Frame Relay Nedir?

Frame Relay (Çerçeve Aktarma), telefon şirketlerinin sunduğu paket anahtarlama teknolojisine dayalı bir ağ protokolüdür ve kamusal ağ üzerinden veri göndermek için yüksek performanslı ve verimli bağlantı odaklı bir veri bağlantı teknolojisi kullanır.

Frame Relay Nedir?

Frame Relay (Çerçeve Anahtarlama) Ağı

Frame Relay ağı, uzak LAN ağlarını kullanım ve ara bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir ağ hizmetidir.

Bu kurumsal ağ hizmeti, farklı kanalların tek bir iletim hattını paylaşmasına izin verir ve kısa sürelerde büyük hacimlerde trafik iletim yeteneği sayesinde ağların verimliliğini artırır.

Frame Relay, OSI modelinin 2. katmanında çalışır ve çerçeveler halinde yapılandırılmış bilgileri iletir. Ayrıca çeşitli müşteri iletişim ortamlarına karşılık gelen birden çok protokol ve uygulamayı destekleyebilen bir taşıma hizmetidir.

Bu ağ yapısının çok protokollü yapısı sayesinde çerçeve üzerinden ses aktarımı için standartların geliştirilmesi de sağlanmıştır.

Frame Relay, telekomünikasyon şirketlerinin uzun mesafelerde veri iletmesi için uygun maliyetli bir teknoloji olmasına rağmen şirketler, uygulamalarını diğer IP tabanlı çözümlere taşıdıkça bu teknolojinin kullanım alanları azaldı.

ATM teknolojisi, Frame Relay’den önemli ölçüde farklıdır ve değişken uzunluklu paketler yerine sabit uzunlukta paketler kullanarak daha pahalı donanım ihtiyaç duyar.

Özellikleri

Frame Relay, ağdaki karmaşıklığı azaltır ve birden fazla sanal seçim aynı erişim hattını paylaşır. Geliştirilmiş performans ve yanıt süresi ile, ağda gecikme ile konumlar arasında doğrudan geçiş sağlar.

Ağ bağlantıları, bir hata oluştuğunda otomatik olarak başka bir konuma yeniden yönlendirilebilir. Ağ ortamına dayalı QoS (Quality of Service/Hizmet Kalitesi) prosedürleri kullanılabilir.

Kurumsal ağların mesafesine dayalı olarak fiyatlandırma yapılmaz. Bağlantılar programlar tarafından tanımlanır ve ağda yapılan değişiklikler diğer hizmetlere göre daha hızlı ve daha ucuzdur.

Tek bir hat bağlantı noktasını paylaşan birden çok sanal devrenin bant genişliği verimliliği sayesinde daha yüksek hız ve performans sunar. Bu ağ teknolojisi güvenilir ve yüksek performanslı olduğundan veri göndermek ucuz bir yöntemidir.

Ayrıca, birden çok ve uzak konumlar arasında veri trafiğini devam ettirmek için orta veya yüksek hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir. Fiziksel ve veri bağlantısı katmanlarında çalıştığı için İnternet’te rahatlıkla kullanılabilir.

Frame Relay, 56 Kbps’ye kadar bireysel bağlantılarla standart T1 ve T3 hatlarının veri hızlarını destekler ve 2,4 Gb/sn’ye kadar fiber bağlantıları da destekler.

Bir IP yönlendiricisinden IP datagramlarını yani bir kapsülleme işlevi ile VC ağı üzerinden yönlendirmek için bir veri bağlantı katmanı teknolojisi olarak daha çok kullanılmaktadır.

Ayrıca, verileri halka açık İnternet üzerinden göndermek yerine özel bir VC ağı üzerinden gönderdiği için daha güvenli bir yapıdır.

Sanal Devreler

   PVC (Permanent Virtual Circuits/Kalıcı Sanal Devreler)

PVC sanal devre, önceden belirlenmiş uç düğümlere ağ üzerinden sabit bir yolun kurulduğu kiralık bir hat ile aynı işlevi sağlar ve veriler aktif olarak aktarılmasa bile uzun süre sürdürülmesi amaçlanan kalıcı bağlantılar içindir.

PVC devre, belirli sanal devrelerin her zaman mevcut olması gerekiyorsa, devrelerin kurulması ve kesilmesiyle ilişkili bant genişliğinden tasarruf sağlarlar.

   SVC (Switched Virtual Circuits/Anahtarlamalı Sanal Devreler)

SVC sanal devre, hedef düğümlerin bağlantısının kurulması sağlar ve telefon aramalarına benzerdir. Her sanal devre için, iletişimin her yönünde bir CIR (Minimum Committed Flow/Minimum Taahhüt Edilen Akış) yapılandırılır.

Bu CIR yapılandırması, veri trafiğinde tıkanıklık veya doygunluk durumunda ağın garanti ettiği bant genişliğini ifade eder. Ayrıca, istatistiksel çoğullama sistemini kullandığından, iletim hızı, iletişim terminal ekipmanı ile ağ düğümü arasındaki bağlantının bant genişliği hizmetine erişim hızına kadar çıkabilir.

CIR, bağlantının kararlı koşullar altında alması gereken minimum veri hızını ifade eder ve ağ bağlantısının bant genişliği ile CIR arasındaki farka EIR (Excess Burst/Aşırı Patlama) denir.

SVC, dinamik olarak ayarlanır ve iletim tamamlandığında durur ve ayrıca veri aktarımı düzensiz olduğunda kullanılırlar.

   DLCI (Data-Link Connection Identifier/Veri Bağlantısı Bağlantı Tanımlayıcısı)

DLCI, bir PVC veya SVC’yi belirten bir değerdir ve DLCI’ler yerel olarak önemlidir. Genişletilmiş LMI spesifikasyonunda ise, DLCI’lar küresel olarak önemlidir.

   CIR (Minimum Committed Flow/Minimum Taahhüt Edilen Akış)

CIR, bir Frame-Relay ağının normal koşullar altında bilgi aktarmayı kabul ettiği hızdır ve ortalama bir minimum zaman artışıyla saniyede bit olarak ölçülen değerdir.

   Reverse ARP (Reverse Address Resolution Protocol/Ters Adres Çözümleme Protokolü)

RARP bir ağda dinamik yollar oluşturma yöntemidir ve bir cihazın sanal bir devre aracılığıyla başka bir cihazın ağ adresini bulur.

   LMI (Local Administration Interface/Yerel Yönetim Arayüzü)

LMI, verilerin iletildiğini doğrulayan bir mesaj mekanizması kullanır. Ağ sunucusuna kendi yerel DLCI’sini ve çok noktaya yayın DLCI’sini göndererek bir çok noktaya yayın yapar.

DLCI’lara global adresleme ve mevcut durumu gösteren bir durum mekanizması sağlar.

   FECN (Forward Explicit Congestion Notification/İleri Açık Tıkanıklık Bildirimi)

FECN, kaynaktan hedefe giden yolda tıkanıklığın yaşandığını çerçeveyi alan DTE’ye bildirmek için ayarlanan bit değeridir.

   BECN (Backward Explicit Congestion Notification/Geriye Dönük Açık Tıkanıklık Bildirimi)

BECN, sıkışık bir rotayla karşılaşan çerçevelerin tersi yönde hareket eden çerçeveler üzerinde ayarlanan bit değeridir. Önceden ayarlanmış BECN biti ile çerçeveleri alan DTE’ler, daha yüksek seviyeli protokollerin gerekli akış kontrolü eylemlerini almasını yapılandırır.

Ağ Aygıtları

Frame Relay cihazları iki gruba ayrılır:

1) DTE (Data Terminal Equipment/Veri Terminal Ekipmanı)

Frame Relay bağlantısını sonlandıran müşteri ekipmanıdır.

2) DCE (Data Circuit-Terminating Equipment/Veri devresi sonlandırma Ekipmanı)

DCE cihazı, kiralık hattın sağlayıcının sahip olduğu ağ ekipmanıdır.

Avantajları

Frame Relay, OSI’nin ikinci katmanda çalışarak, çerçevelerindeki hizmet kontrol bilgileriyle ilgili yüksek oranda yararlı bilgi taşıyan kontrol ve yeniden iletim hizmetleri gerektirmek. Kısacası, X.25 ağ teknolojisinde olduğu gibi seviye 3 kontrol başlığı yoktur.

Bu ağ topolojisi ile geniş alan ağlarını yapılandırmak idealdir. Fiziksel ekipman düzeyinde önemli değişiklikler yapılmasına gerek yoktur ve bağlantı düzeyinde mantıksal ekipmandaki değişiklikler minimum düzeydedir.

Yerel ağların orta ve uzun mesafelerde birbirine bağlanması için yeterlidir ve 45 Mbps’ye kadar mükemmel bir performans sunar.

Yüksek hızlarda büyük hacimli veri alışverişi yapan uygulamalarda uygun bir protokoldür ve özellikle asenkron veri aktarımı için uygundur.

Frame Relay ağları, ses ve veri trafiğini aynı anda bir hat üzerinden iletebilir. Bu transferi gerçekleştirirken, veri iletişimlerini ve sesli iletişimleri entegre eden Data & Voice hizmetini kullanır.

Bu hizmet müşterinin konumunda kurulan ve yapılandırılan cihazda FRAD (Frame Relay Access Device/Çerçeve Aktarma Erişim Cihazı) aracılığıyla yapılır.

Uçtan uca yönetilen bir hizmet olduğu için müşteri ağının yönetimini gerçekleştirir, fakat özel hatlar olması durumunda yönetim işlevi müşterinin sorumluluğundadır.

Tüm LAN’ların çerçevelerini barındıran ve sağlayan 9000 baytlık bir çerçeve boyutunu destekler.

Dezavantajları

Değişken uzunluktaki çerçevelere izin vererek farklı kullanıcılara değişken gecikmeler oluşturur ve bu değişken gecikmeler nedeniyle, gerçek zamanlı video veya telekonferans gibi gecikmeye duyarlı verileri göndermek için uygun değildir.

Frame Relay ve X.25 Arasındaki Farklar

Frame Relay
X.25
Trafik Türü
Veri/Ses
Veri
Kaynak Paylaşımı
Hayır
Evet
Hata Tespiti
Hayır
Evet
Hata Kurtarma
Hayır
Evet
Uygulamalar
Yüksek hız, düşük gecikme, yoğun trafik taşıma, uçtan uca yönetim ve siteler arasında yüksek bağlantıiçin uygundur.
Düşük ve orta hızlı işlem ve özellikle birçok noktanın merkezi bir tesisle iletişim kurduğu merkezi ağlar için uygundur.
Protokoller
OSI modelinin 2. katmanında çalışır.
OSI modelinin 3. katmanında çalışır.
Hata Oranı
Ağın işlevselliğini, hata kontrolünü, akış kontrolünü ve kullanıcı terminal ekipmanlarını yönetir.
Analog devrelerle çalışacak şekilde tasarlandığından, yüksek oranda iletim hataları vardır ve bu da ağın hata düzeltme mekanizmalarını kullanmasını gerekli kılar.
Hız Sınırı
64 Kbps/45 Mbps
64 Kbps/2.400 bps
Ağ Yönetimi
Müşteri tarafından
Sağlayıcı tarafından

   İlgili Yazılar


Token Ring Nedir?
IPX Protokolü
SLIP Protokolü
FDDI Nedir?
Mainframe Nedir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: