı erişimi gerçekleştirir ve metin, görüntü ve ses dosyalarını veri bitleri olarak iletir.

Geniş bant hizmetini sağlayan İnternet bağlantısı, veri bitlerini çevirmeli bağlantılar ya da ADSL bağlantılar olmak üzere telefon veya kablosuz bağlantılardan çok daha hızlı iletir. İnternet bağlantısı sağlandıktan sonra, bilgisayarlar veya diğer ağ cihazları İnternet’e telefon veya elektrik bağlantı kabloları, koaksiyel kablo veya kablosuz olarak bağlanabilir.

Faydaları

İnternet altyapı türleri, kişisel veya iş hayatında çeşitli yollarda birçok kaynağa ve hizmete erişim için teknik bir yol oluşturur. Eğitim veya sağlık alanlarında farklı sistemlerin geliştirilmesi ile de çeşitli çalışma biçimine katkı sağlar. Eğitim, kültür ve eğlence alanlarında çok çeşitli fırsatlara ve kaynaklara erişim sağlamak için coğrafi ve mali engellerin aşılmasını sağlar.

Sağlık sektöründe, tanı, tedavi, gözetim ve uzmanlarla iletişim yolunu oluşturur ve hizmetlerde eksiklikleri olan uzak nüfuslara tıbbi hizmet sunumunu ve yardımını kolaylaştırır.

TCP/IP protokolü üzerinden ses veya dijital televizyon gibi teknolojilerin yeni telekomünikasyon teknolojilerine erişimini sağlar. TSR (Telecommunications Relay Services/Telekomünikasyon Aktarma Hizmetleri) kullanıcılarının, sesli telefon hizmetleri ile daha kolay, hızlı ve anlamlı bir şekilde iletişim kurmak için VRS (Video Transmission Services/Video İletim Hizmetleri) kullanmalarına izin verir.

Bağlantı Çeşitleri

   DSL (Digital Subscriber Line/Dijital Abone Hattı)

DSL bağlantısı, verileri evlerde ve işyerlerinde zaten kurulu olan bakır telefon hatları üzerinden hızlı ileten bir telefon iletim teknolojisidir. Bu İnternet bağlantısı, saniyede birkaç yüz Kbps hızdan milyonlarca Mbps kadar değişen iletim hızları sağlar. Bir DSL bağlantısının hızı, ev veya iş yerine yakın olan telefon şirketinin tesisine olan mesafesine bağlı olabilir.

DSL türleri simetrik ve asimetrik olmak üzere ikiye ayrılır. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line/Asimetrik Dijital Abone Hattı) hizmeti, genellikle İnternet’te sörf eden ve çok miktarda veri alan ancak fazla veri göndermeyen kullanıcılar tarafından kullanılır.

ADSL hizmeti, kullanıcının bilgisayarına giden veri aktarımında telefon santraline giden veri aktarımına göre daha hızlı bir hız sağlar. Ancak, o hattaki normal telefon görüşmelerini kesintiye uğratmaz ve ses hizmeti sağlamak için de aynı hat üzerinden daha hızlı veri aktarımına izin verir.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line/Simetrik Dijital Abone Hattı), genellikle iş dünyasında yada uzman kullanıcıların ihtiyaç duyduğu video konferans veya bulut depolama servisleri gibi hizmetler için kullanılır. Bu bağlantı türünde, yükleme (upload) ve indirme (download) veri hızları aynıdır.

Genellikle işletmeler tarafından kullanılan daha hızlı DSL İnternet bağlantıları arasında HDSL (High-Speed ​​Digital Subscriber Line/Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) ve VDSL (Very High-Speed ​​Digital Subscriber Line/Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) türleri yer almaktadır.

   Kablolu Modem

Kablo modem hizmeti, kablo operatörlerinin televizyonunuza görüntü ve ses gönderen aynı koaksiyel kabloları kullanarak geniş bant İnternet hizmeti sağlar. Çoğu kablo modem cihazının kablo yapısının bir ucu duvar prizinde, diğer ucu ise bilgisayara takılı olmak üzere iki konnektöre sahiptir. Ayrıca, veri aktarım hızları yaklaşık 100 Mbps’dir.

Aynı anda kablolu TV izlemeye ve İnternet’i kullanmaya olanak sağlar ve iletim hızları, kablo modemin türüne, kablo ağına ve trafik yüküne bağlı olarak değişebilir.

   Fiber Optik

Fiber optik teknolojisi, veri taşıyan elektrik sinyallerini ışığa dönüştürür ve ışığı insan saçı kadar ince ve şeffaf cam elyaflar aracılığıyla gönderir. Bu bağlantı türünde, veriler DSL veya kablo modem hızlarından çok daha yüksek hızlarda iletilir.

Ayrıca, desteklenen hızların çeşitliliği, servis sağlayıcıların fiber hatlarının montajında ele aldığı bina içi yerleştirme ve iş yerlerine olan yakınlığı ya da kullanılan bant genişliğine bağlı olarak değişebilir. Ek olarak, fiber hattı video dahil olmak üzere, aynı anda İnternet telefonculuğu (VoIP) ve video hizmetleri de sağlayabilir.

   Kablosuz

Kablosuz İnternet hattı, mobil veya sabit olabilir. WiFi bağlantısı, bir ev veya iş yerindeki cihazları İnternet’e bağlamak için genellikle DSL veya kablo modem hizmetiyle birlikte çalışır. Bu kablosuz teknoloji, müşterinin konumu ile servis sağlayıcının binası arasında bir radyo bağlantısı kullanarak bilgisayarınızı İnternete bağlar.

Sabit kablosuz bağlantı ise, havalimanlarında, şehir parklarında, kütüphanelerde ve erişim noktaları olarak adlandırılan diğer halka açık yerlerde kullanılır. Daha geniş bir menzile sahip yönlü ekipman kullanan sabit kablosuz teknolojiler, diğer hizmet türlerinin çok pahalı olacağı uzak veya seyrek nüfuslu alanlar için İnternet bağlantısı sağlar.

Genel olarak veri iletim hızları DSL veya Fiber ile karşılaştırıldığında, genellikle harici bir anten gerektirirler. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) gibi yeni teknolojilerde, evin içinde bir pencere yakınında kurulu küçük bir anten bile yeterlidir ve daha yüksek hızlar elde etmek mümkündür.

   Uydu

Dünyanın etrafında dönen uydular, telefon ve televizyon hizmetleri için gerekli bağlantıları sağlarlar ve geniş bant bağlantıları ile de kullanıcılara İnternet bağlantısı sunarlar.

Uydu bağlantı türü, kablosuz geniş bant sisteminin bir türevidir ve aynı zamanda uzak veya seyrek nüfuslu alanlara hizmet vermek için son derece kullanışlıdır. Veri hızları, satın alınan hizmet paketi ve sağlayıcı, tüketicinin uyduya olan konumu ve hava durumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır, fakat veri aktarım hızları ağır hava koşullarında hizmet verememe durumlarına uğrayabilir.

   BPL (Broadband Over Power Line/Güç Hattı Üzerinden Geniş Bant)

BPL, mevcut alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım ağı üzerinden sağlanan İnternet hizmetidir. BPL iletim hızları DSL ve Kablo Modem ile neredeyse aynıdır, fakat mevcut elektrik prizlerini ve bağlantılarını kullanarak evlere ulaşabilir.

Elektrik hatları neredeyse her yere kurulduğundan, her tüketici için yeni geniş bant tesisleri inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırarak uzak veya yakın tüm konumlara kolayca ulaşabilir olduğundan önemli bir potansiyele sahiptir.

Geniş Bant ve Çevirmeli Bağlantı Arasındaki Fark

Geniş bant hizmeti, daha fazla verilerin iletim hatlarından daha yüksek hızda iletilmesine izin verir. Ayrıca, en yüksek kalitede İnternet hizmetlerine, medya hizmetlerine, VoIP, oyun ve çeşitli hizmetlere erişim sağlar.

Yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan yeni teknolojilerin çoğu, çevirmeli bağlantı hizmeti ile teknik olarak kullanılması mümkün değildir. Çünkü, yeni geliştirilen hizmetler büyük miktarlarda veri aktarımını gerektirir.

Geniş bant hizmetleri, İnternet’in sunduğu tüm hizmetlere daha hızlı erişim sağlamak için daha fazla gereklidir. Bu bağlantı türü daima açık yani çevrimiçi olduğu için telefon hatlarını meşgul etmez ve bu nedenle veri iletiminde daha az gecikme sunar.

   İlgili Yazılar


BGAN (Broadband Global Area Network)
Yapısal Kablolama Nedir?
Ağ Topolojileri
CDMA Sistemi
GSM Sistemi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir