VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

Bu yazımızda, sanal makinelerin ağ ayarlarını yapılandırmanızı sağlayan Virtual Network Editor üzerinde VMware network ayarları nasıl yapılandırılır inceleyeceğiz.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

VMware Workstation, VMware tarafından geliştirilen ve çok gelişmiş bir sanallaştırma programıdır. VMware Workstation sanallaştırma programı ile daha gelişmiş ağ projeleri tasarlamak için Virtual Network Editör (Sanal Ağ Editörü) iyi anlamanız gerekir.

VMware Virtual Network Editor nedir? VMware sanal ağ editörü, birden fazla sanal makinenin ağ ayarlarını gelişmiş olarak yapılandırmak için kullanılan VMware’in ağ yapılandırma programıdır.

VMware Workstation bilgisayarınıza kurduğunuz zaman Virtual Network Editor programı da kurulur. Ve bilgisayarınızın Ağ Bağlantıları penceresine varsayılan olarak 3 adet sanal ağ adaptörü eklenir. Bu adaptörler, VMware Network Adapter VMnet olarak adlandırılır.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) programının görünümü aşağıdaki gibidir;

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

VMware Sanal Ağ Editörü Ayarları

VMware ağ ayarları programında 3 adet seçenek bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Bridged
  2. NAT
  3. Host-Only

VMware ile yeni bir sanal makine oluşturduğunuzda, sanal makinenin ağ ayarları otomatik olarak NAT‘a ayarlanır. Şimdi, adım adım Virtual Network Editor üzerindeki varolan ağ yapılandırma seçeneklerini inceleyelim.

Bridged (Connect VMs Directly to The External Network – Sanal Makineleri Direk Olarak Dış Ağa Bağla)

VMware Bridged ağ yapılandırmasında oluşturduğunuz sanal makineleri kullanmakta olduğunuz fiziksel ağınıza dahil edebilirsiniz. Örneğin, 192.168.1.0/24 adres aralığını kullanıyorsanız, sanal makineyi Bridged olarak yapılandırdığınızda sanal makine DHCP sunucudan otomatik IP adresi alacaktır.

Virtual Network Editor üzerinde VMnet için Bridged ayarını seçerseniz, sanal makinenin ağ yapılandırmasında VMnet seçmeniz gerekir.

Bridged to: ayarı, fiziksel bilgisayarınızda bulunan ağ adaptörleri ile ilgilidir. Örneğin, Laptop bilgisayarınızda Ethernet ve Wifi ağ kartı vardır. Bu seçeneği otomatik olarak yapılandırdığınızda, 192.168.1.0/24 ağına Ethernet ile bağlanmayı seçtiğinizde Virtual Network Editor programı Ethernet’i otomatik olarak seçecektir ve sanal makineler İnternet’e erişmeye devam edecektir.

Aşağıdaki görüntüde VMware sanal ağ editörü fiziksel bilgisayarınızda varolan ağ adaptörlerini gösterir.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

NAT (Shared Host’s IP Address With VMs – Hostun Ip Adresini Sanal Makineler ile Paylaş)

VMware NAT yapılandırması, sanal makineleri İnternet’e çıkarmak için Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme) işlemine tabi tutulur. Kısacası, bir sanal makine fiziksel (192.168.1.0/24) ağınızdan farklı bir IP adresi alacaktır.

VMware Virtual Network Editor üzerinde yapılandırdığınız VMnet8‘i NAT olarak konfigüre ettiğinizde sanal makine üzerinde de ağ yapılandırması için VMnet8‘i seçmeniz gerekir. Sonuç olarak, sanal makine İnternet’e VMnet8 vasıtasıyla erişecektir.

VMware port yapılandırması yapmak için VMnet üzerine ve ardından NAT Settings (NAT Ayarları) butonuna tıklayınız.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

NAT Settings penceresinde port yönlendirme yapabilirsiniz.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

VMnet8 NAT için farklı bir IP adresi bloğu tanımlamak için DHCP Settings (DHCP Ayarları) butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede Starting IP Address ve Ending IP Address kısmından network adresini değiştirebilirsiniz.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

Host-Only (Connect VMs Internally in a Private Network – Sanal Makineleri Özel Bir Ağa Dahil Olarak Bağla)

VMware Host-Only yapılandırması, sanal makinelerin kendi aralarında haberleşmesini sağlamak için ve onları fiziksel ağa dahil etmemek için kullanılır. Host-Only yapılandırması gelişmiş ağ topolojileri için sıkça kullanılır. Örneğin, Cisco sınavlarına hazırlanırken kullandığınız GNS3 ağ simülatör programı ile Cisco Router‘ları daha iyi anlamak için sanal makineleri farklı ağlara ayırmak için Host-Only ağ yapılandırmasını kullanabilirsiniz.

VMware Virtual Network Editor üzerinde belirli bir VMnet için Host-Only seçeneğini yapılandırırsanız, sanal makine üzerinde de o VMnet’i seçmeniz gerekir.

VMware Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editörü) Ayarları

   Son Söz

Bu yazımızda, VMware sanallaştırma programının Virtual Network Editor (Sanal Ağ Editorü) kullanımını inceledik. Sonraki yazılarımızda, VMware ağ ayarlarını daha kapsamlı inceleyeceğiz. Sizlere faydalı olması dileğiyle hoşçakalın, takipte kalın!

Eğer bu makale faydalıysa, yorum yazarak geri bildirim gönderebilirsiniz…

   VMware Network Ayarları İlgili Yazılar


♦ VMware NAT Network Bağlantısı
♦ VMware Host Only Ağ Bağlantısı
♦ VMware Custom Specific Virtual Network Bağlantısı
♦ VMware Workstation Lan Segment (Ağ Bölümleme)
♦ VMware Sanal Makine Oluşturma

4 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − 6 =