Frame Relay Nedir? | Geniş Alan Ağını (WAN) Nasıl Kolaylaştırır?

Frame Relay (Çerçeve Aktarım), telefon şirketleri tarafından hazırlanan paket tabanlı bir ağ protokolüdür. Ayrıca, halka açık ağlar üzerinden verimli bağlantı yönelimli veri teknolojisi kullanır.

Frame Relay Nedir?

Frame Relay Network Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Frame Relay, ihtiyaçlarını karşılamak için uzak LAN ağlarını birbirine bağlar. Bu nedenle, bu amaç için özel bir ağ hizmeti sağlar.

Bu kurumsal ağ hizmeti, farklı kanalların tek bir iletim hattını paylaşmasına olanak tanır. Kısa sürelerde büyük hacimli trafik gönderebilme özelliği sayesinde ağların verimliliğini artırır.

Frame Relay, OSI modelinin 2. katmanında çalışır ve yapılandırılmış bilgileri çerçeveler halinde iletir. Müşteri iletişimi için birçok protokolü, uygulamayı ve ortamı destekler. Ayrıca, farklı ihtiyaçlar için çok yönlü bir nakliye hizmeti sunar.

Çok protokollü ağ yapısı, ses iletim standartlarının geliştirilmesine olanak sağlar. Sonuç olarak, çerçeve üzerinden ses iletimi yapılabilir hale gelir.

Uzun mesafeli veri iletimi için uygun maliyetli, ancak IP tabanlı çözümler nedeniyle kullanım azaldı. Ancak telekomünikasyon şirketleri, uygulamaları daha çok IP tabanlı çözümlere geçiriyor. ATM teknolojisi, sabit uzunlukta paketler kullanan Frame Relay’den farklıdır. Ek olarak, uygulama için daha pahalı donanım gerektirir.

Frame Relay Özellikleri

Frame Relay, paylaşılan erişim hatları ile ağ karmaşıklığını azaltır. Sonuç olarak, birçok sanal seçim aynı satırı kullanır. Konumlar arasında doğrudan geçiş, gecikmeyi azaltır, performansı ve yanıt süresini iyileştirir. Böylece, ağ içindeki iletişim verimliliğini artırır.

Ağ bağlantıları hata durumunda otomatik yönlendirme. QoS, ağ performansını artırır. Böylece çeşitli senaryolarda kesintisiz iletişim sağlar. Fiyatlandırma mesafeye dayalı değildir; esneklik programları bağlantıları tanımlar. Ayrıca, ağ değişiklikleri diğer hizmetlere göre daha hızlı ve daha uygun maliyetlidir.

Sanal devrelerle bant genişliği verimliliği, hızı ve performansı artırır. Sonuç olarak, gelişmiş ağ yetenekleri ve performansı sağlar. Bu nedenle, veri aktarımı için uygun maliyetli bir çözümdür.

İnternet için uygun, uzak konumlar arasında orta/yüksek hızlı bağlantılar için idealdir. Ayrıca, hem fiziksel hem de veri bağlantı katmanlarında etkin bir şekilde çalışır. Frame Relay, 56 Kbps’ye kadar bireysel bağlantılara ve 2,4 Gb/sn’ye kadar fiber bağlantılara sahip standart T1 ve T3 hatlarının veri hızlarını destekler.

Daha yaygın olarak, IP datagramlarını VC ağları üzerinden yönlendirmek için bir veri bağlantı katmanı olarak kullanılır. Ayrıca, verimli veri iletimi için bir kapsülleme işlevi gerçekleştirir. Verileri halka açık İnternet üzerinden değil, özel bir VC ağı üzerinden güvenli bir şekilde gönderir. Böylece, hassas bilgiler için gelişmiş veri güvenliği sağlar.

Frame Relay Yapısında Sanal Devreler

1. PVC (Permanent Virtual Circuits/Kalıcı Sanal Devreler)

PVC sanal devre, kalıcı bağlantılar için kiralık hat gibi çalışır. Ayrıca, önceden belirlenmiş uç düğümler arasında sabit rotalar oluşturur. Bu, aktif veri aktarımı olmadan bile istikrarlı ve sürekli bağlantı sağlar.

PVC devresi, kurulum ve bağlantı kesme prosedürlerini ortadan kaldırarak bant genişliğinden tasarruf sağlar. Ek olarak, belirli sanal devrelerin sürekli kullanılabilirliğini sağlar.

2. SVC (Switched Virtual Circuits/Anahtarlamalı Sanal Devreler)

SVC sanal devresi, hedef düğümleri birbirine bağlar ve telefon görüşmeleri gibidir. Her sanal devrenin her iki yönde yapılandırılmış bir CIR’si vardır. Her sanal devrenin ayrıca bir Minimum Taahhüt Edilen Akış (CIR) işareti vardır.

CIR yapılandırması, tıkanıklık veya veri doygunluğu sırasında bant genişliğini garanti eder. Ek olarak, yoğun ağ kullanımında bile sorunsuz veri akışı sağlar.

İletim hızı, istatistiksel çoğullama kullanılarak bağlantının bant genişliği hizmetine ulaşabilir. Ayrıca, ağ kaynaklarının verimli kullanımına ve optimum veri iletimine izin verir.

CIR, kararlı koşullar altında minimum veri hızı sağlar. Ayrıca, ağ bağlantısı bant genişliği ile CIR arasındaki fark EIR’dir (Aşırı Patlama). SVC dinamik olarak ayarlanır ve iletim tamamlandıktan sonra durur. Ayrıca, düzensiz veri aktarımları da bunları kullanır.

3. DLCI (Data-Link Connection Identifier/Veri Bağlantısı Bağlantı Tanımlayıcısı)

DLCI, bir PVC veya SVC’yi gösteren bir değerdir ve DLCI’ler yerel olarak önemlidir. Genişletilmiş LMI spesifikasyonunda, DLCI’ler küresel olarak önemlidir.

4. CIR (Minimum Committed Flow/Minimum Taahhüt Edilen Akış)

CIR, bir Frame-Relay ağı tarafından kabul edilen aktarım hızıdır. Ek olarak, ortalama en az zaman artışı göz önünde bulundurularak saniyede bit cinsinden ölçülür.

5. Reverse ARP (Reverse Address Resolution Protocol/Ters Adres Çözümleme Protokolü)

RARP, cihaz adreslerini bulmak için bir ağda dinamik yollar oluşturur. Ayrıca bu amaçla sanal devreler kullanır.

6. LMI (Local Administration Interface/Yerel Yönetim Arayüzü)

LMI, veri iletimini doğrular ve yerel/multicast DLCI’yi sunucuya gönderir. Ayrıca, ağ altyapısı içinde verimli çok noktaya yayın iletişimi sağlar.

DLCI’ler için genel adresleme ve mevcut durumu gösteren bir durum mekanizması sunar. Ayrıca, ağın yönetim ve izleme yeteneklerini geliştirir.

7. FECN (Forward Explicit Congestion Notification/İleri Açık Tıkanıklık Bildirimi)

FECN, kaynak-hedef yolundaki tıkanıklığı DTE’ye bildirir. Ayrıca, alıcı cihazın ağ tıkanıklığını etkili bir şekilde yönetmesine ve yanıt vermesine yardımcı olur.

8. BECN (Backward Explicit Congestion Notification/Geriye Dönük Açık Tıkanıklık Bildirimi)

BECN, sıkışık rotaların karşısında hareket eden çerçeveler üzerine kuruludur. Ek olarak, ağ yollarındaki tıkanıklığın tespit edilmesini ve engellenmesini sağlar.

DTE’ler, BECN bit tetiklemeli akış kontrol eylemleriyle çerçeveler alır. Ayrıca, üst düzey protokolleri buna göre yapılandırırlar.

Frame Relay Ağını Yapılandırmada kullanılan Aygıtlar nelerdir?

Frame Relay cihazlarını iki gruba ayırıyoruz:

1) DTE (Veri Terminal Ekipmanı)

DTE, Çerçeve Aktarımı uç noktası olarak hizmet veren Veri Terminal Ekipmanı anlamına gelir. Ek olarak, müşteri ekipmanı ile Frame Relay arasında arabirim görevi görür.

Bu ekipman, bağlantıları kurar ve sonlandırır ve iletilen verileri yönetir ve işler. Ayrıca, verimli iletişim ve veri işlemenin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar.

Verimli iletişim ve veri işlemede çok önemli bir rol oynar. Ayrıca, ağ iletişim sürecini önemli ölçüde etkiler.

2) DCE (Veri Devresi Sonlandırma Ekipmanı)

Kiralık hat sağlayıcı, DCE veya Veri Devresi Sonlandırma Ekipmanı adı verilen özel bir ekipmana sahiptir. Bu ekipman, ağlarda iletişime yardımcı olur.

Farklı yerler arasında veri göndermeye yardımcı olur ve sağlayıcı tarafında bağlantının iyi olmasını sağlar. Ayrıca her şeyin güvenli ve iyi çalışmasını sağlar.

Bu ekipman önemlidir çünkü kiralık hat bağlantılarının güvenilir ve emniyetli olmasını sağlar. Ayrıca ağın düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Avantajları

OSI’nin ikinci katmanında, Frame Relay, kontrol ve yeniden iletim hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bu servisler de kendi çerçevelerinde servis kontrolü ile ilgili temel bilgilere sahiptir. Kısacası, X.25 ağ teknolojisinde olduğu gibi seviye 3 kontrol başlığı yoktur.

Bu ağ topolojisi ile geniş alan ağlarını yapılandırmak için idealdir. Fiziksel ekipman değişiklikleri isteğe bağlıdır; bağlantı düzeyinde minimum değişiklikler meydana gelir. Ayrıca, ağ iletim sürecinde hayati bir rol oynar.

Yerel ağları orta ve uzun mesafelerde birbirine bağlayarak 45 Mbps’ye kadar mükemmel performans sağlar. Önemli miktarda veriyi hızlı ve eşzamansız olarak değiş tokuş etmek için iyi çalışır. Ayrıca, önemli miktarda veri göndermede çok iyidir.

Frame Relay ağları aynı anda veri ve ses gönderir. Etkileşimlerini iyileştirmek için Veri ve Ses hizmetini de kullanıyorlar. Bir Frame Relay Access Device (FRAD), bu hizmeti müşterinin bulunduğu yerde gerçekleştirir.

Uçtan uca bir hizmet olarak müşteri ağını yönetir. Ancak özel hatlarda yönetim fonksiyonu müşterinin sorumluluğundadır.

9000 baytlık bir çerçeve boyutunu korur ve tüm LAN’lar için çerçeveler barındırır ve sağlar.

Dezavantajları

Teknoloji daha iyiye gittiği için Frame Relay ağlarının yerini yeni algoritmalar alıyor. İşte Frame Relay ile ilgili bazı dezavantajlar:

  1. Düşük Hız ve Bant Genişliği: Frame Relay, daha yeni teknolojilere göre daha yavaş veri hızlarına ve veri göndermek ve almak için daha az alana sahiptir.
  2. Paket Kaybı: Paket kaybı, çok fazla trafik olduğunda meydana gelir ve bu da verilerin güvenli bir şekilde gönderilmesini zorlaştırır. Bu nedenle, bilgi gönderip almayı zorlaştırır.
  3. Değişken Gecikme Süreleri: Gerçek zamanlı uygulamalar, gecikme süreleri değiştiğinde bunu kullanamaz. Gerçek zamanlı olarak bilgi göndermeyi zorlaştırabilir.
  4. Yönetimin Karmaşıklığı: Büyük Frame Relay ağlarını kurmak ve çalıştırmak zordur. Bu nedenle, dikkatli dikkat ve kontrol becerilerine ihtiyaç duyar.
  5. Ölçeklenebilirlik Sorunları: Frame Relay, kapsamlı ağlar için büyüme konusunda yardıma ihtiyaç duyabilir.
  6. Teknolojik Eskime: MPLS ve diğer ağ teknolojileri, Frame Relay’in yerini almıştır.
  7. Güvenlik Sorunları: Daha fazla güvenlik önlemi gerektiren bir güvenlik riski oluşturabilir. Böylece veri aktarımının güvenli kalmasını sağlar.
  8. Karmaşık Hat Konfigürasyonları: Hatları kurmak için farklı yollara ihtiyaç duyar, bu da kontrolü daha karmaşık hale getirir. Bu nedenle, ağın iyi çalışmasını sağlamak için dikkatli bir yönetim gerekir.
  9. Destek: BT şirketleri, daha yeni teknolojiler lehine Frame Relay’i kaldırıyor. Bu nedenle, gelecekte yeterli yardım olmayabilir.

Frame Relay ve X.25 Arasındaki Farklar

Frame Relay
X.25
Trafik Türü
Veri/Ses
Veri
Kaynak Paylaşımı
Hayır
Evet
Hata Tespiti
Hayır
Evet
Hata Kurtarma
Hayır
Evet
Uygulamalar
Yüksek hız, düşük gecikme, yoğun trafik ve daha fazlası için uygundur. Ayrıca, uçtan uca yönetim ve artırılmış site bağlantısı sunar.
Kontrollü ağlarda düşük ve orta hızlarda çalışabilir. Böylece birçok yeri verimli bir şekilde merkezi bir tesise bağlar.
Protokoller
OSI modelinin 2. katmanında çalışır.
OSI modelinin 3. katmanında çalışır.
Hata Oranı
Ağın, hata kontrolünün, akış kontrolünün ve kullanıcı terminal ekipmanının işlevselliğini yönetir.
Analog devre tasarımı yüksek iletim hatalarına neden olur. Bu nedenle, hata düzeltme mekanizmaları esastır.
Hız Sınırı
64 Kbps/45 Mbps
64 Kbps/2.400 bps
Ağ Yönetimi
Müşteri tarafından
Sağlayıcı tarafından

İlgili Yazılar

1) ICMP (Internet Control Message Protocol) Nedir?
2) IGMP (Internet Group Management Protocol) Nedir?
3) EtherChannel Nedir?
4) SAN (Storage Area Network) Nedir?
5) Gateway Nedir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir