NIC (Network Interface Card) Nedir? | Tanım, Gelişim ve Türler

NIC (Network Interface Card – Ağ Arabirim Kartı), bir ağa bağlamak için bilgisayara giren bir karttır. Bilgisayarın belgeleri, yazıcıları ve internet erişimini paylaşmasına izin verir.

NIC (Network Interface Card) Nedir?

NIC veya Ağ Kartı Nedir?

Bağdaştırıcılar, ağın kablolarına ve mimarisine göre değişir. RJ-45 konektörlü Ethernet artık en yaygın kullanılan arabirimdir.

Her ağ kartının MAC adresi adı verilen belirli bir kimlik numarası vardır. Bu sayı 48 bittir ve onaltılık biçimdedir. IEEE, bu kimlik donanım adreslerini yönetir.

MAC adreslerindeki ilk üç sekizli, satıcılar tarafından yapılan ve IEEE tarafından tanımlanan OUI’lerdir. NIC, ağ kartının fiziksel ortamı ve ekipmanı Ethernet kullanarak birbirine bağlayan parçasıdır.

NIC, farklı türde kablolar veya kablosuz bağlantı kullanarak cihazları birbirine bağlar. Ağ kartları, yazıcılar veya gömülü sistemler gibi cihazları birbirine bağlar.

Bazı ağ kartlarında, ağdaki bir sunucudan bir bilgisayara işletim sisteminin yüklenmesini sağlayan bir BOOT ROM bulunur. Sabit sürücü, CD/DVD veya flash bellek olmadan kuruluma izin verir.

Bazı anakart üreticileri BIOS‘ta BOOT ROM özelliğini içerir. Ağ üzerinden bilgisayarların açılmasını sağlar ve işletim sisteminin kurulumunu hızlandırır.

Ağ Kartlarının Gelişimi

Geçmişten geleceğe pek çok gelişme ile ağ kartları daha yüksek veri aktarımlarına ve daha istikrarlı veri trafiğine sahip olmuştur. Geçmişte, insanlar daha eski ağ topolojilerinde daha eski ağ kartlarını kullanıyordu. Günümüzde en popüler adaptör türleri Ethernet ve WiFi teknolojisidir.

Ağ kartları, masaüstü veya dizüstü bilgisayar anakartlarına entegre edilmiş, ev ve iş ağlarında tipiktir. Yine de, ek bir NIC gerektiğinde PCI veya USB bağlantı noktaları için kartlar mevcuttur. Eski sistemlerde PCI yerine bir ISA bağlantı noktasına bir NIC takılabilir.

Token Ring

Token Ring topolojilerinde kullanılan ağ kartları, Ethernet’e göre düşük hızları ve daha yüksek maliyetleri nedeniyle günümüzde kullanım dışıdır. İnsanlar bu ağ yapısında MAU’lar (Multiple Access Unit – Çoklu Erişim Birimleri) için DB-9 konnektörleri ve RJ-45 konnektörleri kullandılar.

Arcnet

Arcnet ağ kartları, BNC ve RJ-45 konektörlerini kullandı. Ancak maliyetleri ve Ethernet’e göre dezavantajları nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadırlar.

Günümüz Ağ Kartları

Ethernet

İnsanlar 90’larda Ethernet 10Base2 yapısını yaygın olarak kullandı. Günümüzde 10Base2, 100BaseT’ye kıyasla modası geçmiş bir teknolojidir. Günümüzde üreticiler 100BaseT ve 1000BaseT teknolojisi ile çalışabilen adaptörler geliştirmektedir.

Ethernet ağ kartları, farklı ağ türleri için farklı türde konektörlere sahiptir. Bu konektörler RJ-45, BNC, AUI, MII ve GMII’yi içerir. Kullanılan bağlayıcı türü, ağın yapısına ve hızına bağlıdır. RJ-45 konektörlü NIC, en popüler ağ kartıdır. Bununla birlikte, koaksiyel kablodan çift bükümlü kabloya geçerken, insanlar BNC ve RJ-45 konektörlü kartları yaygın olarak kullandı.

NIC’ler ve anakartlar, gigabit ağ geliştirme nedeniyle artık birçok RJ45 bağlantı noktasına sahiptir. Özellikle insanlar sunucu bilgisayarlarda bu kartları yaygın olarak kullanıyor.

Birçok kuruluş, şirket veya ev kullanıcısı şu anda 1000 Mbps kullanıyor. GigabitEthernet ve bükümlü çift kablo kullanıyorlar. Yine de, daha yüksek frekanslarda çalışan hat türleri de vardır.

Ethernet teknolojileri iletim hızları, kablo türleri, uzunluk ve topoloji bakımından farklılık gösterir. Bu faktörler kullanılabilirliklerini belirler. Çoğu mesafe, iki düğüm arasındaki tam boyutu ifade eder. Ağın fiziksel şekli topoloji tipine bağlıdır. T konektörleri bir veri yolu ağını belirtirken, hub’lar veya anahtarlar bir yıldız ağ topolojisi oluşturur.

WiFi

WiFi olarak bilinen kablosuz ağ kartları, 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n gibi farklı standartlarla uyumlu çeşitli NIC’lerde gelir.

Daha yeni standartlardan önce tipik olarak kullanılan, 100 metre üzerinden 11 Mbps’de 802.11b iletimi ve 54 Mbps’de 802.11g iletimiydi. 802.11b protokolüne sahip bir WiFi kartının gerçek aktarım hızı yaklaşık 4 Mbps’dir ve 802.11g’nin maksimum hızı yaklaşık 20 Mbps’dir.

Ayrıca, bir WiFi NIC bilgi iletmek için radyo dalgalarını kullanır ve bir ağ kablosu kullanmaya gerek yoktur. Radyo frekansları aracılığıyla veri iletim hızı, NIC tipine göre değişir. Modern kartlar 1000 Mbps/10000 Mbps hızlarını destekler.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir