HTML Nedir, Ne İşe Yarar?

HTML (Hypertext Markup Language/Köprü Metni Biçimlendirme Dili), bir Web Tarayıcısında metin ve grafiklerin görünme biçimini tanımlamak için bayraklar kullanır, bu da bu bayrakları okumak ve bilgileri standart biçimde görüntülemek için hazırlanır.

HTML Nedir, Ne İşe Yarar?

HTML (Hypertext Markup Language/Köprü Metni Biçimlendirme Dili) Nedir?

Bazı web tarayıcıları, diğer tarayıcıları değil, yalnızca okuyabilecekleri ve kullanabilecekleri ek işaretler içerir. Özel önem taşıyan yerlerde standart dışı işaretlerin kullanılması önerilmez.

Tarihi

HTML, SGML (Generalized Standard Markup Language/Genelleştirilmiş Standart Biçimlendirme Dili) adı verilen, HTML’den çok daha zor olan ve genellikle farklı şekillerde yayınlanması gereken büyük miktarda veri görüntülemek için kullanılan bir şeyin basitleştirilmesi olarak başladı.

Teori, tüm işaretlerin sadece metin için bir format kodu olmadığını, aynı zamanda kendi anlamları olduğunu söylüyor. Bu nedenle, kullanılabilecek her şey anlamlı bir markanın içinde olmalıdır. Bir HTML sayfasını Web tarayıcısı olmadan “okumak” için bazı terimlere ve kavramlara aşina olmanız gerekir.

Bunlardan ilki kaynak kodu, tüm işaretleri isimlendirmenin yolu ve HTML dosyasını oluşturan metindir. Yazı tipi, HTML dosyasını görüntülemek için bir web tarayıcısı değil, bir metin düzenleyicisi kullandığınızda göreceğiniz şeydir.

Bir işaret, sayfayı formatlayan ve tarayıcıya belirli öğelerin nasıl görüntüleneceğini söyleyen kodun temel öğesidir.

Web Sayfaları görüntülenirken işaretler görünmez, ancak HTML oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Bu semboller, tarayıcıya ekranda görünmesi gereken bir metin değil, bunun bir talimat olduğunu göstereceği için gereklidir.

Nihai marka olarak adlandırılan şeye ihtiyaç duyan birçok marka var. Genellikle aynı marka ama anlamından önce ters eğik çizgi koyuyor.

Örneğin, Kalın harf için işaretleme <b> şeklindedir ve üzerinde etkili olacak metnin önüne, kapatma işaretini </B> arkasına koyarak yerleştirilmelidir. Kapatılmaması, belgenin bazı bölümlerinin yanlış görüntülenmemesine veya daha kötüsü, yanlış sözdizimi nedeniyle tarayıcıda bir hata oluşmasına neden olmaz.

Bir nitelik doğrudan bir işaretin içinde, <> sembolleri arasında görünür. Markanın belirli yönlerini değiştirir ve tarayıcıya bilgileri ek özelliklerle görüntülemesini söyler.

Bir görüntüyü kullanmak için işaret <img> olmasına rağmen, tarayıcıya grafik dosyasının nerede bulunabileceğini bildiren gerekli bir SRC özelliğine sahiptir. Ayrıca HEIGHT, WIDTH ve ALIGN gibi bazı isteğe bağlı özelliklere de sahiptir.

Özelliklerin çoğu isteğe bağlıdır ve tarayıcı varsayılanlarını atlamanıza ve belirli öğelerin görünümünü özelleştirmenize izin verir.

</b> veya </html> gibi bir ters eğik çizgiyle bir işaret görüntülendiğinde, bu bölüm için “kapanır” veya işareti sona erdirilir. Tüm işaretlerin bir kapatma işareti (resim işareti gibi) yoktur ve bazıları isteğe bağlıdır (<IP> gibi).

Bir öznitelik genellikle bir değere sahiptir; eşittir işaretiyle (=) ifade edilir. Değerli öznitelikler kullanılırsa, bunlara ihtiyaç duymayan sayılar olmadıkça, her zaman tırnak işaretleri içine alınır.

Tanımı

HTML (Köprü Metni Biçimlendirme Dili), kısaca, web sayfalarının yazıldığı dildir.

Köprü metni dili, yani metni yapılandırılmış bir şekilde yazmanıza izin veren ve belgenin her bir öğesinin başlangıcını ve sonunu işaretleyen etiketlerden oluşan bir dildir.

Köprü metni yalnızca metinden oluşmaz, görüntü, ses, video vb. içerebilir, böylece sonuç bir multimedya belgesi olarak kabul edilebilir.

HTML belgelerinin tarayıcılarda görüntülenebilmesi için HTML veya htm uzantısına sahip olması gerekir.

Tarayıcılar, belgelerin HTML kodunu yorumlamaktan ve kullanıcılara yorumlanan kodun sonuçtaki web sayfalarını göstermekten sorumludur.

Sürümleri

HTML 2.0 standardı, web sayfaları oluşturmak için Kasım 1995’te onaylanmıştır. Sayfaların içeriğinin tasarımdan daha önemli olduğu akademik faaliyetlere yönelik bilgilendirici hedeflerle oluşturulmuştur.

Ancak HTML’nin bu sürümünde, sayfa tasarımını kontrol etmek ve Multimedya içeriği eklemek için birçok araç yoktu, bu nedenle Netscape, standartta bulunmayan yeni etiketler eklemeye başladı.

İnternet içinde standartları belirlemekle görevli komite, HTML 3.0’ın yeni taslağı olan HTML 3.0’ın taslağı üzerinde çalışmaya başladı.

Ancak bu taslak çok uzun olduğu ortaya çıktı, mevcut etiketler ve diğer birçok yeni etiketin oluşturulması için çok sayıda yeni özellik eklemeye çalışıldı. Sonuç olarak, pazar tarafından iyi kabul edilmedi ve birkaç şirket, HTML standartları oluşturmak için yeni bir komite oluşturmak için güçlerini birleştirdi. Bu komite W3C olarak yeniden adlandırıldı.

HTML 3.2 standardı Ocak 1997’de onaylandı. Bu yeni standart, Internet Explorer ve Netscape Navigator tarayıcıları tarafından sağlanan ve zaten HTML 2.0 standardı üzerinde uzantılar yapmış olan geliştirmeleri içeriyordu.

Aralık 1997’de çerçeveleri, stil sayfalarını ve komut dosyalarını standartlaştırmak için oluşturulan HTML 4.0 standardı onaylandı.

HTML 4.01 standardı Eylül 2001’de onaylandı.

HTML 5

HTML 5, spesifikasyon derecesi farklı seviyelerde olan birçok farklı modülden oluşur. Bu nedenle, HTML 5 özelliklerinin çoğu, nihayet sunulacak olana yakın bir geliştirme noktasında uygulamaya hazırdır. Diğer birçok özellik, ilk fikirler veya taslaklar yoluyla hala basitçe boru hattındadır.

Aslında, tartışmalı Internet Explorer 8 de dahil olmak üzere neredeyse tüm tarayıcıların daha yeni sürümleri HTML 5 özelliklerinden bazılarını uygular.

Tabii ki, bir web sitesinin tüm sistemlerde iyi görünmesi için, yalnızca tüm tarayıcılarda çalışan parçaları kullanmanız gerekir, böylece bugün, siteyi uyumlu bir web yapmak istiyorsak, dilin gerçekten kullanılabilir birkaç yardımcı programı vardır.

Bununla birlikte, en kötü durumda, sadece normal gelişim uygulamalarımıza dahil ederek bu özellikleri deneysel bir seviyede kullanmaya başlayabiliriz.

HTML 5’teki Yenilikler

   Gövde Yapısı

Çoğu web sitesi, üstbilgi, altbilgi, tarayıcılar vb. Öğelerden oluşan ortak bir biçime sahiptir. HTML 5, bir web sitesinin tüm bu bölümlerinin, sayfanın tipik bölümlerinin her birini temsil edecek yeni etiketler halinde gruplandırılmasına olanak tanır.

   Belirli İçerik İçin Etiketler

Şimdiye kadar, Flash veya video animasyonları gibi çeşitli zengin içerik türlerini birleştirmek için tek bir etiket kullanıldı. Ses, video gibi belirli her içerik türü için artık özel etiketler kullanılacak.

   Canvas/Tuval

Canvas, bir API’nin işlevleri aracılığıyla sayfadaki canlandırılabilen ve kullanıcı etkileşimine yanıt verebilen her türlü şekli çizmeye izin veren yeni bir bileşendir. Flash’ın bize sunduğu olasılıklara benzer, ancak HTML spesifikasyonu dahilindedir ve herhangi bir eklenti yüklemeye gerek kalmaz.

   Yerel Veritabanları

Tarayıcı, bir web sayfasında istemci ve bir API aracılığıyla çalışabileceğiniz yerel bir veritabanının kullanılmasına izin verecektir. Çerezler gibi bir şeydir, ancak internete bağlı kalmadan çalışan web uygulamalarının oluşturulmasına izin verecek büyük miktarda bilgi depolamak için tasarlanmıştır.

   Web Workers/Web Çalışanları

Bunlar, tarayıcının kısmında çok fazla işlem süresi gerektiren ancak arka planda gerçekleştirilebilen, böylece kullanıcının sayfayı kullanmaya başlamadan önce bitmesini beklemek zorunda kalmayacağı süreçlerdir. Bunun için, Web Çalışanları ile çalışmak için bir API da olacaktır.

   Offline Web Applications/Çevrimdışı Web Uygulamaları

Web uygulamalarıyla çalışmak için yerel olarak ve İnternet’e bağlı olmadan da çalışacak şekilde geliştirilebilecek başka bir API olacaktır.

   Geolocation/Coğrafi Konum

Web sayfaları Coğrafi Konumlandırmaya izin veren bir API aracılığıyla coğrafi olarak bulunabilir.

   Kullanıcı Arayüzü İçin Yeni API’ler

Geleneksel programların kullanıcı arayüzlerinde “sürükle ve bırak” olarak kullanılan konular, bir API aracılığıyla HTML 5’e dahil edilecektir.

   Sunum Sonu Etiketleri

Belgenin sunumu ile ilgili, yani sayfa stillerini değiştiren tüm etiketler kaldırılacaktır. Bir web sitesinin görünümünü tanımlama sorumluluğu yalnızca CSS tarafından karşılanacaktır.

Tarayıcı Uyumluluğu

Söylediğimiz gibi, kullanıcının bilgisayarında yüklü tarayıcı, ziyaret ettiğiniz sayfanın HTML kodunu yorumlayan tarayıcıdır, bu nedenle bazen iki kullanıcının aynı sayfayı farklı görüntüledikleri veya hatta farklı sürümleri olduğu için aynı sayfayı farklı görüntülediği görülebilir.

Bugünün tarayıcıları HTML’nin en son sürümüyle uyumlu olduğunu iddia ediyor. Bu en son sürümle uyumlu olabilmeleri için tarayıcıların uzantılarını yapmak gerekir.

Sürekli olarak uzantı yapan tarayıcılardan ikisi, standartlar belirlenmeden önce uzantılar gerçekleştiren ve taslaklara dahil edilen yeni özellikleri dahil etmeye çalışan Internet Explorer ve Netscape Navigator’dır.

Mümkün olduğunca çok etiketi yorumlayabilmek için tarayıcıların en son HTML sürümüyle uyumlu olması gerekir. Tarayıcı bir etiketi tanımazsa, etiketi yok sayar ve hedeflenen etiket sayfaya yansıtılmaz.

Bu tarayıcıların uzantılarını gerçekleştirmek için mevcut etiketlere yeni özellikler eklenir veya yeni etiketler eklenir.

Bu uzantıların bir sonucu olarak, kodu tüm tarayıcılar tarafından tam olarak yorumlanabilecek sayfalar olurken, diğerleri, en son HTML sürümünün taslağından yeni özellikler veya etiketler ekleyerek, yalnızca en üstte tamamen yorumlanabilir.

İkinci durumda, bazı sayfa etiketlerinin yalnızca belirli bir tarayıcı tarafından yorumlanabileceği ve başka bir etiket öncekinden farklı bir tarayıcı tarafından yorumlanabileceği için hiçbir zaman hiçbir tarayıcı tarafından tam olarak görüntülenmeyebilir.

Web sayfası tasarımcılarının zorluklarından biri, HTML dilinin tüm gücünü kullanarak sayfaları daha çekici hale getirmek, ancak bu uyumluluk sorunlarını dikkate alarak, en fazla sayıda İnternet kullanıcısının sayfalarını tasarlandıkları gibi görmelerini sağlamaktır.

Editörler

Editör, belge yazmamızı sağlayan bir programdır. Bugün tek bir kod satırı yazmadan web sayfaları oluşturmanıza izin veren çok sayıda editör var. Bu editörlerin görsel bir ortamı vardır ve sayfalar için kodu otomatik olarak oluştururlar. Sayfanın tarayıcıda nasıl görüneceğini her zaman görebildiğinizde, sayfaları oluşturmak daha kolaydır ve menülerin kullanımı hız kazanmanızı sağlar.

Bu görsel editörler bazen çöp kodu üretebilir, yani işe yaramaz kod, diğer zamanlarda kodu doğrudan düzeltmek daha etkili olabilir, bu nedenle sayfaların kodunda hata ayıklamak için HTML bilmek gereklidir.

Web sayfalarınızı oluşturabileceğiniz görsel editörlerden bazıları Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Adobe Pagemill, NetObjects Fusion, CutePage, HotDog Professional, Netscape Composer ve Arachnophilia’dır; bunların bazıları ücretsiz olma avantajına sahiptir.

Bugün en çok kullanılan editörlerden ikisi olan Macromedia Dreamweaver ve Microsoft Frontpage kurslarını bulabilirsiniz.

HTML kodunu kendimiz eklemek zorunda olabildiğince basit bir aracı kullanmaya başlamanız önerilir. Bu, dile aşina olmanıza, daha sonra bazı görsel düzenleyicileri kullanabilmenize ve gerektiğinde kodda hata ayıklamanıza olanak tanır.

Doğrudan HTML kodunu yazarak web sayfaları oluşturmak için Windows’ta Wordpad veya Not Defteri gibi düz metin düzenleyicilerini veya temel olarak Unix ve GNU/Linux ortamlarındaki güçlü Vim veya Emacs düzenleyicilerini kullanabilirsiniz.

Etiketler

Etiketler veya işaretler, bir HTML belgesini oluşturan öğelerin her birini sınırlar. Öğenin başlangıcı ve öğenin sonu veya kapanışı olmak üzere iki tür etiket vardır.

Başlangıç ​​etiketi <and> karakterleri ile sınırlandırılmıştır. Etiketin tanımlayıcısından veya adından oluşur ve belirli özelliklerin eklenmesine izin veren bir dizi isteğe bağlı özellik içerebilir. Sözdizimi: <tanımlayıcı özellik1 özellik2 …>

Başlangıç etiketinin özellikleri önceden tanımlanmış bir sözdizimini izler ve kullanıcıya özgü herhangi bir değeri veya önceden tanımlanmış HTML değerlerini alabilir.

Bitiş etiketi </and> karakterleri ile sınırlandırılır. Etiketin tanımlayıcısından veya adından oluşur ve hiçbir özellik içermez. Sözdizimi: </identifier>

Sayfadaki öğelerin her biri, bir kapatma etiketi gerektirmeyen bazı öğeler hariç, bir başlangıç etiketi ile karşılık gelen kapanış etiketi arasında olacaktır. Etiketleri yerleştirmek, yani diğer başlangıç ve bitiş etiketleri arasına etiket eklemek de mümkündür.

Etiketleri iyi yerleştirmek önemlidir, etiketler geçilemez, örneğin; <p> etiketi ile başlıyorsanız, bu etiketi kapatmadan önce <font> ekleyebilir ve sonra </font> </p> etiketini kapatmanız gerekir.

   İlgili Yazılar


Blu-ray Nedir?
RGB Nedir?
Ekran Kartı
Video Nedir?
SLI Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir