GSM Nedir, Ne İşe Yarar?

GSM (Global System for Mobile Communications/Mobil İletişim için Küresel Sistem), Avrupa’da en yaygın kullanılan dijital cep telefonu sistemi ve standardıdır.

GSM Nedir, Ne İşe Yarar?

GSM Sistemi

GSM sistemi, radyo hücrelerine dayalı 2. nesil dijital mobil iletişim sistemidir ve analog sistemlerin oluşturduğu sorunları gidermek için geliştirildi.

Bu sistem ses iletimi için tasarlanmıştır ve bu yüzden GPRS (General Packet Radio Service/Genel Paket Radyo Servisi) sisteminden farklı bir özellik olan devre anahtarlamaya dayanmaktadır.

İletimi devre anahtarlama yoluyla gerçekleştirirken, tüm iletişim boyunca kaynaklar meşgul olur ve bu nedenle fiyatlandırma geçen zamana göre hesaplanır.

Özellikleri

Tüm GSM ağları dört temel bölüme ayrılır;

  1. MS (Mobile Station/Mobil İstasyon)
  2. BSS (Base Station/Baz İstasyonu)
  3. NSS (Network and Switching Subsystem/Ağ ve Anahtarlama Alt Sistemi)
  4. OSS (Support and Operation Subsystems/Destek ve Çalıştırma Alt Sistemleri)

GSM ayrıca arayan taraf kimliği, çağrı yönlendirme, görüşme bekletme, meşgul kullanıcı araması sonlandırma ve kapalı kullanıcı grupları gibi tamamlayıcı telefon hizmetleri sağlar.

   1. MS (Mobile Station/Mobil İstasyon)

Bir yanda terminal/mobil ekipman ve diğer yanda SIM veya Abone Kimlik Modülü olmak üzere iki temel unsurdan oluşur.

SIM, terminalimizin özelliklerini tanımlamak için kullanılan küçük bir akıllı karttır. Bu kart cep telefonunun içine takılır ve kullanıcının operatörünün sunduğu tüm hizmetlere erişmesine izin verir.

SIM kart olmadan terminal işe yaramaz çünkü şebeke kullanılamaz durumda olur.

   2. BSS (Base Station/Baz İstasyonu)

İletim ve alımdan sorumlu olmanın yanı sıra mobil istasyonların NSS’ye bağlanmasına hizmet eder.

MS gibi, bunlar da iki farklı unsurdan oluşur.

  1. BTS (Base Transceiver Station/Baz Alıcı-Verici İstasyonu)
  2. BSC (Base Station Controller/Baz İstasyonu Denetleyicisi)

   3. NSS (Network and Switching Subsystem/Ağ ve Anahtarlama Alt Sistemi)

Bu sistem, ağın farklı kullanıcıları arasında gerçekleşen iletişimleri yönetmekten sorumludur.

Bu işi yapmak için NSS, her birinin ağ içinde bir görevi olan yedi farklı bileşene ayrılır:

1) MSC (Mobile Services Switching Center/Mobil Hizmetler Anahtarlama Merkezi)

NSS’nin merkezi bileşenidir ve ağ içindeki anahtarlama görevlerini yerine getirmekten ve diğer ağlara bağlantı sağlamaktan sorumludur.

2) GMSC (Gateway Mobile Services Switching Center/Ağ Geçidi Mobil Hizmetler Anahtarlama Merkezi)

Bir ağ geçidi, iki ağın birbirine bağlanmasından sorumludur ve her iki ağda bulunan iletişim protokollerinin birbirini anlamasını sağlayan bir yazılım/donanım olan bir çevirmen cihazıdır.

GMSC’nin görevi, sabit telefon ağları ile GSM ağı arasındaki iletişimi dönüştürmek ve hizmet sağlamaktır.

3) HLR (Home Location Register/Ev Konumu Kaydı)

HLR, belirli bir MSC’ye bağlı kullanıcılar hakkında bilgi içeren bir veritabanıdır. HLR tarafından saklanan bilgiler arasında, temel olarak kullanıcının konumu ve erişim sahibi olduğu hizmetler de mevcuttur.

4) VLR (Visitor Location Register/Ziyaretçi Konum Kaydı)

Bir kullanıcının ağ hizmetlerine erişmesi için gerekli olan tüm bilgileri içerir ve işlevselliği paylaştığı HLR’nin bir parçasıdır.

5) AuC (Authentication Center/Kimlik Doğrulama Merkezi)

Ağ içinde kullanıcı kimlik doğrulaması için gerekli parametreleri sağlar ve aynı zamanda şifreleme işlevlerini desteklemekten de sorumludur.

6) EIR (Equipment Identy Register/Ekipman Kimliği Kaydı)

EIR, GSM şebekelerinde, ancak geçerli ekipman düzeyinde güvenlik sağlamak için kullanılır ve ağda kullanılmak üzere geçerli olan tüm terminalleri içeren bir veritabanına sahiptir.

7) GIWU (GSM Interworking Unit/GSM Birlikte Çalışma Birimi)

Veri iletişimi için farklı ağlar arasında bir iletişim arayüzü görevi görür.

   4. OSS (Support and Operation Subsystems/Destek ve Çalıştırma Alt Sistemleri)

OSS, tüm GSM ağını kontrol etmek ve izlemek için farklı NSS ve BSC’lere bağlanır.

Fiyatlandırma Sistemi

GSM şebekesinin kullanım ücretlendirmesi, desteklediği hizmete ve firmaya bağlı olarak yapılır.

Bu sayede fiyatlandırma sistemi, bir ses veya veri iletişiminin bu hizmet aracılığıyla gerçekleştirilmesi, iletişimin kurulmasının bir maliyeti ve kurulu kaldığı sürenin bir fonksiyonu olan bir maliyetten oluştur.

Şebeke operatörüne bağlı olarak, bu fiyatlandırma çağrı kurulması, kuruluş ücreti, kurulum ücreti ve çağrıyı devam ettirme gibi faktörler ile belirlenebilir.

Zaman dilimine bağlı olarak sabit bir maliyeti ve değişken bir süresi olabilir ve maliyeti söz konusu zaman dilimine bağlı olarak değişken olabilir.

   İlgili Yazılar


Mobil Telefon Nedir?
Blackberry Telefonu
PDA Nedir?
Nokia Telefonu
GPS Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir