Etiket: GNS3

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Nedir? | Ağ’da Nasıl Çalıştığını Anlama

LLDP (Link Layer Discovery Protocol – Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü), anahtarları ve diğer ağ cihazlarını bulmaya yönelik bir araçtır. OSI modelinin 2. Katmanında hizmet verir ve yakın alandaki ağ bileşenlerinin tanımlanmasına yardımcı olur. Cihazların haritalanmasında ve ağ topolojisinin analiz edilmesinde de yararlıdır.

IEEE 802.1AB belgesi, CDP için ekstra bir seçenek tanımlar. Kıscası, bu protokol, cihazlar arasındaki iletişimin değiş tokuşuna ve kontrolüne yardımcı olur.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Nedir?Continue Reading…

GNS3 VM Üzerinde Cisco IOU Kurulumu

GNS3 üzerinde ağ topolojileri tasarlayarak deneyimler elde edebileceğiniz gibi gerçek Cisco cihazlarının IOS imajlarınıda kullanabilirsiniz. Ağ projenize IOU aygıtları ekleyerek Cisco Katman 2 Anahtar (Layer 2 Switch) ve Katman 3 Anahtar (Layer 3 Switch) kullanabilirsiniz.

GNS3 VM Üzerinde Cisco IOU KurulumuContinue Reading…

Switch Nasıl Çalışır? MAC Adreslerini Nasıl Öğrenir?

Günümüzün bilgisayar ağlarında Switch (Anahtar) çok önemlidir. Bilgisayarların birbirleriyle gerçekten iyi konuşmasına yardımcı oluyorlar. Bu nedenle anahtarlar veri paketlerini göndermek için MAC adreslerini kullanır.

Bu yazıda anahtarın nasıl çalıştığına bakacağız. MAC adreslerini nasıl öğrendiklerini göreceğiz. Ayrıca GNS3 ve Wireshark kullanarak ağ paketlerini kontrol edeceğiz.

Switch Nasıl Çalışır?Continue Reading…